(

ΓΝΩΣΗ & ΣΚΕΨΗ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

header message

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ Ή ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ)

 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68


Gr-lang Eng language

ΓΙΑ ΕΝΑ ΗΘΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

 

 

Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

ΘΕΣΕΙΣ

 

earth in blood>>>► Οι κατευθυντήριες απόψεις και οι εσω­τερικές αξίες για την πορεία της ζωής μέχρι σήμερα υπο­βαθμί­ζονται και αντι­μετωπίζονται σαν μετα­φυσικά ζητήματα, διότι δεν ευνοούν τα σχέδια, τις επιθυμίες και τους στόχους των φιλόδοξων και των "υλιστών" ανθρώπων... Ανα­ρωτήθηκες πόσα λες και κάνεις καθη­μερινά με 100% βεβαιότητα, ενώ αυτά είναι πιο αμφίβολα από φιλο­σοφικές θεωρίες; Για τα θεο­λογικά και τα φιλο­σοφικά ζητήματα έχουν γραφτεί ανυπο­λόγιστοι τόνοι χαρτιού και επί πολλούς αιώνες μέχρι σήμερα. Πιστεύεις ότι χρειαζόταν να γραφτούν όλα αυτά για να βρεθούν μερικές απαντήσεις, που μέχρι σήμερα θεωρούνται έξω από το πεδίο της Επιστήμης και υπο­βαθμί­ζονται σαν άσχετες από τα καθημερινά μας προβλήματα; Μάλλον δεν σκέφτηκες σοβαρά την περίπτωση, το νόημα και ο προορισμός της ζωής να χρειάζονται τη βλακεία (το ξεκίνημα από το μηδέν και το κατέβασμα των πιθήκων από τα δέντρα) ώστε τα "θηρία" να νοιάζονται υπερβολικά για την ύπαρξή τους, να αποκτούν εμπειρίες και για να βρίσκουν αφορμές για δράση... Οι πιο μεγάλες ανοησίες του ανθρώπου φυσικά αποκα­λύπτονται με τις πιο απλές σκέψεις. Γι' αυτό και είναι "μεγάλες" ανοησίες και εμποδίζουν την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την κατανόηση και την καλή διάθεση ανάμεσα στους ανθρώ­πους. Γι' αυτό και χρειάζονται μεγάλες και πολύ­πλοκες θεωρίες και μεγάλη φαντασία για να δικαιο­λογήσουμε τη ζωή και τη δράση μας με τέτοιες ανοησίες...

 

απόσπασμα βιβλίου σελ 394/395

>>> Οι λαοί στις σύγχρονες κοινωνίες δεν είναι υπο­δουλωμένοι όπως παλαιότερα από αυταρχικές κυβερνήσεις ή από λίγους σφετεριστές της εξουσίας και η εξουσία εφαρμόζεται σύμφωνα με γραπτούς νόμους. Οι κυβερ­νήσεις εξυπηρετούν μερο­ληπτικά τις μεγάλες επιχειρήσεις, είναι εξαρτημένες από επι­χειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα σε ολόκληρη την κοινωνία και συχνά εξαντλούνται στη διατήρηση της εξουσίας έναντι άλλων ανερχόμενων ομάδων διεκδίκησης. Οι κυβερνήσεις στα σύγχρονα κράτη αφήνουν τους πολίτες απρο­στάτευτους τόσο από τους κοινούς κακοποιούς όσο και από την εγκληματική εκ­μετάλλευσή τους από συνασπισμένους κερδοσκόπους. Αν οι λαοί θέλουν να έχουν τη δύναμη να αντισταθούν στην υποδούλωσή τους από τέτοιες κυβερνήσεις που παρου­σιάζονται με πολιτική για περισσότερη ελευθερία και δημοκρατία,* τότε θα πρέπει να ενωθούν σαν μέλη ενός σώματος με ανα­θεωρημένες απόψεις για τη ζωή που θα είναι κοινά αποδεκτές. Διότι οι παλαιότερες ιδεολογίες και οι λόγοι που ένωναν παλαιότερα τους λαούς (κυρίως θρησκευτικοί, εθνικοί και παραδοσιακοί) στις νέες εποχές της ιστορίας δεν είναι αρκετοί για να ενώσουν όλο τον πληθυσμό μιας χώρας. Αντιθέτως, η δημιουργία πολλών ομάδων και συλλογικών προσπαθειών έχει δημιουργήσει επίσης πολλές αντιθέσεις, τριβές, φιλοδοξίες και έλλειψη συντονισμού των προσπαθειών μεταξύ των διαφορετικών ομάδων. απόσπασμα σελ 401Η πρώτη άποψη που θα πρέπει όλοι να συμφωνήσουν είναι αυτή ακριβώς εδώ που μόλις καταγράφηκε και συνοπτικά είναι: Συνασπισμένοι κερδο­σκόποι και καταχραστές της εμπιστοσύνης δε­σμεύουν τους πολίτες (κυρίως με προϊόντα και υπηρεσίες) και τους εξαπατούν με την κάλυψη των νόμων και με την ανοχή του Κράτους, ενώ οι πολίτες μένουν ανήμποροι να αντιδράσουν συντονισμένα, ακόμα και απέ­ναντι σε κοινούς κακοποιούς.

 

 

απόσπασμα σελ 500* Σημείωση: Εστιάζουμε στις σύγχρονες κοινωνίες και σε πολιτικές που κάνουν κατάχρηση των εννοιών της ελευθερίας και της δημοκρατίας, επειδή το πρόβλημα δεν είναι φανερό και αντιθέτως το κακό μπορεί να παρουσιάζεται με ένα μανδύα ανώτερης αξίας. Για χώρες με καταπιεστικές κυβερνήσεις και με αυταρχικές εξουσίες θα προσθέταμε πιο φανερούς λόγους για συντονισμένη αντίδραση και με περισσότερη βεβαιότητα για το ηθικό μας δίκαιο και την κατάχρηση της εξουσίας. Θα ήταν πιο εύκολο να αλλάξει η πολιτική και ανατρεπτικά με μια ανατροπή ενός προσώπου, ενώ τώρα τα πρόσωπα αλλάζουν χωρίς να αλλάζουν οι πολιτικές και οι νόμοι παραμένουν ίδιοι.

 

 

 

Η αποθέωση του πολέμου

 

 

 

 

<•> Στην άποψη για την παράνοια του υλιστικού τρόπου ζωής και για τον έξυπνο εγωκεντρισμό του αισθησιο­κρατικού ανθρώπου προσεγγίζουμε από τέσσερις διαφορετικές κατευθύνσεις της έρευνας:

· Αν συγκεντρώσουμε τις προσωπικές παρατηρήσεις εγωισμού και ανοησίας από την καθημερινή ζωή. (Κοινωνιολογικές και ψυχολογικές παρα­τηρήσεις). Η καταγραφή της ιστορίας επίσης ενισχύει αυτή την άποψη.

· Από τις σκέψεις για τη χρησιμότητα της γνώσης στη ζωή, για τη μερο­ληπτική λογική και τις πνευματικές αδυναμίες, πάλι παρατηρούμε την προοπτική της γνώσης για την εξαπάτηση, για την φλυαρία και για την άσκοπη δράση.

· Από τις σκέψεις απ' ευθείας για το νόημα της ζωής, πάλι θα βρούμε χάσματα γνώσης, περιστασιακές αξίες, εφήμερους στόχους, υπερβολικές εκτιμήσεις και την ανάγκη για έναν τελικό σκοπό, πέρα από την πραγμα­τοποίηση όλων των άλλων επιθυμιών.

· Από τις κοσμολογικές σκέψεις πάλι εξάγεται σαν συνέπεια η ανοησία και η πλάνη στην περιορισμένη ζωή σε αντίθεση με την ανωτερότητα ενός παγκόσμιου πνεύματος (Θεός) χωρίς εξωτερική δράση.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ | ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ - ΥΛΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ

Τα πάντα σου εγγυώνται... εκτός από τη ζωή και την τύχη σου! Για αυτά σε παρα­πέμπουν... στο Θεό ή όπως συνήθως σε εξαπατούν!

Ηθική χωρίς γνώση... και γνώση χωρίς ηθική

 

 

 

 

 

 ΗΘΙΚΗ - ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ - ΚΡΑΤΟΣ

-

 

 

Ποιος μπορεί να είναι ρεαλιστής, αξιόπιστος και υπεύθυνος, όταν αυτός αγνοεί ή συγκρούεται με τις διαπιστώσεις για τις αδυναμίες μιας ανήθικης και αντι-πνευματικής ζωής (ζωής παρα­πλανημένης, με αυταπάτες και ψέματα), που κανένας δεν μπορεί να τις αναιρέσει; Οι νόμοι του Κράτους και οι θεμελιακές προτάσεις για τη συγκρότηση της Πολιτείας σέβονται την πραγμα­τικότητα και στηρίζονται στη γνώση ή αξιώνουν πολίτες χαμηλής νοημοσύνης και το ψέμα, όπου διευκολύνεται η εξουσία; Δεν συζητάμε σοβαρά και με συνέπεια τα υπόλοιπα ζητήματα για την ανθρώπινη συμπεριφορά, για την κοινωνία και το κράτος, αν αφήνουμε έξω από τη σκέψη μας τις θεμελιώδεις διαπιστώσεις για ορισμένα ψυχο­λογικά και πνευματικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου, πακέτο με τους κοσμο­λογικούς (ή παγκόσμιους) νόμους. Αντί σε μια διακήρυξη να εκκινούμε με τη φαντασία και το στόχο ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται σαν θεοί και έχουν λογική, θα ήταν ειλικρινές να εκκινούμε με τη διαπίστωση του εγω­κεντρικού και παρανοϊκού πνεύματος. Η δημοκρατία χωρίς ηθικούς κανόνες για τον πνευματικό προορισμό του κράτους (και όχι μόνο για την οικονομική ανάπτυξη), δυστυχώς τέτοια δημοκρατία ευνοεί τους καλύτερους απατεώνες. Η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι μόνο για όσους έχουν πολλά χρήματα και μπορούν να "παίζουν" αντα­γωνιστικά και απειλητικά.

 

 

 

ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ: ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ >>>

 
 

 

ΤΑ ΠΙΟ ΦΑΝΕΡΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΟΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

 

Ενοποιημένη Απάντηση, όχι μονόπλευρη, δηλαδή:

+Ηθική / Ψυχολογική    +Λογική    +Πολιτική    +Κοσμολογική

 

 

 

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑleft hand ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

*

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

*

 

earthΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΩΝΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΣΚΕΨΗ) 

Υπότιτλος: Οι φαντασιώσεις και τα ψέματα του ανθρώπου χωρίς αυτογνωσία

 
 

bookΈνα βιβλίο για τα ζητήματα που μπορούν ενοποι­ηθούν κάτω από το συνοπτικό τίτλο της Ηθικής (πρα­κτική φιλο­σοφία, με ψυχο­λογικές και κοινωνιο­λογικές συνέ­πειες). Η Ηθική του πνευματικού προσα­νατολισμού δεν χρειάζεται τη φαντασία των θρησκειών. Αλλά και η γνώση δεν είναι μονο­μερώς πλεο­νέκτημα για τη ζωή και την έρευνα. Η παγκόσμια ηθική με πνευ­ματικό προ­σανατολισμό “φρε­νάρει” απότομα τις υπερ­βολικές προσδοκίες από την Επι­στήμη και απο­καλύπτει πώς οι πνευματικές αδυναμίες γίνονται πλεονε­κτήματα για την εξα­πάτηση και ανα­παρά­γουν την αδικία στις ανθρώπινες σχέσεις.>>►

 

* Στις ιστοσελίδες, τα ζητήματα ΔΕΝ πα­ρουσιάζονται ολοκληρωμένα, με συνά­φεια, χωρίς περίσσιες σκέψεις και με την απο­τελεσματική σειρά, που διευκολύνει την κατα­νόηση και με τις απαντήσεις στις απορίες που δη­μιουργούνται.

 

*

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ

*

 

 

 

 

 

 

Στην πολιτισμένη κοινωνία με το νόμο της ζούγκλας, όπου ο ένας άνθρωπος σκέφτεται πώς θα εξαπατήσει και πώς θα εκμεταλλευτεί τον άλλο για να ικανοποιήσει τις προσωπικές επιθυμίες του και με την ανοχή της Πολιτείας, ακόμα και το εκπαιδευτικό σύστημα έφτασε να εξυπηρετεί αυτόν το σκοπό: δηλαδή την εξαπάτηση και την προώθηση των προσωπικών συμφερόντων με τη δύναμη της Επιστήμης. Σε μια κοινωνία παρα­νοϊκών, φανατισμένων και εγωιστών ανθρώπων, όπου αυτοί εκπαιδεύονται και ειδι­κεύονται με το αξίωμα, ότι "για την επιβίωσή μου θα εκμεταλλευτώ την άγνοια και την αδυναμία σου", δεν μπορούμε να ελπίζουμε... Να σταματήσουμε να θεωρούμε ρεαλισμό, την επιπόλαιη αντίληψη των πραγμάτων, την ευπιστία, τη συνήθεια, την υπερεκτίμηση των ικανοτήτων μας και τον περιορισμό της πραγμα­τικότητας στις συναλλαγές και στη συν­εργασία των ανθρώπων.

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

πυξίδα στον εγκφλ

αισθητήρια όργανα

σκέψηΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Αν η Ηθική του εσωτερικού προσα­νατολισμού (με πνευματικές αξίες) δεν είναι Επιστήμη >>>► 

 

 

Go to Top

 

© copyright Κ. Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2020

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ            symbol of eye in red rings            ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024×768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0+

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px