ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΕΜΑΤΟΣ [58]

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ)

 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68


Gr-lang Eng language

"ΠΕΝΙΑ ΤΕΧΝΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΖΕΤΑΙ" ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΙ!

 

Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

57

 

<•> Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΨΕΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (2)

 

pdf >>>► Κατεβάστε αυτό το τμήμα της παγκόσμιας διακήρυξης της κοσμολογικής Ηθικής

 

 

κρυφή άγνοιαΗ αξιοπιστία της γνώσης όπως αυτή δια­τυπώνεται μέσα στα αναγνωρισμένα βιβλία δεν είναι οπωσδήποτε αξιοπιστία των προσώπων που έχουν εκπαιδευτεί με αυτά τα βιβλία. Κάποιοι θα απαντούσαν ότι όσοι έχουν εκπαιδευτεί για την ίδια εργασία και όσοι έχουν εμπειρία από την ίδια περιοχή έρευνας συμφωνούν μεταξύ τους και έχουν την ίδια άποψη. Ακόμα και αν αναγνωρίσουμε τις καλύτερες προ­θέσεις τους, πάλι η πραγ­ματικότητα απο­δεικνύεται πιο σύνθετη και διαφο­ρετική. Δεν είναι αρκετή η θεωρη­τική συμφωνία μεταξύ των ειδικών και η βαθιά γνώση τους για να κερδίσουν την τυφλή εμπι­στοσύνη μας. Για την εφαρμογή της γνώσης και της πείρας μεσολαβούν επι­στημονικά όργανα, εργαλεία, ο ανάλογος εξοπλισμός, χρειάζονται συνεργασίες, τεχνική υποστήριξη και σε τελική ανάλυση τα έσοδα της εργασίας. Αν τα εργαλεία λείπουν, αν τα υλικά είναι ελαττωματικά, αν τα όργανα είναι παλαιότερης τεχνολογίας και ασυντήρητα, αν οι συνεργάτες είναι ανύπαρκτοι ή λιγότερο εξυπηρετικοί, αν οι νέες τεχνικές εφαρμόζονται από λίγους που έχουν το οικονομικό πλεονέκτημα κλπ., τότε το αποτέλεσμα δεν είναι το ίδιο και εξασφαλισμένο. Τότε, η κοινή άποψη των ειδικών και η εμπειρία μένει στη θεωρία και μερικές φορές είναι το τελευταίο που θα χρειαστεί. Στην εφαρμογή της γνώσης και της πείρας δεν λογαριάζεται μόνο τι είναι δυνατό και το καλύτερο, αλλά συνυπολογίζεται τι είναι εφικτό και πόσο στοιχίζει. Λαμβάνονται υπόψη και πολλές ιδιαιτερότητες και η γενική άποψη χρειάζεται να προσαρμοστεί για το συγκεκριμένο πελάτη ή αποδέκτη της προσφοράς και της υπηρεσίας. Με επιστημονική γνώση και εμπειρία κατα­σκευάζεται ένα προϊόν (λ.χ. ένα στρατιωτικό μεταφορικό μέσο) και το ίδιο αυτό προϊόν (μεταφορικό μέσο) μπορεί πάλι με γνώση και εμπειρία να κατασκευαστεί στη χειρότερη εκδοχή του, για να στοιχίζει λιγότερο. Η άποψη όλων των ειδικών ίσως να είναι ίδια, αλλά στην πραγματικότητα ακολουθούν άλλες τεχνικές, με άλλη πρόθεση, με διαφορετικούς αποδέκτες και προοπτική, με διαφορετικές συνεργασίες και αντα­γωνισμούς, με διαφορετικά υλικά και οι λύσεις που προσφέρονται δεν είναι πάντα οι καλύτερες ή για όλο τον κόσμο.

θρησκεία και επιστήμη

Αργά ή γρήγορα οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν και καταλαβαίνουν αυτό το ξεγέλασμα και πώς κάποιοι έχουν εξειδικευτεί μόνο στον τρόπο που θα κερδίσουν χρήματα και φήμη. Ασχέτως αν λίγα μπορούν να πράξουν για να αλλάξουν τις ανθρώπινες σχέσεις, διότι επιπλέον της αδυναμίας, αυτοί οι ίδιοι πέφτουν θύματα, ενώ όταν δοθεί η ευκαιρία χρησιμοποιούν τους ίδιους πονηρούς τρόπους. "Πενία τέχνας κατεργάζεται" ρητό το οποίο αποδίδεται στον αρχαίο ποιητή Θεόκριτο και όχι απαραίτητα δημιουργικές και έξυπνες εργασίες συμπληρώνουμε. Οι απάτες και οι υπερβάσεις που απο­καλύπτονται να γίνονται από υπεύθυνες ή δημόσιες θέσεις είναι σταγόνες στον ωκεανό σε σύγκριση με όσα δεν φανερώνονται ευρύτερα ή ποτέ. Θα απαντούσαν πειστικά και με μετριοφροσύνη και όχι ευθέως όπως τα πνευματικά μέντιουμ, ότι δεν ισχυρίζονται περισσότερα απ' όσα πραγματικά μπορούν να προ­σφέρουν. Ωστόσο, αυτή την εντύπωση για σημαντική προσφορά καλλιεργούν έξυπνα και συχνά αφήνουν να περάσει, αναλόγως τις ανάγκες τους, τη χρονική στιγμή, πόσο κίνδυνο προβλέπουν, τη δική μας ανάγκη και πώς εκτιμούν τις αντιδράσεις και τη νοημο­σύνη μας. φόβος στη συνεργασίαΣε πολλές περι­πτώσεις, τους βολεύει αφάνταστα να τρομάξουμε με την επιστημονική τους κατάρτιση και να ανεχθούμε την υπεροψία τους, για να κάνουμε ό,τι μας ζητή­σουν. Σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να δια­βεβαιώσουν, ότι κά­ποια νεότερα δεδομένα δεν θα ανα­τρέψουν όσα γνωρίζαμε, ωστόσο αυτοί συνεχίζουν να δια­βεβαιώνουν για τη γνώση τους, δεν ανέχονται τις αμφι­σβητήσεις και αδιαφορούν για τις ανεπίσημες απόψεις. Συμ­πτωματικά, η ίδια μεροληψία και παρα­πλάνηση γίνεται τόσο με την εκμετάλλευση της τεχνολογίας όσο και με την εμπορική προοπτική της! Μας παρουσιάζουν τα επιτεύγματά τους σαν τα αξεπέραστα, τα τελικά, τα πιο εξελιγμένα και αποκρύπτουν τα μειονεκτήματά τους, ακόμα και τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των χρηστών, των πελατών και του ανύποπτου κόσμου. Την ίδια στιγμή έχουν έτοιμα τα σχέδια για τα νέα προϊόντα, τα οποία θα αντι­καταστήσουν ή θα ανα­βαθμίσουν τα προηγούμενα και έχουν καταδικάσει να μείνουν χωρίς υπο­στήριξη τα δια­φημιζόμενα και τα προηγούμενα προϊόντα .

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

left hand

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ

 ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

 

Στην πολιτισμένη κοινωνία με το νόμο της ζούγκλας, όπου ο ένας άνθρωπος σκέφτεται πώς θα εξαπατήσει και πώς θα εκμεταλλευτεί τον άλλο για να ικανοποιήσει τις προσωπικές επιθυμίες του και με την ανοχή της Πολιτείας, ακόμα και το εκπαιδευτικό σύστημα έφτασε να εξυπηρετεί αυτόν το σκοπό: δηλαδή την εξαπάτηση και την προώθηση των προσωπικών συμφερόντων με τη δύναμη της Επιστήμης. Σε μια κοινωνία παρα­νοϊκών, φανατισμένων και εγωιστών ανθρώπων, όπου αυτοί εκπαιδεύονται και ειδι­κεύονται με το αξίωμα, ότι "για την επιβίωσή μου θα εκμεταλλευτώ την άγνοια και την αδυναμία σου", δεν μπορούμε να ελπίζουμε... Να σταματήσουμε να θεωρούμε ρεαλισμό, την επιπόλαιη αντίληψη των πραγμάτων, την ευπιστία, τη συνήθεια, την υπερεκτίμηση των ικανοτήτων μας και τον περιορισμό της πραγμα­τικότητας στις συναλλαγές και στη συν­εργασία των ανθρώπων.

 

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

πυξίδα στον εγκφλ

αισθητήρια όργανα

σκέψηΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Αν η Ηθική του εσωτερικού προσα­νατολισμού (με πνευματικές αξίες) δεν είναι Επιστήμη ► >>>►

 

 

Go to Top

>>> Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑ­ΜΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ­ΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΥΜ­ΠΕ­ΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΑΞΕ­ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ. Η ΠΝΕΥ­ΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩ­ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ* <<<

* Η διαίρεση όπως έχει γίνει με τους τίτλους της έντυπης έκδοσης. Τα κείμενα είναι από το 2ο μέρος του συντομευμένου βιβλίου "Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσα­νατο­λισμού" με τις πιο απαραίτητες σκέψεις

<©> ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟ­ΛΙΣΜΟ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΥΣ:

<•> Κοσμολογική Ηθική & Πνευματική Στροφή >>>

<•> Φαντασιώσεις και ψέματα χωρίς πνευμ. προσανατολ...>>>

<•> Γνώση χωρίς Ηθική και Ηθική χωρίς γνώση (για πρόλογο) >>>

<•> Συνοπτικά για τη στροφή της σκέψης μέσα στο πνεύμα >>>

<•> Η εκτίμηση για βεβαιότητα και για αμφιβολία κινητοποιεί τη ζωή >>>

<•> Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της (κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Η σχετικότητα των εξωτερικών αξιών ή προτύπων >>> 

<•> Η καλοσύνη χωρίς την έννοια του δικαίου είναι τυφλή >>> 

<•> Η ηθική δεν είναι οπωσ­δήποτε κοσμική και κοινωνική συμπεριφορά >>>

<•> Η ηθική με το ρυθμιστικό ρόλο της σκέψης θεμελιώνει το δίκαιο >>>

<•> Η ηθική είναι τρόπος ζωής και όχι στιγμές συμπεριφοράς >>> 

<•> Ηθική και φιλανθρωπία (ακόμα και αντίθετα μπορούν να γίνουν) >>>

<•> Η ηθική και το δίκαιο ξεκινούν πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου, από τις προ­διαγραφές του κόσμου >>> 

<•> Η ηθική βασίζεται σε αναμ­φισβήτητες γενικές αρχές >>>

<•> Για τη θεμελίωση μιας ηθικής που δεν αγνοεί την πραγματι­κότητα >>>

<•> Ψυχολογία και Ηθική. Η πνευματική ασθένεια του εγω­κεντρισμού >>>

<•> Ένας διαχωρισμός στην εσω­στρεφική ζωή. Η πνευματική ζωή σε αντίθεση με τη φυσιο­λογική >>> 

<•> Η ζωή χωρίς αυτογνωσία είναι φυσιο­λογική, δεν είναι ηθική >>> 

<•> Πνεύμα και βιολογικές ανάγκες >>> 

<•> Τα συναισθήματα συνδέονται στενά και διαρκώς με τη σκέψη και με τις πληροφορίες >>>

<•> Προκατάληψη για την προτεραιότητα που δίνουμε στη δική μας ζωή >>>

<•> Σκέψη και αγώνας για την επιβίωση >>>

<•> Ο εξωτερικός κόσμος χωρίς εσωτερική προοπτική είναι αδιέξοδος >>> 

<•> Συνοπτικά η στενή σύνδεση της ηθικής με την ψυχολογία >>>

<•> Αν η ζωή μας εκμηδενίζεται, αυτό δεν είναι το χειρότερο >>>

<•> Αποδεσμευμένη η ηθική από τη γνώση και την (ερευνητική) σκέψη στις δύο μεγάλες θρησκείες >>> 

<•> Φυγή από τα προβλήματα με φαντα­σιώσεις και με έξυπνες θεωρίες... >>> 

<•> Ηθική, ευτυχία και σκέψη >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα γερά θεμέλια της παγκόσμιας (ή κοσμολογικής) ηθικής  >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες...  >>>

<•> Η δρα­στηριότητα των βιολογικών σωμάτων και το νόημα γενικά της ζωής ερμηνεύονται σε δύο σειρές: >>>

 

>>> Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ <<<

 

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑ­ΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙ­ΝΩΝΙΑ:

<•> Πνευματική κατεύθυνση & Κοινωνία >>>

<•> Η συντομευμένη διακήρυξη για τον πνευ­ματικό προσανα­τολισμό της κοινωνίας >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα θεμέλια της παγ­κόσμιας (ή κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες... >>>

<•> Συνεργασία και ανταγωνισμός ξεκινούν μαζί >>>

<•> Πλούσιοι και φτωχοί, ηγέτες και υπηρέτες, αφεντικά και εργάτες, το ίδιο ανήθικοι (με αποστροφή για το πνεύμα) >>>

<•> Για την έννοια της κοινω­νίας και για τη δημοκρατία >>>

<•> Το πέρασμα από την Ηθική έρευνα στην πολιτική άποψη >>>

<•> Η ψευδαίσθηση ότι επιλύονται τα προβλήματα... ενώ αυτά ανα­παράγονται,

μετα­κυλίονται και χρησιμο­ποιούνται >>>

<•> Τα κοινωνικά φαινόμενα δεν μπορούν να ερμηνευτούν με αφαίρεση της πνευ­ματικής πραγματικότητας >>>

<•> Με την πολιτική επιδιώ­κονται, εκπρο­σωπούνται και εξυπηρετούνται ομαδικά συμφέροντα και με σχέσεις ανήθικου ανταγωνισμού >>>

<•> Η αδικία μέσα στην κοινωνία αμφισβητεί (ή υπονομεύει) την πολιτική εξουσία και τη νομιμότητά της (όπως εκθέτει και το Θεό) >>>

<•> Η εξάρτηση της επιβίωσης από τη χρηματική αμοιβή >>>

<•> Η αδικία συντηρείται και αναπαράγεται με τους νόμους του Kράτους. Η δράση των εκ­παιδευμένων απατεώνων προσαρμόζεται στους νόμους >>>

<•> Ο μπερδεμένος ρόλος της επιστήμης >>>

<•> Η επαγγελματική εκμετάλλευση της άγνοιας και το ψέμα στην κοινωνία με την κάλυψη της επιστήμης >>>

<•> Ο πνευματικός πόλεμος και η πολιτική δύναμη της δημιουργικής σκέψης >>>

<•> Δεν είναι η ποινή του θανάτου στους αδί­στακτους δολοφόνους που θα μας κάνει λιγότερο πολιτισμένους! >>> 

<•> Επιλέξτε φιλίες και συνεργασίες και προσέξτε ποιους ενισχύετε >>>

 

>>> Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ * <<<

(* Η διαίρεση και η απλοποίηση των απαντήσεων συνεχίζονται)

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ:

<•> Κόσμος, ζωή, ύλη & πνεύμα >>>

<•> Οι αισθήσεις είναι τρόποι της νόησης. Το φαινόμενο της ζωής/ψυχής επίσης ξεκινάει με αυτόματη αφαίρεση πληρο­φοριών >>>

<•> Ποια η σχέση των αφη­ρημένων χωρο-χρονικών υλικών (και εξωτερικών) αλλη­λεπιδράσεων με την εσωτερικότητα; >>>

<•> Η θέση μας στο ζήτημα αν υπάρχει "Θεός" >>>

<•> Συνοπτική εξήγηση για το παγκόσμιο πνεύμα >>>

<•> Μια ανάποδη λογική ερμηνεία για το Θεό >>>

<•> Από τα πιο σπουδαία μαθήματα κοσμο­λογίας στην εποχή του Πλάτωνα >>>

<•> Μια από τις πιο επιτυχημένες σκέψεις στην ιστορία της φιλοσοφίας >>>

<•> Ανθρωπική αρχή; >>>

<•> Περιοδικές & ρυθμικές μεταβολές >>>

 <•> Διακυμάνσεις με τους πιο γρήγορους ρυθμούς του κόσμου >>>

<•> Ο υλικός κόσμος θεμελιώ­νεται σε η/μ φαινόμενα >>>

<•> Περιοδικές μεταβολές και ρυθμοί με τις πιο υψηλές ταχύτητες σε μικρο­σκοπικές διαστάσεις >>>

<•> Λίγες φυσικές σταθερές επιβεβαιώνουν τη δημιουργία της ύλης από κυματικά φαινόμενα >>>

<•> Ουσία και ύλη >>>

<•> Σχεδόν 100 χρόνια παραπλάνησης... >>>

<•> Επιστήμη & Θεός >>>