ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • ΑΝΤΙ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ [5]

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ)

 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68


Gr-lang Eng language

ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕ ΓΝΩΣΗ !

 

Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

4

 

<•> ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΦΤΩΧΟΙ, ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ, ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΝΗΘΙΚΟΙ (ΜΕ ΑΠΟΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ)

 

pdf >>>► Κατεβάστε αυτό το τμήμα της παγκόσμιας διακήρυξης της κοσμολογικής Ηθικής


Khajuraho Temple

Δυστυχώς, η επιλογή της ευχάριστης ψευδαίσθησης και της απατηλής λο­γικής των ανθρώπων με εξωτερικές αξίες και συγκρίσεις δεν περιορίζεται στα φιλο­σοφικά και ηθικά ζητήματα. Η κοινωνία δεν είναι μια ένωση, συνεργα­σία και συμβίωση αξια­γάπητων, λογι­κών και κακόμοιρων ανθρώ­πων ("αγγε­λικά" πλασμένη), αλλά κυρίως από φυσιο­λογικούς ανθρώπους με φοβερές και μόνιμες αδυ­ναμίες, ψυχικές και πνευματικές. Φυσιολογικές αδυναμίες και ανα­σφάλεια, που ωστόσο τους μεταλ­λάσσουν σε τέρατα εγωισμού, απληστί­ας, μεγαλομανίας, υποκρισίας και με συμπεριφορές, οι οποίες προ­καλούνται διαρκώς από τις παρανοϊκές και επι­πόλαιες σκέψεις τους. Κοινωνίες από απα­τεώνες, εκβιαστές, εκμεταλλευτές αδυναμιών, κατα­χραστές της εμπι­στοσύ­νης, με υπερβολικές προσδοκίες από την εξωτερική ζωή και από φανταστι­κούς κόσμους, με εγωιστικές συγκρίσεις και άπληστοι άνθρωποι στον πλανή­τη Γη. Άπληστοι από υπεροψία ή από ψυχολογική ανα­σφάλεια και οπωσδή­ποτε από απερισκεψία. Μεταθέτουν τις ευθύνες τους στους άλλους, δί­πλα τους ή μακριά τους, για να μη σταματήσουν τη δική τους παρανοϊκή δρά­ση και την εργασία με την οποία επιβιώνουν. Έπειτα έρχονται σαν άκακοι, σαν ανεύθυνοι, σαν ανώτεροι και σαν πιο έξυπνοι και απορούν για τις αποτυ­χίες, τις ερμηνεύουν, καταγγέλλουν για τις καταστροφές, διαπι­στώνουν εχθρικές και αντίπαλες δράσεις και ζητούν υποχωρήσεις, προσπάθειες και συμβιβα­σμούς. Αυτή είναι η ανθρώπινη ζωή εδώ στη Γη. Για λίγο καιρό, οι άνθρωποι προλαβαίνουν να ευχαριστήσουν τις παρανοϊκές επιθυμίες τους και να απο­λαύσουν τις στιγμές επιτυχίας και αναρωτιούνται γιατί δεν είναι έτσι όμορφη η ζωή για όλους και για πάντα! Αχιλλέας - Αίας ~530 π.Χ.Αν βλέπουμε τη ρίζα των κακών στην ανθρώ­πινη ζωή, τη γενική αρχή τους που είναι πνευματική και πώς οι αδυναμίες μέσα στη σκέψη, ο περιορισμός της στο περιβάλλον και πώς οι σκέψεις μαζί με τα κενά της γνώσης «προγραμ­ματίζουν» προ­βληματικές συμπερι­φορές, με κακές εκτιμήσεις και παρακινούν σε ομαδική δράση, τότε δεν θα χρειαστεί να ενισχύσουμε την αξιο­πιστία της Ηθικής του εσωτερικού προσανατο­λισμού με εντυπωσιακές πληρο­φορίες από την παγκόσμια ζωή. Δεν θα χρειαστεί να μι­λήσουμε για τις δυσκολίες στη διαβίωση ενός πολύ μεγάλου πληθυσμού της γης, για τις μεταδοτικές ασθένειες και τα δυστυχήματα, για την έλλειψη τρο­φής, πόσιμου νερού και φαρμακευτικού υλικού, για την ανεξέλεγκτη κατα­στροφή του φυσικού περιβάλλοντος, για τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και τις ένοπλες διαμάχες που βρίσκονται σε εξέλιξη, για τα διεθνή κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, παιδικής πορνογραφίας και την προώθηση γυναικών στην πορνεία, για τη σχολική βία και την εγκληματικότητα στις με­γάλες πόλεις, για τα χημικά δηλητήρια που βρίσκονται σχεδόν παντού στην καθημερινή ζωή μας, για την εξάπλωση της δυστυχίας, για κάποιους επιτυχη­μένους που κερδίζουν την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και μετά αυτοί απο­δεικνύονται αδίστακτοι δολοφόνοι και βασανιστές κλπ. Όλα αυτά τα τρομερά φαινόμενα στην κοινωνία, που περιμέναμε να έχουν απαλειφθεί με την οικο­νομική, βιομηχανική και τεχνολογική ανάπτυξη ή να μην έχουν δημιουργηθεί, ήταν πιθανά και να περιμένουμε ακόμα πολλά, που ξεπερνούν τη φαντασία μας. Και η παγκόσμια ιστορία με τη μερο­ληπτική λογική και τη μαζική τρέλα, κάτι θα έπρεπε να διδάσκει όλους εκείνους που νομίζουν ότι προσπαθούν για την ειρήνη και πολλές φορές με αυτοθυσία. Χωρίς να μαχόμαστε για την κα­ταπολέμηση της άγνοιας και των φαντασιώσεων στους ανθρώπους, όλων των μορφωτικών επιπέδων και ανε­ξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, μάταιες είναι οι προσδοκίες.

ξαπλωμένος...επίδειξη μυϊκής δύναμηςγυναικεία περιποίηση

Οι πιο μεγάλες ανοησίες του ανθρώπου, φυσικά αποκαλύπτονται με τις πιο απλές σκέψεις και δεν χρειάζεται να γραφτούν πολλά βιβλία για να καταρρι­φθούν. Γι' αυτό και είναι "μεγάλες" ανοησίες.1 Η εξαντλητική προσπάθεια να αποδείξουμε τις πιο φανερές παρατηρήσεις, που μπορούν να γίνουν παντού και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, με την επιστράτευση των πιο έξυπνων σκέψεων και της πιο μεγάλης βιβλιογραφίας προκαλεί τη σύγχυση, περισσό­τερη αμφισβή­τηση και αναβαθμίζει τις ανώριμες απόψεις. Σα να προσπα­θούμε να πείσουμε ένα μεγάλο απατεώνα να σταματήσει να εξαπατάει ή όπως αν επιμέναμε να ανακαλύψουμε ένα μυστικό στην τέχνη ενός επαγγελματία ταχυδακτυλουργού. Τον παρανοϊκό δεν θα τον πείσεις ότι έχει υπερβολικές εκτιμήσεις για τα πράγματα, τον ανόητο ότι δεν μπορεί να σκεφτεί δημιουργι­κά και τον πληγωμένο δεν θα τον προκαλέσεις. Να σταματήσει, επιτέλους, το πλασάρισμα πολλών φαντασιώσεων και συνηθειών σαν βέβαιες γνώσεις, που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την πραγματοποίηση των επιθυμιών μας ή την ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων. Τώρα αμέσως να παραδεχτούμε την υπε­ροψία για το σημαντικό ρόλο μας στην κοινωνία. Ότι η ζωή μας είναι μειωμέ­νης αντίληψης και χρειάζεται την τεράστια άγνοια ενός ανόητου για να βρί­σκει αφορμές για δράση, ένα λόγο ύπαρξης και δικαιολογίες για τα λάθη μας. Να παραδεχτούμε ότι χρειαζόμαστε τα παραμύθια, το ψέμα και τη μισή αλή­θεια για να κάνουμε πιο όμορφη τη ζωή μας, χωρίς να απογοητευόμαστε με σκέψεις για τον υπόλοιπο κόσμο. Όχι ν' αντιδρούμε βίαια όταν αμφισβη­τούνται οι απόψεις μας, να εμποδίζουμε την έρευνα και τη ζωή όσων μας αμ­φισβητούν, μέχρι του σημείου να βάζουμε ομαδικά τους ανθρώπους να σκο­τώνονται. λυπημένο πρόσωποχαρούμενο πρόσωποΤην ώρα που κάποιος πανηγυρίζει και είναι ενθουσια­σμένος ή την ώρα που είναι ανήσυχος και θλιμμένος, ποια αλήθεια μπορεί αυτός να ακούσει; Ο πρώτος δεν θα ακούσει τις απόψεις που διακόπτουν τον εν­θου­σιασμό του και ο δεύτερος δεν θα ακούσει τις απόψεις που ενισχύουν την ανησυχία του. Όμως οι στιγμές του ενθουσιασμού και της ανησυχίας δεν είναι μόνο οι πιο φανερές. Ο άνθρωπος της δράσης, διαρκώς ζει με αυτά τα αντίθετα συναισθήματα και αυτά υποστηρίζει ή τα εξασθενεί με τις απόψεις και τις εκτιμήσεις του. Η ψυχολογική ηρεμία είναι μια σπάνια κατάσταση στην έξυπνη ζωή, είτε από υπερβολική δράση και συνεργασία, είτε από αδυ­ναμία και μοναξιά. απόσπασμαΑλλά εδώ κρύβεται η παγίδα: όταν από την εξυπνάδα, τις γνώσεις, τα πνευματικά πλεο­νεκτήματα και την ασταμάτητη δράση συμπε­ραίνουμε την αξιοπιστία. Δεν παρα­τηρούμε την επιλογή μερο­ληπτικής λογι­κής, τις βιαστικές εκ­τιμήσεις, την υπερβολική εμπιστο­σύνη, την ανεπάρ­κεια στη γνώση, την ελλιπή πληρο­φόρηση, τα παιχνίδια με τις λέξεις, τον εξανα­γκασμό για ψέμα, την έντεχνη συγ­κάλυψη της αλήθειας κλπ.

(...)

 

 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1 Σε παιδικές εκπομπές και σε κινούμενα σχέδια θα βρούμε ηθικά διδάγματα και σοφές σκέψεις, τα οποία οι πιο ώριμοι έχουν ξεχάσει και νομίζουν ότι αυτά δεν συνδέονται με ένα πλήθος κοινωνικών προβλημάτων.

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

left hand

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ

 ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

 

Στην πολιτισμένη κοινωνία με το νόμο της ζούγκλας, όπου ο ένας άνθρωπος σκέφτεται πώς θα εξαπατήσει και πώς θα εκμεταλλευτεί τον άλλο για να ικανοποιήσει τις προσωπικές επιθυμίες του και με την ανοχή της Πολιτείας, ακόμα και το εκπαιδευτικό σύστημα έφτασε να εξυπηρετεί αυτόν το σκοπό: δηλαδή την εξαπάτηση και την προώθηση των προσωπικών συμφερόντων με τη δύναμη της Επιστήμης. Σε μια κοινωνία παρα­νοϊκών, φανατισμένων και εγωιστών ανθρώπων, όπου αυτοί εκπαιδεύονται και ειδι­κεύονται με το αξίωμα, ότι "για την επιβίωσή μου θα εκμεταλλευτώ την άγνοια και την αδυναμία σου", δεν μπορούμε να ελπίζουμε... Να σταματήσουμε να θεωρούμε ρεαλισμό, την επιπόλαιη αντίληψη των πραγμάτων, την ευπιστία, τη συνήθεια, την υπερεκτίμηση των ικανοτήτων μας και τον περιορισμό της πραγμα­τικότητας στις συναλλαγές και στη συν­εργασία των ανθρώπων.

 

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

πυξίδα στον εγκφλ

αισθητήρια όργανα

σκέψηΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Αν η Ηθική του εσωτερικού προσα­νατολισμού (με πνευματικές αξίες) δεν είναι Επιστήμη ► >>>►

 

 

Go to Top

>>> Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑ­ΜΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ­ΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΥΜ­ΠΕ­ΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΑΞΕ­ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ. Η ΠΝΕΥ­ΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩ­ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ* <<<

* Η διαίρεση όπως έχει γίνει με τους τίτλους της έντυπης έκδοσης. Τα κείμενα είναι από το 2ο μέρος του συντομευμένου βιβλίου "Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσα­νατο­λισμού" με τις πιο απαραίτητες σκέψεις

<©> ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟ­ΛΙΣΜΟ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΥΣ:

<•> Κοσμολογική Ηθική & Πνευματική Στροφή >>>

<•> Φαντασιώσεις και ψέματα χωρίς πνευμ. προσανατολ...>>>

<•> Γνώση χωρίς Ηθική και Ηθική χωρίς γνώση (για πρόλογο) >>>

<•> Συνοπτικά για τη στροφή της σκέψης μέσα στο πνεύμα >>>

<•> Η εκτίμηση για βεβαιότητα και για αμφιβολία κινητοποιεί τη ζωή >>>

<•> Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της (κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Η σχετικότητα των εξωτερικών αξιών ή προτύπων >>> 

<•> Η καλοσύνη χωρίς την έννοια του δικαίου είναι τυφλή >>> 

<•> Η ηθική δεν είναι οπωσ­δήποτε κοσμική και κοινωνική συμπεριφορά >>>

<•> Η ηθική με το ρυθμιστικό ρόλο της σκέψης θεμελιώνει το δίκαιο >>>

<•> Η ηθική είναι τρόπος ζωής και όχι στιγμές συμπεριφοράς >>> 

<•> Ηθική και φιλανθρωπία (ακόμα και αντίθετα μπορούν να γίνουν) >>>

<•> Η ηθική και το δίκαιο ξεκινούν πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου, από τις προ­διαγραφές του κόσμου >>> 

<•> Η ηθική βασίζεται σε αναμ­φισβήτητες γενικές αρχές >>>

<•> Για τη θεμελίωση μιας ηθικής που δεν αγνοεί την πραγματι­κότητα >>>

<•> Ψυχολογία και Ηθική. Η πνευματική ασθένεια του εγω­κεντρισμού >>>

<•> Ένας διαχωρισμός στην εσω­στρεφική ζωή. Η πνευματική ζωή σε αντίθεση με τη φυσιο­λογική >>> 

<•> Η ζωή χωρίς αυτογνωσία είναι φυσιο­λογική, δεν είναι ηθική >>> 

<•> Πνεύμα και βιολογικές ανάγκες >>> 

<•> Τα συναισθήματα συνδέονται στενά και διαρκώς με τη σκέψη και με τις πληροφορίες >>>

<•> Προκατάληψη για την προτεραιότητα που δίνουμε στη δική μας ζωή >>>

<•> Σκέψη και αγώνας για την επιβίωση >>>

<•> Ο εξωτερικός κόσμος χωρίς εσωτερική προοπτική είναι αδιέξοδος >>> 

<•> Συνοπτικά η στενή σύνδεση της ηθικής με την ψυχολογία >>>

<•> Αν η ζωή μας εκμηδενίζεται, αυτό δεν είναι το χειρότερο >>>

<•> Αποδεσμευμένη η ηθική από τη γνώση και την (ερευνητική) σκέψη στις δύο μεγάλες θρησκείες >>> 

<•> Φυγή από τα προβλήματα με φαντα­σιώσεις και με έξυπνες θεωρίες... >>> 

<•> Ηθική, ευτυχία και σκέψη >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα γερά θεμέλια της παγκόσμιας (ή κοσμολογικής) ηθικής  >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες...  >>>

<•> Η δρα­στηριότητα των βιολογικών σωμάτων και το νόημα γενικά της ζωής ερμηνεύονται σε δύο σειρές: >>>

 

>>> Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ <<<

 

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑ­ΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙ­ΝΩΝΙΑ:

<•> Πνευματική κατεύθυνση & Κοινωνία >>>

<•> Η συντομευμένη διακήρυξη για τον πνευ­ματικό προσανα­τολισμό της κοινωνίας >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα θεμέλια της παγ­κόσμιας (ή κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες... >>>

<•> Συνεργασία και ανταγωνισμός ξεκινούν μαζί >>>

<•> Πλούσιοι και φτωχοί, ηγέτες και υπηρέτες, αφεντικά και εργάτες, το ίδιο ανήθικοι (με αποστροφή για το πνεύμα) >>>

<•> Για την έννοια της κοινω­νίας και για τη δημοκρατία >>>

<•> Το πέρασμα από την Ηθική έρευνα στην πολιτική άποψη >>>

<•> Η ψευδαίσθηση ότι επιλύονται τα προβλήματα... ενώ αυτά ανα­παράγονται,

μετα­κυλίονται και χρησιμο­ποιούνται >>>

<•> Τα κοινωνικά φαινόμενα δεν μπορούν να ερμηνευτούν με αφαίρεση της πνευ­ματικής πραγματικότητας >>>

<•> Με την πολιτική επιδιώ­κονται, εκπρο­σωπούνται και εξυπηρετούνται ομαδικά συμφέροντα και με σχέσεις ανήθικου ανταγωνισμού >>>

<•> Η αδικία μέσα στην κοινωνία αμφισβητεί (ή υπονομεύει) την πολιτική εξουσία και τη νομιμότητά της (όπως εκθέτει και το Θεό) >>>

<•> Η εξάρτηση της επιβίωσης από τη χρηματική αμοιβή >>>

<•> Η αδικία συντηρείται και αναπαράγεται με τους νόμους του Kράτους. Η δράση των εκ­παιδευμένων απατεώνων προσαρμόζεται στους νόμους >>>

<•> Ο μπερδεμένος ρόλος της επιστήμης >>>

<•> Η επαγγελματική εκμετάλλευση της άγνοιας και το ψέμα στην κοινωνία με την κάλυψη της επιστήμης >>>

<•> Ο πνευματικός πόλεμος και η πολιτική δύναμη της δημιουργικής σκέψης >>>

<•> Δεν είναι η ποινή του θανάτου στους αδί­στακτους δολοφόνους που θα μας κάνει λιγότερο πολιτισμένους! >>> 

<•> Επιλέξτε φιλίες και συνεργασίες και προσέξτε ποιους ενισχύετε >>>

 

>>> Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ * <<<

(* Η διαίρεση και η απλοποίηση των απαντήσεων συνεχίζονται)

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ:

<•> Κόσμος, ζωή, ύλη & πνεύμα >>>

<•> Οι αισθήσεις είναι τρόποι της νόησης. Το φαινόμενο της ζωής/ψυχής επίσης ξεκινάει με αυτόματη αφαίρεση πληρο­φοριών >>>

<•> Ποια η σχέση των αφη­ρημένων χωρο-χρονικών υλικών (και εξωτερικών) αλλη­λεπιδράσεων με την εσωτερικότητα; >>>

<•> Η θέση μας στο ζήτημα αν υπάρχει "Θεός" >>>

<•> Συνοπτική εξήγηση για το παγκόσμιο πνεύμα >>>

<•> Μια ανάποδη λογική ερμηνεία για το Θεό >>>

<•> Από τα πιο σπουδαία μαθήματα κοσμο­λογίας στην εποχή του Πλάτωνα >>>

<•> Μια από τις πιο επιτυχημένες σκέψεις στην ιστορία της φιλοσοφίας >>>

<•> Ανθρωπική αρχή; >>>

<•> Περιοδικές & ρυθμικές μεταβολές >>>

 <•> Διακυμάνσεις με τους πιο γρήγορους ρυθμούς του κόσμου >>>

<•> Ο υλικός κόσμος θεμελιώ­νεται σε η/μ φαινόμενα >>>

<•> Περιοδικές μεταβολές και ρυθμοί με τις πιο υψηλές ταχύτητες σε μικρο­σκοπικές διαστάσεις >>>

<•> Λίγες φυσικές σταθερές επιβεβαιώνουν τη δημιουργία της ύλης από κυματικά φαινόμενα >>>

<•> Ουσία και ύλη >>>

<•> Σχεδόν 100 χρόνια παραπλάνησης... >>>

<•> Επιστήμη & Θεός >>>