ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • Η ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ΟΤΙ ΕΠΙΛΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 4 [17]

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ)

 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68


Gr-lang Eng language

ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕ ΓΝΩΣΗ !

 

Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

16

 

<•> ΧΩΡΙΣ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟ­ΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΑ

 

pdf >>>► Κατεβάστε αυτό το τμήμα της παγκόσμιας διακήρυξης της κοσμολογικής Ηθικής

 

Η οργάνωση της κοινωνίας μέχρι τώρα...

[-]

προβλήματα & χρήμαΗ οργάνωση της κοινωνίας μέχρι τώρα διατηρεί και χρησιμο­ποιεί θεσμούς, νό­μους, αξίες, συνήθειες, δομές και σχή­ματα διοίκησης που καθορίστηκαν ιστο­ρικά: δηλαδή έτσι όπως έτυχε και προσαρ­μοσμένα σε μια τοπική πραγμα­τικότητα, με πολλές αρχαίες φαντα­σιώσεις και πάντα με τη λογική προσαρ­μοσμένη στις προσω­πικές επιδιώξεις και για ομαδικά συμ­φέροντα (περι­στασιακά και αντα­γωνι­στικά μεταξύ τους). Ακόμα και η αρχή της πλειο­ψηφίας δεν ήταν η πιο δίκαιη λύση και για κάθε κοινωνία, ήταν η πιο εύκολη και λογική λύση. Όπως οι οπλισμένοι επιβάλλονται με τη δύναμη των όπλων στους άοπλους, έτσι η πλειοψηφία υπονοεί μια αριθμητική υπεροχή, η οποία αν εκφραστεί με τη βία, θα πρέπει να το σκεφτούν καλά εκείνοι που μειοψηφούν. Αυτή την απειλή υπονοεί και όχι το δίκαιο της πλειοψηφίας ή τις σωστές επιλογές της. Ακόμα και εκείνοι που κυβερνούν ή θα ήθελαν να ηγηθούν σε πολιτικές προσπάθειες χρειάζονται να γνωρίζουν πόσοι τους υποστηρίζουν και αν έχουν τη συμφωνία μιας αναμ­φισβήτητης πλειοψηφίας. Δεν μπορούν να μην ανησυχούν για το ενδεχόμενο μιας μαζικής αντίδρασης και για τις συντονισμένες προσπάθειες που γίνονται εναντίον τους, ενώ και πολλοί συνεργάτες τους με αυτή την εκτίμηση αποφασίζουν αν θα τους εγκαταλείψουν ή θα συνεχίσουν μαζί τους. Όμως, τα προβλήματα επιβίωσης, καταπίεσης, άδικης μεταχείρισης, θλιβερής υπομονής, εκβιασμού και ηθικής διαφθοράς, που οι πλειοψηφίες αντιλαμβάνονται σε καιρό πολέμου ή γενικευμένης φτώχειας, οι μικρές μειοψηφίες και πολλά ξεχωριστά άτομα τα βιώνουν σε περίοδο ειρήνης. Η αρχή της πλειοψηφίας είναι μια πολιτική και πολιτισμένη λύση με αριθμητικό μέτρο. Και όπως σε όλες τις δημιουργικές έρευνες του ανθρώπου, από τις φυσικές επιστήμες μέχρι την πολιτική οικονομία, όταν μπορεί να γίνεται η μέτρηση με αποδεκτό τρόπο, τότε το μέγεθος δεν αμφισβητείται. Αλλά όταν κάποιος συμφωνεί με τους κανόνες ενός παιχνιδιού, αυτό μπορεί να το κάνει προσποιητά ή αναγκαστικά, για να κερδίσει μια πλεονεκτική θέση. Και η ευθύνη των ψηφοφόρων δεν περιορίζεται στην επιλογή του ψηφοδελτίου και του πολιτικού προσώπου που υποστήριξαν. Η ηθική ευθύνη είναι η ευθύνη απέναντι στο Θεό και τον κόσμο ολόκληρο και αποδίδεται καθημερινά, όχι μόνο για τις πράξεις, αλλά και για τις παραλήψεις και για τις σκέψεις μας.

 

Πολλά από τα ζητήματα και τα προβλήματα...

[-]

πολλές κατευθύνσεις Πολλά από τα ζητήματα και τα προβλήματα τα οποία θέτουμε για συζήτηση είναι μέρη ενός άλλου ευρύτερου ή πρέπει να βασιστούν σε κάποιες άλλες απαντήσεις. Για παράδειγμα, το κοινωνικό πρόβλημα της χρήσης ναρκωτικών ουσιών δεν είναι μόνο ένα ζήτημα ψυχολογικό ή νομικό. Σε πολλές περιπτώσεις, ο τρόπος προσέγγισης του ζητήματος και ο περιορισμός της συζήτησης γύρω από το προκαθορισμένο είναι εσφαλμένος και δεν μπορούμε να αναμένουμε μία αξιόπιστη λύση του προβλήματος. Δεν έχει νόημα να στοχαστούμε πολύ χωρίς να μπλέξουμε ορισμένα άλλα ζητήματα, τα οποία κάποιοι ξεχωρίζουν ή θεωρούν χωρίς άμεση σχέση (για λόγους τυπικούς, επαγγελματικούς, αποποίησης ευθυνών και από κακή συνήθεια). Χρειάζεται να βρεθούν και να ξεριζωθούν οι αιτίες που κάνουν την ανθρώπινη ζωή δυστυχισμένη και την κοινωνία άδικη και όχι να λυθούν περιστασιακά τα προβλήματα. Από πού ξεκινάει το πρόβλημα, πώς αυτό δημιουργείται και με ποια άλλα προβλήματα συνδέεται, αν κάποιοι κερδίζουν με αυτό και ίσως να προσδιορίσουμε καλύτερα ποιο είναι το πρόβλημα. Όταν αντιθέτως στοχεύουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα με λανθασμένη προτεραιότητα, περιστασιακά τη στιγμή που οι αντιδράσεις μεγαλώνουν και όταν μας διευκολύνει, τότε με τις βιαστικές διορθώσεις, συχνά όχι μόνο δεν λύνουμε τα προβλήματα όπως νομίζουμε, αλλά αντιθέτως προετοιμάζουμε περισσότερα και δυσκολεύουμε τη λύση τους. Ιδιαίτερα όταν οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις μας πέφτουν έξω και εξακο­λουθούμε να συντηρούμε τις συνθήκες από τις οποίες εκκολάπτονται νέα προβλήματα. Αν κάποιος πετάξει τα σκουπίδια του μέσα στο χώρο της οικίας μας, τότε το πρόβλημα δεν θα είναι μόνο οι ακαθαρσίες, η δυσοσμία και η ενοχλητική όψη αυτών. Το πρόβλημα θα συνδέεται και με το δράστη και αν δεν δοθεί η σωστή λύση, τότε το πρόβλημα μπορεί να επαναληφθεί ή και να δυσκολέψει περισσότερο. Στην ιατρική προτείνεται η πρόληψη ως μια λύση καλύτερη. Έχουμε κάποια γνώση για το ανθρώπινο σώμα και για τα όρια αντοχής και καλής λειτουργίας του και μπορούμε να αποφύγουμε ορισμένες καταχρήσεις και υπερβολές, αντί μετά να πασχίζουμε για τη θεραπεία και με αμφίβολη αποτελε­σματικότητα. Τέτοια είναι η λύση που προτείνει η Ηθική με τις πνευματικές αξίες. Είναι λογική πρόληψη και αποτροπή προβλημάτων, στο άτομο και σε όλη την κοινωνία, βασισμένη στη γνώση των περιορισμών και των αδυναμιών, που ξεκινούν από το βιολογικό σώμα και δεν λείπουν από το ανθρώπινο πνεύμα. Όταν μπορούμε να μεταφέρουμε πολλά πράγματα συγχρόνως, με λιγότερες κινήσεις, δεν θα είναι από τον υψηλό δείκτη νοημοσύνης να θέλουμε να τα μεταφέρουμε το καθένα μεμονωμένα.

 

Το μικρό βήμα...έγινε άλμα;

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

left hand

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΕΠΟΜΕΝΗ

 ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

 

 

Στην πολιτισμένη κοινωνία με το νόμο της ζούγκλας, όπου ο ένας άνθρωπος σκέφτεται πώς θα εξαπατήσει και πώς θα εκμεταλλευτεί τον άλλο για να ικανοποιήσει τις προσωπικές επιθυμίες του και με την ανοχή της Πολιτείας, ακόμα και το εκπαιδευτικό σύστημα έφτασε να εξυπηρετεί αυτόν το σκοπό: δηλαδή την εξαπάτηση και την προώθηση των προσωπικών συμφερόντων με τη δύναμη της Επιστήμης. Σε μια κοινωνία παρα­νοϊκών, φανατισμένων και εγωιστών ανθρώπων, όπου αυτοί εκπαιδεύονται και ειδι­κεύονται με το αξίωμα, ότι "για την επιβίωσή μου θα εκμεταλλευτώ την άγνοια και την αδυναμία σου", δεν μπορούμε να ελπίζουμε... Να σταματήσουμε να θεωρούμε ρεαλισμό, την επιπόλαιη αντίληψη των πραγμάτων, την ευπιστία, τη συνήθεια, την υπερεκτίμηση των ικανοτήτων μας και τον περιορισμό της πραγμα­τικότητας στις συναλλαγές και στη συν­εργασία των ανθρώπων.

 

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

πυξίδα στον εγκφλ

αισθητήρια όργανα

σκέψηΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Αν η Ηθική του εσωτερικού προσα­νατολισμού (με πνευματικές αξίες) δεν είναι Επιστήμη ► >>>►

 

 

Go to Top

>>> Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑ­ΜΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ­ΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΥΜ­ΠΕ­ΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΑΞΕ­ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ. Η ΠΝΕΥ­ΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩ­ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ* <<<

* Η διαίρεση όπως έχει γίνει με τους τίτλους της έντυπης έκδοσης. Τα κείμενα είναι από το 2ο μέρος του συντομευμένου βιβλίου "Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσα­νατο­λισμού" με τις πιο απαραίτητες σκέψεις

<©> ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟ­ΛΙΣΜΟ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΥΣ:

<•> Κοσμολογική Ηθική & Πνευματική Στροφή >>>

<•> Φαντασιώσεις και ψέματα χωρίς πνευμ. προσανατολ...>>>

<•> Γνώση χωρίς Ηθική και Ηθική χωρίς γνώση (για πρόλογο) >>>

<•> Συνοπτικά για τη στροφή της σκέψης μέσα στο πνεύμα >>>

<•> Η εκτίμηση για βεβαιότητα και για αμφιβολία κινητοποιεί τη ζωή >>>

<•> Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της (κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Η σχετικότητα των εξωτερικών αξιών ή προτύπων >>> 

<•> Η καλοσύνη χωρίς την έννοια του δικαίου είναι τυφλή >>> 

<•> Η ηθική δεν είναι οπωσ­δήποτε κοσμική και κοινωνική συμπεριφορά >>>

<•> Η ηθική με το ρυθμιστικό ρόλο της σκέψης θεμελιώνει το δίκαιο >>>

<•> Η ηθική είναι τρόπος ζωής και όχι στιγμές συμπεριφοράς >>> 

<•> Ηθική και φιλανθρωπία (ακόμα και αντίθετα μπορούν να γίνουν) >>>

<•> Η ηθική και το δίκαιο ξεκινούν πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου, από τις προ­διαγραφές του κόσμου >>> 

<•> Η ηθική βασίζεται σε αναμ­φισβήτητες γενικές αρχές >>>

<•> Για τη θεμελίωση μιας ηθικής που δεν αγνοεί την πραγματι­κότητα >>>

<•> Ψυχολογία και Ηθική. Η πνευματική ασθένεια του εγω­κεντρισμού >>>

<•> Ένας διαχωρισμός στην εσω­στρεφική ζωή. Η πνευματική ζωή σε αντίθεση με τη φυσιο­λογική >>> 

<•> Η ζωή χωρίς αυτογνωσία είναι φυσιο­λογική, δεν είναι ηθική >>> 

<•> Πνεύμα και βιολογικές ανάγκες >>> 

<•> Τα συναισθήματα συνδέονται στενά και διαρκώς με τη σκέψη και με τις πληροφορίες >>>

<•> Προκατάληψη για την προτεραιότητα που δίνουμε στη δική μας ζωή >>>

<•> Σκέψη και αγώνας για την επιβίωση >>>

<•> Ο εξωτερικός κόσμος χωρίς εσωτερική προοπτική είναι αδιέξοδος >>> 

<•> Συνοπτικά η στενή σύνδεση της ηθικής με την ψυχολογία >>>

<•> Αν η ζωή μας εκμηδενίζεται, αυτό δεν είναι το χειρότερο >>>

<•> Αποδεσμευμένη η ηθική από τη γνώση και την (ερευνητική) σκέψη στις δύο μεγάλες θρησκείες >>> 

<•> Φυγή από τα προβλήματα με φαντα­σιώσεις και με έξυπνες θεωρίες... >>> 

<•> Ηθική, ευτυχία και σκέψη >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα γερά θεμέλια της παγκόσμιας (ή κοσμολογικής) ηθικής  >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες...  >>>

<•> Η δρα­στηριότητα των βιολογικών σωμάτων και το νόημα γενικά της ζωής ερμηνεύονται σε δύο σειρές: >>>

 

>>> Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ <<<

 

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑ­ΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙ­ΝΩΝΙΑ:

<•> Πνευματική κατεύθυνση & Κοινωνία >>>

<•> Η συντομευμένη διακήρυξη για τον πνευ­ματικό προσανα­τολισμό της κοινωνίας >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα θεμέλια της παγ­κόσμιας (ή κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες... >>>

<•> Συνεργασία και ανταγωνισμός ξεκινούν μαζί >>>

<•> Πλούσιοι και φτωχοί, ηγέτες και υπηρέτες, αφεντικά και εργάτες, το ίδιο ανήθικοι (με αποστροφή για το πνεύμα) >>>

<•> Για την έννοια της κοινω­νίας και για τη δημοκρατία >>>

<•> Το πέρασμα από την Ηθική έρευνα στην πολιτική άποψη >>>

<•> Η ψευδαίσθηση ότι επιλύονται τα προβλήματα... ενώ αυτά ανα­παράγονται,

μετα­κυλίονται και χρησιμο­ποιούνται >>>

<•> Τα κοινωνικά φαινόμενα δεν μπορούν να ερμηνευτούν με αφαίρεση της πνευ­ματικής πραγματικότητας >>>

<•> Με την πολιτική επιδιώ­κονται, εκπρο­σωπούνται και εξυπηρετούνται ομαδικά συμφέροντα και με σχέσεις ανήθικου ανταγωνισμού >>>

<•> Η αδικία μέσα στην κοινωνία αμφισβητεί (ή υπονομεύει) την πολιτική εξουσία και τη νομιμότητά της (όπως εκθέτει και το Θεό) >>>

<•> Η εξάρτηση της επιβίωσης από τη χρηματική αμοιβή >>>

<•> Η αδικία συντηρείται και αναπαράγεται με τους νόμους του Kράτους. Η δράση των εκ­παιδευμένων απατεώνων προσαρμόζεται στους νόμους >>>

<•> Ο μπερδεμένος ρόλος της επιστήμης >>>

<•> Η επαγγελματική εκμετάλλευση της άγνοιας και το ψέμα στην κοινωνία με την κάλυψη της επιστήμης >>>

<•> Ο πνευματικός πόλεμος και η πολιτική δύναμη της δημιουργικής σκέψης >>>

<•> Δεν είναι η ποινή του θανάτου στους αδί­στακτους δολοφόνους που θα μας κάνει λιγότερο πολιτισμένους! >>> 

<•> Επιλέξτε φιλίες και συνεργασίες και προσέξτε ποιους ενισχύετε >>>

 

>>> Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ * <<<

(* Η διαίρεση και η απλοποίηση των απαντήσεων συνεχίζονται)

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ:

<•> Κόσμος, ζωή, ύλη & πνεύμα >>>

<•> Οι αισθήσεις είναι τρόποι της νόησης. Το φαινόμενο της ζωής/ψυχής επίσης ξεκινάει με αυτόματη αφαίρεση πληρο­φοριών >>>

<•> Ποια η σχέση των αφη­ρημένων χωρο-χρονικών υλικών (και εξωτερικών) αλλη­λεπιδράσεων με την εσωτερικότητα; >>>

<•> Η θέση μας στο ζήτημα αν υπάρχει "Θεός" >>>

<•> Συνοπτική εξήγηση για το παγκόσμιο πνεύμα >>>

<•> Μια ανάποδη λογική ερμηνεία για το Θεό >>>

<•> Από τα πιο σπουδαία μαθήματα κοσμο­λογίας στην εποχή του Πλάτωνα >>>

<•> Μια από τις πιο επιτυχημένες σκέψεις στην ιστορία της φιλοσοφίας >>>

<•> Ανθρωπική αρχή; >>>

<•> Περιοδικές & ρυθμικές μεταβολές >>>

 <•> Διακυμάνσεις με τους πιο γρήγορους ρυθμούς του κόσμου >>>

<•> Ο υλικός κόσμος θεμελιώ­νεται σε η/μ φαινόμενα >>>

<•> Περιοδικές μεταβολές και ρυθμοί με τις πιο υψηλές ταχύτητες σε μικρο­σκοπικές διαστάσεις >>>

<•> Λίγες φυσικές σταθερές επιβεβαιώνουν τη δημιουργία της ύλης από κυματικά φαινόμενα >>>

<•> Ουσία και ύλη >>>

<•> Σχεδόν 100 χρόνια παραπλάνησης... >>>

<•> Επιστήμη & Θεός >>>