ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ - ΜΕΡΟΣ 1

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ & ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

(ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 από 7 ιστοσελίδες)

 

 

Δεν είναι τυχαίο, που ο άνθρωπος μπορεί να διανοείται και να δια­μορφώνει απόψεις για πράγματα που ξεπερνούν την εμπειρία του, για τα πιο μακρινά, τα πιο μεγάλα και τα πιο μικρά, για τα αόρατα και για όλο το Σύμπαν. Και οι φιλόσοφοι δεν ήταν τόσο παρα­πλανημένοι και ξεροκέφαλοι, όσο φαίνεται από τις ασυνέπειες, τα λάθη και τις διαφορές τους. Αντιθέτως, είναι συνη­θισμένο στον επιστημονικό χώρο να γίνονται διαπιστώσεις για μικρότερο αριθμό πραγμάτων απ’ όσο μας επιτρέπεται ή ν’ ανα­καλύπτονται σχέσεις ανάμεσα σε πράγματα, για τα οποία είχαμε προ­καταλάβει ότι δεν συνδέονται ή ότι οι σχέσεις αυτές αφο­ρούν μόνο τα τοπικά φαινόμενα. Ο τρόπος και ο χρόνος για να γίνουν οι περισσότερες επιστημονικές ανακαλύψεις δεν ήταν ο μοναδικός, από τη ξαφνική διαίσθηση ορισμένων πρωτοπόρων. “Αρχίσαμε να μιλάμε για τη βαρύτητα με αφορμή την πτώση του μήλου και κοιτάξτε πόσο μακριά φτάσαμε!” γράφει κάνοντας απλώς την παρατήρηση ο Jayant Narlikar (στο βιβλίο του “Η ελαφρότητα της Βαρύτητας”, σ258).

Η εργασία που ακολουθεί επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό, ότι ένα πλήθος τυχαίων παρατηρήσεων και ανακαλύψεων στο χώρο της επιστήμης, μέχρι και οι πιο εντυπωσιακές επιστημονικές θεωρίες μπορούν να προκύψουν και να συνδεθούν μέσα από τη θεωρητική ανάλυση ορισμένων γενικών (ασαφών) εννοιών και από την παρατήρηση των πιο συνηθισμένων φαινομένων. Πολλές επι­στημονικές ανακαλύψεις που έγιναν με τυχαίο τρόπο, θα μπορούσαν να είχαν προκύψει με λογική συνέπεια και εάν είχαμε ξεκινήσει από διαφορετικές παρατηρήσεις. Και κάνω ένα πιο τολμηρό βήμα να ισχυριστώ, ότι η θεωρητική ανάλυση των εννοιών και η εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από συλλογισμούς μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να επιτύχει περισσότερο κατανοητές εξηγήσεις και περιγραφές των φαινομένων και πιο αξιόπιστες, από όσο το επιτυγχάνουν οι περιγραφές με μαθηματικούς τύπους και όταν στην επιστημονική γνώση εμπλέκονται όροι που εκφράζουν έννοιες με ανεξήγητα δεδομένα. Αυτή η πρόκληση απευθύνεται ιδιαίτερα στο χώρο της φυσικής. Ένας άνθρωπος θα μπορούσε να πει πλήθος σημαντικών παρατηρήσεων και ανακαλύψεων που έγιναν από πολλούς άλλους σε διαφορετικές εποχές! Να το πω πιο εύστοχα: Ένας άνθρωπος θα μπορούσε να κάνει πλήθος σημαντικών παρα­τηρήσεων και ανα­καλύψεων που δεν μπόρεσαν να κάνουν αναρίθμητοι ειδικευμένοι και επί πολλούς αιώνες και να μην κάνει τα μεγάλα λάθη που έκαναν και διαιώνισαν εκείνοι! Η μι­κρότερη συνεισφορά της εργασίας που ακολουθεί θα είναι να απο­τελέσει έκφραση και κατανόηση με συνηθισμένο λεξιλόγιο της τελικής θεωρίας που σύντομα θα διατυπωθεί ολο­κληρωμένα με εξισώσεις για την ενιαία περιγραφή του Σύμπαντος και της δομής της ύλης. Ιδιαίτερα ο φυσικός, ο οποίος γνωρίζει τις πιο γνωστές κοσμο­λογικές θεωρίες με τη φυσικο­μαθηματική τους διατύπωση, μέσα σε λίγη ώρα θα αντιληφθεί από τους πρώτους τη Μεγάλη Έκρηξη στην επιστήμη, που τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει για πάντα την άποψη του ανθρώπου για τον κόσμο και τη ζωή.

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 


*

 

 

 

 

Go to Top