(

 

)

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου και της Σχετικότητας της Ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΦΩΤΟΣ c

ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ G

 

 

Για να βρούμε το μήκος του τόξου που αντιστοιχεί σε κάθε μοίρα για ένα τέλειο κύκλο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον απλό τύπο:

Μήκος τόξου = φ 2π r /360 (όπου φ είναι η γωνία σε μοίρες)

 

Θα παρατηρήσουμε παραδόξως τις σχέσεις που προκύπτουν όταν πάρουμε τη μονάδα μήκους από τη μέγιστη ταχύτητα c του φωτός = 2,9979245 108 m/sec. Θα πάρουμε αυτό το μήκος m σαν ευθύγραμμο (ακτίνα) και σαν καμπύλο (τόξο), θα το μετατρέψουμε και θα δούμε ποιες αριθμητικές σχέσεις προκύπτουν με μερικά ενδεικτικά νούμερα.

 

c φ / 360

=

(c φ / 360)

(c φ / 360) /

c 2 /360 = 5,995848 108 / 360

= 0,01665513 108

2π = 0,104647 108

0,0026507 108

c 18 /360 = 53,962641108 / 360

= 0,14989622 108

2π = 0,941825 108

0,0238567 108

c 45 /360 = 134,9066 108 / 360

= 0,3747405 108

2π = 2,354563 108

0,0596418 108

c 60 /360 = 179,87547 108 / 360

= 0,499654 108

2π = 3,1394 108

0,0795224 108

c 90 /360 = 269,813205 108 / 360

= 0,749481 108

2π = 4,709127 108

0,1192836 108

c 120 /360 = 359,75088 108 / 360

= 0,999308 108

2π = 6,2788 108

0,1590448 108

c 160 /360 = 479,66792 108 / 360

= 1,3324108 108

2π = 8,371783 108

0,2120597 108

c 180 /360 = 539,62632 108 / 360

= 1,4989622 108

2π = 9,418257 108

0,2385672 108

c 240 /360 = 719,50188 108 / 360

= 1,998616 108

2π = 12,557674 108

0,3180896 108

c 250 /360 = 749,481 108 / 360

= 2,0818916 108

2π = 13,08091 108

0,3313433 108

c 270 /360 = 809,43948 108 / 360

= 2,248443 108

2π = 14,127383 108

0,3578508 108

c 320 /360 = 959,33584 108 / 360

= 2,664821 108

2π = 16,743563 108

0,4241194 108

c 340 /360 = 1019,2941 108 / 360

= 2,8313726 108

2π = 17,790038 108

0,4506269 108

c 350 /360 = 1049,2734 108 / 360

= 2,9146483 108

2π = 18,313274 108

0,4638807 108

 

 

 

 

c /√ 2 = 2,11985248 108

 

c 2π =18,836514108

c/2π=0,4771345108


 

ΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ c

c / (c φ / 360 )

c/ (... )

c / (.../ )

 

 

 

c / 0,01665513 108 = 180

c / 0,104647 108 = 28,647968

c / 0,0026507 108 = 1130,993

c / 0,14989622 108 = 20

c / 0,941825 108 = 3,183101

c / 0,0238567 108 = 125,66383

c / 0,3747405 108 = 8

c / 2,354563 108 = 1,273240

c / 0,0596418 108 = 50,265493

c / 0,499654 108 = 6

c / 3,1394 108 = 0,954935

c / 0,0795224 108 = 37,699119

c / 0,749481 108 = 4

c / 4,709127 108 = 0,636620

c / 0,1192836 108 = 25,132746

c / 0,999308 108 = 3

c / 6,2788 108 = 0,477467

c / 0,1590448 108 = 18,849559

c / 1,3324108 108 = 2,25

c / 8,371783 108 = 0,358098

c / 0,2120597 108 = 14,137172

c / 1,4989622 108 = 2

c / 9,418257 108 = 0,318309

c / 0,2385672 108 = 12,566373

c / 1,998616 108 = 1,5

c / 12,557674 108 = 0,238732

c / 0,3180896 108 = 9,4247799

c / 2,0818916 108 = 1,44

c / 13,08091 108 = 0,2291831

c / 0,3313433 108 = 9,047788

c / 2,248443 108 = 1,333333

c / 14,127383 108 = 0,212206

c / 0,3578508 108 = 8,3775822

c / 2,664821 108 = 1,125

c / 16,743563 108 = 0,179049

c / 0,4241194 108 = 7,068586

c / 2,8313726 108 = 1,0588235

c / 17,790038 108 = 0,168517

c / 0,4506269 108 = 6,652785

 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Το σταθερό μήκος που περιέχεται στη σταθερή ταχύτητα του φωτός c είναι το μήκος S=2,997924 108 m . Το μήκος αυτό S δια το 2π δίνει μία ακτίνα r. Δηλαδή 2,997924 108 m / 6,283185 = 0,4771345 108 m. Αυτή η ακτίνα rc = 0,4771344 108 m διαιρεμένη με την ακτίνα hbar μας δίνει λόγο 0,4771345 108 / 1,0545715 10-34 = 0,452444 1042 . Δηλαδή προκύπτει η μέγιστη συχνότητα fc = 0,452444 1042 και για μήκος λ = h

Για να δούμε μερικές τριγωνομετρικές σχέσεις που βγάζει αυτή η υποθετική ακτίνα c/2π=0,4771345 108 = r .


 

Μοίρες

r ημω

r ημω = b

r συνω

r συνω = a

r εφω

 

λόγοι

b / a = εφω

 

 

 

 

 

2

0,0166519 108

0,476843 108

0,0166615 108

0,0349211

18

0,147444 108

0,453783 108

0,155030 108

0,324921

45

0,337386 108

0,337386 108

0,477134 108

1

60

0,413212 108

0,238567 108

0,826420 108

1,732058

64

0,4288437 108

0,209161 108

0,978268 108

2,050304

90

0,477134 108

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ G = 6,6725 10-11
 

G φ / 360

=

 

 

 

 

 

 

G 2 /360 = 13,345 10-11 /360

= 0,0370694 10-11

 

μ0 / G = 1,883306 104

G 18 /360 = 120,105 10-11 /360

= 0,333625 10-11

 

ε0 / G = 1,326938 10-1

G 45 /360 = 300,2625 10-11 /360

= 0,8340625 10-11

 

G x 1 / 360 = 0,01853472 10-11

G 60 /360 = 400,35 10-11 /360

= 1,1120833 10-11

 

G 2π = 41,924552 10-11

G 90 /360 = 600,525 10-11 /360

= 1,668125 10-11

 

G / 2π = 1,0619614 10-11

G 120 /360 = 800,7 10-11 /360

= 2,224166 10-11

 

λe / G = 0,0363627

G 160 /360 = 1067,6 10-11 /360

= 2,965555 10-11

 

c G = 20,003647 10-3

G 180 /360 = 1201,05 10-11 /360

= 3,33625 10-11

 

c G ε0 = 177,1123 10-15

G 240 /360 = 1601,4 10-11 /360

= 4,4483333 10-11

 

c G μ0 = 251,373 10-10

G 270 /360 = 1801,575 10-11 /360

= 5,004375 10-11

 

G / 2 = 3,33625 10-11

G 320 /360 = 2135,2 10-11 /360

= 5,931111110-11

 

G / 1836,15 = 3,63396 10-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ                                 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΑ

μ0 = 10-7 Η/m = 12,566368 10-7 Henry /m      |    ε0 = 1/36π 109 = 8,854 10-12 Farad /m

 

μο = 1 / c2 εο               κ α ι               εο = 1 / c2 μο

 

μο / εο = μο c = Ω = 120 π 376,7 Ω

 

μ0 50 / 360 = 1,745327 10-7

→ 1,745327 10-7 / 2π = 0,277777 10-7

μ0 60 / 360 = 2,094393 10-7

→ 2,094393 10-7 / 2π = 0,333333 10-7

μ0 90 / 360 = 3,14159 10-7

→ 3,14159 10-7 / 2π = 0,5 10-7

μ0 120 / 360 = 4,188786 10-7

→ 4,188786 10-7 / 2π = 0,666666 10-7

μ0 180 / 360 = 6,28318 10-7

→ 6,28318 10-7 / 2π = 1 10-7

μ0 270 / 360 = 9,42477 10-7

→ 9,42477 10-7 / 2π = 1,499998 10-7

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

 

 


* ημω 64  και  συνω 26 = 0,89879

 

Me = h 27,50067 / c G = h / c(G / 27,50067) = h / c λe = c Mmin / λe

0,5 10-18 / cΜp  ≈  Mmax / 2 1018 = 0,16678 10-26Μp

 

 

 

 

 

copyright Κ. Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     www.cosmonomy.eu                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024×768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +