ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

 


Gr-lang Eng language

ΔΕΝ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  --  Ο ΚΟΣΜΟΣ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ

???

 

(

 

)

 

(

 

)

 

 

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΣΜΟ­ΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

 

 

(Δωράκι για τους αδιάβαστους ερευνητές που σκέφτονται σοβαρά και ικανο­ποιούνται με την Ανθρωπική Αρχή)

 

<•> Πριν σας συστήσω έναν άλλο γνωστό Ευρωπαίο φιλόσοφο και μια από τις πιο επιτυχημένες σκέψεις στην ιστορία της φιλοσοφίας, για τη σχέση μεταξύ φύσης και Θεού, κάτι συγκινητικό θυμήθηκα με την αξίωση του Ντεκάρτ (όπως έγραψα στην προηγούμενη δημοσίευση). Θυμήθηκα, πώς στον “Τίμαιο” του Πλάτωνα, οι παρευ­ρισκόμενοι ετοιμάζονται να ακούσουν το φιλόσοφο και αστρονόμο να τους μιλάει για τους νόμους και για τα όρια του κόσμου.

Ο Σωκράτης λέει στον Τίμαιο: “Τίμαιε, μπορείς ν' αρχίσεις αμέσως την ανά­πτυξη του θέματός σου, αφού επικαλεσθείς, όπως συνηθίζεται, τους θεούς”.

Ο Τίμαιος απαντάει: “Μα, Σωκράτη, αυτό το κάνουν ασφαλώς όλοι όσοι έχουν και ελάχιστη σύνεση. Επικαλούνται δηλαδή πάντοτε το θεό, όταν επιχειρούν κάτι μικρό είτε μεγάλο. Εμείς τώρα που πρόκειται να συζητή­σουμε περί του σύμπαντος, πώς δηλαδή γεννήθηκε ή είναι αγέννητο, αν δεν παρα­φρονήσαμε τελείως, είμαστε αναγκασμένοι, αφού επι­καλε­σθούμε τους θεούς και τις θεές, να ευχόμαστε να πούμε, όσα θα πούμε, αρεστά μεν σε εκείνους, συνεπή δε προς εμάς τους ίδιους. Και σχετικώς μεν με τους θεούς, ας θεωρηθεί αυτό ως παράκλησή μας. Όσον αφορά εμάς, ας τους παρα­καλέσουμε να μας βοηθήσουν, ώστε εσείς μεν να κατανοήσετε όσο το δυνατόν ευκολότερα, εγώ δε να σας αποδείξω όσο το δυνατόν καλύτερα πώς εννοώ το υπό συζήτηση θέμα”. (* Το απόσπασμα είναι από τις εκδόσεις Πάπυρος 1975, με δική μου απόδοση από την καθαρεύουσα στη δημοτική).

Κάποιος που σκέφτεται αποκλειστικά με την εμπειρία βγαλμένη από ένα κοινό μικρο­σκόπιο ή από ένα τηλεσκόπιο και δεν πιστεύει σε κανένα θεό, αυτός ενδέχεται να αστειευτεί με ένα τέτοιο ξεκίνημα της έρευνας. Φαντά­ζομαι ότι θα εξέφραζε και διαφωνία, διότι έτσι η έρευνα εμποδίζεται από φόβο, όπως θα έλεγε. Σε αυτούς τους νεότερους ερευνητές, που η σκέψη τους δεν ξεφεύγει από τις παρατηρήσεις των ματιών τους, απαντώ με το δικό μου ξεκίνημα, το οποίο δεν δείχνει λιγότερο σεβασμό για το Θεό: Όταν πριν από τριάντα χρόνια ξεκίνησα με μεγάλο ενθουσιασμό τη δική μου θεωρητική έρευνα, τότε ορκίστηκα μέσα στη σκέψη μου ότι θέλω να μάθω τις απαντήσεις με κάθε κόστος, ακόμα και αν αυτές οι απαντήσεις είχαν για συνέπεια να χάσω τη ζωή μου. “Θέλω να μάθω την αλήθεια και να ζήσω σύμφωνα με αυτήν, ακόμα και αν με την αλήθεια διαφωνεί ο Θεός”, έλεγα τότε. Αλλά ανα­ρωτιόμουν: Θα μπορούσε ένας Θεός να είναι ψεύτης, εχθρός της αλήθειας και να εμποδίζει την έρευνα;

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ που ίσως δεν έχουν κάνει άλλοι μελετητές. Ο Τίμαιος είπε: "ας τους παρα­καλέσουμε (τους θεούς και τις θεές) να μας βοηθήσουν, ώστε εσείς (οι συνο­μιλητές) μεν να κατανοήσετε όσο το δυνατόν ευκολό­τερα, εγώ δε (ο φιλό­σοφος) να σας αποδείξω όσο το δυνατόν καλύτερα πώς εννοώ το υπό συζήτηση θέμα". Δηλαδή, για την έρευνα της αρχής των πραγμάτων, ο Φιλόσοφος έχει εκτιμήσει ότι η επιτυχία μπορεί να επηρεαστεί από κάποιους, που σήμερα στη φυσική τους αποκαλούν "παρατηρητές". Αλλά οι "παρατηρητές" στην αρχαία έρευνα δεν ήταν οι χρηματο­δότες ή οι μερικοί συνάδελφοι φυσικοί. Ήταν οι θεοί και οι θεές που ρύθμιζαν (παγκοσμίως) τις φυσικές δυνάμεις. Και επομένως, καλό θα ήταν -σκέφτηκε ο Φιλόσοφος- αυτές οι δυνάμεις να είναι ευνοϊκές για την έρευνα και να έχουν εξοπλίσει με ικανότητες τον άνθρωπο και να μη γίνουμε εμείς οι ίδιοι εμπόδιο στην έρευνα με τη μεγαλομανία μας. Με άλλα λόγια, απαραίτητο εφόδιο για την έρευνα της φύσης, ο Τίμαιος (τουλάχιστο εδώ με το συγκεκριμένο από­σπασμα κειμένου) εκτιμάει επιπλέον αυτό το οποίο εγώ ονομάζω "ηθική" ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ.

 

 

//////////////////////////

 

pdf>>>► Κατεβάστε και εκτυπώστε αυτή τη σελίδα 

 

 

 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ >>>

 

 

 

 

ΤΑ ΠΙΟ ΦΑΝΕΡΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΟΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΚΟΣΜΟ­ΝΟΜΙΑ: ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ >>>

 

Ενοποιημένη Απάντηση, όχι μονόπλευρη, δηλαδή:

+Ηθική / Ψυχολογική    +Λογική    +Πολιτική    +Κοσμολογική

 

<•> Περισσότερα στα βιβλία

COSMONOMY

 

 

 

 

(

 

)

 

“ΠΛΗΡΕΣ” ΣΥΜΠΑΝ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 

red star

ΟΣΑ ΔΕΝ ΣΚΕΦΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΞΑΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ

 
 

*

Μία από τις πιο μεγάλες ανατροπές που φέρνει η κοσμο­λογική θεωρία του "ολο­κληρωμένου και στα­θερο­ποιημένου - εντός μιας μεγάλης περιόδου - Σύμπαντος" είναι, ότι για πρώτη φορά, το φαινόμενο της ζωής συνδέεται με τους γνωστούς φυσικούς νόμους... Η λέξη "κλειδί" είναι: συγ­χρονισμός των δομικών στοιχείων με τη δυναμική συμ­μετοχή του ολο­κληρωμένου Σύμπαντος, που πραγ­ματο­ποιείται σχετικά μέσω του κενού χώρου.

 

* Στις ιστοσελίδες, τα ζητήματα ΔΕΝ πα­ρουσιά­ζονται ολοκληρωμένα, με συνά­φεια, χωρίς περίσσιες σκέψεις και με την απο­τελεσματική σειρά, που διευ­κολύνει την κατα­νόηση και με τις απαν­τήσεις στις απορίες που δημι­ουρ­γούνται.

 

 

 

 

planet Earth

Η 1η δημοσίευση

bang! 

 

(

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΑΝ, ΥΛΗ, ΧΩΡΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ

)

 

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

(

 

)

 

(

Σχετικότητα του χρόνου ή της ενέργειας ; - Οι μεγάλες παγίδες της εμπειρίας - Οι "μικρές εκρήξεις" του άτμητου χώρου...

)

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑleft hand ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

► Σκοπός της ζωής; Η απόλαυση της εξουσίας και η διάψευση της αυταπάτης!

Η διάνοια δεν έχει σπουδαιότερη δυνατότητα από το να γνωρίζει, να διατηρεί τον εαυτό της σαν αυτοσκοπό και να διαμορφώνει την αυτογνωσία της. Η αυτογνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγωκεντρισμός και η αυταπάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη καταστροφή και σχετίζονται άμεσα με την παράδοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοητική δρα­στηριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρφωση αυτογνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανεπαρκώς αξιοποιημένη και παρα­συρμένη, με όποια δυνατότητα και αν τη φανταστούμε.

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

πυξίδα στον εγκφλ

αισθητήρια όργανα

σκέψη

Εξακολουθούν να γίνονται τροποποιήσεις στα κείμενα και στη σχεδίαση των ιστοσελίδων.

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία & πραγματικότητα ► >>>►

 

 

Go to Top