Ποια θα είναι η απόδειξη της ύπαρξης του Θεού στο χώρο της σύγχρονης Κοσμολογίας και της Φυσικής ?

 

(

ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΥΜΠΑΝ  ΚΑΙ  ΘΕΟΣ

)

Σελ. 5 από 5

 

ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ ΖΩΗ

 

 

 

 

Υπάρχει θεωρία η οποία να εξηγεί λογικά, επιστημονικά και με αναφορά σε παρατηρήσιμα φαινόμενα την άσκηση δυνάμεων εξ αποστάσεως με τους ίδιους νόμους σε όλη την έκταση του Σύμπαντος και στο πέρασμα του χρόνου; Η ύλη, είτε εδώ κοντά είτε μακριά μας, συνδέεται με κάτι κοινό, με μία κοινή πραγματικότητα και μάλιστα έτσι, που η ύλη διατηρεί παντού την ίδια δομή. Ο σχηματισμός και η δομή των υλικών στοιχείων δεν εξαρτάται από τα αντικείμενα και τις διαφορετικές καταστάσεις του περιβάλλοντος και δεν είναι τόσο πολύ ευμετάβλητη από τις εξωτερικές δυνάμεις. Τι άλλο μπορεί να βρίσκεται παντού στο Σύμπαν και να ρυθμίζει τη δομή της ύλης, να συνδέεται πάντοτε μαζί της και να συνεργεί για να είναι η δομή της παντού η ίδια και με τους ίδιους νόμους; Τι άλλο μπορούμε να βρούμε, το οποίο να μην είναι φανταστικό και να συνδέεται διαρκώς με κάθε πραγματικότητα, εκτός από τον αποκαλούμενο "κενό" χώρο; Τι άλλο μπορεί να βρίσκεται παντού στο Σύμπαν και να ρυθμίζει τη δομή της ύλης με πραγματική παρουσία και όχι με θεωρητικούς νόμους; Καμία θεωρία που περιγράφει τη δημιουργία των πραγμάτων από πρωταρχικά υλικά στοιχεία ή από σωματίδια δεν μπορεί να δώσει σοβαρή, λογική και εμπειρικά θεμελιωμένη ερμηνεία για την παρουσία των ίδιων δυνάμεων και ορίων παντού στο Σύμπαν..

 

www.cosmonomy.eu Η πρώτη δημοσίευση στη Γη

 

 

Η αρχή της ζωής και του συγχρονισμού στην αλλη­λεπίδραση πολλών σωματιδίων επι­τυγχάνονται με τους πιο γρήγορους τρόπους αλληλεπίδρασης και οι τρόποι αυτοί προϋπο­θέτουν την ταυτόχρονη παρουσία του 100% ολοκληρωμένου Σύμπαντος, το οποίο σε εμάς φαίνεται σαν απουσία του κενού χώρου... Όταν λοιπόν οι συνθήκες γίνουν ευνοϊκές για το συγχρονισμό μεταξύ των δομικών στοιχείων (τα οποία διαρκώς αλληλε­πιδρούν και ανταλλάσσουν ενέργεια με απίστευτα υψηλές συχνότητες), τότε αυτά μπορούν να συγκροτούν πιο σύνθετα πράγματα, των οποίων τα μέρη μπορούν να ανταλ­λάσσουν "πληροφορία" σχεδόν ταυτόχρονα και να αποτελούν ενιαίο και ισορροπημένο σύνολο, όπως είναι το 100% Σύμπαν. Συμβαίνει κάτι παρόμοιο όπως το έχουν εκφράσει με τη δική τους ορολογία ορισμένοι πανθεϊστές Φιλόσοφοι (π.χ. ο Σέλλινγκ): Η ύλη με τις μορφές που σχηματίζει εμφανίζει την εσωτερική και ά-μεση παρουσία του Θεού. Στην πραγμα­τικότητα, τα υλικά πράγματα είναι το ίδιο το Ά-μεσο Σύμπαν υπό περιορισμό στο χρόνο και στο χώρο. Τα υλικά πράγματα δεν είναι αυτά που είναι από μόνα τους ούτε επειδή έγιναν από κάποια άλλα εξωτερικά τους. Τα υλικά πράγματα είναι αυτά που είναι ΜΑΖΙ με την ενέργεια του "κενού" χώρου που ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ στη δομή της ύλης τους, ενώ ο "κενός" χώρος είναι το Σύμπαν ολόκληρο, που δεν αλληλεπιδρά εξωτερικά με την ύλη μας και γι' αυτό το Σύμπαν μας φαίνεται απών. Οι μεγάλες διαστάσεις του φυσικού κόσμου, δηλαδή τα μεγάλα όρια μήκους, χρόνου και μεταβολής στην κίνηση, εξυπηρετούν την ποικιλία των φαινομένων, τον πολύπλοκο σχηματισμό των πραγμάτων και δημιουργούν με σχετική καθυ­στέρηση, όσα ήταν ανέκαθεν στο πλήρες Σύμπαν. Τίποτε άλλο δεν επιτυγ­χάνεται από αυτά τα μεγάλα όρια του εξωτερικού κόσμου!

Η εσωτερικότητα και η αρχή της ζωής -σαν αίσθηση της ύπαρξης και ά-μεση παρουσία προς τον εαυτό της- δεν είναι κάτι διαφορετικό από τη νόηση. Το πλήθος των ψυχικών φαινομένων και ιδιοτήτων ξεκινούν από την ικανότητα που αποκτάει η οργανωμένη ύλη να “αφαιρεί” όλη την πραγματικότητα και να “λαμβάνει” μόνο τις επιδράσεις εκείνες που επηρεάζουν το βιολογικό σώμα. Η ανίχνευση και η αναγνώριση ομοιοτήτων και σταθερών στοιχείων στα πράγματα (και κατά συνέπεια αποκλίσεων και διαφορών) και η αφαίρεση πλήθους εξωτερικών επιδράσεων είναι ένα φαινόμενο που θα βρούμε κοινό για όλες τις μορφές ζωής και αναπόσπαστα συνδεμένο με την “εσωτερικότητα”. Η "ψυχή" υπάρχει και ενεργεί με τον ίδιο τρόπο που η ανθρώπινη νοημοσύνη δημιουργεί τη γλώσσα και μεταδίδει κάθε πληροφορία με τις έννοιες, οι οποίες σχηματίζονται με “αφαίρεση” και επιλογή των “κοινών στοιχείων”. Το έμβιο ον, η εμφάνιση ψυχής στην οργανωμένη ύλη λαμβάνει σαν πραγματικότητα μόνο όσα το “αγγίζουν” και επαναλαμβάνονται, ενώ δεν “υπολογίζει” ολόκληρο το Σύμπαν!

 

<·> Μην αναζητάτε το Θεό ψηλά στον ουρανό και μακριά στο σύμπαν! Η ύλη είναι ενωμένη μαζί του σε μικροσκοπικές διαστάσεις και το πλήρες Σύμπαν είναι ολόκληρο παρών, χωρίς να είναι σωματίδια μέσα στο χώρο. Το πλήρες Σύμπαν δεν είναι μέσα σε χώρο και δεν είναι το άθροισμα των ξεχωριστών αστρονομικών σωμάτων. Το πλήρες Σύμπαν είναι αυτό το ίδιο ο παγκόσμιος χώρος, όπως παρουσιάζεται μεταξύ των σωμάτων, που έχουν έλλειψη σωματικής σύνδεσης μεταξύ τους και εξασθενημένες τις φυσικές δυνάμεις. Μια παγκόσμια δύναμη η οποία δεν προέρχεται από το εξωτερικό των σωμάτων ανιχνεύεται σε μικροσκοπικές διαστάσεις και το μέγεθος αυτής της δύναμης εξηγείται από μια συνολική ποσότητα ενέργειας, που δεν υπάρχει με τη μορφή ενός σώματος. Αυτή η συνολική ποσότητα ενέργειας είναι κοινόχρηστη ως φυσικός χώρος για τα σώματα και με αυτή την ενέργεια διατηρείται η δομή της ύλης σαν μια περιοδική διαδικασία με την οποία η παγκόσμια δύναμη εξασθενεί. Αυτή η συνολική ποσότητα ενέργειας δεν είναι απλώς μια ποσότητα... Είναι κάτι ακόμα που δεν είναι υλικό και σωματικό και ωστόσο αυτή η παγκόσμια ποσότητα επιβάλλει (σε απευθείας σύνδεση) τους φυσικούς νόμους για να υπάρχει ολόκληρος ο φυσικός κόσμος, όπως αυτός ο κόσμος εμφανίζεται με εξασθενημένες τις φυσικές δυνάμεις μέσα στον απέραντο διαστημικό χώρο.

 

 

 

ΠΙΣΩ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ  ΚΑΙ  ΘΕΟΣ

Σελ. 5 από 5

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Back To Top

 

 

(

ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΠΕΡΑ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ "ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ"

)

 

 

 

(

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

)

 

 

 

the-background

Go to Top