(

 

)

 

(

 

)

 

Πολλά ξεχωριστά βιβλία σε μια ψηφιακή έκδοση

 dvd & books

Μια ψηφιακή έκδοση που μπορεί να προσφερθεί με ένα μόνο αρχείο και δεν γεμίζει έναν οπτικό δίσκο CD περιέχει το έργο 14 ογκωδών συγ­γραμμάτων + πολλές ξεχωριστές σελίδες + την παρουσίασή τους με γραφικό περιβάλλον. Οι ιστο­σελίδες θα μπορούσαν να έχουν μοιραστεί για περισσότερα από τρία sites! Τα τελευταία χρόνια, τα μέσα αποθή­κευσης έχουν βελτιωθεί και οι οπτικοί δίσκοι DVD/CD έχουν αρχίσει να φαίνονται ογκώδεις για τον αποθηκευτικό χώρο που προσφέρουν. Πολλοί υπο­λογιστές (φορητοί και επιτραπέζιοι) δεν έχουν συσκευή ανάγνωσης DVD/CD.

Τα παρουσιαζόμενα συγγράμματα δεν είναι όλα για ξεχωριστή έκδοση ή για πώληση στα βιβλιοπωλεία. Το περιεχόμενό τους έχει διαμορφωθεί από μακροχρόνιες συγγραφικές προσπάθειες, οι οποίες ξεκίνησαν στη δεκαετία του '80. Περισσότερες πληροφορίες για τα συγγράμματα είναι διαθέσιμες σε επόμενες σελίδες.

 

 

(

 

)

-

 

-

-

(ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗ

-

 

(

 

)

 

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ!

 

 

left hand

ΠΙΣΩ 

 

next

ΕΜΠΡΟΣ

 

 

 

 

© 2004-2020 Κ. Γ. Νικολουδάκης

 

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024×768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0+

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px

the-background