(

 

)

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ & ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου και της Σχετικότητας της Ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

 

" Το αγαθό, το απόλυτο αγαθό, πραγματοποιείται αιώνια στον κόσμο, και το εξαγόμενο είναι ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί, και δεν έχει ανάγκη να μας αναμένει για να πραγματοποιηθεί "

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)

 

 

ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ Η ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΝ

 

ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΝΑΙ

ΜΕΡΙΚΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ

 

ΕΙΝΑΙ (ΜΕ ΟΡΙΑ)

 

 


+

 

ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΟΙ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

(πριν-τώρα-μετά)

 


=

 

ΠΛΗΡΕΣ,

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΕΙΝΑΙ

 

 


 

ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΝΑΙ

ΚΑΙ

ΜΕΡΙΚΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ


<<< ΣΧΕΣΕΙΣ >>>

↓↑

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕΡΗ

 


ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

(ΔΡΑΣΗ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ,

ΑΙΤΙΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΑΝΑΔΡΑΣΗ)

↓↑ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ

ΚΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ

↓↑


ΠΛΗΡΕΣ ΕΙΝΑΙ

(ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ)

/ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΙΝΑΙ


<<< ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ >>>


ΤΡΟΠΟΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

ΑΜΕΣΗ - ΕΜΜΕΣΗ

 

ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΡΥΘΜΟ & ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ

 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 

ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

 

 ΚΟΙΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ / ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ - ΑΡΓΗ

ΡΥΘΜΙΚΗ - ΑΡΥΘΜΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ - ΑΧΡΟΝΙΣΤΗ

ΜΕ ΦΟΡΑ - ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΙΑΡΚΗΣ - ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ

ΣΥΝΕΧΗΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗ

ΔΙΜΕΡΗΣ - ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ

ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ


ΠΛΗΡΕΣ ΕΙΝΑΙ → ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ) ΕΙΝΑΙ → ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

 

ΜΕΡΙΚΩΣ/ΕΛΛΙΠΕΣ ΕΙΝΑΙ → ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΕΙΝΑΙ → ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΧΡ. ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

 

ΜΙΚΡΟΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ → ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ → ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ

 

 

 

pdf>>> Η θεμελιώδης και γενικότερη αρχή της (ορθο­λογικής) κοσμολογίας σε ένα απλό διάγραμμα

 

>>> Δείτε μερικές πρώτες σκέψεις για την αρχή της θεωρίας, με εντυπωσιακές σειρές... ανάμεσα στα χρώματα της φωτιάς και του σκοτεινού διαστήματος >>>

 

 

 

 

www.cosmonomy.eu 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΠΙΣΩ

 


Back To Topεπάνω

 

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ & ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ