ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ [30]

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ)

 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68


Gr-lang Eng language

"ΡΑΒΕ - ΞΗΛΩΝΕ, ΔΟΥΛΕΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΟΥ ΛΕΙΠΕΙ"

 

Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

29

 

<•> ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΙ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕ­ΤΟΥΝΤΑΙ ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΤΑ­ΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

pdf >>>► Κατεβάστε αυτό το τμήμα της παγκόσμιας διακήρυξης της κοσμολογικής Ηθικής

 

 

αγώνας για επικράτηση Αλλά και οι εκφραστές των πολιτικών απόψεων και τα μέλη των πολιτικών ρευμάτων και των κομμάτων υπερβαίνουν τη λογική, όταν αρνούνται να συζητήσουν και να συνεργαστούν μεταξύ τους και αντιθέτως, προκαλούν φανατική αντι­παράθεση και διχασμό στην κοινωνία. Εκ­φράζουν απόψεις σε ζητήματα τα οποία δεν έχουν μια απάντηση, αλλά μόνο επιλογή της μιας ή της άλλης λύσης, έτσι όπως εξυπηρετεί για την επίτευξη ορισμένων στόχων ή για τη διατήρηση κάποιων πλεονεκτημάτων, ή έτσι όπως εξυπηρετεί για την αντίδραση στην αντίπαλη επιλογή. Σε πολλές περιπτώσεις, οι αντίθετες επιλογές για τις οποίες εκείνοι διαφωνούν και η κοινωνία διχάζεται είναι και οι δύο σωστές. Γι' αυτό η κάθε πλευρά μπορεί να υποστηρίξει την αντίθετη ή διαφορετική επιλογή της με σωστές απόψεις. Σπάνια όμως εισάγουν μέσα στη σκέψη τους ένα θεμελιακό γνώρισμα της πραγματικότητας, όπως είναι η "προτεραιότητα". Πολλές φορές, το ζήτημα δεν είναι ποιος έχει δίκιο ή τη σωστή άποψη, για τα οποία μπορούν να συζητούν ατελείωτα και με εντυπωσιακή ευστροφία, αλλά μόνο αν είναι σωστή η προτεραιότητα για τη στιγμή και τον τόπο, στα οποία θα εφαρμοστεί μια πολιτική ή μια απόφαση. Λ.χ. μπορεί να ψηφίζεται ένας νόμος για να διορθωθεί η ευνοϊκή ή η δυσμενής φορολογική μεταχείριση μιας ομάδας εργαζομένων, αλλά να είναι δύσκολη έως και αδύνατη η εφαρμογή του, ενώ θα χρειαζόταν προηγουμένως η ανάλογη προετοιμασία. Όπως και στην προσωπική ζωή, θαυμαστό είναι κάποιος να προσφέρει οικονομική βοήθεια σε ανθρώπους που την έχουν άμεσα ανάγκη. Αλλά πώς θα την προσφέρει, όταν αυτός ο ίδιος επίσης βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση και σε αδυναμία να βοηθήσει ένα αγαπημένο του πρόσωπο. Πλεονεκτική η τεχνολογία με την οποία παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα από το φως του ήλιου, αλλά άχρηστη όταν ο τόπος σου μένει σκοτεινός στο μεγαλύτερο διάστημα του έτους ή όταν το καθυστερημένο κράτος αποθαρρύνει με νομικούς περιορισμούς και από αδυναμία των υπηρεσιών μια τέτοια επένδυση. Παρανοϊκή η απαγόρευση της έκφρασης για τις ξένες θρησκείες και άδικο να εμποδίζονται οι αλλόθρησκοι στη κοινωνική ζωή τους, όμως δεν είναι λογικό να "επιβληθεί" άμεσα η ελευθερία στην θρησκευτική πίστη, όταν αναμένονται ακατά­παυστες αντιδράσεις, διαλυτικές για την κοινωνία. Ρεαλισμός χωρίς εκτίμηση της προτεραιότητας δεν νοείται.

πολιτικό μήνυμα

Έπειτα, όπως έχουμε παρα­τηρήσει, συχνά εκφρά­ζονται απόψεις σε σύνθετα ζητήματα, τα οποία δεν μπορούν να απαν­τηθούν μόνο με κοινωνιο­λογική προ­σέγγιση και γι' αυτό είναι αστήριχτες και απο­σπασμα­τικές γνώμες, όχι αξιόπιστες απόψεις ούτε εγγυημένες λύσεις. Απλές γνώμες, έτσι όπως αυτές που εκφράζουν οι άνθρωποι για το Θεό και επανα­λαμβάνουν τις γνωστές θρησκευτικές απόψεις τους ή αντιδρούν σε αυτές. Αλλά και το σύνολο των απόψεων για το ρόλο του Κράτους, για την οικονομική ανάπτυξη, για τη δημόσια διοίκηση, γενικά για την οργάνωση της κοινωνίας και έτσι όπως αυτές υποστηρίζονται, δεν είναι μεταξύ τους καλά δεμένες και με θεμέλια, για να αρνούνται οι πρωταγωνιστές να συζητήσουν με τους ανταγωνιστές τους ή και να συμφωνήσουν σε πολλές απόψεις ή για να διαμορφώσουν από κοινού νέες απόψεις και να συνεργαστούν με αμοιβαίες υποχωρήσεις.

απόσπασμα [αφορμή για διαφωνία]

Η δυσκολία στη συνεννόηση και στη συνεργασία συνήθως προ­έρχεται από το ρόλο που δεν θέλει κανένας να χάσει ή να υπο­βαθμίσει, είναι η φιλοδοξία και δυστυχώς η έχθρα η οποία προ­κλήθηκε με τις δυσκολίες, τις πιέσεις και τις επιθέσεις που εκείνοι δέχονται από τους αντι­πάλους τους. Η διαφωνία σε ορισμένα ζητήματα γίνεται αφορ­μή για να μην επιδιώξουν οι υπο­κινητές τη συμφωνία και για να ενισχύσουν τις δικές τους πολιτικές απόψεις. Ενώ με τις υπερβολές, τα συνθήματα, τις εντυπώσεις και με το δόλο προσπαθούν να συνδέσουν την τύχη του ανήσυχου πλήθους με τα δικά τους προσωπικά σχέδια και συμφέροντα, για να γίνουν αυτοί έτσι υπολογίσιμοι από τους αντιπάλους τους και για να εμποδίσουν τις αντίπαλες πολιτικές. Όταν ενθαρρύνονται από την οικονομική και πολιτική στήριξη μεμο­νωμένων προσώπων ή εταιρειών, που επηρεάζουν την κοινωνική σταθερότητα, τότε έχουν τις πιο μεγάλες προσδοκίες. Είναι πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν τους υπο­στηριχτές τους, να τους ανταποδώσουν με ορισμένα πλεονεκτήματα -δεν χρειάζεται να ζητηθεί-, να συγκρουστούν επιλεκτικά, όπως οι πολιτικές περιστάσεις επιβάλλουν και μέχρι φανερής προδοσίας. Τότε ανακαλύπτουν πόσο αποτυχημένες, περιστασιακές και απερίσκεφτα αποδεκτές είναι πολλές από τις απόψεις τους για μια καλύτερη κοινωνία.

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

left hand

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ

 ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

 

Στην πολιτισμένη κοινωνία με το νόμο της ζούγκλας, όπου ο ένας άνθρωπος σκέφτεται πώς θα εξαπατήσει και πώς θα εκμεταλλευτεί τον άλλο για να ικανοποιήσει τις προσωπικές επιθυμίες του και με την ανοχή της Πολιτείας, ακόμα και το εκπαιδευτικό σύστημα έφτασε να εξυπηρετεί αυτόν το σκοπό: δηλαδή την εξαπάτηση και την προώθηση των προσωπικών συμφερόντων με τη δύναμη της Επιστήμης. Σε μια κοινωνία παρα­νοϊκών, φανατισμένων και εγωιστών ανθρώπων, όπου αυτοί εκπαιδεύονται και ειδι­κεύονται με το αξίωμα, ότι "για την επιβίωσή μου θα εκμεταλλευτώ την άγνοια και την αδυναμία σου", δεν μπορούμε να ελπίζουμε... Να σταματήσουμε να θεωρούμε ρεαλισμό, την επιπόλαιη αντίληψη των πραγμάτων, την ευπιστία, τη συνήθεια, την υπερεκτίμηση των ικανοτήτων μας και τον περιορισμό της πραγμα­τικότητας στις συναλλαγές και στη συν­εργασία των ανθρώπων.

 

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

πυξίδα στον εγκφλ

αισθητήρια όργανα

σκέψηΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Αν η Ηθική του εσωτερικού προσα­νατολισμού (με πνευματικές αξίες) δεν είναι Επιστήμη ► >>>►

 

 

Go to Top

>>> Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑ­ΜΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ­ΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΥΜ­ΠΕ­ΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΑΞΕ­ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ. Η ΠΝΕΥ­ΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩ­ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ* <<<

* Η διαίρεση όπως έχει γίνει με τους τίτλους της έντυπης έκδοσης. Τα κείμενα είναι από το 2ο μέρος του συντομευμένου βιβλίου "Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσα­νατο­λισμού" με τις πιο απαραίτητες σκέψεις

<©> ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟ­ΛΙΣΜΟ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΥΣ:

<•> Κοσμολογική Ηθική & Πνευματική Στροφή >>>

<•> Φαντασιώσεις και ψέματα χωρίς πνευμ. προσανατολ...>>>

<•> Γνώση χωρίς Ηθική και Ηθική χωρίς γνώση (για πρόλογο) >>>

<•> Συνοπτικά για τη στροφή της σκέψης μέσα στο πνεύμα >>>

<•> Η εκτίμηση για βεβαιότητα και για αμφιβολία κινητοποιεί τη ζωή >>>

<•> Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της (κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Η σχετικότητα των εξωτερικών αξιών ή προτύπων >>> 

<•> Η καλοσύνη χωρίς την έννοια του δικαίου είναι τυφλή >>> 

<•> Η ηθική δεν είναι οπωσ­δήποτε κοσμική και κοινωνική συμπεριφορά >>>

<•> Η ηθική με το ρυθμιστικό ρόλο της σκέψης θεμελιώνει το δίκαιο >>>

<•> Η ηθική είναι τρόπος ζωής και όχι στιγμές συμπεριφοράς >>> 

<•> Ηθική και φιλανθρωπία (ακόμα και αντίθετα μπορούν να γίνουν) >>>

<•> Η ηθική και το δίκαιο ξεκινούν πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου, από τις προ­διαγραφές του κόσμου >>> 

<•> Η ηθική βασίζεται σε αναμ­φισβήτητες γενικές αρχές >>>

<•> Για τη θεμελίωση μιας ηθικής που δεν αγνοεί την πραγματι­κότητα >>>

<•> Ψυχολογία και Ηθική. Η πνευματική ασθένεια του εγω­κεντρισμού >>>

<•> Ένας διαχωρισμός στην εσω­στρεφική ζωή. Η πνευματική ζωή σε αντίθεση με τη φυσιο­λογική >>> 

<•> Η ζωή χωρίς αυτογνωσία είναι φυσιο­λογική, δεν είναι ηθική >>> 

<•> Πνεύμα και βιολογικές ανάγκες >>> 

<•> Τα συναισθήματα συνδέονται στενά και διαρκώς με τη σκέψη και με τις πληροφορίες >>>

<•> Προκατάληψη για την προτεραιότητα που δίνουμε στη δική μας ζωή >>>

<•> Σκέψη και αγώνας για την επιβίωση >>>

<•> Ο εξωτερικός κόσμος χωρίς εσωτερική προοπτική είναι αδιέξοδος >>> 

<•> Συνοπτικά η στενή σύνδεση της ηθικής με την ψυχολογία >>>

<•> Αν η ζωή μας εκμηδενίζεται, αυτό δεν είναι το χειρότερο >>>

<•> Αποδεσμευμένη η ηθική από τη γνώση και την (ερευνητική) σκέψη στις δύο μεγάλες θρησκείες >>> 

<•> Φυγή από τα προβλήματα με φαντα­σιώσεις και με έξυπνες θεωρίες... >>> 

<•> Ηθική, ευτυχία και σκέψη >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα γερά θεμέλια της παγκόσμιας (ή κοσμολογικής) ηθικής  >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες...  >>>

<•> Η δρα­στηριότητα των βιολογικών σωμάτων και το νόημα γενικά της ζωής ερμηνεύονται σε δύο σειρές: >>>

 

>>> Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ <<<

 

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑ­ΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙ­ΝΩΝΙΑ:

<•> Πνευματική κατεύθυνση & Κοινωνία >>>

<•> Η συντομευμένη διακήρυξη για τον πνευ­ματικό προσανα­τολισμό της κοινωνίας >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα θεμέλια της παγ­κόσμιας (ή κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες... >>>

<•> Συνεργασία και ανταγωνισμός ξεκινούν μαζί >>>

<•> Πλούσιοι και φτωχοί, ηγέτες και υπηρέτες, αφεντικά και εργάτες, το ίδιο ανήθικοι (με αποστροφή για το πνεύμα) >>>

<•> Για την έννοια της κοινω­νίας και για τη δημοκρατία >>>

<•> Το πέρασμα από την Ηθική έρευνα στην πολιτική άποψη >>>

<•> Η ψευδαίσθηση ότι επιλύονται τα προβλήματα... ενώ αυτά ανα­παράγονται,

μετα­κυλίονται και χρησιμο­ποιούνται >>>

<•> Τα κοινωνικά φαινόμενα δεν μπορούν να ερμηνευτούν με αφαίρεση της πνευ­ματικής πραγματικότητας >>>

<•> Με την πολιτική επιδιώ­κονται, εκπρο­σωπούνται και εξυπηρετούνται ομαδικά συμφέροντα και με σχέσεις ανήθικου ανταγωνισμού >>>

<•> Η αδικία μέσα στην κοινωνία αμφισβητεί (ή υπονομεύει) την πολιτική εξουσία και τη νομιμότητά της (όπως εκθέτει και το Θεό) >>>

<•> Η εξάρτηση της επιβίωσης από τη χρηματική αμοιβή >>>

<•> Η αδικία συντηρείται και αναπαράγεται με τους νόμους του Kράτους. Η δράση των εκ­παιδευμένων απατεώνων προσαρμόζεται στους νόμους >>>

<•> Ο μπερδεμένος ρόλος της επιστήμης >>>

<•> Η επαγγελματική εκμετάλλευση της άγνοιας και το ψέμα στην κοινωνία με την κάλυψη της επιστήμης >>>

<•> Ο πνευματικός πόλεμος και η πολιτική δύναμη της δημιουργικής σκέψης >>>

<•> Δεν είναι η ποινή του θανάτου στους αδί­στακτους δολοφόνους που θα μας κάνει λιγότερο πολιτισμένους! >>> 

<•> Επιλέξτε φιλίες και συνεργασίες και προσέξτε ποιους ενισχύετε >>>

 

>>> Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ * <<<

(* Η διαίρεση και η απλοποίηση των απαντήσεων συνεχίζονται)

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ:

<•> Κόσμος, ζωή, ύλη & πνεύμα >>>

<•> Οι αισθήσεις είναι τρόποι της νόησης. Το φαινόμενο της ζωής/ψυχής επίσης ξεκινάει με αυτόματη αφαίρεση πληρο­φοριών >>>

<•> Ποια η σχέση των αφη­ρημένων χωρο-χρονικών υλικών (και εξωτερικών) αλλη­λεπιδράσεων με την εσωτερικότητα; >>>

<•> Η θέση μας στο ζήτημα αν υπάρχει "Θεός" >>>

<•> Συνοπτική εξήγηση για το παγκόσμιο πνεύμα >>>

<•> Μια ανάποδη λογική ερμηνεία για το Θεό >>>

<•> Από τα πιο σπουδαία μαθήματα κοσμο­λογίας στην εποχή του Πλάτωνα >>>

<•> Μια από τις πιο επιτυχημένες σκέψεις στην ιστορία της φιλοσοφίας >>>

<•> Ανθρωπική αρχή; >>>

<•> Περιοδικές & ρυθμικές μεταβολές >>>

 <•> Διακυμάνσεις με τους πιο γρήγορους ρυθμούς του κόσμου >>>

<•> Ο υλικός κόσμος θεμελιώ­νεται σε η/μ φαινόμενα >>>

<•> Περιοδικές μεταβολές και ρυθμοί με τις πιο υψηλές ταχύτητες σε μικρο­σκοπικές διαστάσεις >>>

<•> Λίγες φυσικές σταθερές επιβεβαιώνουν τη δημιουργία της ύλης από κυματικά φαινόμενα >>>

<•> Ουσία και ύλη >>>

<•> Σχεδόν 100 χρόνια παραπλάνησης... >>>

<•> Επιστήμη & Θεός >>>