ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ)

 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68


Gr-lang Eng language

ΟΧΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΙΝΗ Ή ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟ

 

Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

65

 

<•> Δεν είναι η ποινή του θανάτου στους αδίστακτους δολοφόνους που θα μας κάνει λιγότερο πολιτισμένους. Θάνατος μόνο στους αδίστακτους δολο­φόνους! (2)

 

pdf >>>► Κατεβάστε αυτό το τμήμα της παγκόσμιας διακήρυξης της κοσμολογικής Ηθικής

 

 

 

σύνορα δεν υπάρχουν...

Από τα πρώτα και τα πιο γρήγορα που χρειάζεται μια κοινω­νία για να ζήσουν οι άνθρωποι πιο ευτυχι­σμένοι είναι να στα­ματήσουν να σκο­τώνουν ο ένας τον άλλο. Πριν αναπτυ­χθούν θεωρίες και πριν εκπονηθούν σχέδια δράσης και συνερ­γασίας, χρει­άζεται να ξεκινήσουμε με μερικές παρα­δοχές. Μια από τις πρώτες είναι αυτή. Οι αδίστακτοι δολοφόνοι, που προετοιμάζουν τη δολοφονία τους ή την επιτυγχάνουν εκμεταλ­λευόμενοι την αδυναμία του θύματος και την ευκαιρία όπως την αντι­λαμβάνονται, δεν πρέπει να έχουν καμία θέση μέσα στην κοινωνία. Η ηθική ελαστι­κότητα, και η επίδειξη ανωτερότητας ενθαρρύνουν για τέτοιες συμ­περιφορές. Οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει δολοφόνος για δικούς του προσωπικούς λόγους, με την αιτιολογία ότι είχε μια αδυναμία ή ότι προκλήθηκε από το θύμα. παρανοϊκός τρομοκράτηςΤο κυριότερο, μερικοί μπορούν να δολο­φονήσουν ως μέλη μιας συμ­μορίας και ως συ­νερ­γάτες, με τη λογική του τιμωρού, του επανα­στάτη και σε καιρούς με εχθρο­πραξίες. Όλοι αυτοί οι αδί­στακτοι δολο­φόνοι, που δεν υπο­λογίζουν την ανθρώ­πινη ζωή και μπορούν εύκολα να την αφαιρέσουν για να εξυ­πηρε­τήσουν τα προ­σωπικά ή ομαδικά τους σχέδια, όλοι αυτοί πρέπει να λάβουν το μήνυμα ότι αξίζουν τη θανατική ποι­νή. Καμία ανοχή και κα­μία ευκαιρία για να διορθωθούν, όπως στέρησαν κάθε ευκαιρία στο θύμα τους. Δεν υπάρχει καμία άλλη τόσο φανερή αδικία και πιο μεγάλη. Δεν θα αφήσουμε τη θεωρητική σκέψη και τις αναλύσεις των λέξεων να μας σβήσουν από τη μνήμη τις πρώτες και πιο απλές σκέψεις. Ούτε θα καταπνίξουμε τη φυσιολογική οργή μας για τον δολοφόνο, ενώ αυτή η οργή εκτός από φυσική, είναι δικαιο­λογημένη και δείχνει καλοσύνη και αγάπη για τη ζωή. Όποιος δεν αισθάνεται οργή για τους αδίστακτους δολοφόνους, μάλλον δεν αισθάνεται τη θλίψη και την καταστροφή των ανθρώπων που χάνουν έτσι άδικα και προκλητικά τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Στις σπάνιες περιπτώσεις που η δολοφονία έγινε μελετημένα και χωρίς να έχουμε αρκετά στοιχεία, ούτε την ομολογία του κατηγορούμενου, ας μην επιβάλλεται η θανατική ποινή. Για όλα υπάρχουν λύσεις, όταν έχουμε τη θέληση. Ένα είναι το χειρότερο που μπορεί να σου συμβεί και καμία λύση δεν έχει: Να σου σκοτώσουν το αγαπημένο σου πρόσωπο και μάλιστα έτσι άδικα, αν όχι εσένα τον ίδιο! Δεν είναι όλες οι δολο­φονίες το ίδιο αμφίβολες. Μερικές γίνονται φανερά (μπροστά στα μάτια παιδιών, γειτόνων κλπ) και δεν μπορούν ούτε οι δολοφόνοι να διαψεύσουν τις πράξεις τους. Να αθωώνεις ένα δολοφόνο είναι το ΙΔΙΟ ΑΔΙΚΟ, ΦΟΒΕΡΟ ΚΑΙ ΧΑΖΟ! Όσοι είναι στη φυλακή δεν εγκλημάτησαν μπροστά στα δικά μας μάτια και δεν έχουμε ερευνήσει την υπόθεσή τους. Άρα αμφι­βάλλουμε και τους αφήνουμε ελεύθερους; Δεν γίνονται φανερές δολοφονίες; Όλες αμφίβολες και καλά μελετημένες είναι; Όλες με συμπτώσεις εμπλέκουν ένα αθώο σε δολοφονική ενέργεια; Μερικοί έχουν φανταστεί ότι μπορεί να προβληθεί σκηνο­θετημένα μια δολοφονία. Αυτοί εξισώνουν το δυνατό με το πραγματικό, το απίθανο με το πιο πιθανό. Έτσι, το ίδιο μπορούμε να υπο­θέσουμε, ότι σκηνο­θετημένα οι δολοφόνοι εμφανίζονται για σωτήρες!

 

δεν είναι ίδιο

Θάνατος στους αδίστακτους δολοφόνους, σημαίνει ΟΧΙ ΤΕ­ΤΟΙΑ ΠΟΙΝΗ Ή ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑ­ΔΙΚΗ σε κανέναν άλλο, για κανέναν άλλο λόγο. Ακόμα και με τη μαθη­ματική λογική, η θανατική ποινή αναλογεί μόνο στους αδί­στακτους δολο­φόνους, που βρή­καν αδύναμο το θύμα τους και χωρίς κάποια πρόκληση το σκό­τωσαν, για να κλέψουν ή για κάποιο άλλο σχέδιό τους. Ο αδίστακτος δολο­φόνος παραμένει τέτοιος, ανεξάρτητα από ιδεολογία. Αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που πρέπει να κατα­δικαστεί σε θάνατο, ο μοναδικός λόγος που μπορεί να δικαιολογήσει αυτή την καταδίκη είναι ότι αυτός σκότωσε με δόλο. Ενώ δεν γνώριζε καν το θύμα του ή δεν είχε δεχτεί επίθεση και έπραξε έτσι για τους δικούς του λόγους. ΟΧΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΙΝΗ Ή ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ για κανέναν άλλο λόγο, παρά μόνο για τους αδίστακτους δολοφόνους. Την καλοσύνη και την κατανόησή μας να την εξαντλήσουμε και να τη δείξουμε σε άπειρες περιπτώσεις της καθημερινής ζωής και σε πολλούς που χρειάζονται την υλική ή την ψυχο-­πνευματική μας βοήθεια.

 

 

θάνατος στους αδίστακτους δολοφόνους

"Είναι περισσότεροι απ' όσο νομίζουμε εκείνοι που θα απολάμβαναν την ελευθερία του πολέμου και πολλά τα ψυχολογικά τέρατα που βρίσκονται κρυμμένα κυριο­λεκτικά δίπλα μας".

Δημιουργία ομάδας στο FB >>>

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

left hand

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ

 ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

 

Στην πολιτισμένη κοινωνία με το νόμο της ζούγκλας, όπου ο ένας άνθρωπος σκέφτεται πώς θα εξαπατήσει και πώς θα εκμεταλλευτεί τον άλλο για να ικανοποιήσει τις προσωπικές επιθυμίες του και με την ανοχή της Πολιτείας, ακόμα και το εκπαιδευτικό σύστημα έφτασε να εξυπηρετεί αυτόν το σκοπό: δηλαδή την εξαπάτηση και την προώθηση των προσωπικών συμφερόντων με τη δύναμη της Επιστήμης. Σε μια κοινωνία παρα­νοϊκών, φανατισμένων και εγωιστών ανθρώπων, όπου αυτοί εκπαιδεύονται και ειδι­κεύονται με το αξίωμα, ότι "για την επιβίωσή μου θα εκμεταλλευτώ την άγνοια και την αδυναμία σου", δεν μπορούμε να ελπίζουμε... Να σταματήσουμε να θεωρούμε ρεαλισμό, την επιπόλαιη αντίληψη των πραγμάτων, την ευπιστία, τη συνήθεια, την υπερεκτίμηση των ικανοτήτων μας και τον περιορισμό της πραγμα­τικότητας στις συναλλαγές και στη συν­εργασία των ανθρώπων.

 

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

πυξίδα στον εγκφλ

αισθητήρια όργανα

σκέψηΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Αν η Ηθική του εσωτερικού προσα­νατολισμού (με πνευματικές αξίες) δεν είναι Επιστήμη ► >>>►

 

 

Go to Top

>>> Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑ­ΜΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ­ΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΥΜ­ΠΕ­ΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΑΞΕ­ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ. Η ΠΝΕΥ­ΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩ­ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ* <<<

* Η διαίρεση όπως έχει γίνει με τους τίτλους της έντυπης έκδοσης. Τα κείμενα είναι από το 2ο μέρος του συντομευμένου βιβλίου "Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσα­νατο­λισμού" με τις πιο απαραίτητες σκέψεις

<©> ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟ­ΛΙΣΜΟ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΥΣ:

<•> Κοσμολογική Ηθική & Πνευματική Στροφή >>>

<•> Φαντασιώσεις και ψέματα χωρίς πνευμ. προσανατολ...>>>

<•> Γνώση χωρίς Ηθική και Ηθική χωρίς γνώση (για πρόλογο) >>>

<•> Συνοπτικά για τη στροφή της σκέψης μέσα στο πνεύμα >>>

<•> Η εκτίμηση για βεβαιότητα και για αμφιβολία κινητοποιεί τη ζωή >>>

<•> Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της (κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Η σχετικότητα των εξωτερικών αξιών ή προτύπων >>> 

<•> Η καλοσύνη χωρίς την έννοια του δικαίου είναι τυφλή >>> 

<•> Η ηθική δεν είναι οπωσ­δήποτε κοσμική και κοινωνική συμπεριφορά >>>

<•> Η ηθική με το ρυθμιστικό ρόλο της σκέψης θεμελιώνει το δίκαιο >>>

<•> Η ηθική είναι τρόπος ζωής και όχι στιγμές συμπεριφοράς >>> 

<•> Ηθική και φιλανθρωπία (ακόμα και αντίθετα μπορούν να γίνουν) >>>

<•> Η ηθική και το δίκαιο ξεκινούν πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου, από τις προ­διαγραφές του κόσμου >>> 

<•> Η ηθική βασίζεται σε αναμ­φισβήτητες γενικές αρχές >>>

<•> Για τη θεμελίωση μιας ηθικής που δεν αγνοεί την πραγματι­κότητα >>>

<•> Ψυχολογία και Ηθική. Η πνευματική ασθένεια του εγω­κεντρισμού >>>

<•> Ένας διαχωρισμός στην εσω­στρεφική ζωή. Η πνευματική ζωή σε αντίθεση με τη φυσιο­λογική >>> 

<•> Η ζωή χωρίς αυτογνωσία είναι φυσιο­λογική, δεν είναι ηθική >>> 

<•> Πνεύμα και βιολογικές ανάγκες >>> 

<•> Τα συναισθήματα συνδέονται στενά και διαρκώς με τη σκέψη και με τις πληροφορίες >>>

<•> Προκατάληψη για την προτεραιότητα που δίνουμε στη δική μας ζωή >>>

<•> Σκέψη και αγώνας για την επιβίωση >>>

<•> Ο εξωτερικός κόσμος χωρίς εσωτερική προοπτική είναι αδιέξοδος >>> 

<•> Συνοπτικά η στενή σύνδεση της ηθικής με την ψυχολογία >>>

<•> Αν η ζωή μας εκμηδενίζεται, αυτό δεν είναι το χειρότερο >>>

<•> Αποδεσμευμένη η ηθική από τη γνώση και την (ερευνητική) σκέψη στις δύο μεγάλες θρησκείες >>> 

<•> Φυγή από τα προβλήματα με φαντα­σιώσεις και με έξυπνες θεωρίες... >>> 

<•> Ηθική, ευτυχία και σκέψη >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα γερά θεμέλια της παγκόσμιας (ή κοσμολογικής) ηθικής  >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες...  >>>

<•> Η δρα­στηριότητα των βιολογικών σωμάτων και το νόημα γενικά της ζωής ερμηνεύονται σε δύο σειρές: >>>

 

>>> Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ <<<

 

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑ­ΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙ­ΝΩΝΙΑ:

<•> Πνευματική κατεύθυνση & Κοινωνία >>>

<•> Η συντομευμένη διακήρυξη για τον πνευ­ματικό προσανα­τολισμό της κοινωνίας >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα θεμέλια της παγ­κόσμιας (ή κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες... >>>

<•> Συνεργασία και ανταγωνισμός ξεκινούν μαζί >>>

<•> Πλούσιοι και φτωχοί, ηγέτες και υπηρέτες, αφεντικά και εργάτες, το ίδιο ανήθικοι (με αποστροφή για το πνεύμα) >>>

<•> Για την έννοια της κοινω­νίας και για τη δημοκρατία >>>

<•> Το πέρασμα από την Ηθική έρευνα στην πολιτική άποψη >>>

<•> Η ψευδαίσθηση ότι επιλύονται τα προβλήματα... ενώ αυτά ανα­παράγονται,

μετα­κυλίονται και χρησιμο­ποιούνται >>>

<•> Τα κοινωνικά φαινόμενα δεν μπορούν να ερμηνευτούν με αφαίρεση της πνευ­ματικής πραγματικότητας >>>

<•> Με την πολιτική επιδιώ­κονται, εκπρο­σωπούνται και εξυπηρετούνται ομαδικά συμφέροντα και με σχέσεις ανήθικου ανταγωνισμού >>>

<•> Η αδικία μέσα στην κοινωνία αμφισβητεί (ή υπονομεύει) την πολιτική εξουσία και τη νομιμότητά της (όπως εκθέτει και το Θεό) >>>

<•> Η εξάρτηση της επιβίωσης από τη χρηματική αμοιβή >>>

<•> Η αδικία συντηρείται και αναπαράγεται με τους νόμους του Kράτους. Η δράση των εκ­παιδευμένων απατεώνων προσαρμόζεται στους νόμους >>>

<•> Ο μπερδεμένος ρόλος της επιστήμης >>>

<•> Η επαγγελματική εκμετάλλευση της άγνοιας και το ψέμα στην κοινωνία με την κάλυψη της επιστήμης >>>

<•> Ο πνευματικός πόλεμος και η πολιτική δύναμη της δημιουργικής σκέψης >>>

<•> Δεν είναι η ποινή του θανάτου στους αδί­στακτους δολοφόνους που θα μας κάνει λιγότερο πολιτισμένους! >>> 

<•> Επιλέξτε φιλίες και συνεργασίες και προσέξτε ποιους ενισχύετε >>>

 

>>> Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ * <<<

(* Η διαίρεση και η απλοποίηση των απαντήσεων συνεχίζονται)

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ:

<•> Κόσμος, ζωή, ύλη & πνεύμα >>>

<•> Οι αισθήσεις είναι τρόποι της νόησης. Το φαινόμενο της ζωής/ψυχής επίσης ξεκινάει με αυτόματη αφαίρεση πληρο­φοριών >>>

<•> Ποια η σχέση των αφη­ρημένων χωρο-χρονικών υλικών (και εξωτερικών) αλλη­λεπιδράσεων με την εσωτερικότητα; >>>

<•> Η θέση μας στο ζήτημα αν υπάρχει "Θεός" >>>

<•> Συνοπτική εξήγηση για το παγκόσμιο πνεύμα >>>

<•> Μια ανάποδη λογική ερμηνεία για το Θεό >>>

<•> Από τα πιο σπουδαία μαθήματα κοσμο­λογίας στην εποχή του Πλάτωνα >>>

<•> Μια από τις πιο επιτυχημένες σκέψεις στην ιστορία της φιλοσοφίας >>>

<•> Ανθρωπική αρχή; >>>

<•> Περιοδικές & ρυθμικές μεταβολές >>>

 <•> Διακυμάνσεις με τους πιο γρήγορους ρυθμούς του κόσμου >>>

<•> Ο υλικός κόσμος θεμελιώ­νεται σε η/μ φαινόμενα >>>

<•> Περιοδικές μεταβολές και ρυθμοί με τις πιο υψηλές ταχύτητες σε μικρο­σκοπικές διαστάσεις >>>

<•> Λίγες φυσικές σταθερές επιβεβαιώνουν τη δημιουργία της ύλης από κυματικά φαινόμενα >>>

<•> Ουσία και ύλη >>>

<•> Σχεδόν 100 χρόνια παραπλάνησης... >>>

<•> Επιστήμη & Θεός >>>