(

ΓΝΩΣΗ & ΣΚΕΨΗ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

header message

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • ΔΥΝΑΜΗ, ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗ

 

 

ΣΕΛΙΔΑ 2 από 4

     ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΓΩΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ

spider

 

Ο εγωισμός εξωτερικεύεται με δύο φαινομενικά αντίθετους τρόπους. Με τον ένα, ο άνθρωπος συμπεριφέρεται παρακινούμενος από τη  συναίσθηση κάποιας μειονεκτικότητας και αβεβαιότητας για τη θέση του στον κόσμο ή στην κοινωνία. Με τον άλλο τρόπο εκδηλώνει κάποια υπεροπτική άποψη για τον εαυτό του, μειονεκτική για τους άλλους και με επανάπαυση στις απολαύσεις του. Και με τις δύο μορφές του, ο εγωισμός μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε βίαιους τρόπους, είτε σαν αντι­δραστικός είτε σαν προκλητικός. Φυσικά, δεν τον έχουν όλοι οι άνθρωποι με την ίδια ποιότητα και δεν τον εξωτερικεύουν με τον ίδιο τρόπο. Εξαρτάται καθοριστικά από τις απόψεις τους, τους στόχους τους, από τις γνώσεις τους, την εμπειρία τους και τη θέλησή τους. Αν κάποιος πράττει μία επικίνδυνη ανόρθωση της δίκυκλης μηχανής του, αν κάποιος βοηθάει ένα συνάνθρωπό του ή αν τον κλέβει και τα τρία αυτά φαινόμενα μπορούν να γίνονται με εγωιστική διάθεση. Έχουν, όμως, διαφορετική σημασία και συνέπεια, ασχέτως αν όλοι θέλουν να ευχαριστήσουν τον εαυτό τους. Ο άνθρωπος της εσωτερικής αναζήτησης και του στοχαστικού τρόπου ζωής δεν αποσκοπεί λιγότερο στον εαυτό του απ’ όσο οι άλλοι και δεν ξεχωρίζει για το λιγότερο εγωισμό του. Η διαφορά είναι στον τρόπο, που επιζητάει την ευχαρίστηση, στα πρότυπά του και στον τρόπο ζωής του. Επειδή τα όρια είναι πολύ κοντά, χρειάζεται μεγάλη προσοχή να ξεχωρίζουμε τις συμπεριφορές, οι οποίες προέρχονται με αυτο­συγκράτησή του, με ισορροπημένη άποψη, από τη δικαιολογημένη αυτοπιστία και τη βάσιμη αισιοδοξία ή από τη δικαιολογημένη έλλειψη των τελευταίων. Όπως πρέπει να προσέξουμε σαν ξεχωριστή περίπτωση τη δυσαρέσκεια κάποιου, όταν αυτή προέρχεται από τις λάθος διαπιστώσεις του για τα πράγματα και τον εαυτό του, από την περίπτωση των λογικών δια­πιστώσεων.[1]

 

πολλές επιλογές

 

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για την επι­βίωση ή αυτο­συντήρηση. Οι άνθρωποι στοχεύουν και πράττουν με τους ανάλογους τρόπους, για να εξα­σφαλί­σουν άμεσα και δια παντός τη ζωή τους. Όχι μόνο για να διατηρηθεί αφηρημένα, αλλά για να υπάρχουν μαζί με όσα αυτοί στοχεύουν και πράττουν για τη δικαιο­λόγησή της, όπως την αντι­λαμβά­νονται. Δηλαδή ταυτοχρόνως στοχεύουν και πραγματο­ποιούν άλλους σκοπούς, εμμέσως στην υπερίσχυση μιας κοσμο­θεώρησης, ενός τρόπου ζωής και γενικώς σ’ έναν ευρύτερο αριθμό δυνατοτήτων της ύπαρξής τους.

Το κακό δεν είναι η επιθυμία και ο στόχος του ανθρώπου να ξεπεράσει τα μειονεκτικά του αισθήματα και να γίνει σημαντικός στον κόσμο. Το κακό είναι να σχηματίζει λάθος άποψη για τα πράγματα, για τη θέση του στον κόσμο, για τον προορισμό της ζωής και τελικά να έχει πλάνη για τον εαυτό του και να προσπαθεί να γίνει κάτι που δεν είναι τόσο σημαντικό και τόσο απαραίτητο, όπως το φαντάζεται. Αντιθέτως, το κακό μπορεί να είναι το πιο μεγάλο, αφού αυτό που επιδιώκει να γίνει απαιτεί να ζημιώσει τους άλλους, να φέρει την καταστροφή και τελικά να επιστρέψει πίσω στον ίδιο και στα αγαπημένα του πρόσωπα.

 

 

 


 

[1]  ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΦΡΕΝΤ ΑΝΤΛΕΡ

[-]

 

Ο Alfred Adler (1870-1937) -ο ιδρυτής της λεγόμενης ατομικής ψυχολογίας- δεν ακολούθησε τις σκοτεινές και υπερβολικές θεωρίες του συνεργάτη του S. Freud. Εξήγησε με περισσότερη ευστοχία την ανθρώπινη συμπεριφορά και αντίδραση. Αυτός αναγνώρισε τη σημαντική διαμορφωτική επίδραση της διάνοιας και της γνώσης στον ευρύτερο εσωτερικό κόσμο  -όχι τη γενική ταυτότητά τους- και τη σχέση της εξωτερικής και κοινωνικής δραστηριότητας με κάποια εσωτερική αβεβαιότητα για το νόημα της ζωής. Ωστόσο, προχώρησε αναιτιολόγητα και μεροληπτικά περιορίζοντας το νόημα της ζωής στην κοινωνική αναγνώριση. Καθόρισε σαν αξία το σχετικό νόημα (την έμμεση δικαιολόγηση της ύπαρξης), που ο καθένας μπορεί να βρίσκει με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικές κοινωνικές δραστηριότητες ανάλογα με την εμπειρία, την άποψη και τις δυνατότητές του. Δεν πρόσεξε την αμφίδρομη σχέση της κοινωνικότητας με τον εγωκεντρισμό και πως η γνωστική ατέλεια μαζί με την επιδιωκόμενη εξύψωση τροφο­δοτεί την εξωτερική συμπεριφορά και τη δημιουργία κοινωνικών και αντι­κοινωνικών σχέσεων.

Για τον Adler η αδυναμία για συνεργασία και για συμβίωση και η έλλειψη του αισθήματος κοινωνικότητας γεννούν ένα πολύμορφο αίσθημα κατωτερότητας. Ενώ η διαρκής τάση για υπερνίκησή του προτρέπει να καλυφθεί αυτό το αίσθημα με ένα άλλο, εκείνο της υπεροχής. Το αίσθημα της κατωτερότητας μπορεί να γεννιέται από αυτήν την έλλειψη που καθορίζει ο Adler και αυτό είναι μέρος της αλήθειας. Η έλλειψη βεβαιότητας για το νόημα και τον προορισμό της ζωής προϋπάρχει σε κάθε έμβιο ον και είναι το επακόλουθο βίωμα  των περιορισμών και της αστάθειας της ζωής. Εξ αρχής, η ανθρώπινη διάνοια προτρέπεται να βρει το επαρκές νόημα της ύπαρξης και να απαλλαγεί από τις αδυναμίες της ζωής. Με τη διαμόρφωση της εμπειρίας μέσα στο φυσικο­κοινωνικό περιβάλλον, ο άνθρωπος ανακαλύπτει εκ των υστέρων πολλές και διάφορες ελλείψεις, αδυνατότητες και δυνατότητές του και επικεντρώνεται σε αυτές. Έτσι, στην πραγματικότητα, το αίσθημα κατωτερότητας δεν έρχεται από την απώλεια μιας προηγούμενης τελειότητας, αλλά προσδιορίζεται και μετα­μορφώνεται στην πορεία της ζωής με την εμπειρία. Γι’ αυτό, δεν μπορεί να υπερνικηθεί τελείως χωρίς τη διαμόρφωση αυτογνωσίας και χωρίς την απαλλαγή από τις αυταπάτες, παρά μόνο σχετικά και ανεπαρκώς, με την πραγματοποίηση ορισμένων δυνατοτήτων μας. Αντιστρόφως, η αδυναμία να υπερνικηθεί προτρέπει στη δημιουργία κοινωνικών και αντι­κοινωνικών σχέσεων.

 

 

 

© copyright Κ. Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2020

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ            symbol of eye in red rings            ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024×768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0+

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px