(

 

)

 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ

ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΜΠΑΝ

 

 

 

Η Θεωρία για ένα Πλήρες και Ταυτόχρονο Σύμπαν (δηλαδή του Τελειωμένου Χρόνου), με το πλεονέκτημά της να δίνει λογικές εξηγήσεις στη βάση γενικών αρχών και παγκόσμιων νόμων, επιτρέπει μία γενική προσέγγιση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Σύμφωνα με αυτή την κοσμολογική θεωρία, μέσα στο Σύμπαν όλα εξελίσσονται με προκαθορισμένα όρια, με κοινή βάση τη σταθερότητα του Σύμπαντος σε ένα μέγιστο χρονικό διάστημα. Η περιοδικότητα, η επανάληψη, η ομοιότητα, η αναλογία, η συνέχεια, η ύπαρξη κοινών ορίων, η ισοτροπία του χώρου και οι παγκόσμιες ιδιότητές του είναι οι αναπόφευκτες συνέπειες και μαζί οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη ολόκληρου του Σύμπαντος. Όλες οι επιμέρους εξελίξεις δια μέσου της ύλης γίνονται με τέτοιους τρόπους που δεν αποσταθεροποιούν την ποιότητα του Σύμπαντος και τη νομοτέλειά του.

Σε κάθε αναφορά για τη Παγκόσμια ψυχή ή για τη ψυχή του ολοκληρωμένου Σύμπαντος ή για τη Συμπαντική Διάνοια (όπως με σκέψεις που ακολουθούν) δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μόνιμη συμμετοχή του ολοκληρωμένου Σύμπαντος στις υλικές αλληλε­πιδράσεις με το ρόλο του "κενού" χώρου. Επίσης, να τονιστεί η δυσκολία να εκφραστούν με το συνηθισμένο λεξιλόγιο τα φαινόμενα τα οποία αποκαλούμε με τους ασαφείς όρους "εσωτερικά" ή "ψυχικά". Η ύπαρξη της ψυχής και της εμβιότητας είναι ήδη από μόνα τους δυσνόητα και νοητά πεδία για την επιστημονική έρευνα.

 

 

 

σφραγίδα  

 

 

 

 

ΠΙΣΩ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

Διαθέσιμες σελίδες στην πλήρη έκδοση και για μέλη

 

 

 

(   )
 

Αναρωτηθήκανε στο χώρο της σύγχρονης κοσμολογίας, πόσο ολοκληρωμένη μπορεί να είναι μία φυσική ερμηνεία του Σύμπαντος, όπως αυτή που ονειρεύονται, όταν δεν προσφέρει την ελάχιστη γνώση για να εξηγηθεί η παρουσία της ζωής μέσα στο Σύμπαν; Οι κοσμολογικές θεωρίες που έχουν διατυπωθεί με μαθηματικά και θεωρούνται οι επικρατέστερες δεν ανοίγουν κανένα δρόμο προς αυτή τη κατεύθυνση της φύσης και αυτό έπρεπε να τους προβληματίσει περισσότερο σαν φυσικούς, αντί να αφήνουν το πρόβλημα άλυτο ή προς απάντηση από τη θεολογία.

 

 

 

 

 

Go to Top