ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • Τίτλοι Α' & Β' τόμου (2012) • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

 

 

(

 Gr Eng lang

)

 

κυκλικός χρόνος - ταυτόχρονο και πλήρες 99,9% Σύμπαν

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΝ

Θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου και της Σχετικότητας της Ενέργειας

(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης και δυνάμεων)

 

 

1986 - 1998  |  2000 - 2008  |  2008 - 2012  |  2017 - 2020  

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

 

 

προϋπάρχει το ολοκληρωμένο σύνολο..." Δεν είναι τα εξωτερικά υλικά πράγματα τα οποία με την κίνηση, με το πλησίασμα, την απομάκρυνση, την ένωση και το διαχωρισμό τους αυτά επιτυγχάνουν ένα ισορροπημένο σύνολο και τη δια­τήρηση της νομο­τέλειας. Αντιθέτως, προϋπάρχει το ολοκλη­ρωμένο σύνολο... Ο υλικός κόσμος στο σύνολο του χρόνου είναι πλήρης, ά-μεσος και ταυτό­χρονος (με όλους τους δυνατούς τρόπους) και υπάρχει σχετικά σαν πεπε­ρασμένος χώρος και σαν σταθερή ποσότητα ενέργειας για όσα μπορούν να συμβούν εμμέσως με τους υλικούς φορείς, οι οποίοι υπάρχουν σαν αυξο­μειώσεις αυτής της σταθερής ποσότητας. Έτσι, το (πλήρες) Σύμπαν μονίμως επενεργεί (πυρηνική δύναμη) στα δομικά στοιχεία από τα οποία αυτό αρχίζει να γίνεται έμμεσα, σχετικά, σαν εξωτερικό και ελλιπές..."

 

 

 

 

digital books cd-rom printed books ©2012 | ISBN 978-960-93-4040-3 | ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ & Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ. Ολόκληρη η κοσμο­λογική θεωρία εκτείνεται σε μεγάλο αριθμό σελίδων. Η αναπτυγμένη φυσική ερμηνεία για τη δομή του Σύμπαντος και της ύλης, με όλα εκείνα τα κομμάτια της σκέψης που διευκολύνουν αποκλειστικά την κατανόηση της κοσμο­λογικής θεωρίας και με τις απαντήσεις σε πολλές απορίες που δημιουργούνται, είναι διατυπωμένη σε τρεις τόμους ή αντίστοιχα σε 3 ψηφιακά αρχεία (όπως είναι τα PDF) και όχι στις ιστο­σελίδες. Για τη θεωρία πιο αναπτυγμένη και διορθωμένη διαβάστε την αγγλική έκδοση...>>>

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΔΩ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1...1g) 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ

 

 


 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

με αφετηρία σκέψεις, ιδέες και παρατηρήσεις της προηγούμενης φυσικής ερμηνείας

ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΜΠΑΝ (ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΑΝ ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ)

 

βέλος

βέλος

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

 

 

Back To Topεπάνω

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ - ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ

 

 

planet Earth

Η 1η δημοσίευση

 

bang! ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΛΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ. Χιλιάδες εντυπωσιακές εικόνες του δια­στήματος δεν μπορούν να δείξουν τις αόρατες σχέσεις των φαινομένωντριγωνομετρικές σχέσεις και τους νόμους που ρυθμίζουν την ύπαρξή τους. Δεν απο­καλύπτουν και δεν εξηγούν τους νόμους που ρυθμίζουν την κίνηση και τη δομή που παρατηρούμε στις μεγάλες και στις μικρο­σκοπικές διαστάσεις του κόσμου και τον ρόλο της ύλης. Χρειάζεται να σκεφτούμε, να υπο­λογίσουμε και να διαβάσουμε... 

  

 

 

 

 

(

Οι μεγάλες παγίδες της εμπειρίας - Οι "μικρές εκρήξεις" του άτμητου χώρου...

)

 

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ!

 

 

 

Go to Top