(

 

)

 

 

 

Πολλά ξεχωριστά βιβλία σε μια ψηφιακή έκδοση

dvd, memory cards & books

Μια ψηφιακή έκδοση που μπορεί να προσφερθεί με ένα μόνο αρχείο και δεν γεμίζει έναν οπτικό δίσκο CD περιέχει το έργο 14 ογκωδών συγ­γραμμάτων + πολλές ξεχωριστές σελίδες + την παρουσίασή τους με γραφικό περιβάλλον. Οι ιστο­σελίδες θα μπορούσαν να έχουν μοιραστεί για περισσότερα από τρία sites! Τα μέσα αποθή­κευσης έχουν βελτιωθεί και οι οπτικοί δίσκοι DVD/CD φαίνονται ογκώδεις για τον αποθη­κευτικό χώρο που προσφέρουν. Πολλοί υπο­λογιστές (φορητοί και επι­τραπέζιοι) δεν έχουν συσκευή ανάγνωσης DVD/CD.

Τα παρουσιαζόμενα συγγράμματα δεν είναι όλα για ξεχωριστή έκδοση ή για πώληση στα βιβλιοπωλεία. Το περιεχόμενό τους έχει διαμορφωθεί από μακροχρόνιες συγγραφικές προσπάθειες, οι οποίες ξεκίνησαν στη δεκαετία του '80. Περισσότερες πληροφορίες για τα συγγράμματα είναι διαθέσιμες σε επόμενες σελίδες.

 

 

 

 

(ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗ

 

(

 

)

 

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ!

 

 

left hand

ΠΙΣΩ 

 

next

ΕΜΠΡΟΣ

 

 

 

 

© 2004-2024 Κ. Γ. Νικολουδάκης

 

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024×768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek)

Προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη οθόνη 7"/ 960px

the-background