ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ

 


 Eng language

Ένα Σύμπαν σαν ελεύθερος χώρος συμμετέχει στη δομή της ύλης με κυματικά φαινόμενα

???

 

(

 

)

 

(

 

)

 
 

(ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ - ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 

 

σφραγίδα αυθεντικότητας

Κανένας από τους ικανούς ερευνητές δεν σκέφτηκε το πιο απλό, έστω και σαν μια υπόθεση, ότι τα ίδια τα δομικά στοιχεία που ανιχνεύουμε σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα του Σύμπαντος, αυτά τα ίδια είναι "ρολόγια της φύσης". Ρολόγια, με την έννοια ότι σχημα­τίζονται και διατηρούνται με ταλαντώσεις ενέργειας,[*] με ρυθμικές μεταβολές και με ρυθμικές ανταλλαγές ενέργειας, τις οποίες εμείς παρατηρούμε σαν σωματίδια (ηλε­κτρόνια κλπ.). Η ταχύτητα του φωτός δεν είναι ένα παγκόσμιο όριο για τις κινήσεις που γίνονται στο μέχρι τώρα αντιληπτό κόσμο; Ο χώρος μέσα στον οποίο παρα­τηρούμε ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου -εξαιρετικά μεγαλύτερο του γαλαξία μας- δεν είναι κοινό σύστημα αναφοράς για ένα πλήθος άλλων γαλαξιών και αστρονομικών σωμάτων; Αν όλα γίνονται σχετικά, σε αναφορά κάθε ενός προς κάτι άλλο, τότε θα έπρεπε να παρατηρούμε ένα κόσμο με τυχαία δομή, όπου οι ομοιότητες είναι συμπτώσεις και σε κάθε περιοχή του κόσμου θα έπρεπε να υπάρχουν άλλοι νόμοι, άλλη ύλη και ακραία ανομοιο­μορφία. Δεν παρατηρούμε τέτοιο ασυνάρτητο αστρονομικό κόσμο, όπου το κάθε πράγμα είναι με τους δικούς του ρυθμούς, στο δικό του χρόνο και σε σύνδεση με τυχαίους νόμους μεταξύ τους. Όλα μαζί αποτελούν ένα σύνολο και συμμετέχουν σε αυτό με κοινούς όρους και ρυθμίζονται έτσι ώστε το σύνολο να είναι ενιαίο, κοινό για όλα και δημιουργικό.

businessman - philosopher

 

Μη ειδικοί και διάσημοι καθηγητές επαναλάβουν ρομ­ποτικά ότι δεν υπάρχει από­λυτος χρόνος. Αφού λοιπόν έτσι έχουν τα πράγ­ματα, ζητώ προ­κλητικά να μας εξηγή­σουν, πώς για ένα μεγάλο μέρος του κόσμου (αν όχι για το σύνολο), η δομή της ύλης εμφανίζεται με τις ίδιες ρυθμικές μετα­βολές και ανταλ­λαγές ενέρ­γειας hf.

Αφού ο χρόνος είναι σχετικός προς το “κινούμενο σύστημα”, τότε θα έπρεπε ανά κυβικό μέτρο του δια­στήματος να συναντάμε ύλη με διαφορετική δομή και με τεθλασμένες κινήσεις. Ύλη με διαφορετικές ιδιότητες των σωματιδίων, με τυχαίες ενεργειακές στάθμες γύρω από τον πυρήνα, με διαφορετική κατανομή και ποσότητα ηλεκτρονίων, με διαφορετικές εκπομπές ή απορροφήσεις ενέργειας, με διαφορετικά σχήματα σωματιδίων και σε τελική ανάλυση αστρο­νομικά σώματα στα οποία θα εφαρμόζονται διαφορετικοί νόμοι της φυσικής. Το φως που φθάνει σε εμάς από τα βάθη του σύμπαντος και από κάθε κατεύθυνση, θα έπρεπε να δείχνει διαφορετική δομή της ύλης και εμείς να μην μπορούμε να υπολογίσουμε τις αποστάσεις των γαλαξιών και τα μεγέθη τους. Με τόση ανομοιο­μορφία και σχετικότητα στην κίνηση και στη θέση των αστρονομικών σωμάτων, ακόμα και ο νόμος του Hubble δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Όλοι όμως παραδέχονται ότι όσα γνωρίζουμε από κοντά, εφαρμόζονται και πολύ μακριά. Όλοι παραδέχονται μια κοινή στιγμή για το ξεκίνημα του κόσμου. Όλοι μιλάνε για ένα ευρύτερο αστρονομικό χώρο ο οποίος διαστέλλεται για κάθε παρατηρητή. Σχεδόν όλοι βασίζονται ότι η ταχύτητα του φωτός (ή σχεδόν αυτή) είναι ένα παγκόσμιο όριο. Ενώ μιλάνε για την ίδια ύλη, για παγκόσμιους νόμους και για παγκόσμια φαινόμενα (βαρύτητα, η/μ αλλη­λεπίδραση, κβαντικές ιδιότητες, συστατικά σωματίδια, φορτίο κλπ) έρχονται σαν ανύποπτοι και αντιφάσκουν λέγοντας δεν υπάρχει απόλυτος χρόνος και κίνηση. θαλάσσια κύματαΈνας ερασιτέχνης ερευνητής απαντά σε όλους αυτούς τους ικανούς ερευνητές και καθηγητές: Όχι μόνο υπάρχουν απόλυτα και παγκόσμια όρια, αλλά αυτά είναι με τόσο μεγάλη ακρίβεια ρυθμισμένα από τη φύση, που ένας απέραντος κόσμος αυτο­συντη­ρείται και εξελίσσεται και με την προοπτική του πολύ­πλοκου φαινομένου της ζωής. Αλλά και η εκπληκτική ακρίβεια με την οποία επι­βάλλονται να γίνονται όλα τα πράγματα και με προοπτική ισορροπίας έχει την πιο εκπληκτική εξήγηση: Το Σύμπαν είναι ανέκαθεν με όλους τους δυνατούς τρόπους και πάντοτε το ίδιο, αλλά συμμετέχει στον υλικό κόσμο μέσα από τη μικρο­σκοπική δομή του "κενού" χώρου! Πώς να χαθεί η ακρίβεια στις φυσικές εξελίξεις, αφού όλες οι αλλαγές ρυθμίζονται έτσι όπως το παγκόσμιο σύνολο παραμένει το ίδιο και με την ίδια συνολική ποσότητα ενέργειας, και με κυματικά φαινόμενα σε μια αμετάβλητη ποσότητα, την οποία ανιχνεύουμε σαν κενό χώρο;

 

Η 1η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

www.kosmologia.gr ©2009-10

ISBN 978-960-93-2431-1

 

 

 

σφραγίδα αυθεντικότηταςΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΑΝ - ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟ­ΜΕΝΑ. Πώς οι φυσικοί νόμοι και οι δυνάμεις εφαρμόζονται.

Μια ορθολογική και ενοποιητική θεωρία για το χρόνο, το χώρο, την ύλη, τις δυνάμεις και τη δομή του Σύμ­παντος. Όσα δεν σκέφτηκαν και δεν πρόσεξαν στη φυσική και στη φιλοσοφία τους τελευταίους αιώνες. Η φύση και τα φυσικά φαινόμενα εξηγούνται με μια συνολική ποσότητα ενέργειας, η οποία ορθολογικά ταυτί­στηκε με τον ελεύθερο χώρο και με ταχύτατες δια­κυμάνσεις αυτής της σταθερής ποσότητας, οι οποίες ορθο­λογικά ταυτί­στηκαν με σωματίδια και ύλη. Μπορείτε να διαβάσετε και να εκτυπώσετε ολόκληρη την πραγματεία και τις παλαιότερες διατυπώσεις χωρίς το γραφικό περι­βάλλον των ιστο­σελίδων από τα αρχεία κειμένου (όπως είναι τα pdf).  

 

 

 

 

(

  

)

 
 

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΛΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

 

Το βέβαιο είναι, ότι η “ύλη” όπως την αντιλαμβανόμασταν χοντροκομμένη και μέχρι διαίρεσης σε μόρια έχει τα χαρακτηριστικά του “σώματος”, τα οποία είναι:

Σαφή όρια έκτασης, γεωμετρικές διαστάσεις, σαφή αριθμό τμημάτων και μια σταθερότητα όταν δεν επιδρούν εξωτερικές δυνάμεις. Από τη διαίρεση του μορίου και μετά (μεγέθη 10 δις εκατομμυριοστά του χιλιοστού και μικρότερα), αυτά τα χαρακτη­ριστικά χάνονται. Αλλά τι περιμένετε να μείνει από κάτι που θα το διαιρούσαμε απεριόριστα; Η πραγματικότητα δεν είναι το ελάχιστο που θα απομείνει. Η πλήρης πραγματικότητα είναι κάτι που ταιριάζει με την έννοια του Συνόλου και όχι με την έννοια του στοιχειώδους τμήματος. Και η έννοια του Συνόλου του κόσμου θα αποδειχτεί ότι δεν είναι μόνο ένα εξωτερικό χαρακτη­ριστικό που έχουν τα πράγματα σαν εξωτερικά μέρη. Το Σύνολο του κόσμου είναι παρών και ενωμένο με τα πράγματα σε μικροσκοπικές διαστάσεις, αλλά σε εμάς εμφανίζεται ηλεκτρο­μαγνητικά σαν απουσία και σαν ελεύθερος χώρος! Μόνο έτσι εξηγούνται πολλά κβαντικά παράδοξα...

 

 

(

 

)

 

planet Earth

Η 1η δημοσίευση

τριγωνομετρικές σχέσειςbang!ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΑΝ ΣΑΝ ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ

 

 

 

 

Back To Topεπάνω

 

(

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΑΝ, ΥΛΗ, ΧΩΡΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ

)

 

(

Σχετικότητα του χρόνου ή της ενέργειας ; - Οι μεγάλες παγίδες της εμπειρίας - Οι "μικρές εκρήξεις" του άτμητου χώρου...

)

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑleft hand ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

Τελικά δεν χρειαζόταν να ανατρέξουμε πίσω στο χρόνο και να βρούμε μια μοναδική πηγή και αρχή για όσα ακολούθησαν. Ο κόσμος ως ένα πλήρες σύνολο είναι η μοναδική αρχή για να εξηγήσουμε την ύπαρξη των νόμων. Τόσο απλά, χωρίς επιλογή επιμέρους στοιχείων, χωρίς καταφύγιο στη φαντασία, χωρίς την απελπισία που φέρνει η σκέψη για ένα άπειρο παρελθόν εξέλιξης. Όλες αυτές οι δυσκολίες εξαφανίζονται και μένει μόνο μία: Πώς το σύνολο επιτυγχάνει να ρυθμίζει τις επιμέρους εξελίξεις και να εφαρμόζονται οι νόμοι στα φαινόμενα... έτσι που το σύνολο να φαίνεται ελλιπές και πάντοτε ανολοκλήρωτο! Η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί χωρίς καταλάβουμε πώς ο "κενός" χώρος συνδέεται κυματικά με τα δομικά στοιχεία

 

 

επιστημονικά όργανα

spider

 

oriented

αισθητήρια όργανα

σκέψη

Ένα σημάδι ορθότητας κάθε θεωρίας: Η θεωρία όχι μόνο να περιγράφει ή να εξηγεί ένα φαινόμενο, αλλά να απαντάει και στις απορίες που αυτή η ίδια προκαλεί.  

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία & πραγματικότητα  >>>►

 

 

Go to Top