ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ [41]

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ)

 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68


Gr-lang Eng language

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΕΑΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ...

 

Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

40

 

<•> Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

απόσπασμα

pdf >>>► Κατεβάστε αυτό το τμήμα της παγκόσμιας διακήρυξης της κοσμολογικής Ηθικής

 

εξάρτηση

Με τον εγκλωβισμό του στοχασμού στην πυκνο­κατοικημένη τσιμεντούπολη και με την καθημερινή πολυ­λογία κοντεύουμε να ξεχάσουμε τα αυτονόητα. Ο άνθρωπος είναι εξαναγκασμένος να συνεργαστεί με άλλους για να μπορέσει να επιβιώσει, σε καθη­μερινή βάση. Όταν αυτός ξεκινάει τη ζωή του χωρίς την ευνοϊκή τύχη να τον βοηθήσουν και να βρει έτοιμες τις προ­ϋποθέσεις για την επιβίωσή του, τότε είναι εξαναγκασμένος να αποδεχτεί την εργασία με τους όρους και το αντάλλαγμα που του θέτουν οι άλλοι, οι οποίοι έχουν προηγηθεί και έχουν εξασφαλίσει πλεονεκτήματα, αν όχι την επιβίωσή τους.

 

εφημερίδαΟι δραστηριότητες για την αυτο­συντήρηση και η εξαναγ­κασμένη εργασία δεν γίνονται έξω από τη ζωή, με σκοπό να ζήσουμε εκ των υστέρων. Η εργασία μπορεί να είναι η μισή από την άυπνη ζωή μας και σε πολλές περιπτώσεις η υλική και η ηθικο­διανοητική καταστροφή της με αντάλλαγμα ορισμένες άλλες δυνατότητες. Δεν είναι κακή και φυγόπονη η επιδίωξη κάποιου, να βρει πιο δίκαιους όρους και το ανάλογο αντάλ­λαγμα, να αποφεύγει την εκμετάλλευσή του και τις εργασίες που τον ζημιώνουν πολλαπλάσια με γνωστούς τρόπους. Το κακό είναι η εκμετάλ­λευση της ανάγκης και κάποιας αδυναμίας του, κάτι που δεν έπαψε να γίνεται με τον πιο προκλητικό, ακραίο, φανερό, εκβιαστικό, βάρβαρο και δολοφονικό τρόπο. Δυστυχώς, η δουλεία και η εκμετάλ­λευση δεν έπαψαν να υπάρχουν ούτε στις απο­καλούμενες πιο αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. Σε ορισμένες περιπτώσεις άλλαξε ο τρόπος, έγινε λιγότερο ορατός και το πιο προκλητικό με την κάλυψη των νόμων ή με την απουσία τους. Σε μερικές χώρες δεν γίνεται ούτε προσπάθεια για να κρυφτεί το φαινόμενο της δουλείας και εκμεταλλεύονται αδίστακτα ακόμα και τα μικρά παιδιά. Η φύση, εκτός από καλυμμένη με τσιμέντο και άσφαλτο, είναι κατειλημμένη, περι­φραγμένη, ιδιοκτησία άλλων και για κάθε εξερεύνηση αυτής χρειάζονται ειδικές άδειες. Για λόγους εθνικούς και οικονομικούς ανέκαθεν δικαιολογούνται ορισμένες ανισότητες, επι­βάλλονται υποχρεώσεις και περιορισμοί χωρίς ίσα ανταλλάγματα, ενώ αιφνι­διαστικά μπορούν ν’ ανατραπούν όλα τα δεδομένα. Εάν δεν βρούμε την επιθυμητή εργασία ή εκείνη την οποία μπορούμε να προσφέρουμε, τότε κινδυ­νεύουμε να πεθάνουμε από ασιτία και δίψα. Το ίδιο, εάν δεν εργαστούμε με τους όρους που μας θέτουν ή αν δεν απο­δεχτούμε να συνεργαστούμε με τους απατεώνες, τους ανισόρ­ροπους κερδο­σκόπους και αν δεν ανεχθούμε διάφορες ηθικές και νομικές παραβιάσεις. Μας εξα­ναγκάζουν να συνερ­γαστούμε και να ανεχθούμε τους απατεώνες, τους επι­τυχημένους κακοποιούς, τους εκμεταλ­λευτές νόμων και ζωών και να πράξουμε κι εμείς το ίδιο για να επι-βιώσουμε.1 Η κρατική εξουσία, η οποία θα έπρεπε να μεριμνά για την εφαρμογή των δικών της νόμων, να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή από την οικονομική εκμε­τάλλευση, να είναι αρωγός για την επιβίωση των πολιτών, ν’ αποθαρ­ρύνει τη διαφθορά και την πνευματική εκπόρνευση, να αναδεικνύει με κάθε τρόπο τις πνευματικές αξίες, αυτή ακόμα είναι ανήμπορη ή αδιαφορεί. Το χειρότερο, συνεργεί για ανήθικους σκοπούς και αδίστακτα για τα οικονομικά σχέδια ορισμένων ισχυρών, αυτούς εκπροσωπεί, προστατεύει και ευνοεί εις βάρος των φιλήσυχων ανθρώπων που δεν επιζητούν περισσότερα από μία αξιοπρε­πή επιβίωση. Με την ίδια λογική που σφα­γιάζονται και χρησιμοποιούνται αλύπητα όλα τα είδη της πανίδας με διάφορες αιτιολογίες για να εξυπηρετή­σουν την επιβίωση του ανθρώπου και τους «ανώτερους» σκοπούς του, δυστυχώς με την ίδια λογική επι­τρέπεται να θυσιάζονται και να χρησιμο­ποιούνται άνθρωποι.2 Όταν δια­πιστώσουμε αυτό το άκρο της ανθρώ­πινης λογικής, να επιτρέπει με νόμους να θυσιάζονται ζωές για την εξυ­πηρέτηση μεγάλων συμφερόντων και να κινδυνεύουν ζωές για να μη χάνονται θέσεις εργασίας, τότε δεν θα εκπλαγούμε από άλλες απο­φάσεις και πολιτικές που είναι παρά­λογες, ενάντια σε φυσικούς νόμους και φανερά άδικες. Δεν θα εκπλαγούμε λ.χ. αν μας επιβάλ­λουν να πληρώνουμε πνευμα­τικά δικαι­ώματα από τη χρήση της γλώσσας.

 

 


1 Ακόμα και στα σχολεία, τα πιο ήσυχα παιδιά εξαναγκάζονται να προσαρ­μοστούν στη μεγαλομανία μερικών πιο ζωηρών και να υιοθετήσουν άσχημες συμπε­ριφορές και εκφράσεις.

2 Όπως υποστηρίζουμε, η κοινωνικότητα του ανθρώπου δεν συνδέεται μόνο με τη λογική και την καλή συμπερι­φορά του και με τον ηθικό τρόπο ζωής. Γι’ αυτό και μόνο το λόγο, ο μοναχικός βίος πρέπει να γίνεται σεβαστός, να μην κακολογείται και να είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου να περιορίζει τη συχνότητα και τη διάρκεια της συνύπαρξής του και τις σχέσεις του με τους άλλους. Πέρα από τον προνοητικό περιορισμό, που αποτρέπει τον άνθρωπο να παρασυρθεί στους πάμπολ­λους κακούς και σκοτεινούς δρόμους, μπορεί να του αποκαλύψει τις δυνατότητες του εσωτε­ρικού προ­σανατολισμού και του στοχασμού.

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

left hand

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ

 ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

 

Στην πολιτισμένη κοινωνία με το νόμο της ζούγκλας, όπου ο ένας άνθρωπος σκέφτεται πώς θα εξαπατήσει και πώς θα εκμεταλλευτεί τον άλλο για να ικανοποιήσει τις προσωπικές επιθυμίες του και με την ανοχή της Πολιτείας, ακόμα και το εκπαιδευτικό σύστημα έφτασε να εξυπηρετεί αυτόν το σκοπό: δηλαδή την εξαπάτηση και την προώθηση των προσωπικών συμφερόντων με τη δύναμη της Επιστήμης. Σε μια κοινωνία παρα­νοϊκών, φανατισμένων και εγωιστών ανθρώπων, όπου αυτοί εκπαιδεύονται και ειδι­κεύονται με το αξίωμα, ότι "για την επιβίωσή μου θα εκμεταλλευτώ την άγνοια και την αδυναμία σου", δεν μπορούμε να ελπίζουμε... Να σταματήσουμε να θεωρούμε ρεαλισμό, την επιπόλαιη αντίληψη των πραγμάτων, την ευπιστία, τη συνήθεια, την υπερεκτίμηση των ικανοτήτων μας και τον περιορισμό της πραγμα­τικότητας στις συναλλαγές και στη συν­εργασία των ανθρώπων.

 

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

πυξίδα στον εγκφλ

αισθητήρια όργανα

σκέψηΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Αν η Ηθική του εσωτερικού προσα­νατολισμού (με πνευματικές αξίες) δεν είναι Επιστήμη ► >>>►

 

 

Go to Top

>>> Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑ­ΜΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ­ΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΥΜ­ΠΕ­ΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΑΞΕ­ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ. Η ΠΝΕΥ­ΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩ­ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ* <<<

* Η διαίρεση όπως έχει γίνει με τους τίτλους της έντυπης έκδοσης. Τα κείμενα είναι από το 2ο μέρος του συντομευμένου βιβλίου "Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσα­νατο­λισμού" με τις πιο απαραίτητες σκέψεις

<©> ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟ­ΛΙΣΜΟ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΥΣ:

<•> Κοσμολογική Ηθική & Πνευματική Στροφή >>>

<•> Φαντασιώσεις και ψέματα χωρίς πνευμ. προσανατολ...>>>

<•> Γνώση χωρίς Ηθική και Ηθική χωρίς γνώση (για πρόλογο) >>>

<•> Συνοπτικά για τη στροφή της σκέψης μέσα στο πνεύμα >>>

<•> Η εκτίμηση για βεβαιότητα και για αμφιβολία κινητοποιεί τη ζωή >>>

<•> Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της (κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Η σχετικότητα των εξωτερικών αξιών ή προτύπων >>> 

<•> Η καλοσύνη χωρίς την έννοια του δικαίου είναι τυφλή >>> 

<•> Η ηθική δεν είναι οπωσ­δήποτε κοσμική και κοινωνική συμπεριφορά >>>

<•> Η ηθική με το ρυθμιστικό ρόλο της σκέψης θεμελιώνει το δίκαιο >>>

<•> Η ηθική είναι τρόπος ζωής και όχι στιγμές συμπεριφοράς >>> 

<•> Ηθική και φιλανθρωπία (ακόμα και αντίθετα μπορούν να γίνουν) >>>

<•> Η ηθική και το δίκαιο ξεκινούν πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου, από τις προ­διαγραφές του κόσμου >>> 

<•> Η ηθική βασίζεται σε αναμ­φισβήτητες γενικές αρχές >>>

<•> Για τη θεμελίωση μιας ηθικής που δεν αγνοεί την πραγματι­κότητα >>>

<•> Ψυχολογία και Ηθική. Η πνευματική ασθένεια του εγω­κεντρισμού >>>

<•> Ένας διαχωρισμός στην εσω­στρεφική ζωή. Η πνευματική ζωή σε αντίθεση με τη φυσιο­λογική >>> 

<•> Η ζωή χωρίς αυτογνωσία είναι φυσιο­λογική, δεν είναι ηθική >>> 

<•> Πνεύμα και βιολογικές ανάγκες >>> 

<•> Τα συναισθήματα συνδέονται στενά και διαρκώς με τη σκέψη και με τις πληροφορίες >>>

<•> Προκατάληψη για την προτεραιότητα που δίνουμε στη δική μας ζωή >>>

<•> Σκέψη και αγώνας για την επιβίωση >>>

<•> Ο εξωτερικός κόσμος χωρίς εσωτερική προοπτική είναι αδιέξοδος >>> 

<•> Συνοπτικά η στενή σύνδεση της ηθικής με την ψυχολογία >>>

<•> Αν η ζωή μας εκμηδενίζεται, αυτό δεν είναι το χειρότερο >>>

<•> Αποδεσμευμένη η ηθική από τη γνώση και την (ερευνητική) σκέψη στις δύο μεγάλες θρησκείες >>> 

<•> Φυγή από τα προβλήματα με φαντα­σιώσεις και με έξυπνες θεωρίες... >>> 

<•> Ηθική, ευτυχία και σκέψη >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα γερά θεμέλια της παγκόσμιας (ή κοσμολογικής) ηθικής  >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες...  >>>

<•> Η δρα­στηριότητα των βιολογικών σωμάτων και το νόημα γενικά της ζωής ερμηνεύονται σε δύο σειρές: >>>

 

>>> Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ <<<

 

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑ­ΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙ­ΝΩΝΙΑ:

<•> Πνευματική κατεύθυνση & Κοινωνία >>>

<•> Η συντομευμένη διακήρυξη για τον πνευ­ματικό προσανα­τολισμό της κοινωνίας >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα θεμέλια της παγ­κόσμιας (ή κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες... >>>

<•> Συνεργασία και ανταγωνισμός ξεκινούν μαζί >>>

<•> Πλούσιοι και φτωχοί, ηγέτες και υπηρέτες, αφεντικά και εργάτες, το ίδιο ανήθικοι (με αποστροφή για το πνεύμα) >>>

<•> Για την έννοια της κοινω­νίας και για τη δημοκρατία >>>

<•> Το πέρασμα από την Ηθική έρευνα στην πολιτική άποψη >>>

<•> Η ψευδαίσθηση ότι επιλύονται τα προβλήματα... ενώ αυτά ανα­παράγονται,

μετα­κυλίονται και χρησιμο­ποιούνται >>>

<•> Τα κοινωνικά φαινόμενα δεν μπορούν να ερμηνευτούν με αφαίρεση της πνευ­ματικής πραγματικότητας >>>

<•> Με την πολιτική επιδιώ­κονται, εκπρο­σωπούνται και εξυπηρετούνται ομαδικά συμφέροντα και με σχέσεις ανήθικου ανταγωνισμού >>>

<•> Η αδικία μέσα στην κοινωνία αμφισβητεί (ή υπονομεύει) την πολιτική εξουσία και τη νομιμότητά της (όπως εκθέτει και το Θεό) >>>

<•> Η εξάρτηση της επιβίωσης από τη χρηματική αμοιβή >>>

<•> Η αδικία συντηρείται και αναπαράγεται με τους νόμους του Kράτους. Η δράση των εκ­παιδευμένων απατεώνων προσαρμόζεται στους νόμους >>>

<•> Ο μπερδεμένος ρόλος της επιστήμης >>>

<•> Η επαγγελματική εκμετάλλευση της άγνοιας και το ψέμα στην κοινωνία με την κάλυψη της επιστήμης >>>

<•> Ο πνευματικός πόλεμος και η πολιτική δύναμη της δημιουργικής σκέψης >>>

<•> Δεν είναι η ποινή του θανάτου στους αδί­στακτους δολοφόνους που θα μας κάνει λιγότερο πολιτισμένους! >>> 

<•> Επιλέξτε φιλίες και συνεργασίες και προσέξτε ποιους ενισχύετε >>>

 

>>> Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ * <<<

(* Η διαίρεση και η απλοποίηση των απαντήσεων συνεχίζονται)

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ:

<•> Κόσμος, ζωή, ύλη & πνεύμα >>>

<•> Οι αισθήσεις είναι τρόποι της νόησης. Το φαινόμενο της ζωής/ψυχής επίσης ξεκινάει με αυτόματη αφαίρεση πληρο­φοριών >>>

<•> Ποια η σχέση των αφη­ρημένων χωρο-χρονικών υλικών (και εξωτερικών) αλλη­λεπιδράσεων με την εσωτερικότητα; >>>

<•> Η θέση μας στο ζήτημα αν υπάρχει "Θεός" >>>

<•> Συνοπτική εξήγηση για το παγκόσμιο πνεύμα >>>

<•> Μια ανάποδη λογική ερμηνεία για το Θεό >>>

<•> Από τα πιο σπουδαία μαθήματα κοσμο­λογίας στην εποχή του Πλάτωνα >>>

<•> Μια από τις πιο επιτυχημένες σκέψεις στην ιστορία της φιλοσοφίας >>>

<•> Ανθρωπική αρχή; >>>

<•> Περιοδικές & ρυθμικές μεταβολές >>>

 <•> Διακυμάνσεις με τους πιο γρήγορους ρυθμούς του κόσμου >>>

<•> Ο υλικός κόσμος θεμελιώ­νεται σε η/μ φαινόμενα >>>

<•> Περιοδικές μεταβολές και ρυθμοί με τις πιο υψηλές ταχύτητες σε μικρο­σκοπικές διαστάσεις >>>

<•> Λίγες φυσικές σταθερές επιβεβαιώνουν τη δημιουργία της ύλης από κυματικά φαινόμενα >>>

<•> Ουσία και ύλη >>>

<•> Σχεδόν 100 χρόνια παραπλάνησης... >>>

<•> Επιστήμη & Θεός >>>