Ολοκληρωμένο και Σταθερό Σύμπαν - Κυματικά Φαινόμενα

 

Χιλιάδες εντυπωσιακές εικόνες του διαστήματος δεν μπορούν να δείξουν τις αόρατες σχέσεις των φαινομένων και τους νόμους που ρυθμίζουν την ύπαρξή τους. Δεν αποκαλύπτουν και δεν εξηγούν τους νόμους που ρυθμίζουν την κίνηση και τη δομή που παρατηρούμε στις μεγάλες και στις μικρο­σκοπικές διαστάσεις του κόσμου και τον ρόλο της ύλης. Χρειάζεται να σκεφτούμε, να υπολογίσουμε και να διαβά­σουμε... 

 

κυκλικος χρονος

 

Μήνυμα με γραφικό περιβάλλον που απαιτεί υποστήριξη java

Applet by Anfy Team - Fabio Ciucci. I thank you !

 

The Startext YouTube Video >>>

 

Δυναμικός Χώρος - Κυκλικός Χρόνος - 100% Ολοκληρωμένο και Σταθερό Σύμπαν

 

 

 

© copyright Κ. Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2020

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ            symbol of eye in red rings            ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024×768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0+

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px