(

 

)

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου και της Σχετικότητας της Ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

 

Τ Ρ Ι Γ Ω Ν Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ε Σ   Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ

 

Διερεύνηση τριγωνομετρικών σχέσεων στην κυκλική και στην περιοδική κίνηση, αφού από την αρχή της διερεύνησης με τις πρώτες πληροφορίες για τη δομή της ύλης και τις φυσικές σταθερές παρατηρήθηκαν συγκεκριμένοι αριθμοί να εμφανίζονται συχνά.

 


 

τρίγωνο μέσα σε κύκλοΥ = √ (a2 + b2 )= (a2 + a2 x εφ2θ) = a (1+εφ2θ)

 

 

Y = b / ημθ = a / συνθ

 

ημθ =b / R,      συνθ = a / R,      εφθ = b / a         b = a εφθ

 

 

 

 

 

Η υποτείνουσα Υ είναι η ακτίνα R


 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ) ΣΧΕΣΕΩΝ11

a

b

Υ

εφθ = b/a

θ

(1+εφ2θ )=Υ/α

 

 

 

 

 

 

1

0

1

0

0

 

0

1

1

90

 

 

 

 

 

 

 

1

2

2,2360679

2

63,43495

2,2360679

2

1

2,2360679

0,5

26,56505

1,11803399

2

3

3,6055512

1,5

56,30993

1,8027756

3

2

3,6055512

0,6667

33,690067

1,2018504

1

3

3,1622776

3

71,56505

3,16227766

3

1

3,1622776

0,3333

18,43495

1,05409255

3

4

5

1,3333

53,1301023

1,6666666

4

3

5

0,75

36,869897

1,25

4

5

6,4031242

1,25

51,3401917

1,600781

5

4

6,4031242

0,8

38,6598082

1,280625

3

5

5,83095189

1,66666666

59,03624347

1,94365063

5

3

5,83095189

0,6

30,9637565

1,16619037

4

7

8,06225774

1,75

60,2551187

2,01556443

 

 

 

 

 

 


 

 


 

1 Ο πίνακας συντάχθηκε χειρόγραφα από το Χρήστο Δ. Νίκα (μηχανικό ΤΕΙ) κατόπιν φιλικής παραγγελίας

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

 


*

 

 

 

 

 

 

copyright Κ. Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     www.cosmonomy.eu                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024×768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +