ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ

 

(

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΑΝ, ΥΛΗ, ΧΩΡΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ

)

 

Οι μεγάλες παγίδες της εμπειρίας - Οι "μικρές εκρήξεις" του άτμητου χώρου...

(

 Gr Eng lang

)

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΝ

Θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου και της Σχετικότητας της Ενέργειας

(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης και δυνάμεων)

 

1986 - 1998  |  2000 - 2008  |  2008 - 2012  |  2017 - 2020  

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

 

προϋπάρχει το ολοκληρωμένο σύνολο... " Δεν είναι τα εξωτερικά υλικά πράγματα τα οποία με την κίνηση, με το πλησίασμα, την απομάκρυνση, την ένωση και το διαχωρισμό τους αυτά επιτυγχάνουν ένα ισορροπημένο σύνολο και τη διατήρηση της νομοτέλειας. Αντιθέτως, προϋπάρχει το ολο­κληρωμένο σύνολο...

 

www.cosmonomy.eu
 

 

digital books cd-rom printed books ©2012 | ISBN 978-960-93-4040-3 | ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ & Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ. Ολόκληρη η κοσμο­λογική θεωρία εκτείνεται σε μεγάλο αριθμό σελίδων. Η αναπτυγμένη φυσική ερμηνεία για τη δομή του Σύμπαντος και της ύλης, με την αλληλουχία των σκέψεων που διευκολύνει αποκλειστικά την κατανόηση της κοσμο­λογικής θεωρίας και με τις απαντήσεις σε πολλές απορίες που δημιουργούνται, είναι διατυπωμένη σε τρεις τόμους ή αντίστοιχα σε 3 ψηφιακά αρχεία (όπως είναι τα PDF) και όχι στις ιστο­σελίδες. Για τη θεωρία πιο αναπτυγμένη και διορθωμένη διαβάστε την αγγλική έκδοση...>>>

 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ

 

Από το κουμπί ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ μπορείτε να επιστρέψετε από οποιαδήποτε άλλη σελίδα πίσω σε αυτήν εδώ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 


 

 

διερεύνησηΠΡΟΣΟΧΗ! Η φυσική που περιέχουν οι ιστοσελίδες δεν έχουν εκ­παιδευτικό σκοπό. Έχουν σκοπό:

1) Να φανεί πώς μια φιλο­σοφική ερμηνεία για τη διατήρηση του κόσμου ως ένα σύνολο και για την ουσία των πραγμάτων συναντήθηκε με τη φυσική. Επειδή αυτή η ερμηνεία αξίωνε γενικά και με ορθολογικές σκέψεις την ύπαρξη σταθερών ελάχιστων και μέγιστων ορίων. Είναι μια διερεύνηση και η εκκίνηση με τους πρώτους υπολογισμούς για μια κοσμο­λογική θεωρία όπως αυτή είχε δια­τυπωθεί ορθο­λογικά, με παραγωγικό συλ­λογισμό, με τη μέθοδο της απαγωγής εις άτοπο και με αναγωγή όλων των φαινομένων σε μερικά θεμελιώδη. Είναι μια ανάμιξη της γνωστής φυσικής και πειραματικοί υπολογισμοί και μια διερεύνηση προσαρμοσμένη για τη μαθηματική διατύπωση μιας αναπτυγμένης φυσικής ερμηνείας και δεν έχει το σαφή στόχο της επίλυσης συγκεκριμένων μαθηματικών προβλημάτων. Δεν είναι μία ολοκλη­ρωμένη και συνεπής εργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις ενός εκπαιδευτικού και οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι επιφυλακτικοί.

2) Με αυτή την εκκίνηση ενθαρρύνεται η προσπάθεια για να βρεθεί η πλήρης μαθηματική έκφραση αυτής της κοσμο­λογικής θεωρίας.

3) Η φυσική ερμηνεία για τη δομή του Σύμπαντος και της ύλης ολόκληρη, με όλες εκείνες τις διαδρομές της σκέψης που προετοιμάζουν και διευκο­λύνουν την κατα­νόησή της και απαντούν στις απορίες που δημι­ουργούνται, εκτείνεται σε μεγάλο αριθμό σελίδων. Η κοσμο­λογική θεωρία διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα δεν παρου­σιάζεται ολό­κληρη στις ιστο­σελίδες. Η κοσμο­λογική θεωρία ολόκληρη και βελτι­ωμένη είναι διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα >>>

 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

με αφετηρία σκέψεις, ιδέες και παρατηρήσεις της προηγούμενης φυσικής ερμηνείας

ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΜΠΑΝ (ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΑΝ ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ)

 

 

 

Η ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 

ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΜΠΑΝ

 

Ο ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

 

Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΕΝΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ) ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

 

Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

 

ΤΑ ΣΟΒΑΡΑ, ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΘΕΤΟΥΝ

 

ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΨΗ (ΜΑΖΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ)

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ

 

ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ - ΠΡΩΤΟΝΙΟ - ΝΕΤΡΟΝΙΟ - ΦΟΡΤΙΟ

 

ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Java Calc) 

 

MINI JAVASCRIPT ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ

 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΗΚΟΥΣ (Java Calc)   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 

 

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

 

Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ, Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑ  

 

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛ/ΤΙΣΜΟ (h f = m c2 = E)

 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΖΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ PLANCK (Vm =Μ c / Mpl =√G M / λ )

 

ΤΙ ΕΚΦΡΑΖΕΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ V ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΣΗ √GM /r ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ  ( c= 1/√ μο εο ) ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

 

Η ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Μ = mo / √[1 - (V2 / c2 )] ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  

 

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

Η ΜΟΝΙΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΝΕΥΤΩΝΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

 

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ  ( fmax = c / λmin  όπου λmin ≈6,62606 ×10-34 m)

 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ Η/Μ ΚΥΜΑΤΩΝ & ΠΩΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ 

 

ΕΝΑ ΓΝΩΣΤΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

 

 

ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΜΕ ΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ) ΚΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟΥ HUBBLE

 

ΠΙΘΑΝΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΑΠΛΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΜΙΑ ΕΞΗΓΗΣΗ. ΚΟΣΜΟ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

 

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ)

 

ΠΟΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ, ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ...

 

ΛΗΜΜΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

ΘΕΩΡΙΑ BIG BANG ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΝ

 

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ - Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ (1,2,3,4) Η κοσμο­λογική θεωρία πριν (2008) και μετά τη μαθημ διερεύνηση

 

ΑΠΕΡΑΝΤΟΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ

 

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

 

ΓΙΑΤΙ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ BIG BANG ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΓΚΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ !

 

ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΟΨΙΖΟΥΝ (Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟ 2012)

 

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ: ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΣΧΕΔΟΝ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

 

ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ c, G, h

 

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

 

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΛΑΞΙΑ ΜΑΣ

 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ. ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΓΕΡΤΗ

 

ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΜΠΑΝ

 

 

 

Διερεύνηση στα θεμέλια της φυσικής Διερεύνηση στα θεμέλια της φυσικής
©2010 ISBN 978-960-93-2431-1  |  ©2012 ISBN 978-960-93-4040-3 

 

Back To Topεπάνω

 

(

 

)

 

planet Earth

Η 1η δημοσίευση

 

τριγωνομετρικές σχέσειςbang! 

 

(

 

)

 

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ!

 

 

 

Go to Top