*

Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

*

.

 

(

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΑΝ, ΥΛΗ, ΧΩΡΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ

)

 

Οι μεγάλες παγίδες της εμπειρίας - Οι "μικρές εκρήξεις" του άτμητου χώρου...

Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, ΟΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

red star

 

 
 

 

Πώς ένας αβάσιμος συλλογισμός και ορισμός για ένα Σύμπαν πάντοτε το ίδιο στο σύνολο ενός μέγιστου συνολικού χρόνου (μέγιστη περίοδος)* συν­δέεται με ή οδηγεί σε επι­στημονικές ανακαλύψεις και παρατηρήσεις, που χρειά­στηκαν την εμπειρία και την τεχνολογία του 20ού αιώνα; Πώς γίνεται αυτό;

Γιατί τα μαθηματικά μπορούν να εφαρμόζονται με επιτυχία στα πράγματα, να εκφράζουν σχέσεις αναλογίας και να υπολογίζουν με τύπους τις μετα­βολές, τα μεγέθη και τις ποσότητες;

 

 

 

planet Earth

Η 1η δημοσίευση

 

τριγωνομετρικές σχέσειςbang! 

 

(

 

)

 

 

 

 

* Η πρώτη προσπάθεια διερεύνησης για να ξεκινήσει η μαθηματική διατύπωση της θεωρίας