(

ΓΝΩΣΗ & ΣΚΕΨΗ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

header message

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • Η ΑΔΙΚΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (3) [46]

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ)

 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68


Gr-lang Eng language

ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ !

 

Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

45

 

<•> Η ηθική επανάσταση:

Η ΑΔΙΚΙΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Η ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ ΠΡΟΣΑΡ­ΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ (2)

 

pdf >>>► Κατεβάστε αυτό το τμήμα της παγκόσμιας διακήρυξης της κοσμολογικής Ηθικής

 

 

εκβιασμόςΗ ζωή μερικών ανθρώπων που συμβιώνουν μπορεί να γίνει άσχημη, με ανασφάλεια, νευρικότητα, μελαγχολία και λογομαχία και έτσι άσχημα να περνούν οι ώρες επί χρόνια και με τις παρενέργειες αυτής της κακής συμβίωσης σε κάθε άλλη προσπάθειά τους. Δεν έχει σκοτώσει βιολογικά ο ένας τον άλλο, δεν βιαιοπραγούν επώδυνα, δεν κλέβουν ο ένας τον άλλο. Αντιθέτως μπορεί να προσπαθούν εγωιστικά να απο­δείξουν το αντίθετο και περισσότερο πληγώνονται με απειλές και φανερώνοντας ο ένας τα λάθη και τις αδυναμίες του άλλου. Οι ώρες κυλούν καθημερινά χωρίς κάποια ξεχωριστή στιγμή, αφού μια τέτοια στιγμή έχθρας που θα τραβούσε την προσοχή των άλλων, για εκείνους που συμβιώνουν επα­ναλαμβάνεται συχνά. Πώς να μεταφέρεις με λέξεις αυτή τη δυστυχία και τη μαυρίλα της ζωής που συνεχίζεται επί χρόνια, χωρίς να είσαι λογοτέχνης; Με τις περιγραφές δεν θα ακούσουμε κάτι ακραίο όπως είναι τα σωματικά βασανιστήρια σε αιχμαλώτους ή μια δολοφονία. Θα ακούσουμε την περιγραφή μιας κακής συμβίωσης, με εξευ­τελιστικές εκφράσεις, με απειλές, με αντιφάσεις, ασυνεννοησία και από τις δύο πλευρές. Όμως, αυτή η άσχημη συμβίωση σκοτώνει τον άνθρωπο ψυχολογικά και πνευματικά και ίσως το μετα­μορφώνουν σε ένα ζόμπι. Τέτοια μπορεί είναι η συμβίωση και η συνεργασία των ανθρώπων ιδιαίτερα μέσα στις πιο μεγάλες πόλεις, τόσο με την αδυναμία εφαρμογής των νόμων όσο και με τις διευκολύνσεις αυτών.

(...)

πολιτισμένος εκβιασμός

Η νομιμότητα συντηρεί δράσεις και συνερ­γασίες χωρίς καμία ηθική, οι οποίες όχι μόνο δεν υπο­λογίζουν την αδικία απέναντι σε ανθρώ­πινες ζωές, αλλά αντιθέτως: αυτές οι δράσεις και οι συνεργασίες εξυπη­ρετούνται όταν η αδικία συγ­καλύ­πτεται και όταν γίνεται εκμε­τάλ­λευση των ανθρώπινων αδυ­ναμιών στην κοινωνική ζωή. Σεβα­σμός των νόμων και τυφλή υπακοή σημαίνει και συμ­βιβασμός με τις ελλείψεις και με τις αντι­φάσεις τους, ανοχή στη μερο­ληπτική εφαρ­μογή τους και απαλ­λαγή από την ηθική ευθύνη όσων κερδίζουν χρήματα από τις νομικές και δικα­στικές υποθέσεις. Ευτυχώς, που μερικοί νόμοι δεν εφαρ­μόζονται πάντα και μερικές φορές το ίδιο το κράτος γίνεται πιο χαλαρό και ανεκτικό! Όσο η επιβίωση για πολλούς ανθρώπους εξαρτάται από την οριακή αμοιβή της εργασίας και από την εξα­ναγκαστική επιλογή μιας τυχαίας εργασίας και αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν την ευνοϊκή τύχη να κληρο­νομήσουν ή να κερδίσουν περιουσία, με τέτοια οικονομική ανισότητα πλεονεκτούν για την εφαρμογή δολοφονικής βίας όσοι μπορούν να προσφέρουν χρηματική αμοιβή ή άλλες υπηρεσίες ανάλογης αξίας. Διότι αυτοί μπορούν να εφαρμόζουν βία και να γίνονται ηθικοί αυτουργοί σύμφωνα με τους νόμους, με μεθόδους και κοινωνικές πιέσεις οι οποίες δύσκολα διαπιστώνονται ή δεν μπορούν να απα­γορευτούν! Για παράδειγμα, όταν ο εργοδότης εξαντλεί σωματικά και ψυχολογικά έναν εργαζόμενο για να τον εξαναγκάσει να παραιτηθεί ή προνοητικά από την αρχή της πρόσληψης, για να μην παραμείνει επί πολύ καιρό αυτός στην εργασία. Όταν έχεις υπογράψει τα ψιλά γράμματα για ένα δάνειο ή για μια απαραίτητη υπηρεσία, όπως η τηλεφωνική επικοινωνία και έπειτα κινδυνεύεις να χάσεις όλη την περιουσία. Αλλά και η νομική προσπάθεια για να αποτραπούν και να απαγορευτούν τέτοιες αφανείς δράσεις, που εμποδίζουν ή καταστρέφουν ζωές και θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν επικίνδυνες, είναι πιο δύσκολη από μαθηματικό πρόβλημα. Γι' αυτό, η γνωστική αδυναμία χρησιμοποιείται για να γίνονται οι νόμοι ελαστικοί, να εφαρμόζονται μερο­ληπτικά και η εξαπάτηση να γίνεται τέχνη.

(...)

χαλάρωσηΜε τις τεχνικές διευκολύνσεις στη διοίκηση των κρατών και ιδιαίτερα για την παρακολούθηση των πολιτών και με την εύκολη δημοσιοποίηση, ο ρόλος του φυσικού αυτουργού για τα μαζικά εγκλήματα αποθαρρύνθηκε. Όσοι αγωνίζονται για να επιβάλουν τις απόψεις τους και για να προστατέψουν τα πλεονεκτήματά τους ή πιο επιθετικά για να εξου­δετερώσουν τους ανταγωνιστές τους, αυτοί επιλέγουν έξυπνα το ρόλο του ηθικού αυτουργού, ο οποίος είναι αόρατος και αποδεικνύεται δύσκολα. Στις πολιτισμένες κοινωνίες και στα κράτη με δημοκρατικούς κανόνες δεν είναι λογικό και εύκολο, να αρπάξει ένας επαναστάτης την κεντρική εξουσία με τη βία των όπλων και μια τέτοια προετοιμασία είναι αρκετά δύσκολη, χωρίς κάπως να φανερωθεί. Ούτε ο αρχηγός του κράτους και όπως αλλιώς αυτός μετονομάζεται σε κάθε χώρα, μπορεί να πιάσει το δικό του όπλο για να δώσει ένα παράδειγμα γενναιότητας και το μήνυμα στους προ­ετοιμασμένους ιδεολογικά, πληρωμένους και εκπαιδευμένους σφαγείς. Αντιθέτως, αυτοί όλοι που διεκδικούν μερίδιο εξουσίας, εξα­ναγκάζονται να εφαρμόζουν τους νόμους που απαγορεύουν τέτοια παραδείγματα και βίαιες συμπεριφορές και καταδικάζουν την υποκίνηση σε εγκληματικές πράξεις. Έχουν επινοηθεί και αναζητούνται άλλοι κρυφοί τρόποι και επικαλούνται πάντα τους νόμους για να μη χαλάσει το παιχνίδι τους από τους ασυμμόρφωτους και για να μη χαθεί η αξιοπιστία των νόμων. Όταν μερικές φορές αποκαλύπτονται οι μικρές ή μεγάλες παρανομίες τους και το πραγματικό ανήθικο πρόσωπό τους, τότε γίνονται οι γνωστές προσπάθειες συγκάλυψης και οι ευθύνες καταλογίζονται στους πιο ευά­λωτους, ανάλογα με τις ενοχο­ποιητικές ενδείξεις. Εκμεταλλεύονται τη μαθηματική αξιοπιστία των ηθικών ζητημάτων και την παγκόσμια έννοια της αμερο­ληψίας και της δικαιοσύνης για να εφαρμοστούν οι νόμοι. Δεν είναι εύκολο να απορριφθούν και να διαψευστούν οι πνευματικές και αιώνιες αξίες. Δεν είναι εύκολο να δικαιολογηθούν το ψέμα, η εξαπάτηση, η συστηματική και κατ' επανάληψη εξαπάτηση και κατάχρηση της πλεονεκτικής θέσης, ο εκβιασμός και η απόκρυψη των συνεργατών στην εξαπάτηση, η αθέτηση μιας συμφωνίας, όπως και τα κοινά εγκλήματα του ποινικού δικαίου. απόσπασμα 35Ωστόσο, οι ίδιοι που βρί­σκονται σε θέσεις εξουσίας και υποτίθεται ανα­λαμ­βάνουν την ευθύνη για την εφαρμογή των νόμων, μέσα στο πνεύμα τους πιθανό να μην έχουν κανένα δισταγμό για να τους παραβούν (όπως και για να αλλάξουν τους νόμους), ενώ ο "πνευματικός κόσμος" γι' αυτούς τους ρεαλιστές ανθρώ­πους είναι το τελευταίο που σκέφτονται να εξυ­πηρετήσουν και να ανα­δείξουν.

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

left hand

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ

 ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

 

Στην πολιτισμένη κοινωνία με το νόμο της ζούγκλας, όπου ο ένας άνθρωπος σκέφτεται πώς θα εξαπατήσει και πώς θα εκμεταλλευτεί τον άλλο για να ικανοποιήσει τις προσωπικές επιθυμίες του και με την ανοχή της Πολιτείας, ακόμα και το εκπαιδευτικό σύστημα έφτασε να εξυπηρετεί αυτόν το σκοπό: δηλαδή την εξαπάτηση και την προώθηση των προσωπικών συμφερόντων με τη δύναμη της Επιστήμης. Σε μια κοινωνία παρα­νοϊκών, φανατισμένων και εγωιστών ανθρώπων, όπου αυτοί εκπαιδεύονται και ειδι­κεύονται με το αξίωμα, ότι "για την επιβίωσή μου θα εκμεταλλευτώ την άγνοια και την αδυναμία σου", δεν μπορούμε να ελπίζουμε... Να σταματήσουμε να θεωρούμε ρεαλισμό, την επιπόλαιη αντίληψη των πραγμάτων, την ευπιστία, τη συνήθεια, την υπερεκτίμηση των ικανοτήτων μας και τον περιορισμό της πραγμα­τικότητας στις συναλλαγές και στη συν­εργασία των ανθρώπων.

 

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

πυξίδα στον εγκφλ

αισθητήρια όργανα

σκέψηΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Αν η Ηθική του εσωτερικού προσα­νατολισμού (με πνευματικές αξίες) δεν είναι Επιστήμη ► >>>►

 

 

Go to Top

>>> Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑ­ΜΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ­ΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΥΜ­ΠΕ­ΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΑΞΕ­ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ. Η ΠΝΕΥ­ΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩ­ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ* <<<

* Η διαίρεση όπως έχει γίνει με τους τίτλους της έντυπης έκδοσης. Τα κείμενα είναι από το 2ο μέρος του συντομευμένου βιβλίου "Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσα­νατο­λισμού" με τις πιο απαραίτητες σκέψεις

<©> ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟ­ΛΙΣΜΟ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΥΣ:

<•> Κοσμολογική Ηθική & Πνευματική Στροφή >>>

<•> Φαντασιώσεις και ψέματα χωρίς πνευμ. προσανατολ...>>>

<•> Γνώση χωρίς Ηθική και Ηθική χωρίς γνώση (για πρόλογο) >>>

<•> Συνοπτικά για τη στροφή της σκέψης μέσα στο πνεύμα >>>

<•> Η εκτίμηση για βεβαιότητα και για αμφιβολία κινητοποιεί τη ζωή >>>

<•> Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της (κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Η σχετικότητα των εξωτερικών αξιών ή προτύπων >>> 

<•> Η καλοσύνη χωρίς την έννοια του δικαίου είναι τυφλή >>> 

<•> Η ηθική δεν είναι οπωσ­δήποτε κοσμική και κοινωνική συμπεριφορά >>>

<•> Η ηθική με το ρυθμιστικό ρόλο της σκέψης θεμελιώνει το δίκαιο >>>

<•> Η ηθική είναι τρόπος ζωής και όχι στιγμές συμπεριφοράς >>> 

<•> Ηθική και φιλανθρωπία (ακόμα και αντίθετα μπορούν να γίνουν) >>>

<•> Η ηθική και το δίκαιο ξεκινούν πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου, από τις προ­διαγραφές του κόσμου >>> 

<•> Η ηθική βασίζεται σε αναμ­φισβήτητες γενικές αρχές >>>

<•> Για τη θεμελίωση μιας ηθικής που δεν αγνοεί την πραγματι­κότητα >>>

<•> Ψυχολογία και Ηθική. Η πνευματική ασθένεια του εγω­κεντρισμού >>>

<•> Ένας διαχωρισμός στην εσω­στρεφική ζωή. Η πνευματική ζωή σε αντίθεση με τη φυσιο­λογική >>> 

<•> Η ζωή χωρίς αυτογνωσία είναι φυσιο­λογική, δεν είναι ηθική >>> 

<•> Πνεύμα και βιολογικές ανάγκες >>> 

<•> Τα συναισθήματα συνδέονται στενά και διαρκώς με τη σκέψη και με τις πληροφορίες >>>

<•> Προκατάληψη για την προτεραιότητα που δίνουμε στη δική μας ζωή >>>

<•> Σκέψη και αγώνας για την επιβίωση >>>

<•> Ο εξωτερικός κόσμος χωρίς εσωτερική προοπτική είναι αδιέξοδος >>> 

<•> Συνοπτικά η στενή σύνδεση της ηθικής με την ψυχολογία >>>

<•> Αν η ζωή μας εκμηδενίζεται, αυτό δεν είναι το χειρότερο >>>

<•> Αποδεσμευμένη η ηθική από τη γνώση και την (ερευνητική) σκέψη στις δύο μεγάλες θρησκείες >>> 

<•> Φυγή από τα προβλήματα με φαντα­σιώσεις και με έξυπνες θεωρίες... >>> 

<•> Ηθική, ευτυχία και σκέψη >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα γερά θεμέλια της παγκόσμιας (ή κοσμολογικής) ηθικής  >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες...  >>>

<•> Η δρα­στηριότητα των βιολογικών σωμάτων και το νόημα γενικά της ζωής ερμηνεύονται σε δύο σειρές: >>>

 

>>> Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ <<<

 

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑ­ΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙ­ΝΩΝΙΑ:

<•> Πνευματική κατεύθυνση & Κοινωνία >>>

<•> Η συντομευμένη διακήρυξη για τον πνευ­ματικό προσανα­τολισμό της κοινωνίας >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα θεμέλια της παγ­κόσμιας (ή κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες... >>>

<•> Συνεργασία και ανταγωνισμός ξεκινούν μαζί >>>

<•> Πλούσιοι και φτωχοί, ηγέτες και υπηρέτες, αφεντικά και εργάτες, το ίδιο ανήθικοι (με αποστροφή για το πνεύμα) >>>

<•> Για την έννοια της κοινω­νίας και για τη δημοκρατία >>>

<•> Το πέρασμα από την Ηθική έρευνα στην πολιτική άποψη >>>

<•> Η ψευδαίσθηση ότι επιλύονται τα προβλήματα... ενώ αυτά ανα­παράγονται,

μετα­κυλίονται και χρησιμο­ποιούνται >>>

<•> Τα κοινωνικά φαινόμενα δεν μπορούν να ερμηνευτούν με αφαίρεση της πνευ­ματικής πραγματικότητας >>>

<•> Με την πολιτική επιδιώ­κονται, εκπρο­σωπούνται και εξυπηρετούνται ομαδικά συμφέροντα και με σχέσεις ανήθικου ανταγωνισμού >>>

<•> Η αδικία μέσα στην κοινωνία αμφισβητεί (ή υπονομεύει) την πολιτική εξουσία και τη νομιμότητά της (όπως εκθέτει και το Θεό) >>>

<•> Η εξάρτηση της επιβίωσης από τη χρηματική αμοιβή >>>

<•> Η αδικία συντηρείται και αναπαράγεται με τους νόμους του Kράτους. Η δράση των εκ­παιδευμένων απατεώνων προσαρμόζεται στους νόμους >>>

<•> Ο μπερδεμένος ρόλος της επιστήμης >>>

<•> Η επαγγελματική εκμετάλλευση της άγνοιας και το ψέμα στην κοινωνία με την κάλυψη της επιστήμης >>>

<•> Ο πνευματικός πόλεμος και η πολιτική δύναμη της δημιουργικής σκέψης >>>

<•> Δεν είναι η ποινή του θανάτου στους αδί­στακτους δολοφόνους που θα μας κάνει λιγότερο πολιτισμένους! >>> 

<•> Επιλέξτε φιλίες και συνεργασίες και προσέξτε ποιους ενισχύετε >>>

 

>>> Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ * <<<

(* Η διαίρεση και η απλοποίηση των απαντήσεων συνεχίζονται)

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ:

<•> Κόσμος, ζωή, ύλη & πνεύμα >>>

<•> Οι αισθήσεις είναι τρόποι της νόησης. Το φαινόμενο της ζωής/ψυχής επίσης ξεκινάει με αυτόματη αφαίρεση πληρο­φοριών >>>

<•> Ποια η σχέση των αφη­ρημένων χωρο-χρονικών υλικών (και εξωτερικών) αλλη­λεπιδράσεων με την εσωτερικότητα; >>>

<•> Η θέση μας στο ζήτημα αν υπάρχει "Θεός" >>>

<•> Συνοπτική εξήγηση για το παγκόσμιο πνεύμα >>>

<•> Μια ανάποδη λογική ερμηνεία για το Θεό >>>

<•> Από τα πιο σπουδαία μαθήματα κοσμο­λογίας στην εποχή του Πλάτωνα >>>

<•> Μια από τις πιο επιτυχημένες σκέψεις στην ιστορία της φιλοσοφίας >>>

<•> Ανθρωπική αρχή; >>>

<•> Περιοδικές & ρυθμικές μεταβολές >>>

 <•> Διακυμάνσεις με τους πιο γρήγορους ρυθμούς του κόσμου >>>

<•> Ο υλικός κόσμος θεμελιώ­νεται σε η/μ φαινόμενα >>>

<•> Περιοδικές μεταβολές και ρυθμοί με τις πιο υψηλές ταχύτητες σε μικρο­σκοπικές διαστάσεις >>>

<•> Λίγες φυσικές σταθερές επιβεβαιώνουν τη δημιουργία της ύλης από κυματικά φαινόμενα >>>

<•> Ουσία και ύλη >>>

<•> Σχεδόν 100 χρόνια παραπλάνησης... >>>

<•> Επιστήμη & Θεός >>>

 

 

 

 

© copyright Κ. Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2020

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ            symbol of eye in red rings            ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024×768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0+

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px