(

ΓΝΩΣΗ & ΣΚΕΨΗ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

header message

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • Η ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ΟΤΙ ΕΠΙΛΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 5 [18]

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ)

 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68


Gr-lang Eng language

"ΡΑΒΕ - ΞΗΛΩΝΕ, ΔΟΥΛΕΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΟΥ ΛΕΙΠΕΙ"

 

Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

17

 

<•> Η ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ΟΤΙ ΕΠΙΛΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΑΝ­ΘΡΩ­ΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΝΩ ΑΥΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ, ΜΕΤΑ­ΚΥΛΙΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ (4)

 

pdf >>>► Κατεβάστε αυτό το τμήμα της παγκόσμιας διακήρυξης της κοσμολογικής Ηθικής

 

orator Στην τεχνολογία, στην επιστημονική έρευνα, στην πολιτική συζήτηση, στις τηλεοπτικές συζητήσεις, στην καθημερινή επι­κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, στην προσφορά υπηρεσιών και προϊόντων, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, που νομίζουμε ότι προτείνονται και προσφέρονται λύσεις σε προβλήματα και διευκολύνσεις για τη ζωή μας, συνήθως συμβαίνει το αντίθετο. Στις περισ­σότερες των περιπτώσεων, η έξυπνη προσφορά και οι εντυπωσιακές λύσεις δεν έχουν κάποιο άλλο σκοπό ή άλλη προτεραιότητα, από το να προωθήσουν κάποιοι την άποψή τους και να μας εντυπωσιάσουν για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τις θετικές εντυπώσεις με ορισμένα ανταλλάγματα, μικρά ή μεγαλύτερα. Αυτό το έξυπνο κυνήγι των ανταλ­λαγμάτων που συνήθως κρύβεται πίσω από κάποια προσφορά υπηρεσιών ή προϊόντων, ακόμα και σε πολιτιστικές διοργανώσεις (με γνωστά ονόματα!) δεν γίνεται πάντοτε με επίγνωση και με κακή πρόθεση. Γίνεται όπως το φαινόμενο της προσαρμογής των μορφών ζωής στις τοπικές και χρονικές συνθήκες. Στον αγώνα για επιβίωση, ο άνθρωπος με τη δημιουργική του σκέψη επινοεί περι­στασιακές λύσεις, χωρίς αυτές να είναι απαραίτητες για κάποια τελική επιδίωξη και ενώ αυτές σύντομα θα ξεπεραστούν από άλλες λύσεις ή θα προκαλέσουν νέα προβλήματα. Κάθε ένας έχει ειδικευτεί σε ορισμένα ζητήματα, έχει επικεντρωθεί σε ένα δικό του πλεονέκτημα, σωματικό ή πνευματικό, έχει αναλάβει μια συγκεκριμένη εργασία και έχει επιλέξει έναν ή περισσότερους ρόλους για την κοινωνία. απόσπασμαΈτσι, με αυτή την ειδίκευση, με το δικό του σκοπό και τον προσαρμο­σμένο ρόλο του, κάθε ένας ρυθμίζει την καθη­μερινή ζωή του, εκμεταλ­λεύεται εξαν­τλητικά τη σκέψη του και με την έξυπνη δράση του αισθά­νεται ότι αξιο­ποιεί το χρόνο και τη ζωή του. Αυτή η αίσθηση είναι ο τελικός σκο­πός του, με αυτόν το σκοπό ενδιαφέρεται για να λύσει κάθε πρόβλημα και από αντίδραση στους αμφι­σβητίες. Δεν ενδιαφέρεται και δεν προ­σπαθεί ειλικρινά για τα προβλήματα των άλλων, ούτε γενικά για τη διάδοση και την αναζήτηση της αλήθειας, ούτε για τη δικαιοσύνη στην κοινωνία, συχνά ούτε για τη συνεργασία. Η συνεργασία και η συμμετοχή σε μια ομάδα χρησιμοποιούνται για την προσωπική αναρρίχηση, για επιδιώξεις έξω από την ομάδα και σε πολλές περιπτώσεις, επειδή έτσι διευκολύνεται η δική του ζωή, εξυπηρετείται η δική του δράση και συμπίπτουν μερικά συμφέροντα. Τελείως αντίθετα, οι άνθρωποι συνήθως σκέφτονται περισσότερο για τις κινήσεις, τις διαδικασίες και για τη δημόσια εικόνα, παρά για το σκοπό και το αποτέλεσμα το οποίο οι ίδιοι προβάλλουν ή θα έπρεπε άμεσα να προσπαθήσουν.

MeetingΣε αυτή τη θεατρική προσπάθεια προσφοράς και της προσωπικής ανάγκης για ένα ρόλο μέσα στον κόσμο, προσθέστε και τα εμπόδια από τους κανονισμούς, τις προ­ϋπο­θέσεις, τους άγραφους νόμους και συνήθειες, το μοίρασμα των ευθυνών και τη συνα­δελφική υποστήριξη. Όλοι αυτοί οι όροι, οι κανόνες και η πειθαρχία, το τελευταίο που εξυπηρετούν είναι η προσφορά υπηρεσιών και μιας ειλικρινούς προσπάθειας για πληροφόρηση και ανεύρεσης των καλύτερων λύσεων. Το πρώτο που εξυπηρετούν είναι τις σχέσεις συνεργασίας και τη διατήρηση της ομαδικής προσπάθειας. Ενώ συνήθως περιορίζουν τις επιλογές και τις σκέψεις για την επίτευξη των στόχων της ομαδικής προσπάθειας, εμποδίζουν την έρευνα και την αμερόληπτη πληροφόρηση και εξυπηρετούν την προτεραιότητα για τα συμφέροντα των προσώπων και των συνεργατών. Οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται από τα μέλη ή τους συνεργάτες δεν πρέπει να προκαλέσει εσωτερικές διαφωνίες, τριβές και τελικά κακή συνεργασία ή διάλυση της ομάδας. Έτσι εξηγείται συνολικά πώς αυτοί που εκπροσωπούν την ομάδα τους, που εμφανίζονται πρώτοι και μόνοι για μια προσπάθεια με λίγους ή πολλούς συνεργάτες, σε προσπάθεια πολιτική, ή πολιτιστική ή ενημερωτική και ψυχαγωγική, αυτοί οι οποίοι γράφουν σε περιοδικά έντυπα, που ενημερώνουν για τις εργασίες και τις υπηρεσίες τους, που οργανώνουν διαγωνισμούς και αναμετρήσεις, όλοι αυτοί σπάνια είναι αμερόληπτοι. Σπάνια σκέφτονται αδέσμευτα και εκφράζουν με θάρρος άποψη για όλα και για μερικές ανταγωνιστικές προσπάθειες και εύκολα επικαλούνται την άγνοιά τους για ζητήματα, που κάποιοι άλλοι θα τους "φρενάρουν" τη σκέψη και τον εγωισμό. Αντιθέτως, συχνά αποδεικνύονται προκλητικά μεροληπτικοί: μιλούν για τους δικούς τους φίλους και συνεργάτες, προσφέρουν συμμετοχή και ευκαιρίες στα πρόσωπα που συνάντησαν ή επικοινώνησαν αυτοί οι ίδιοι, δέχονται συναδελφικές πιέσεις για να αλλάξουν τις επιλογές τους, προσέχουν για να μην προκαλέσουν αντίδραση από άλλους εκπροσώπους και ανταγωνιστές, αγνοούν και δεν λένε τίποτα για τις ξένες και ανταγωνιστικές προσπάθειες, οι στενές γνωριμίες ευνοούν ή εμποδίζουν τις επιλογές τους, βραβεύουν ή απορρίπτουν με υπερβάσεις των όρων και της λογικής προτεραιότητας και δεν λένε μια λέξη για τα πρόσωπα που δεν συμ­μετέχουν στη δική τους διοργάνωση κλπ.

απόσπασμα [συμβιβαστικός-ρομποτάκι]

Όταν κάτι συμβαίνει εξαπλωμένα, ευρύτερα, σε πολλές περιπτώσεις και επανα­λαμβάνεται όπως αν η παραβίαση του κανόνα να είναι ένας κανόνας, τότε χρειά­ζεται μια εξήγηση για αυτή την ευρύτερη εμφάνιση του αποτελέσματος, της ίδιας αδυ­ναμίας και της ομοιότητας που θυμίζει κάτι από τα ίδια. Κάθε συγκεκριμένη περί­πτωση (λ.χ. μιας αδικίας) έχει μια συγ­κεκριμένη εξήγηση, αυτή που κάθε φορά καταγράφεται και γίνεται γνωστή. Αλλά ότι τα ίδια λάθη, οι ίδιες αδυναμίες με την ίδια μεροληπτική λογική γίνονται σε ένα πλήθος περι­πτώσεων, αυτά έχουν μια κοινή εξήγηση, η οποία δεν προσφέρεται με λεπτο­μέρειες για να τραβήξουν περισ­σότερους αναγνώστες, ακροατές και θεατές. Οι τελευταίοι διψούν για τις λεπτο­μέρειες της κάθε περίπτωσης και για το πώς σκέφτηκε και έπραξε το κάθε πρόσωπο ξεχωριστά, όπως όταν βλέπουν μια τηλεοπτική σειρά.

 

 

Κάποιος θα παρατηρούσε ότι μια τέτοια απαξιωτική άποψη...

[-]

 

στάμπα "ανευθυνότητα"

Κάποιος θα παρατηρούσε ότι μια τέτοια απαξιωτική άποψη (για τους λόγους συνεργασίας των ανθρώπων και της προσφοράς τους) είναι ισοπεδωτική και θα ρωτούσε λογικά: >>>

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

left hand

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ

 ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

 

Στην πολιτισμένη κοινωνία με το νόμο της ζούγκλας, όπου ο ένας άνθρωπος σκέφτεται πώς θα εξαπατήσει και πώς θα εκμεταλλευτεί τον άλλο για να ικανοποιήσει τις προσωπικές επιθυμίες του και με την ανοχή της Πολιτείας, ακόμα και το εκπαιδευτικό σύστημα έφτασε να εξυπηρετεί αυτόν το σκοπό: δηλαδή την εξαπάτηση και την προώθηση των προσωπικών συμφερόντων με τη δύναμη της Επιστήμης. Σε μια κοινωνία παρα­νοϊκών, φανατισμένων και εγωιστών ανθρώπων, όπου αυτοί εκπαιδεύονται και ειδι­κεύονται με το αξίωμα, ότι "για την επιβίωσή μου θα εκμεταλλευτώ την άγνοια και την αδυναμία σου", δεν μπορούμε να ελπίζουμε... Να σταματήσουμε να θεωρούμε ρεαλισμό, την επιπόλαιη αντίληψη των πραγμάτων, την ευπιστία, τη συνήθεια, την υπερεκτίμηση των ικανοτήτων μας και τον περιορισμό της πραγμα­τικότητας στις συναλλαγές και στη συν­εργασία των ανθρώπων.

 

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

πυξίδα στον εγκφλ

αισθητήρια όργανα

σκέψηΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Αν η Ηθική του εσωτερικού προσα­νατολισμού (με πνευματικές αξίες) δεν είναι Επιστήμη ► >>>►

 

 

Go to Top

>>> Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑ­ΜΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ­ΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΥΜ­ΠΕ­ΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΑΞΕ­ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ. Η ΠΝΕΥ­ΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩ­ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ* <<<

* Η διαίρεση όπως έχει γίνει με τους τίτλους της έντυπης έκδοσης. Τα κείμενα είναι από το 2ο μέρος του συντομευμένου βιβλίου "Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσα­νατο­λισμού" με τις πιο απαραίτητες σκέψεις

<©> ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟ­ΛΙΣΜΟ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΥΣ:

<•> Κοσμολογική Ηθική & Πνευματική Στροφή >>>

<•> Φαντασιώσεις και ψέματα χωρίς πνευμ. προσανατολ...>>>

<•> Γνώση χωρίς Ηθική και Ηθική χωρίς γνώση (για πρόλογο) >>>

<•> Συνοπτικά για τη στροφή της σκέψης μέσα στο πνεύμα >>>

<•> Η εκτίμηση για βεβαιότητα και για αμφιβολία κινητοποιεί τη ζωή >>>

<•> Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της (κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Η σχετικότητα των εξωτερικών αξιών ή προτύπων >>> 

<•> Η καλοσύνη χωρίς την έννοια του δικαίου είναι τυφλή >>> 

<•> Η ηθική δεν είναι οπωσ­δήποτε κοσμική και κοινωνική συμπεριφορά >>>

<•> Η ηθική με το ρυθμιστικό ρόλο της σκέψης θεμελιώνει το δίκαιο >>>

<•> Η ηθική είναι τρόπος ζωής και όχι στιγμές συμπεριφοράς >>> 

<•> Ηθική και φιλανθρωπία (ακόμα και αντίθετα μπορούν να γίνουν) >>>

<•> Η ηθική και το δίκαιο ξεκινούν πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου, από τις προ­διαγραφές του κόσμου >>> 

<•> Η ηθική βασίζεται σε αναμ­φισβήτητες γενικές αρχές >>>

<•> Για τη θεμελίωση μιας ηθικής που δεν αγνοεί την πραγματι­κότητα >>>

<•> Ψυχολογία και Ηθική. Η πνευματική ασθένεια του εγω­κεντρισμού >>>

<•> Ένας διαχωρισμός στην εσω­στρεφική ζωή. Η πνευματική ζωή σε αντίθεση με τη φυσιο­λογική >>> 

<•> Η ζωή χωρίς αυτογνωσία είναι φυσιο­λογική, δεν είναι ηθική >>> 

<•> Πνεύμα και βιολογικές ανάγκες >>> 

<•> Τα συναισθήματα συνδέονται στενά και διαρκώς με τη σκέψη και με τις πληροφορίες >>>

<•> Προκατάληψη για την προτεραιότητα που δίνουμε στη δική μας ζωή >>>

<•> Σκέψη και αγώνας για την επιβίωση >>>

<•> Ο εξωτερικός κόσμος χωρίς εσωτερική προοπτική είναι αδιέξοδος >>> 

<•> Συνοπτικά η στενή σύνδεση της ηθικής με την ψυχολογία >>>

<•> Αν η ζωή μας εκμηδενίζεται, αυτό δεν είναι το χειρότερο >>>

<•> Αποδεσμευμένη η ηθική από τη γνώση και την (ερευνητική) σκέψη στις δύο μεγάλες θρησκείες >>> 

<•> Φυγή από τα προβλήματα με φαντα­σιώσεις και με έξυπνες θεωρίες... >>> 

<•> Ηθική, ευτυχία και σκέψη >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα γερά θεμέλια της παγκόσμιας (ή κοσμολογικής) ηθικής  >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες...  >>>

<•> Η δρα­στηριότητα των βιολογικών σωμάτων και το νόημα γενικά της ζωής ερμηνεύονται σε δύο σειρές: >>>

 

>>> Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ <<<

 

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑ­ΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙ­ΝΩΝΙΑ:

<•> Πνευματική κατεύθυνση & Κοινωνία >>>

<•> Η συντομευμένη διακήρυξη για τον πνευ­ματικό προσανα­τολισμό της κοινωνίας >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα θεμέλια της παγ­κόσμιας (ή κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες... >>>

<•> Συνεργασία και ανταγωνισμός ξεκινούν μαζί >>>

<•> Πλούσιοι και φτωχοί, ηγέτες και υπηρέτες, αφεντικά και εργάτες, το ίδιο ανήθικοι (με αποστροφή για το πνεύμα) >>>

<•> Για την έννοια της κοινω­νίας και για τη δημοκρατία >>>

<•> Το πέρασμα από την Ηθική έρευνα στην πολιτική άποψη >>>

<•> Η ψευδαίσθηση ότι επιλύονται τα προβλήματα... ενώ αυτά ανα­παράγονται,

μετα­κυλίονται και χρησιμο­ποιούνται >>>

<•> Τα κοινωνικά φαινόμενα δεν μπορούν να ερμηνευτούν με αφαίρεση της πνευ­ματικής πραγματικότητας >>>

<•> Με την πολιτική επιδιώ­κονται, εκπρο­σωπούνται και εξυπηρετούνται ομαδικά συμφέροντα και με σχέσεις ανήθικου ανταγωνισμού >>>

<•> Η αδικία μέσα στην κοινωνία αμφισβητεί (ή υπονομεύει) την πολιτική εξουσία και τη νομιμότητά της (όπως εκθέτει και το Θεό) >>>

<•> Η εξάρτηση της επιβίωσης από τη χρηματική αμοιβή >>>

<•> Η αδικία συντηρείται και αναπαράγεται με τους νόμους του Kράτους. Η δράση των εκ­παιδευμένων απατεώνων προσαρμόζεται στους νόμους >>>

<•> Ο μπερδεμένος ρόλος της επιστήμης >>>

<•> Η επαγγελματική εκμετάλλευση της άγνοιας και το ψέμα στην κοινωνία με την κάλυψη της επιστήμης >>>

<•> Ο πνευματικός πόλεμος και η πολιτική δύναμη της δημιουργικής σκέψης >>>

<•> Δεν είναι η ποινή του θανάτου στους αδί­στακτους δολοφόνους που θα μας κάνει λιγότερο πολιτισμένους! >>> 

<•> Επιλέξτε φιλίες και συνεργασίες και προσέξτε ποιους ενισχύετε >>>

 

>>> Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ * <<<

(* Η διαίρεση και η απλοποίηση των απαντήσεων συνεχίζονται)

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ:

<•> Κόσμος, ζωή, ύλη & πνεύμα >>>

<•> Οι αισθήσεις είναι τρόποι της νόησης. Το φαινόμενο της ζωής/ψυχής επίσης ξεκινάει με αυτόματη αφαίρεση πληρο­φοριών >>>

<•> Ποια η σχέση των αφη­ρημένων χωρο-χρονικών υλικών (και εξωτερικών) αλλη­λεπιδράσεων με την εσωτερικότητα; >>>

<•> Η θέση μας στο ζήτημα αν υπάρχει "Θεός" >>>

<•> Συνοπτική εξήγηση για το παγκόσμιο πνεύμα >>>

<•> Μια ανάποδη λογική ερμηνεία για το Θεό >>>

<•> Από τα πιο σπουδαία μαθήματα κοσμο­λογίας στην εποχή του Πλάτωνα >>>

<•> Μια από τις πιο επιτυχημένες σκέψεις στην ιστορία της φιλοσοφίας >>>

<•> Ανθρωπική αρχή; >>>

<•> Περιοδικές & ρυθμικές μεταβολές >>>

 <•> Διακυμάνσεις με τους πιο γρήγορους ρυθμούς του κόσμου >>>

<•> Ο υλικός κόσμος θεμελιώ­νεται σε η/μ φαινόμενα >>>

<•> Περιοδικές μεταβολές και ρυθμοί με τις πιο υψηλές ταχύτητες σε μικρο­σκοπικές διαστάσεις >>>

<•> Λίγες φυσικές σταθερές επιβεβαιώνουν τη δημιουργία της ύλης από κυματικά φαινόμενα >>>

<•> Ουσία και ύλη >>>

<•> Σχεδόν 100 χρόνια παραπλάνησης... >>>

<•> Επιστήμη & Θεός >>>

 

 

 

 

© copyright Κ. Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2020

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ            symbol of eye in red rings            ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024×768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0+

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px