ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ | ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ

 

 

 

-9-

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ & ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (Ή ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΑΝ

 

 

 

Στη θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου, λοιπόν, το Σύμπαν ορίζεται σαν σύνολο όλων των πραγμάτων από όλους τους χρόνους συμπληρωμένα:μέσα στα όρια ενός μέγιστου συνολικού χρόνου”. Αυτός ο αρχικός και υποθετικός ορισμός συμπληρώνεται περισσότερο και η ευστοχία του επικυρώνεται, διότι μέσα από την ανάπτυξη των συλλογισμών προκύπτει μία παρατήρηση -ναι, θεωρητική παρατήρηση- που τελικά επιβεβαιώνεται με τον πιο απροσδόκητο τρόπο. Το Σύμπαν στην κοσμο­λογική θεωρία του "τελειωμένου χρόνου" είναι αυτοτελές διότι είναι παρών, αμετά­βλητο και “συμπαγές” στα όρια ενός μέγιστου συνολικού χρόνου -γι' αυτό και “άμεσα” υπαρκτό. Με άλλα λόγια, όλο το Σύμπαν υπάρχει ταυτοχρόνως! Η ανάπτυξη της φαινομενικά παρά­λογης και αντιφατικής ιδέας οδηγεί σε απίστευτα λογικές συνέπειες!

Αυτή είναι η βασική διαφορά στη φιλοσοφική και κοσμο­λογική θεωρία που μπορεί να χαρακτηριστεί “θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου”. Όλες οι φιλοσοφικές προσπάθειες που έγιναν προς απάντηση των κοσμολογικών ζητημάτων, από την εποχή του Hegel και του Maxwell μέχρι σήμερα, χρησιμοποιούσαν σαν δεδομένα τις ανακαλύψεις από το χώρο της φυσικής. Οι φιλόσοφοι δεν τα επικαλούνταν απλώς για να ενισχύσουν τις δικές τους θεωρίες αλλά τα ενσωμάτωναν στη θεωρία τους και τα χρησι­μοποιούσαν για να βασίσουν και να αναπτύξουν τη δική τους φιλοσοφική θεωρία. Μπροστά στη ραγδαία ανάπτυξη των επιστημών και ιδιαίτερα της φυσικής, μερικοί βιάστηκαν να δηλώσουν ότι η Φιλοσοφία "πέθανε" και εστίασαν τη σκέψη τους σε ζητήματα περί της ανθρώπινης λογικής και για το νόημα της ανθρώπινης ζωής. Πρώτη φορά συμβαίνει (απ' όσο γνωρίζω) στα 150 περίπου χρόνια που ακολούθησαν να διατυπώνεται φιλο­σοφική θεωρία, ξεκινώντας από συνηθισμένους γενικούς όρους και να φθάνει με λογική συνέπεια, χωρίς πειράματα και υπολογισμούς στη διατύπωση σχέσεων και ορίων, με συνέπειες στον επιστημονικό χώρο της φυσικής. Η θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου επιτυγχάνει την ερμηνεία πολλών φυσικών φαινομένων, αποκαλύπτει άγνωστες σχέσεις τους και καταφέρνει ακόμα να δείξει με ποιους άλλους συλ­λογισμούς και διατυπώσεις μπορούσαμε να φθάσουμε στις ίδιες παρατηρήσεις...

Στο γενικό ορισμό που δίνεται εδώ έτσι συμπληρωμένος, τονίζεται και υπονοείται, ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο που είναι τελείως ξεχωριστό ή αποσυνδεμένο και άσχετο από τη δομή του Σύμπαντος. Αποκλείεται κάθε τι άλλο που δεν μπορεί να οριστεί σαν "μέρος" του Σύμπαντος και δεν γίνεται δεκτή καμία άλλη πραγματικότητα, η οποία θα ήταν τελείως ανεξάρτητη από τις συνέπειες που επιβάλλει το κοινό Σύνολο στα μέρη του. Με τον ορισμό εδώ, κάθε πράγμα και κάθε τι που υπάρχει "υποτάσσεται" σε συνέπειες και περιορισμούς, που προκύπτουν από την παραδοχή και μόνο ότι είναι μέρος ενός κοινού συνόλου και αποκλείεται η ύπαρξη ξεχωριστών ουσιών ή αρχικών συστατικών που δημιουργούν το κοινό σύνολο (εκ του μηδενός). Το πιο καθοριστικό γνώρισμα αυτού του ορισμού, όπως θα αποδειχτεί, είναι ότι εισάγει την έννοια του κυκλικού χρόνου και του ορίου μίας μέγιστης ποσότητας σαν βασική αρχή για την ύπαρξη όλων των πραγμάτων. Ακόμα, εισάγει σχέση αναγκαίας σύνδεσης και συνύ­παρξης του μέγιστου ορίου με ένα ελάχιστο όριο και αυτή η αφηρημένη αρχή περιέχει σαν σπέρμα τη σχέση, που αναζητείται στη σύγχρονη φυσική με άλλους όρους, μεταξύ της θεωρίας της γενικής σχετικότητας και της κβαντικής φυσικής.

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

Το Σύμπαν στην κοσμο­λογική θεωρία του "τελειωμένου χρόνου" είναι αυτοτελές διότι είναι παρών, αμετάβλητο και “συμπαγές” στα όρια ενός μέγιστου συνολικού χρόνου -γι' αυτό και “άμεσα” υπαρκτό. Με άλλα λόγια, όλο το Σύμπαν υπάρχει ταυτοχρόνως! Η ανάπτυξη της φαινομενικά παράλογης και αντιφατικής ιδέας οδηγεί σε απίστευτα λογικές συνέπειες!

 κοσμολογία, κοσμο­λογική θεωρία, φιλοσοφία, κβαντική φυσική, αστρονομία, ορισμος του Σύμπαντος, θεωρία της σχετικότητας, κυκλικός χρόνος, σταθερό σύμπαν, μάζα και βαρύτητα, big bang theory, κενός χώρος, φυσικες σταθερές, συχνότητα και ενέργεια, επιστημονικές ανακαλύψεις, μεταφυσική αναζήτηση, Ο Πλάτωνας, κοσμολογικές θεωρίες, φυσικών φαινομένων, άπειρο Σύμπαν

 

 

Go to Top