Μια προσπάθεια υπολογισμού με απεικόνιση δισδιάστατων σχεδίων για ένα διανοητικό πείραμα. Με αφορμή την παρουσίαση https://www.youtube.com/watch?v=gKkcJutCnxQ. Η διόρθωση αναφέρεται σε αυτό το συγκεκριμένο πείραμα. Δεν λαμβάνονται υπόψη άλλες γεωμετρίες. Δεν έχει σκοπό την απόρριψη της σχετικότητας των μετρήσεων για κινούμενους παρατηρητές με το όριο της ταχύτητας του φωτός.

 

relativity

 

ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΑΡΩΝ, ΟΧΙ ΑΠΩΝ (ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΜΑΣ)
(με αφορμή το παράδειγμα ενός καθηγητή)


Πολλές φορές έχουμε ακούσει να μας μιλούν για τη σχετικότητα της κίνησης με παραδείγματα από την κοινή εμπειρία, όπως αυτό: Ένα τρένο κινείται προς την αποβάθρα του επόμενου σταθμού. Μπορούμε, λένε, να θεωρήσουμε ότι η αποβάθρα κινείται προς το τρένο. Μπορούμε, λένε, να θεωρήσουμε ότι το απέναντι σταματημένο τρένο κινείται προς αυτό που έρχεται.

Δεν λένε, όμως, ότι το κινούμενο τρένο κινείται σε σχέση με ένα πλήθος άλλων ακίνητων πραγμάτων και ΟΧΙ ΜΟΝΟ προς την αποβάθρα του επόμενου σταθμού. Ενώ η αποβάθρα που εμφανίζεται κινούμενη (προς το κινούμενο τρένο) δεν είναι κινούμενη προς το ίδιο πλήθος των άλλων ακίνητων πραγμάτων (σε σχέση με τα οποία το τρένο κινείται και η απόστασή του μεταβάλλεται). Η απόσταση της αποβάθρας προς τα πράγματα εκείνα δεν μεταβάλλεται. Ενώ η απόσταση του κινούμενου τρένου μεταβάλλεται.

κινούμενο τρένο προς ένα ακίνητο

- Το κινούμενο τρένο κινείται σε σχέση με το ακίνητο τρένο
και σε σχέση με τα δέντρα Α, Β, Γ, Ε, Ζ και το σπίτι Δ

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ