ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • Η ΑΔΙΚΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ [38]

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ)

 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68


Gr-lang Eng language

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΕΑΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ...

 

Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

37

 

<•> Η ΑΔΙΚΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ (Ή ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ) ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ (ΟΠΩΣ ΕΚΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΟ)

 

pdf >>>► Κατεβάστε αυτό το τμήμα της παγκόσμιας διακήρυξης της κοσμολογικής Ηθικής

 

απόσπασμα

Για να μην ενθαρρύνουν την παρανομία και την αντί­δραση, ορισμένοι εκφράζουν με υπερ­βολή την άποψη ότι τα χρήματα κερδίζονται με κοπιαστική εργασία και με ιδρώτα. Όσοι έχουν μεγάλη περιουσία, επίσης εκφράζουν την ίδια εκτίμηση για να δικαιο­λογήσουν τη μεγάλη περιουσία τους και για να αποφύγουν την περισσότερη ανάλυση και την ηθική ενοχή. Με αυτή την άποψη εύκολα θα συμ­φωνήσουν πολλοί όταν φανταστούν την αδικία, να κερδίζονται πολλά χρήματα εύκολα με απάτες και από κατάχρηση υπεύθυνων θέσεων ή όταν σκεφτούν τη φτώχεια και την αντικοινωνική συμπεριφορά κάποιων φυγόπονων. Δεν παρατηρούν τη λεπτή διαφορά στην πρόταση, όταν προσθέσουμε τη φράση "θα έπρεπε να κερδίζονται" ή την προτιμότερη "δεν έπρεπε να κερδίζονται έτσι κοπιαστικά από κανέναν". Τι θα απαντήσουν όμως σε όσους εργάζονται σκληρά, υπεράνθρωπα, περισσότερες ώρες και αμείβονται με ένα μικρό χρηματικό ποσό, από το οποίο δεν περισσεύει τίποτα για αποταμίευση; Αν απαντήσουν ότι αυτοί δεν έμαθαν γράμματα, τότε θα χρειαστεί να εξηγήσουν το χαμηλό εισόδημα εκείνων που έμαθαν και το υψηλό εισόδημα από εργασίες που μπορούν και γίνονται χωρίς πολλά γράμματα. Θα χρειαστεί ακόμα να απαντήσουν αν είναι δίκαιο να επιβιώνουν μόνο όσοι έμαθαν γράμματα, ενώ οι υπόλοιποι να γίνονται σκλάβοι ή να τους πετάμε στα απορρίμματα και να μην έχουν ποτέ ξανά την ευκαιρία να σπουδάσουν.

 

διένεξησυναλλαγήΟι κοινοί τρόποι με τους οποίους συνήθως οι άνθρωποι πλουτίζουν συνο­ψίζονται σε λίγες σειρές. Από τη σύντομη περιγραφή τους, εύκολα μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί την αδυναμία και την ολιγωρία όσων πρωτα­γωνιστούν στο σώου "για μια πιο δίκαιη κοινωνία" και ιδιαίτερα τη στενή σχέση, την ταυτότητα ή τη συνεργασία των πολιτικών πρωτα­γωνιστών με εκείνους που πλεονεκτούν οικονομικά.

Οι νόμιμοι τρόποι πλουτισμού, οι οποίοι θεωρητικά είναι δυνατοί χωρίς εξαπάτηση:

> Κληρονομικά. (Όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, οικίες, αποταμιεύσεις, πνευματικά δικαιώματα, κερδοφόρες επιχειρήσεις, διευθυντική ή άλλη προνομιακή θέση εργασίας κ.λ.π.

> Χρηματική επένδυση σε πολύτιμες ύλες, με αγορά ακινήτων και γης, αγορά μετοχών και χρηματική συμμετοχή σε επιχειρήσεις κ.λ.π. με επιτυχημένες επιλογές και εκτιμήσεις, αν όχι με καλή τύχη. (Πάλι χρειάζεται κάποιο περίσσευμα χρημάτων ή εκ­μετάλλευση κάποιας περιουσίας).

> Τυχερά παιχνίδια. (Πιο σπάνιος αυτός ο τρόπος).

> Ίδρυση επιχείρησης ή εταιρείας εμπορικής, τεχνικών υπηρεσιών, παροχής υπηρεσιών (Συνήθως χρειάζεται μια οικονομική δυνατότητα).

> Εξαιρετικές θέσεις εργασίας, από τις οποίες εξαρτάται καθοριστικά η κερδο­φορία μιας εταιρίας, η εξοικονόμηση χρημάτων, η προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών, η απόκρυψη των στοιχείων που θα προκαλούσαν οικονομική ζημιά, η οργάνωση της εταιρείας ή της συνεργασίας, η σύναψη συμφωνιών, η ασφάλεια και η αξιοπιστία κ.λ.π. Σε τέτοιες θέσεις εργασίας χρειάζονται εκπαιδευμένοι, έμπειροι και με ορισμένα προτερήματα.

> Δωρεές, αποζημιώσεις και απαλλοτριώσεις.

> Επιχειρηματική δρα­στηριότητα σε πολιτικές συνθήκες, που το νομικό πλαίσιο δεν είναι σαφές και σταθερό ή η δρα­στηριότητα γίνεται μοιρασμένη και συγχρόνως σε χώρες με διαφορετική νομοθεσία.

> Εκμετάλλευση πνευματικής πρωτοτυπίας, όπως σπάνιων έργων τέχνης, συλλεκτικών πραγμάτων, μέχρι και του φημισμένου ονόματος, με ορισμένη συμ­μετοχή σε δράσεις με διαφημιστικό σκοπό.

> Συνδυασμένοι όλοι οι προηγούμενοι τρόποι.

 

τράπεζα<·> Είναι προϋπόθεση για όλες τις περι­πτώσεις, το καθαρό εισόδημα να απο­ταμιεύεται, ενώ τα έξοδα (συντήρησης ή λειτουργίας) να είναι τα μικρότερα δυνατά. Ο περιορισμός των εξόδων και των πληρωμών επίσης μπορεί να γίνεται με παραβίαση μερικών νόμων και με υπέρβαση ορισμένων υπο­χρεώσεων.

> Τέλος, να συμπεριλάβουμε τον πλουτισμό με εξαπάτηση, η οποία γίνεται απρο­γραμμάτιστα, ευκαιριακά, χωρίς καμία νομική πράξη ή με παράλληλη νόμιμη επαγ­γελματική δρα­στηριότητα.

> Πληρωμένη δράση με καταπάτηση των νόμων (όπως λαθρεμπόριο, ληστεία, διακίνηση απα­γορευμένων ουσιών και όπλων, για δολοφονία, για δωροδοκία κ.λ.π.

Τώρα σκεφτείτε, αν είναι ηθικοί οι τρόποι πλουτισμού, οι οποίοι θεωρητικά είναι δυνατοί χωρίς εξαπάτηση, αν είναι πάντοτε και μόνο νόμιμοι και αν είναι δύσκολο ή εύκολο να συνδυαστούν με καταπάτηση νόμων και με κάποιο τρόπο εξαπάτησης, είτε προ­σχεδιασμένο, είτε περιστασιακό και επανα­λαμβανόμενο. Αναρωτηθείτε πόσο πολλοί είναι εκείνοι που μπόρεσαν να συνδυάσουν την καλή τύχη, τις επιτυχημένες αποφάσεις και τη νομική συνέπεια.

(...)

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

left hand

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ

 ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

 

Στην πολιτισμένη κοινωνία με το νόμο της ζούγκλας, όπου ο ένας άνθρωπος σκέφτεται πώς θα εξαπατήσει και πώς θα εκμεταλλευτεί τον άλλο για να ικανοποιήσει τις προσωπικές επιθυμίες του και με την ανοχή της Πολιτείας, ακόμα και το εκπαιδευτικό σύστημα έφτασε να εξυπηρετεί αυτόν το σκοπό: δηλαδή την εξαπάτηση και την προώθηση των προσωπικών συμφερόντων με τη δύναμη της Επιστήμης. Σε μια κοινωνία παρα­νοϊκών, φανατισμένων και εγωιστών ανθρώπων, όπου αυτοί εκπαιδεύονται και ειδι­κεύονται με το αξίωμα, ότι "για την επιβίωσή μου θα εκμεταλλευτώ την άγνοια και την αδυναμία σου", δεν μπορούμε να ελπίζουμε... Να σταματήσουμε να θεωρούμε ρεαλισμό, την επιπόλαιη αντίληψη των πραγμάτων, την ευπιστία, τη συνήθεια, την υπερεκτίμηση των ικανοτήτων μας και τον περιορισμό της πραγμα­τικότητας στις συναλλαγές και στη συν­εργασία των ανθρώπων.

 

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

πυξίδα στον εγκφλ

αισθητήρια όργανα

σκέψηΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Αν η Ηθική του εσωτερικού προσα­νατολισμού (με πνευματικές αξίες) δεν είναι Επιστήμη ► >>>►

 

 

Go to Top

>>> Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑ­ΜΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ­ΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΥΜ­ΠΕ­ΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΑΞΕ­ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ. Η ΠΝΕΥ­ΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩ­ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ* <<<

* Η διαίρεση όπως έχει γίνει με τους τίτλους της έντυπης έκδοσης. Τα κείμενα είναι από το 2ο μέρος του συντομευμένου βιβλίου "Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσα­νατο­λισμού" με τις πιο απαραίτητες σκέψεις

<©> ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟ­ΛΙΣΜΟ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΥΣ:

<•> Κοσμολογική Ηθική & Πνευματική Στροφή >>>

<•> Φαντασιώσεις και ψέματα χωρίς πνευμ. προσανατολ...>>>

<•> Γνώση χωρίς Ηθική και Ηθική χωρίς γνώση (για πρόλογο) >>>

<•> Συνοπτικά για τη στροφή της σκέψης μέσα στο πνεύμα >>>

<•> Η εκτίμηση για βεβαιότητα και για αμφιβολία κινητοποιεί τη ζωή >>>

<•> Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της (κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Η σχετικότητα των εξωτερικών αξιών ή προτύπων >>> 

<•> Η καλοσύνη χωρίς την έννοια του δικαίου είναι τυφλή >>> 

<•> Η ηθική δεν είναι οπωσ­δήποτε κοσμική και κοινωνική συμπεριφορά >>>

<•> Η ηθική με το ρυθμιστικό ρόλο της σκέψης θεμελιώνει το δίκαιο >>>

<•> Η ηθική είναι τρόπος ζωής και όχι στιγμές συμπεριφοράς >>> 

<•> Ηθική και φιλανθρωπία (ακόμα και αντίθετα μπορούν να γίνουν) >>>

<•> Η ηθική και το δίκαιο ξεκινούν πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου, από τις προ­διαγραφές του κόσμου >>> 

<•> Η ηθική βασίζεται σε αναμ­φισβήτητες γενικές αρχές >>>

<•> Για τη θεμελίωση μιας ηθικής που δεν αγνοεί την πραγματι­κότητα >>>

<•> Ψυχολογία και Ηθική. Η πνευματική ασθένεια του εγω­κεντρισμού >>>

<•> Ένας διαχωρισμός στην εσω­στρεφική ζωή. Η πνευματική ζωή σε αντίθεση με τη φυσιο­λογική >>> 

<•> Η ζωή χωρίς αυτογνωσία είναι φυσιο­λογική, δεν είναι ηθική >>> 

<•> Πνεύμα και βιολογικές ανάγκες >>> 

<•> Τα συναισθήματα συνδέονται στενά και διαρκώς με τη σκέψη και με τις πληροφορίες >>>

<•> Προκατάληψη για την προτεραιότητα που δίνουμε στη δική μας ζωή >>>

<•> Σκέψη και αγώνας για την επιβίωση >>>

<•> Ο εξωτερικός κόσμος χωρίς εσωτερική προοπτική είναι αδιέξοδος >>> 

<•> Συνοπτικά η στενή σύνδεση της ηθικής με την ψυχολογία >>>

<•> Αν η ζωή μας εκμηδενίζεται, αυτό δεν είναι το χειρότερο >>>

<•> Αποδεσμευμένη η ηθική από τη γνώση και την (ερευνητική) σκέψη στις δύο μεγάλες θρησκείες >>> 

<•> Φυγή από τα προβλήματα με φαντα­σιώσεις και με έξυπνες θεωρίες... >>> 

<•> Ηθική, ευτυχία και σκέψη >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα γερά θεμέλια της παγκόσμιας (ή κοσμολογικής) ηθικής  >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες...  >>>

<•> Η δρα­στηριότητα των βιολογικών σωμάτων και το νόημα γενικά της ζωής ερμηνεύονται σε δύο σειρές: >>>

 

>>> Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ <<<

 

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑ­ΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙ­ΝΩΝΙΑ:

<•> Πνευματική κατεύθυνση & Κοινωνία >>>

<•> Η συντομευμένη διακήρυξη για τον πνευ­ματικό προσανα­τολισμό της κοινωνίας >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα θεμέλια της παγ­κόσμιας (ή κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες... >>>

<•> Συνεργασία και ανταγωνισμός ξεκινούν μαζί >>>

<•> Πλούσιοι και φτωχοί, ηγέτες και υπηρέτες, αφεντικά και εργάτες, το ίδιο ανήθικοι (με αποστροφή για το πνεύμα) >>>

<•> Για την έννοια της κοινω­νίας και για τη δημοκρατία >>>

<•> Το πέρασμα από την Ηθική έρευνα στην πολιτική άποψη >>>

<•> Η ψευδαίσθηση ότι επιλύονται τα προβλήματα... ενώ αυτά ανα­παράγονται,

μετα­κυλίονται και χρησιμο­ποιούνται >>>

<•> Τα κοινωνικά φαινόμενα δεν μπορούν να ερμηνευτούν με αφαίρεση της πνευ­ματικής πραγματικότητας >>>

<•> Με την πολιτική επιδιώ­κονται, εκπρο­σωπούνται και εξυπηρετούνται ομαδικά συμφέροντα και με σχέσεις ανήθικου ανταγωνισμού >>>

<•> Η αδικία μέσα στην κοινωνία αμφισβητεί (ή υπονομεύει) την πολιτική εξουσία και τη νομιμότητά της (όπως εκθέτει και το Θεό) >>>

<•> Η εξάρτηση της επιβίωσης από τη χρηματική αμοιβή >>>

<•> Η αδικία συντηρείται και αναπαράγεται με τους νόμους του Kράτους. Η δράση των εκ­παιδευμένων απατεώνων προσαρμόζεται στους νόμους >>>

<•> Ο μπερδεμένος ρόλος της επιστήμης >>>

<•> Η επαγγελματική εκμετάλλευση της άγνοιας και το ψέμα στην κοινωνία με την κάλυψη της επιστήμης >>>

<•> Ο πνευματικός πόλεμος και η πολιτική δύναμη της δημιουργικής σκέψης >>>

<•> Δεν είναι η ποινή του θανάτου στους αδί­στακτους δολοφόνους που θα μας κάνει λιγότερο πολιτισμένους! >>> 

<•> Επιλέξτε φιλίες και συνεργασίες και προσέξτε ποιους ενισχύετε >>>

 

>>> Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ * <<<

(* Η διαίρεση και η απλοποίηση των απαντήσεων συνεχίζονται)

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ:

<•> Κόσμος, ζωή, ύλη & πνεύμα >>>

<•> Οι αισθήσεις είναι τρόποι της νόησης. Το φαινόμενο της ζωής/ψυχής επίσης ξεκινάει με αυτόματη αφαίρεση πληρο­φοριών >>>

<•> Ποια η σχέση των αφη­ρημένων χωρο-χρονικών υλικών (και εξωτερικών) αλλη­λεπιδράσεων με την εσωτερικότητα; >>>

<•> Η θέση μας στο ζήτημα αν υπάρχει "Θεός" >>>

<•> Συνοπτική εξήγηση για το παγκόσμιο πνεύμα >>>

<•> Μια ανάποδη λογική ερμηνεία για το Θεό >>>

<•> Από τα πιο σπουδαία μαθήματα κοσμο­λογίας στην εποχή του Πλάτωνα >>>

<•> Μια από τις πιο επιτυχημένες σκέψεις στην ιστορία της φιλοσοφίας >>>

<•> Ανθρωπική αρχή; >>>

<•> Περιοδικές & ρυθμικές μεταβολές >>>

 <•> Διακυμάνσεις με τους πιο γρήγορους ρυθμούς του κόσμου >>>

<•> Ο υλικός κόσμος θεμελιώ­νεται σε η/μ φαινόμενα >>>

<•> Περιοδικές μεταβολές και ρυθμοί με τις πιο υψηλές ταχύτητες σε μικρο­σκοπικές διαστάσεις >>>

<•> Λίγες φυσικές σταθερές επιβεβαιώνουν τη δημιουργία της ύλης από κυματικά φαινόμενα >>>

<•> Ουσία και ύλη >>>

<•> Σχεδόν 100 χρόνια παραπλάνησης... >>>

<•> Επιστήμη & Θεός >>>