ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ [8]

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ)

 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68


Gr-lang Eng language

ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕ ΓΝΩΣΗ !

 

Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

7

 

<•> ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

pdf >>>► Κατεβάστε αυτό το τμήμα της παγκόσμιας διακήρυξης της κοσμολογικής Ηθικής

 

πλειοψηφία & πνευμ. προσαν.

Στην αρχαιότητα, η έννοια της κοινωνίας συνόψιζε πιο φανερά γνωρίσματα. Ο πληθυσμός των ανθρώπων συνολικά ήταν μικρότερος και μοιραζόταν σε πιο λίγες τοπικές κοινωνίες, με μεγαλύτερες αποστάσεις ανάμεσά τους και με τις πιο μεγάλες πόλεις να ξεχωρίζουν σαν κράτη. Οι δραστηριότητες και οι συνεργασίες μεταξύ των ανθρώπων είχαν πιο γνωστούς σκοπούς και ξεκινούσαν από λιγότερες ανάγκες. Οι εξελίξεις όπως και η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων ήταν πιο αργές και με λιγότερα τεχνικά μέσα, οι σκέψεις τους εστίαζαν πιο συχνά στα πράγματα της φύσης και μεταξύ τους είχαν πιο συνηθισμένους λόγους για δράση. Ιδιαίτερα στα δικά μας χρόνια, η έννοια της κοινωνίας είναι αντιφατική, αθροιστική, ασταθής και είναι αδύνατο να καθοριστεί με ακρίβεια. Μπορεί να εννοηθεί μέχρι και παγκόσμια κοινωνία όλων των χωρών της γης, προσδιορισμένη όχι μόνο με φυσικά όρια αλλά και ψηφιακά σαν διαδίκτυο. Η έννοιά της περιέχει άσχετα φαινόμενα μεταξύ τους, περισσότερες αντιθέσεις, ανατροπές, ασυμβίβαστες επιδιώξεις και συγκρούσεις συμφερόντων και μάλιστα με την έλλειψη λογικής και με την ανισορροπία στις ανθρώπινες σχέσεις και σκέψεις, με πλήθος από οργανωμένες ομάδες και με ακραίες απόψεις για τη ζωή. Η έννοια της κοινωνίας συνοψίζει λιγότερη πραγματικότητα και προκαλεί περισσότερες φαντασιώσεις, απ' όσο η έννοια του αστρονομικού κόσμου. Όταν λοιπόν, σκεφτόμαστε για την κοινωνία και χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, χρειάζεται η επίγνωση της μεγάλης άγνοιάς μας και ότι κανένας δεν αντιλαμβάνεται και δεν σκέφτεται, ούτε φαντάζεται την ίδια κοινωνία. Και έτσι γρήγορα κατα­λαβαίνουμε, ότι δεν είναι εύκολο να μιλάμε με αξιοπιστία για τις πολιτικές λύσεις και για τα πολιτικά ζητήματα και με μεγάλες προσδοκίες, αφού ακόμα και οι προσδοκίες μας από ζητήματα των θετικών επιστημών δύσκολα επιβεβαιώνονται.

Περικλής Όταν στην αρχαία Αθήνα πριν από 25 αιώνες φαντάστηκαν μια οργανωμένη κοινωνία χωρίς συγκρούσεις μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και χωρίς τον εξαναγκασμό σε ειρήνη με τη βία μιας κεντρικής εξουσίας, επινόησαν τη δημοκρατία. Η όμορφη σκέψη που κρύβεται μέσα στην έννοια της δημοκρατίας είναι ότι, οι νόμοι και οι αποφάσεις πρέπει να εξυπηρετούν όλους τους κατοίκους της πόλης, να επιλύουν τα κοινά προβλήματα και συγχρόνως να μη προκαλούν μεταξύ των κατοίκων αμφισβητήσεις και συγκρούσεις. Και, πραγματικά, αυτή η ειρηνική συνύπαρξη, χωρίς την τυφλή βία μερικών ισχυρών ηγετών, χωρίς παράλογες απαγορεύσεις και χωρίς τον εξαναγκασμό της κοινωνίας σε ορισμένες επιτρεπτές δράσεις, δεν ακούγεται σαν άδικη λύση. Γι' αυτό η λύση δεν μπορούσε να είναι άλλη από τη συμμετοχή στην οργάνωση της κοινωνίας (σχεδόν) όλων των μελών της και μέσω εκπροσώπων για τις μεγαλύτερες ομάδες. Η εκτίμηση και η άποψη του καθενός λαμβάνεται σε γνώση για το νομοθετικό έργο, για τις πολιτικές αποφάσεις και για τους πολιτικούς σχεδιασμούς. απόσπασμαΜε λίγα λόγια, η οργάνωση της κοινω­νίας με την αρχή της δημο­κρατίας, είναι μια λύση για να συνυ­πάρχουν ειρηνικά μεταξύ τους οι άνθρωποι (συμβι­βαστικά), να μοιρά­ζονται όλοι τις ευθύνες και για να μην κατα­φεύγει στη βία η μια ομάδα εναντίον της άλλης. Αλλά έτσι, δεν επιλύεται το πραγ­μα­τικό πρόβλημα, ότι συνυ­πάρχουν άνθρωποι με ακραίες διαφορές μεταξύ τους και οργανωμένες ομάδες με αντίπαλες επιδιώξεις, με αντίθετα και εχθρικά συμφέροντα, ακόμα και με μίσος μεταξύ τους. Γι' αυτό και η (περίπου) λύση της δημοκρατίας1 και με την κατάχρηση του ρόλου της εκπροσώπησης δεν ήταν τόσο φανερά η καλύτερη λύση για όλο τον κόσμο. Στους αιώνες που ακολούθησαν και μέχρι σήμερα επιχειρούνται λύσεις προσαρμογής αυτού του πολιτεύματος, ενώ δεν το έχουν δεχτεί σε όλες τις χώρες της γης. Ο Ζαν Ζακ Ρουσσώ (Rousseau) στο «κοινωνικό συμβόλαιο», χωρίς ιδιαίτερη ανάλυση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, χωρίς θεωρίες για το νόημα της ζωής και χωρίς ένα πρότυπο ηθικής συμπεριφοράς, μόνο με τους όρους για ισότητα και ελευθερία μεταξύ των πολιτών έγραψε: "Αν υπήρχε ένας λαός από θεούς, θα κυβερνιόταν δημοκρατικά. Μια κυβέρνηση τόσο τέλεια δεν ταιριάζει σε ανθρώπους".2 Οι λαοί όχι μόνο δεν αποτελούνται από θεούς, αλλά τελείως αντίθετα αποτελούνται από έξυπνα ζώα με φοβερή ημιμάθεια, ασυνειδησία και επιδιώκουν τη θέση του θεού -κάθε ένα για τον εαυτό του- και με ανόητες προσδοκίες! Γι' αυτό έκανε μεγάλο λάθος να φανταστεί με την κακή εμπειρία από τις μοναρχικές κοινωνίες, ότι "στις δημοκρατίες η δημόσια ψήφος, πάντα σχεδόν, ανεβάζει στις πρώτες θέσεις ανθρώπους φωτισμένους κι άξιους, που τις κατέχουν με τιμή. Ενώ αυτοί που τα καταφέρνουν στις μοναρχίες, δεν είναι τις πιο πολλές φορές τίποτα παραπάνω από μικρο­ταραξίες, μικρο­απατεώνες, μικρο­ραδιούργοι".3 μάσκα υποκρισίαςΕίτε με δημοκρατία είτε με μοναρχία, η ουσία δεν αλλάζει: άνθρωποι τρομεροί, ανυπόφοροι και ανα­ξιόπιστοι στον ίδιο τον εαυτό τους... Και τα οικονομικά πλεο­νεκτήματα, στις δημοκρατικές κοινωνίες δεν τα έχουν νομο­τελειακά οι φωτισμένοι και οι ηθικά άξιοι άνθρωποι και αυτά τα πλεο­νεκτήματα είναι απαραίτητα για να ανε­βάσουν κάποιους στις πρώτες θέσεις και για να κατεβάσουν άλλους από τις πρώτες. Ο πανούργος και ο έτοιμος να ξεπου­λήσει όλες τις αξίες του για τα υλικά ανταλλάγματα είναι χειρότερος από τον ανόητο και τον ανάξιο άνθρωπο και ο λαός εύκολα ξεγελιέται. Ιδιαίτερα όταν ακόμα αυτός αγνοεί ότι "άνθρωπος" σημαίνει ζώο με τη δύναμη του παρανοϊκού πνεύματος. Με τους όρους της δημο­κρατίας, οι άνθρωποι επιλέγουν να «πολεμή­σουν» με πιο πολιτισμένους τρόπους και όχι με τη σωματική βία, όχι ένοπλα ή με στρατιωτικά μέσα, ανα­γνωρίζοντας την επιλογή της πλειοψηφίας. Κανένας δεν μπορεί να αμφι­σβητήσει με απλές σκέψεις, ότι η πολιτική οργάνωση της κοινωνίας με τους όρους της δημοκρατίας είναι μια φιλειρηνική και πολιτισμένη λύση και η δύναμη της σκέψης πρωταγωνιστεί. Ωστόσο, πρέπει να ακούγονται τα μειονεκτήματα αυτού του πολιτεύματος και να υπεν­θυμίζονται, χωρίς μισαλλοδοξία, και για να μη γίνεται εκμετάλλευση αυτών σαν πλεονεκτήματα, από μερικούς φιλόδοξους που εξυπη­ρετούνται:

 

 


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1 Όπως είπαμε και για τη χριστιανική θρησκεία, εστιάζουμε μεροληπτικά σε αυτό το πολίτευμα, επειδή οι σκέψεις που αναπτύσσονται για μια παγκόσμια Ηθική σε σύζευξη με τη σκέψη, διατυπώνονται από άνθρωπο με εμπειρία σε τέτοιο δημοκρατικό περιβάλλον και επειδή αυτό εξυμνείται σε χώρες που πρωταγωνιστούν παγκοσμίως στον πολιτισμό, στην τεχνολογία και στην οικονομία.

2 Ζαν-Ζακ Ρουσώ, Το Κοινωνικό Συμβόλαιο, εκδόσεις Δ. Δαρεμά, 3η έκδοση, σελ. 118.

3 Το Κοινωνικό Συμβόλαιο, σελ. 123

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

left hand

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ

 ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

 

Στην πολιτισμένη κοινωνία με το νόμο της ζούγκλας, όπου ο ένας άνθρωπος σκέφτεται πώς θα εξαπατήσει και πώς θα εκμεταλλευτεί τον άλλο για να ικανοποιήσει τις προσωπικές επιθυμίες του και με την ανοχή της Πολιτείας, ακόμα και το εκπαιδευτικό σύστημα έφτασε να εξυπηρετεί αυτόν το σκοπό: δηλαδή την εξαπάτηση και την προώθηση των προσωπικών συμφερόντων με τη δύναμη της Επιστήμης. Σε μια κοινωνία παρα­νοϊκών, φανατισμένων και εγωιστών ανθρώπων, όπου αυτοί εκπαιδεύονται και ειδι­κεύονται με το αξίωμα, ότι "για την επιβίωσή μου θα εκμεταλλευτώ την άγνοια και την αδυναμία σου", δεν μπορούμε να ελπίζουμε... Να σταματήσουμε να θεωρούμε ρεαλισμό, την επιπόλαιη αντίληψη των πραγμάτων, την ευπιστία, τη συνήθεια, την υπερεκτίμηση των ικανοτήτων μας και τον περιορισμό της πραγμα­τικότητας στις συναλλαγές και στη συν­εργασία των ανθρώπων.

 

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

πυξίδα στον εγκφλ

αισθητήρια όργανα

σκέψηΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Αν η Ηθική του εσωτερικού προσα­νατολισμού (με πνευματικές αξίες) δεν είναι Επιστήμη ► >>>►

 

 

Go to Top

>>> Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑ­ΜΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ­ΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΥΜ­ΠΕ­ΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΑΞΕ­ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ. Η ΠΝΕΥ­ΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩ­ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ* <<<

* Η διαίρεση όπως έχει γίνει με τους τίτλους της έντυπης έκδοσης. Τα κείμενα είναι από το 2ο μέρος του συντομευμένου βιβλίου "Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσα­νατο­λισμού" με τις πιο απαραίτητες σκέψεις

<©> ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟ­ΛΙΣΜΟ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΥΣ:

<•> Κοσμολογική Ηθική & Πνευματική Στροφή >>>

<•> Φαντασιώσεις και ψέματα χωρίς πνευμ. προσανατολ...>>>

<•> Γνώση χωρίς Ηθική και Ηθική χωρίς γνώση (για πρόλογο) >>>

<•> Συνοπτικά για τη στροφή της σκέψης μέσα στο πνεύμα >>>

<•> Η εκτίμηση για βεβαιότητα και για αμφιβολία κινητοποιεί τη ζωή >>>

<•> Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της (κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Η σχετικότητα των εξωτερικών αξιών ή προτύπων >>> 

<•> Η καλοσύνη χωρίς την έννοια του δικαίου είναι τυφλή >>> 

<•> Η ηθική δεν είναι οπωσ­δήποτε κοσμική και κοινωνική συμπεριφορά >>>

<•> Η ηθική με το ρυθμιστικό ρόλο της σκέψης θεμελιώνει το δίκαιο >>>

<•> Η ηθική είναι τρόπος ζωής και όχι στιγμές συμπεριφοράς >>> 

<•> Ηθική και φιλανθρωπία (ακόμα και αντίθετα μπορούν να γίνουν) >>>

<•> Η ηθική και το δίκαιο ξεκινούν πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου, από τις προ­διαγραφές του κόσμου >>> 

<•> Η ηθική βασίζεται σε αναμ­φισβήτητες γενικές αρχές >>>

<•> Για τη θεμελίωση μιας ηθικής που δεν αγνοεί την πραγματι­κότητα >>>

<•> Ψυχολογία και Ηθική. Η πνευματική ασθένεια του εγω­κεντρισμού >>>

<•> Ένας διαχωρισμός στην εσω­στρεφική ζωή. Η πνευματική ζωή σε αντίθεση με τη φυσιο­λογική >>> 

<•> Η ζωή χωρίς αυτογνωσία είναι φυσιο­λογική, δεν είναι ηθική >>> 

<•> Πνεύμα και βιολογικές ανάγκες >>> 

<•> Τα συναισθήματα συνδέονται στενά και διαρκώς με τη σκέψη και με τις πληροφορίες >>>

<•> Προκατάληψη για την προτεραιότητα που δίνουμε στη δική μας ζωή >>>

<•> Σκέψη και αγώνας για την επιβίωση >>>

<•> Ο εξωτερικός κόσμος χωρίς εσωτερική προοπτική είναι αδιέξοδος >>> 

<•> Συνοπτικά η στενή σύνδεση της ηθικής με την ψυχολογία >>>

<•> Αν η ζωή μας εκμηδενίζεται, αυτό δεν είναι το χειρότερο >>>

<•> Αποδεσμευμένη η ηθική από τη γνώση και την (ερευνητική) σκέψη στις δύο μεγάλες θρησκείες >>> 

<•> Φυγή από τα προβλήματα με φαντα­σιώσεις και με έξυπνες θεωρίες... >>> 

<•> Ηθική, ευτυχία και σκέψη >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα γερά θεμέλια της παγκόσμιας (ή κοσμολογικής) ηθικής  >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες...  >>>

<•> Η δρα­στηριότητα των βιολογικών σωμάτων και το νόημα γενικά της ζωής ερμηνεύονται σε δύο σειρές: >>>

 

>>> Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ <<<

 

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑ­ΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙ­ΝΩΝΙΑ:

<•> Πνευματική κατεύθυνση & Κοινωνία >>>

<•> Η συντομευμένη διακήρυξη για τον πνευ­ματικό προσανα­τολισμό της κοινωνίας >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα θεμέλια της παγ­κόσμιας (ή κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες... >>>

<•> Συνεργασία και ανταγωνισμός ξεκινούν μαζί >>>

<•> Πλούσιοι και φτωχοί, ηγέτες και υπηρέτες, αφεντικά και εργάτες, το ίδιο ανήθικοι (με αποστροφή για το πνεύμα) >>>

<•> Για την έννοια της κοινω­νίας και για τη δημοκρατία >>>

<•> Το πέρασμα από την Ηθική έρευνα στην πολιτική άποψη >>>

<•> Η ψευδαίσθηση ότι επιλύονται τα προβλήματα... ενώ αυτά ανα­παράγονται,

μετα­κυλίονται και χρησιμο­ποιούνται >>>

<•> Τα κοινωνικά φαινόμενα δεν μπορούν να ερμηνευτούν με αφαίρεση της πνευ­ματικής πραγματικότητας >>>

<•> Με την πολιτική επιδιώ­κονται, εκπρο­σωπούνται και εξυπηρετούνται ομαδικά συμφέροντα και με σχέσεις ανήθικου ανταγωνισμού >>>

<•> Η αδικία μέσα στην κοινωνία αμφισβητεί (ή υπονομεύει) την πολιτική εξουσία και τη νομιμότητά της (όπως εκθέτει και το Θεό) >>>

<•> Η εξάρτηση της επιβίωσης από τη χρηματική αμοιβή >>>

<•> Η αδικία συντηρείται και αναπαράγεται με τους νόμους του Kράτους. Η δράση των εκ­παιδευμένων απατεώνων προσαρμόζεται στους νόμους >>>

<•> Ο μπερδεμένος ρόλος της επιστήμης >>>

<•> Η επαγγελματική εκμετάλλευση της άγνοιας και το ψέμα στην κοινωνία με την κάλυψη της επιστήμης >>>

<•> Ο πνευματικός πόλεμος και η πολιτική δύναμη της δημιουργικής σκέψης >>>

<•> Δεν είναι η ποινή του θανάτου στους αδί­στακτους δολοφόνους που θα μας κάνει λιγότερο πολιτισμένους! >>> 

<•> Επιλέξτε φιλίες και συνεργασίες και προσέξτε ποιους ενισχύετε >>>

 

>>> Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ * <<<

(* Η διαίρεση και η απλοποίηση των απαντήσεων συνεχίζονται)

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ:

<•> Κόσμος, ζωή, ύλη & πνεύμα >>>

<•> Οι αισθήσεις είναι τρόποι της νόησης. Το φαινόμενο της ζωής/ψυχής επίσης ξεκινάει με αυτόματη αφαίρεση πληρο­φοριών >>>

<•> Ποια η σχέση των αφη­ρημένων χωρο-χρονικών υλικών (και εξωτερικών) αλλη­λεπιδράσεων με την εσωτερικότητα; >>>

<•> Η θέση μας στο ζήτημα αν υπάρχει "Θεός" >>>

<•> Συνοπτική εξήγηση για το παγκόσμιο πνεύμα >>>

<•> Μια ανάποδη λογική ερμηνεία για το Θεό >>>

<•> Από τα πιο σπουδαία μαθήματα κοσμο­λογίας στην εποχή του Πλάτωνα >>>

<•> Μια από τις πιο επιτυχημένες σκέψεις στην ιστορία της φιλοσοφίας >>>

<•> Ανθρωπική αρχή; >>>

<•> Περιοδικές & ρυθμικές μεταβολές >>>

 <•> Διακυμάνσεις με τους πιο γρήγορους ρυθμούς του κόσμου >>>

<•> Ο υλικός κόσμος θεμελιώ­νεται σε η/μ φαινόμενα >>>

<•> Περιοδικές μεταβολές και ρυθμοί με τις πιο υψηλές ταχύτητες σε μικρο­σκοπικές διαστάσεις >>>

<•> Λίγες φυσικές σταθερές επιβεβαιώνουν τη δημιουργία της ύλης από κυματικά φαινόμενα >>>

<•> Ουσία και ύλη >>>

<•> Σχεδόν 100 χρόνια παραπλάνησης... >>>

<•> Επιστήμη & Θεός >>>