ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • ΡΥΘΜΟΙ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

 


Gr-lang Eng language

ΔΕΝ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  --  Ο ΚΟΣΜΟΣ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ

???

 

(

 

)

 

(

 

)

 

 

Ο ΥΛΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 

 

atom-wavesΜια αόρατη πραγματικότητα από ηλεκτρο­μαγνητική ενέργεια (h*f) αποτελεί την αρχή για τη δημιουργία όλων των σωματιδίων. Την εποχή του Νεύτωνα και μέχρι την εποχή που φανταστήκανε τη Μεγάλη Έκρηξη, η εμπειρία των φυσικών επιβεβαίωνε ότι όλος ο κόσμος αποτελείται και γίνεται από την ύλη με τις γνωστές καταστάσεις της (αέρια, υγρή, στερεά και πλάσμα). Πίστευαν ότι όλα όσα γίνονται στον κόσμο μπορούν να ερμηνευτούν από την κίνηση των σωμάτων και των πιο μικρών μερών τους. Μέχρι πρόσφατα, όλοι μιλούσαν για την αέναη αλλαγή των πραγμάτων και για την κίνηση. Όμως δεν μπορούν να εξηγήσουν τη σταθερότητα, την ομοιότητα, τη δημιουργικότητα και τη συνέχεια που εμφανίζει ο κόσμος, έστω και διακεκομμένα και προσωρινά. Κανένας δεν έχει πληροφορήσει τον κόσμο, ότι όταν η αλλαγή και η κίνηση γίνονται με επαναλαμβανόμενο τρόπο (όπως λ.χ. η κυκλική, εναλ­λασσόμενη) και όταν μάλιστα γίνεται με τις πιο υψηλές ταχύτητες ή σε μικρά μήκη, τότε η αλλαγή συνυπάρχει με την ισορροπία, με τη σταθερότητα και τότε επι­τυγχάνεται το απίθανο φαινόμενο του συγχρονισμού πολλών κινήσεων. Και αυτό συμβαίνει στα θεμέλια της φύσης, μέσα στη δομή της ύλης! Ρυθμός, αυξο­μείωση και περίοδος και μάλιστα με απίστευτη ταχύτητα σε μικρά μήκη: Όλοι μπορούν να καταλάβουν το φαινόμενο, την ποικιλία των ρυθμικών φαινομένων, να τα μελετήσουν και να κατανοήσουν καλύτερα το φυσικό κόσμο που βρίσκονται. Από αυτά τα γενικά φαινόμενα της κίνησης μπορεί να ερμηνευτεί ο κόσμος με τους νόμους του. Όχι από τις "γεύσεις" και τα "χρώματα" μερικών σωματιδίων, που ανεξήγητα πώς, αυτά βρίσκονται παντού μέσα στα σώματα του υλικού κόσμου... σαν να ήταν κύτταρα που αναπαράγονται

> Οι εναλλαγές, οι ταλαντώσεις και γενικά οι περιοδικές κινήσεις μπορούν να επανα­λαμβάνονται με συχνότητες που ξεπερνούν τη φαντασία. Γι' αυτό, οι πιο γρήγοροι ρυθμοί μεταβολής γίνονται σε μικρότερες αποστάσεις και στα μικρο­σκοπικά μήκη. Οι περιοδικές κινήσεις και στα μικρότερα μήκη μπορούν να εμφανίζονται από μονότονες επαναλήψεις μέχρι σαν ακίνητες καταστάσεις. Στα περιοδικά φαινόμενα, οι κινήσεις δεν είναι έλλειψη ισορροπίας. Αντιθέτως, οι επανα­λήψεις και οι ρυθμοί αποτελούν την προϋπόθεση για την ισορροπία και για το συγ­χρονισμό.

Για την κίνηση και την ισορροπία δείτε ένα δείγμα από κινούμενες εικόνες >>>

 

> Η συνολική ενέργεια του κόσμου εμφανίζεται σαν κενός χώρος, επειδή αυτή η ενέργεια δεν επιδρά από μεγάλα μήκη στην ύλη, αλλά από μικρο­σκοπικές διαστάσεις. Και επιδρά σε μικροσκ. διαστάσεις, διότι η "κίνηση" του κενού χώρου είναι ταχύτατες αυξο­μειώσεις και κύματα με πολύ μικρό μήκος κύματος και όχι η Νευτώνεια/­μηχανική κίνηση των σωμάτων. Η κυματική κίνηση προκαλείται λόγω της αντίστασης στη μεταβολή, σε αντίθεση με την (μηχανική) κίνηση των υλικών σωμάτων, που χρειάζεται την απουσία εμποδίων. Ο κενός χώρος είναι η συνολική ενέργεια του κόσμου σε κατάσταση ισορροπίας. Όταν ο "κενός" χώρος διαταράζεται τότε προκαλούνται η/μ διακυμάνσεις μέχρι να επανέλθει στην κατάσταση ισορροπίας του.  

σπόρος & ανάπτυξη> Η ερμηνεία του κόσμου με μπαλίτσες και με "τηλε­κατευθυνό­μενους" νόμους δεν μπορεί να εξηγήσει χιλιάδες φαινόμενα που ξεκινούν από μικρο­σκοπικές δια­στάσεις. Το κυριότερο, δεν μπορεί να εξηγηθεί γιατί κινούνται αστα­μάτητα, πώς σχηματίζονται πολλά ίδια σωμα­τίδια, από πού προέρχονται οι ιδιότητές τους (λ.χ. φορτίο, σπιν, δυνάμεις εξ αποστάσεως κλπ) και πώς όλα μαζί επι­τυγχάνουν να σχημα­τίζουν σταθερά πράγματα και όχι ένα κόσμο σκόνης, με τυχαίες μορφές... Για φανταστείτε, να σχηματι­ζόταν το DNA με αργές κινήσεις και με μπαλίτσες που πηγαινο­έρχονται! Ο κενός χώρος με τα πεδία του συμμετέχει... με την ταχύτητα του φωτός. Ακούσατε ποτέ έναν ερευνητή που μιλάει για το σύμπαν, να σας πληροφορεί (και με επάρκεια χρόνου) για τα κυματικά φαινόμενα; Ακούσατε ποτέ να εστιάζουν για πολύ ώρα στα περιοδικά φαινόμενα, που είναι αξεχώριστα από τη δομή της ύλης; Η φύση "λειτουργεί" με τις γνώσεις φυσικής που έχουν διδαχτεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και δεν χρειάζονται να επινοηθούν παράδοξα φαινόμενα (λ.χ. γεύσεις σωματιδίων).

 

 

//////////////////////////

 

pdf>>>► Κατεβάστε και εκτυπώστε αυτή τη σελίδα

 

 

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΞΗΓΗΣΗ >>>

 

 

 

 

ΤΑ ΠΙΟ ΦΑΝΕΡΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΟΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΚΟΣΜΟ­ΝΟΜΙΑ: ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ >>>

 

Ενοποιημένη Απάντηση, όχι μονόπλευρη, δηλαδή:

+Ηθική / Ψυχολογική    +Λογική    +Πολιτική    +Κοσμολογική

 

<•> Περισσότερα στα βιβλία

COSMONOMY

 

 

 

 

(

 

)

 

“ΠΛΗΡΕΣ” ΣΥΜΠΑΝ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 

red star

ΟΣΑ ΔΕΝ ΣΚΕΦΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΞΑΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ

 
 

*

Μία από τις πιο μεγάλες ανατροπές που φέρνει η κοσμο­λογική θεωρία του "ολο­κληρωμένου και στα­θερο­ποιημένου - εντός μιας μεγάλης περιόδου - Σύμπαντος" είναι, ότι για πρώτη φορά, το φαινόμενο της ζωής συνδέεται με τους γνωστούς φυσικούς νόμους... Η λέξη "κλειδί" είναι: συγ­χρονισμός των δομικών στοιχείων με τη δυναμική συμ­μετοχή του ολο­κληρωμένου Σύμπαντος, που πραγ­ματο­ποιείται σχετικά μέσω του κενού χώρου.

 

* Στις ιστοσελίδες, τα ζητήματα ΔΕΝ πα­ρουσιά­ζονται ολοκληρωμένα, με συνά­φεια, χωρίς περίσσιες σκέψεις και με την απο­τελεσματική σειρά, που διευ­κολύνει την κατα­νόηση και με τις απαν­τήσεις στις απορίες που δημι­ουρ­γούνται.

 

 

 

 

planet Earth

Η 1η δημοσίευση

bang! 

 

(

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΑΝ, ΥΛΗ, ΧΩΡΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ

)

 

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

(

 

)

 

(

Σχετικότητα του χρόνου ή της ενέργειας ; - Οι μεγάλες παγίδες της εμπειρίας - Οι "μικρές εκρήξεις" του άτμητου χώρου...

)

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑleft hand ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

► Σκοπός της ζωής; Η απόλαυση της εξουσίας και η διάψευση της αυταπάτης!

Η διάνοια δεν έχει σπουδαιότερη δυνατότητα από το να γνωρίζει, να διατηρεί τον εαυτό της σαν αυτοσκοπό και να διαμορφώνει την αυτογνωσία της. Η αυτογνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγωκεντρισμός και η αυταπάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη καταστροφή και σχετίζονται άμεσα με την παράδοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοητική δρα­στηριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρφωση αυτογνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανεπαρκώς αξιοποιημένη και παρα­συρμένη, με όποια δυνατότητα και αν τη φανταστούμε.

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

πυξίδα στον εγκφλ

αισθητήρια όργανα

σκέψη

Εξακολουθούν να γίνονται τροποποιήσεις στα κείμενα και στη σχεδίαση των ιστοσελίδων.

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία & πραγματικότητα ► >>>►

 

 

Go to Top