(

ΓΝΩΣΗ & ΣΚΕΨΗ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

header message

 

 

 

(

 

)

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου και της Σχετικότητας της Ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

 

Α Ρ Χ Ι Κ Ε Σ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

 

 

ΟΙ ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

 

- Συγκέντρωση αρχικών πληροφοριών για τις αριθμητικές τιμές διαφόρων μεγεθών και ποσοτήτων (≈)

- Γνώση και μετατροπή των μονάδων για τη σωστή επιλογή

- Εξοικείωση με τους τύπους και τους υπολογισμούς


 

 

Gravitational Constant (G) = 6,6659 10‾ m kg‾ sec‾2

Dirac's constant or reduced Planck's constant =()=h/2π = h/2π = 1,054571596 10-34 kg m2 s-1

 

Speed of light in a vacuum (c) = 2,997 92458 108 m/sec

Coulomb force constant 9 109 Νm2/C2

Boltzmann's constant (k) = 1,3806502 10-23kg m2 s-2K-1

 

Θερμοκρασία της μικροκυματικής ακτινοβολίας υποβάθρου: -270,45C ή 3,5oK  ή λ~7cm

 

Ταχύτητα ηλεκτρονίου στο άτομο υδρογόνου ≈ 2,42 108 cm/sec (2420 km/sec)
 

Διαστάσεις νουκλεονίων (πρωτονίων-νετρονίων): L10-13cm

Διαστάσεις πυρήνων: L~10-12cm

Διαστάσεις ατόμων: L~10-8 cm

 

Μήκος Πλανκ Planck length lp= √ G hbar/c3 = 1,6160 10-33 cm

Μάζα Πλανκ Planck mass mp= √ c hbar/G = 2,1767 10-8 kg  ή  1,22091019 GeV

Χρόνος Πλανκ Planck time tp= √ G hbar/c5 = 5,3906 10-44 sec


 

Μήκος ίσο με 1GeV-1 ≈ 10-13 cm (ακτίνα πρωτονίου)

Χρονικό διάστημα ίσο με 1GeV-1 ≈10-25 sec (διάρκεια πυρηνικής αλληλεπίδρασης και ο χρόνος που χρειάζεται το φως για να διανύσει απόσταση 1GeV-1

Στο σύστημα μονάδων με GeV η σταθερά βαρύτητας G≈10-38 GeV-2 περίπου
 

 

Bohr radius α/4πR∞ ≈ 5,291 772 085 910−11 3,610−20 m


 

Η μάζα της Γης κατά προσέγγιση: 5,98 1024 kgr

Ισημερινή ακτίνα της Γης:    R = 6 378 719 m  = 6,3787 106 m

Όγκος της Γης:   1,087 1021 m3

Μέση πυκνότητα της Γης: 5552 kgr/m3

Χρόνος περιστροφής της Γης γύρω από τον Ήλιο: 365,256 ημέρες = 3,155692 107 sec (SI)

Χρόνος αυτο-περιστροφής της Γης γύρω από το νοητό άξονα: 23:56':4"

Η μάζα του ήλιου : 1,99 1030 kgr

Ακτίνα του ήλιου:    6,96 108 m

Μέση απόσταση μεταξύ Γης και Ήλιου: AU= 149 597 870 691 30 m = 149,6 109 m

 

Ταχύτητα διαφυγής από το βαρυτικό πεδίο του Ήλιου: 617,54 km/sec = 6,1754 105 m/s

Ταχύτητα διαφυγής από το βαρυτικό πεδίο της Γης : 1,12 104 m/s = 11,186 km/sec

 

 

1 Mpc= 106 pc, 1pc= 3,2615 ly έτη φωτός = 3,08567782 1016 6106 m = 206,265 AU

1 έτος φωτός (1ly) : 9,460 730 472 580 1015 m  ≈ 63 241 AU

 

 

Universal constants

 

Μάζα ηλεκτρονίου me = 9,10938188 10-28 gr  ή ισοδύναμη εν. 0,51099906 MeV/c2  ή 5,49 10-4 u

Μάζα πρωτονίου mp = 1,67262158 10-24 gr  ή ισοδύναμη εν. 938,27231 MeV/c2   ή 1,007 u

Μάζα νετρονίου mn = 1,67492716 10-24 gr  ή ισοδύναμη εν. 939,56563 MeV/c2    ή 1,0083 u

Μάζα μιονίου  mm = 1,88353 10-25 gr  ή 1,692833 10-11 J = 105,658336 MeV

Λόγος μάζας πρωτονίου προς μάζα ηλεκτρονίου Mp/Me=1836,152672 (σταθερά mu)

Φορτίο ηλεκτρονίου e= 1,602 176 462 10-19 cb  ή 2.803 10 −10 ηλεκτροστατικές μονάδες

Σταθερά του Πλανκ h = 6,626069 10-34 kg m2 s-1 ή (J sec)

h = 6,22 10-27 erg  (1erg [1g cm2 s−2 ]= 10-7 Joule)  ή h =4,1356 10-15 eV/Hz = 1eV/241,8 THz

Σταθερά της βαρύτητας G= 6,6725 10‾ m kg‾ sec‾2

Σταθερά G στο CGS = 6,6725 10-8  Σταθερά h στο CGS = 6,625 10-27

1N (Newton) = 105 dyn → 1dyn =10-5 N (1g cm / sec2 )

Σταθερά Boltzmann (k) = 1,3806502 10-23kg m2 s-2K-1 (δηλαδή Joule/k)

Ατομική μάζα 1 amu = 1,660538782 10-27 kg = 1/12 μάζας ατόμου 12C = 1.493 10-10 J = 931 MeV

 


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

* Στους αριθμούς διερευνούνται κυρίως οι σχέσεις με τις οποίες συνδέονται και από τις οποίες προκύπτουν ή θα μπορούσαν να προκύψουν αυτοί οι αριθμοί. Στο ξεκίνημα της μαθηματικής διερεύνησης δεν ήταν καθοριστική η απόκλιση στα τελευταία δεκαδικά ψηφία, χωρίς ωστόσο να λείπει ο στόχος και η προσδοκία για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής αριθμητικής προσέγγισης.

 


Φυσική: χρόνος, περίοδος, συχνότητα, μήκος, απόσταση, διάστημα, χώρος, ακτίνα, κύκλος 2πr, περιστροφή, τροχιά, ταχύτητα φωτός, ενέργεια, ακτινοβολία, κύμα, ηλεκτρομαγνητισμός, χερτζ, υπερυώδες, υπέρυθρο, στάσιμα κύματα, επιτάχυνση-επιβράδυνση, κεντρομόλος δύναμη, μετατόπιση, ταλάντωση, συντονισμός, συμβολή, έλξη, βαρυτητα, σωματίδιο, μάζα, ορμή. Physics: time, period, frequency, length, distance, space, free space, radius, circle, rotation, orbit, velocity of light, radiation, wave, electromagnetism, Hertz, ultraviolet, infrared, standing wave, acceleration-deceleration, centripetal force, movement, oscillation, co-ordination, interference, attraction, gravity, particle, mass, momentum.

 

Κυκλικός Χρόνος - Ταυτόχρονο και Ολοκληρωμένο Σύμπαν

 

 

 

 

copyright Κ. Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     μάτι σε κόκκινους κύκλους                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +