Αποκαλυπτικές απορίες: Φυσικές προϋποθέσεις και συνθήκες

 

Την πολυσήμαντη επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος στη διαμόρφωση του εσωτερικού κόσμου και στο σύνολο της ζωής μας και πόσο διαφορετικοί θα ήμασταν υπό άλλες περιστάσεις, αυτά τα διαπιστώνει ο καθένας από την πιο άμεση εμπειρία του. Για περισσότερες λεπτο­μέρειες ανατρέχουμε στα πολυάριθμα έργα των ειδικών.

Ο επιστημονικός περιορισμός της γνώσης στις ανθρώπινες σχέσεις και η δική μας ανάγκη να δίνουμε απαντήσεις χωρίς χάσιμο χρόνου, δεν πρέπει να μας κάνει να παραβλέπουμε πως υπάρχει ένα ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον, στο οποίο έγινε δυνατή η δημιουργία όλων των ζωντανών πλασμάτων, συμπερι­λαμβανο­μένου του ανθρώπου, πριν από τον πολιτισμό του. Επιστημονικοί κλάδοι της ψυχολογίας εξελίσσονται με τη γνώση για τις σχέσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς με τα φυσικά φαινόμενα και με την υλική βιολογική του ύπαρξη. Εξαρτόμαστε και επηρεαζόμαστε βιολογικά, εσωτερικά (ψυχικά) και διανοητικά με πολλούς τρόπους, με επιδράσεις όχι πάντοτε αντιληπτές, με αλλαγές που φαίνονται τυχαίες, με πράγματα που φαίνονται έξω από το συνηθισμένο κόσμο μας. Όχι μόνο διαμέσου της αντίληψης αλλά πιο έμμεσα και διαρκώς από την υλο­ενέργεια, με την οποία είμαστε σαν περιορισμένοι. Όπως από την ηλιακή δραστηριότητα, από τα ιόντα, από τα χρώματα, από τις ηλεκτρο­μαγνητικές επιδράσεις, τις κοσμικές ακτινοβολίες, από τις αλλη­λεπιδράσεις των μικρο­ϋλικών στοιχείων μέσα στα κύτταρα, από την ποιότητα της τροφής, του νερού, του αέρα, από το θόρυβο και από την ίδια τη συμπεριφορά μας.

 

Δε χρειάζεται να πάμε μακριά, για να καταλάβουμε τη σημασία των εξω­κοινωνικών επιδράσεων στο σύνολο της ζωής μας. Οι άνθρωποι που γεννιόνται, η διάρκεια της ζωής τους, οι δυνατότητες και οι σχέσεις τους, οι κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, τα πάντα επηρεάζονται και προ­καθορίζονται από τη θέση τους μέσα στο χώρο και στο χρόνο, από τη μορφολογία του εδάφους, από τα γεωλογικά και ατμο­σφαιρικά φαινόμενα (λ.χ. σεισμοί, ηφαίστεια, κεραυνοί, πηγές ενέργειας κ.λπ.), από τα όρια των ηπείρων, από το γεωγραφικό μήκος και πλάτος, από τη στιγμή της γέννησης, ενώ τα πάντα αλλάζουν, θέλουμε δε θέλουμε. Μόνο να διανοηθούμε πως είμαστε ένα μικρό μέρος της πραγματικότητας, γίνεται αμέσως αυτονόητο πως δεν είμαστε η μόνη και η σταθερή αιτία των δραστηριοτήτων μας και των συνεπειών τους.

 

Οι παρεμβλητικές εξω­κοινωνικές επιδράσεις, οι οποίες μπορούν ν' αλλάξουν πολύτροπα τις κοινωνικο­πολιτικές εξελίξεις, τις ανθρώπινες σχέσεις και τους ίδιους τους ανθρώπους, δεν προέρχονται μόνο από μια μακρινή απόσταση ή με τον πιο άμεσο τρόπο και η δυνατότητα να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές δεν εξαρτάται μόνο από μια ποσοτική σχέση και αποτελε­σματικότητα, όπως συνήθως εννοούμε με τις λέξεις «δύναμη» και «ισχύς». Μπορούν να προέλθουν μέσα από τον ίδιο τον εαυτό μας, όπως είναι οι μικροβιακές ποιότητες. Σε τελική ανάλυση, οι ανθρώπινες σχέσεις είναι πολύ πιο πολύπλοκες απ' όσο αντι­λαμβανόμαστε και υπολογίζουμε...

 

Η Θεολογία της Επιστήμης ©2000, ISBN 960-385-019-5, Δωδώνη

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2010

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ             eye in red circles              ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +