ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ 7 [20]

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ)

 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68


Gr-lang Eng language

"ΡΑΒΕ - ΞΗΛΩΝΕ, ΔΟΥΛΕΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΟΥ ΛΕΙΠΕΙ"

 

Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

19

 

<•> Η ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ΟΤΙ ΕΠΙΛΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΑΝ­ΘΡΩ­ΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΝΩ ΑΥΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ, ΜΕΤΑ­ΚΥΛΙΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ (6). Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ

 

pdf >>>► Κατεβάστε αυτό το τμήμα της παγκόσμιας διακήρυξης της κοσμολογικής Ηθικής

 

μαγικό καπέλοΟι πιο έξυπνες προσπάθειες οι οποίες εμφανίζονται επίσης να γίνονται για ορισμένα μεγάλα και μόνιμα προβλήματα, με καθη­μερινές συναντήσεις υπεύθυνων για τα ζητήματα, με εξαν­τλητικές συζητήσεις, με την κατάστρωση ενός σχεδίου, με την αδιάλ­λακτη αντι­παράθεση μερικών εκπροσώπων κ.λπ. συχνά αυτές δεν είναι κάτι περισσότερο από εργασία για την οποία εκείνοι πληρώ­νονται. Δεν είναι κάτι περισσότερο από σύγκρουση μερικών συμφερόντων χωρίς τέλος, ή συντηρητικές επιλογές που δεν στοχεύουν να διαταράξουν τις ισορροπίες και τη συνέχεια ορισμένων προηγούμενων σχεδιασμών και σουρεα­λιστικές προσπάθειες, οι οποίες γίνονται με τους φραγμούς πολλών κανόνων, όρων, υπο­δειγμάτων, εντολών και νόμων, τους οποίους δεν πρέπει να υπερβούν, αλλά αντιθέτως να σεβαστούν. Και γι' αυτό τελικά, τα προβλήματα μένουν άλυτα ή με απο­τυχημένη λύση, αφού η καλύτερη λύση ήταν το τελευταίο ζητούμενο. Σε αυτή τη θεατρι­νίστικη εμφάνιση, που πολλές φορές προβάλλεται σαν εξαντλητική μάχη για τη λύση ενός προβλήματος και γίνονται υπερβολικές εκτιμήσεις για τις προσδοκίες ή τις αποτυχίες και πολλοί επανα­λαμβάνουν σαν είδηση ή σαν σημαντικό γεγονός, να προσθέσουμε και τις αδυναμίες των ηθοποιών, όταν αυτοί είναι αδέξιοι, ανεύθυνοι, στενόμυαλοι, απρο­ετοίμαστοι, κατώτεροι των περιστάσεων και γενικά ανάξιοι. Με λίγα λόγια, εμείς που σκεφτόμαστε και αμφιβάλλουμε για τα πράγματα αν είναι έτσι ακριβώς όπως μας εμφανίζονται από τις αισθήσεις, δεν μπορούμε να πιστέψουμε έτσι εύκολα, ότι οι λύσεις πολλών προβλημάτων είναι πραγματικές λύσεις. Ακόμα πιο δύσκολα θα εκτιμήσουμε ότι οι υπεύθυνοι που φροντίζουν για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, που αποφασίζουν για νέες συνεργασίες, ή εκείνοι που συμ­μετέχουν σε κοινωνικές δράσεις ή εργάζονται στις ανώτερες κρατικές θέσεις ή αγωνίζονται για να αλλάξουν μια πολιτική, όλοι αυτοί είναι της εμπιστοσύνης και ότι κουράζονται για τη ζωή των άλλων και για καλύτερο μέλλον στην κοινωνία.

 

 

Όπως έχουμε διαπιστώσει, η προτεραιότητα του ατόμου προς τον εαυτό του είναι ένα φυσικό φαινόμενο...

[-]

στάμπα "ανευθυνότητα"Όπως έχουμε διαπιστώσει, η προτεραιότητα του ατόμου προς τον εαυτό του είναι ένα φυσικό φαινόμενο και το ανθρώπινο πνεύμα με τις πληροφορίες και με τις εκτιμήσεις του, μόνιμος ρυθμιστής της συμπεριφοράς. Έτσι είναι το πνεύμα μαζί με την ανυπολόγιστη άγνοιά του και με τις αδυναμίες της σκέψης, ιδιαίτερα στις πιεστικές συνθήκες της ζωής. Αν υπερ­πηδήσουμε αυτή τη θεμελιακή παρατήρηση και μιλήσουμε για τις ανθρώπινες σχέσεις και συνεργασίες, τότε αφήνουμε τη σκέψη να εκτιμήσει υπερβολικά την καλή διάθεση του ατόμου προς μερικά άλλα πρόσωπα ή προς μια ομάδα. Τότε φανταζόμαστε τη δράση και τη συνεργασία του μονόπλευρα σαν προσφορά και την προσφορά σαν πρώτη ή συνειδητή επιλογή του. Η απόκρυψη ή η υποβάθμιση αυτού του βιολογικού φαινομένου της προτεραιότητας προς τον εαυτό μας έχει συνέπειες, που ξεπερνούν τις προσωπικές σχέσεις και τις ατομικές απογοητεύσεις. Μεταλ­λάσσουν την ελευθερία, την εμπι­στοσύνη και τη συνεργασία σε πνευματικές αδυναμίες, τις οποίες εκμε­ταλλεύονται οι πιο σιχαμεροί άνθρωποι του κόσμου. Αυτών που εκμεταλ­λεύονται τις ζωές των άλλων με τους νόμους της πολιτείας, με τις ανοχές και τις φαντασιώσεις της κοινωνίας και με τη απουσία των νόμων, για να εξυπηρετήσουν τη δική τους ζωή ή αυτών των σιχαμερών, που εμφανίζουν την προσφορά τους σαν συνειδητή επιλογή για να δικαιολογήσουν τα μεγάλα κέρδη τους. προσφορά με δόλοΜε την απόκρυψη αυτής της βιο-ηθικής προ­τεραιότητας, οι άνθρωποι εξαπα­τώνται ομαδικά για ιδεο­λογικούς και επαγ­γελματικούς αντα­γωνισμούς, όπως και για οικο­νομικούς λόγους και αυτή η παρα­πλάνηση συνδέεται με όλα τα κοι­νωνιο­λογικά ζητήματα. Όπως κά­ποιοι ηθικο­λογώντας συγ­κάλυπταν τις σεξου­αλικές προ­τιμήσεις και επι­θυμίες τους και πολλές φορές την ιδιοτέλειά τους, έτσι στις "φιλε­λεύθερες" και στις δημο­κρατικές χώρες, η ομαδική μεγαλο­μανία και η ιδιο­τέλεια συγ­καλύπτονται πίσω από τις νόμιμες συνεργασίες και τον ευγενή συναγωνισμό. Και έτσι η ηθική ευθύνη δεν γίνεται πολιτική και νομική και μετα­κυλίεται στον ανυπεράσπιστο, απρο­ετοίμαστο, ανυποψίαστο και ανασφαλή κόσμο, που εξαναγκάζεται ή υποκινείται να αποφασίσει και να επιλέξει τον απατεώνα του για να εργαστεί, να συνεργαστεί ή για να εξυ­πηρετηθεί. Σχετικά φαινόμενα είναι η προσωπο­λατρία, ο φανατισμός, η υπακοή, που δημι­ουργούνται μαζικά σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας με αυτή την παρα­πλάνηση για ανιδιοτελή προσφορά και για μεγαλουρ­γήματα από τα οποία όλοι κερδίζουν. Η παραπλάνηση μεθοδεύεται επίσης επαγγελματικά -πέρα από τον αρχικό εντυ­πωσιασμό- με τη δημόσια προβολή του έργου, της δράσης, της σταδιο­δρομίας, της συνεργασίας και με τη φαντασία, που ανα­μειγνύεται δυσδιάκριτα με την πραγματικότητα για να γίνει μύθος, πιο σπάνια και θρησκεία. Τελικός σκοπός πάντα η οικονομική και η ιδεο­λογική εκμετάλλευση.  

 

 

απόσπασμα βιβλίου

Θυμήσου! Σε όλες τις προ­σπάθειες για να επιτύχουν τον ενθου­σιασμό και τη θετική εκτίμησή σου, εκμεταλ­λεύονται τη βιαστική εκτίμησή σου. Δηλαδή ν' απαντήσεις χωρίς σκέψη και πληρο­φόρηση: Ναι, έτσι είναι όπως είπατε. Ναι, εσάς θα επι­λέξουμε. Δεν λένε ψέματα, αλλά παίζουν με τις εκφράσεις και λένε μισές αλήθειες και ανα­κρίβειες, τις οποίες υποτίθεται θα μάθουμε... αν ψάξουμε. Αν χρειαστεί για τη θετική εκτίμησή σου, θα προ­καλέσουν και την αντί­στοιχη ανησυχία!

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

left hand

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ

 ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

 

Στην πολιτισμένη κοινωνία με το νόμο της ζούγκλας, όπου ο ένας άνθρωπος σκέφτεται πώς θα εξαπατήσει και πώς θα εκμεταλλευτεί τον άλλο για να ικανοποιήσει τις προσωπικές επιθυμίες του και με την ανοχή της Πολιτείας, ακόμα και το εκπαιδευτικό σύστημα έφτασε να εξυπηρετεί αυτόν το σκοπό: δηλαδή την εξαπάτηση και την προώθηση των προσωπικών συμφερόντων με τη δύναμη της Επιστήμης. Σε μια κοινωνία παρα­νοϊκών, φανατισμένων και εγωιστών ανθρώπων, όπου αυτοί εκπαιδεύονται και ειδι­κεύονται με το αξίωμα, ότι "για την επιβίωσή μου θα εκμεταλλευτώ την άγνοια και την αδυναμία σου", δεν μπορούμε να ελπίζουμε... Να σταματήσουμε να θεωρούμε ρεαλισμό, την επιπόλαιη αντίληψη των πραγμάτων, την ευπιστία, τη συνήθεια, την υπερεκτίμηση των ικανοτήτων μας και τον περιορισμό της πραγμα­τικότητας στις συναλλαγές και στη συν­εργασία των ανθρώπων.

 

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

πυξίδα στον εγκφλ

αισθητήρια όργανα

σκέψηΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Αν η Ηθική του εσωτερικού προσα­νατολισμού (με πνευματικές αξίες) δεν είναι Επιστήμη ► >>>►

 

 

Go to Top

>>> Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑ­ΜΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ­ΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΥΜ­ΠΕ­ΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΑΞΕ­ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ. Η ΠΝΕΥ­ΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩ­ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ* <<<

* Η διαίρεση όπως έχει γίνει με τους τίτλους της έντυπης έκδοσης. Τα κείμενα είναι από το 2ο μέρος του συντομευμένου βιβλίου "Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσα­νατο­λισμού" με τις πιο απαραίτητες σκέψεις

<©> ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟ­ΛΙΣΜΟ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΥΣ:

<•> Κοσμολογική Ηθική & Πνευματική Στροφή >>>

<•> Φαντασιώσεις και ψέματα χωρίς πνευμ. προσανατολ...>>>

<•> Γνώση χωρίς Ηθική και Ηθική χωρίς γνώση (για πρόλογο) >>>

<•> Συνοπτικά για τη στροφή της σκέψης μέσα στο πνεύμα >>>

<•> Η εκτίμηση για βεβαιότητα και για αμφιβολία κινητοποιεί τη ζωή >>>

<•> Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της (κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Η σχετικότητα των εξωτερικών αξιών ή προτύπων >>> 

<•> Η καλοσύνη χωρίς την έννοια του δικαίου είναι τυφλή >>> 

<•> Η ηθική δεν είναι οπωσ­δήποτε κοσμική και κοινωνική συμπεριφορά >>>

<•> Η ηθική με το ρυθμιστικό ρόλο της σκέψης θεμελιώνει το δίκαιο >>>

<•> Η ηθική είναι τρόπος ζωής και όχι στιγμές συμπεριφοράς >>> 

<•> Ηθική και φιλανθρωπία (ακόμα και αντίθετα μπορούν να γίνουν) >>>

<•> Η ηθική και το δίκαιο ξεκινούν πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου, από τις προ­διαγραφές του κόσμου >>> 

<•> Η ηθική βασίζεται σε αναμ­φισβήτητες γενικές αρχές >>>

<•> Για τη θεμελίωση μιας ηθικής που δεν αγνοεί την πραγματι­κότητα >>>

<•> Ψυχολογία και Ηθική. Η πνευματική ασθένεια του εγω­κεντρισμού >>>

<•> Ένας διαχωρισμός στην εσω­στρεφική ζωή. Η πνευματική ζωή σε αντίθεση με τη φυσιο­λογική >>> 

<•> Η ζωή χωρίς αυτογνωσία είναι φυσιο­λογική, δεν είναι ηθική >>> 

<•> Πνεύμα και βιολογικές ανάγκες >>> 

<•> Τα συναισθήματα συνδέονται στενά και διαρκώς με τη σκέψη και με τις πληροφορίες >>>

<•> Προκατάληψη για την προτεραιότητα που δίνουμε στη δική μας ζωή >>>

<•> Σκέψη και αγώνας για την επιβίωση >>>

<•> Ο εξωτερικός κόσμος χωρίς εσωτερική προοπτική είναι αδιέξοδος >>> 

<•> Συνοπτικά η στενή σύνδεση της ηθικής με την ψυχολογία >>>

<•> Αν η ζωή μας εκμηδενίζεται, αυτό δεν είναι το χειρότερο >>>

<•> Αποδεσμευμένη η ηθική από τη γνώση και την (ερευνητική) σκέψη στις δύο μεγάλες θρησκείες >>> 

<•> Φυγή από τα προβλήματα με φαντα­σιώσεις και με έξυπνες θεωρίες... >>> 

<•> Ηθική, ευτυχία και σκέψη >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα γερά θεμέλια της παγκόσμιας (ή κοσμολογικής) ηθικής  >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες...  >>>

<•> Η δρα­στηριότητα των βιολογικών σωμάτων και το νόημα γενικά της ζωής ερμηνεύονται σε δύο σειρές: >>>

 

>>> Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ <<<

 

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑ­ΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙ­ΝΩΝΙΑ:

<•> Πνευματική κατεύθυνση & Κοινωνία >>>

<•> Η συντομευμένη διακήρυξη για τον πνευ­ματικό προσανα­τολισμό της κοινωνίας >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα θεμέλια της παγ­κόσμιας (ή κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες... >>>

<•> Συνεργασία και ανταγωνισμός ξεκινούν μαζί >>>

<•> Πλούσιοι και φτωχοί, ηγέτες και υπηρέτες, αφεντικά και εργάτες, το ίδιο ανήθικοι (με αποστροφή για το πνεύμα) >>>

<•> Για την έννοια της κοινω­νίας και για τη δημοκρατία >>>

<•> Το πέρασμα από την Ηθική έρευνα στην πολιτική άποψη >>>

<•> Η ψευδαίσθηση ότι επιλύονται τα προβλήματα... ενώ αυτά ανα­παράγονται,

μετα­κυλίονται και χρησιμο­ποιούνται >>>

<•> Τα κοινωνικά φαινόμενα δεν μπορούν να ερμηνευτούν με αφαίρεση της πνευ­ματικής πραγματικότητας >>>

<•> Με την πολιτική επιδιώ­κονται, εκπρο­σωπούνται και εξυπηρετούνται ομαδικά συμφέροντα και με σχέσεις ανήθικου ανταγωνισμού >>>

<•> Η αδικία μέσα στην κοινωνία αμφισβητεί (ή υπονομεύει) την πολιτική εξουσία και τη νομιμότητά της (όπως εκθέτει και το Θεό) >>>

<•> Η εξάρτηση της επιβίωσης από τη χρηματική αμοιβή >>>

<•> Η αδικία συντηρείται και αναπαράγεται με τους νόμους του Kράτους. Η δράση των εκ­παιδευμένων απατεώνων προσαρμόζεται στους νόμους >>>

<•> Ο μπερδεμένος ρόλος της επιστήμης >>>

<•> Η επαγγελματική εκμετάλλευση της άγνοιας και το ψέμα στην κοινωνία με την κάλυψη της επιστήμης >>>

<•> Ο πνευματικός πόλεμος και η πολιτική δύναμη της δημιουργικής σκέψης >>>

<•> Δεν είναι η ποινή του θανάτου στους αδί­στακτους δολοφόνους που θα μας κάνει λιγότερο πολιτισμένους! >>> 

<•> Επιλέξτε φιλίες και συνεργασίες και προσέξτε ποιους ενισχύετε >>>

 

>>> Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ * <<<

(* Η διαίρεση και η απλοποίηση των απαντήσεων συνεχίζονται)

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ:

<•> Κόσμος, ζωή, ύλη & πνεύμα >>>

<•> Οι αισθήσεις είναι τρόποι της νόησης. Το φαινόμενο της ζωής/ψυχής επίσης ξεκινάει με αυτόματη αφαίρεση πληρο­φοριών >>>

<•> Ποια η σχέση των αφη­ρημένων χωρο-χρονικών υλικών (και εξωτερικών) αλλη­λεπιδράσεων με την εσωτερικότητα; >>>

<•> Η θέση μας στο ζήτημα αν υπάρχει "Θεός" >>>

<•> Συνοπτική εξήγηση για το παγκόσμιο πνεύμα >>>

<•> Μια ανάποδη λογική ερμηνεία για το Θεό >>>

<•> Από τα πιο σπουδαία μαθήματα κοσμο­λογίας στην εποχή του Πλάτωνα >>>

<•> Μια από τις πιο επιτυχημένες σκέψεις στην ιστορία της φιλοσοφίας >>>

<•> Ανθρωπική αρχή; >>>

<•> Περιοδικές & ρυθμικές μεταβολές >>>

 <•> Διακυμάνσεις με τους πιο γρήγορους ρυθμούς του κόσμου >>>

<•> Ο υλικός κόσμος θεμελιώ­νεται σε η/μ φαινόμενα >>>

<•> Περιοδικές μεταβολές και ρυθμοί με τις πιο υψηλές ταχύτητες σε μικρο­σκοπικές διαστάσεις >>>

<•> Λίγες φυσικές σταθερές επιβεβαιώνουν τη δημιουργία της ύλης από κυματικά φαινόμενα >>>

<•> Ουσία και ύλη >>>

<•> Σχεδόν 100 χρόνια παραπλάνησης... >>>

<•> Επιστήμη & Θεός >>>