ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • Κοσμολογία και Κοσμονομία

 


Gr Eng language

 

???

 

(

 

)

 

(

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ | ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

)

 

(

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

)

 
 

Πρόλογος - Επιλογή της πλάνης και της άγνοιας όσων δεν φιλο­σοφούν

 

 

σφραγίδα αυθεντικότητας

Οι αμέσως προηγούμενες σκέψεις ήταν από τις πρώτες σκέψεις με τις οποίες ο συγγραφέας κάποτε ξεκίνησε να φιλοσοφεί και να σκέφτεται ερευνητικά. Όλες οι σκέψεις και οι απαντήσεις που θα διαβάσετε στις ιστο­σελίδες και στα βιβλία του συγγραφέα -ακόμα και η κοσμο­λογική θεωρία- είναι ένα μακροχρόνιο πνευματικό έργο με κοινό σκοπό να αποδειχτούν: Η επιλογή της πλάνης και της άγνοιας όσων δεν φιλο­σοφούν και το παρασυρμένο μυαλό του ανθρώπου, που έχει την ανάγκη να νιώσει ότι δεν ζει άσκοπα και με αυτή την ανάγκη του συμπεριφέρεται εγωιστικά και για την απόλαυση από σύντομες επιτυχίες. Η ανάγκη και ο αγώνας για την επιβίωση δεν είναι ολόκληρη η αλήθεια για να εξηγηθεί η ανθρώπινη συμπεριφορά. Ο συγγραφέας κάποτε επέλεξε να συνεχίσει τη ζωή του για να αντι­δράσει με το πνευματικό έργο του σε μερικά παγκόσμια ψέματα με τα οποία οι άνθρωποι υποβαθμίζουν την άγνοιά τους και έτσι έχουν προσδοκίες, συμβιβάζονται για το συμφέρον τους και παρακινούνται σε άσκοπη και σε απερί­σκεφτη δράση, με γελοίες και με τραγικές συνέπειες. Με την υποβάθμιση της άγνοιας και τις μεγάλες προσδοκίες από τη εγωκεντρική δράση τους, οι άνθρωποι ζούνε παρασυρμένοι από τις περιστασιακές εμπειρίες τους και συντηρούν τις αυταπάτες τους. Εύκολα σκέφτονται ότι η πνευματική αναζήτηση είναι χαμένος χρόνος και για να δικαιολογήσουν την αντι-πνευματική ζωή τους σταματούν με τη διαπίστωση ότι δεν θα βρουν απαντήσεις. Η πνευματική καλλιέργεια υποβαθμίζεται ή επίσης περιορίζεται στον εγωιστικό αγώνα τους. Αλλά ακόμα και πολλές από τις απαντήσεις σε ερωτήματα για το σκοπό της ζωής και για την αρχή του κόσμου δεν ήταν οι πιο δύσκολες. Όσοι βιαστικά έλεγαν το αντίθετο, αυτοί:

Επα­ναλάμβαναν απερί­σκεφτα μια από τις πολλές απόψεις που εύκολα διαδίδονται και το τελευταίο που τους ενδιέφερε ήταν να ερευνήσουν.

Έλεγαν ψέματα ή υποβάθμιζαν μια τέτοια φιλοσοφική προσπάθεια.

Έψαχναν τις απαντήσεις με προ­καταλήψεις, με ψευδαίσθηση γνώσης, περι­στασιακά και χωρίς κανόνες της λογικής.

 

Πολλές είναι οι απλές αλήθειες και εύκολη η γνώση για να ζήσουμε με έλεγχο του μυαλού μας και με επί­γνωση της πραγματικότητας και όχι με όλα τα ελαττώματα ενός παρα­πλανημένου, μωρό­μυαλου, εύπιστου και θαμπωμένου ανθρώπου. Μερικές απλές, λογικές και παγκόσμιες αλήθειες κανένας δεν θέλει να τις σκέφτεται και πολλοί τις περιφρονούν.* Μοιάζουν με σκέψεις χαζού ανθρώπου αλλά υπο­βαθμίζονται ολόκληρες επιστήμες, οι οποίες υποτίθεται είναι για τους πιο έξυπνους ανθρώπους, για επιτυχημένους επαγγελματίες και με μεγάλες προσδοκίες. Με απλές σκέψεις, με κανόνες της λογικής, με λίγες κοινές παρατηρήσεις και με το κοινό λεξι­λόγιο υποβαθμίζεται η φανταστική χρησιμό­τητα των επιστημών για την προσωπική ζωή, ενώ απο­καλύπτεται η ρεαλιστική χρησιμότητά τους κυρίως για την ψυχαγωγία και τη συνεργασία των ανθρώπων. Αυτός είναι σημαντικός λόγος για να ενοχληθούν πολλοί που έχουν επενδύσει στην εκμετάλ­λευση της επιστήμης (με χρήματα, με σπουδές και με ελπίδες για το μέλλον τους). Αν εδώ γράφονται πολλά και κουραστικά για το ανθρώπινο μυαλό, αυτό συμβαίνει επειδή οι εκπαιδευμένοι και οι εντυ­πωσιασμένοι έχουν υπερεκτιμήσει τη γνώση τους και χρειάζονται μια Επιστήμη για να πεισθούν γι' αυτό. Τα παραμύθια μιας θρησκείας και οι παρα­λογισμοί της είναι πιο φανερά και μπορούν να αμφισβητηθούν εύκολα. Αν πολλοί ακολουθούν ακόμα τις θρησκείες, η εξήγηση δεν είναι η αξιοπιστία τους, αλλά οι μεγάλες προσδοκίες και η αντίσταση εκείνων που τις εκμεταλ­λεύονται. Πολλοί άλλοι έχουν εκπαιδευτεί σε επιστημονικά πεδία που δεν αμφισβητούνται, αλλά τα πρόσωπα δεν είναι το ίδιο αξιόπιστα. Οι εκπαιδευμένοι και οι ειδικοί επίσης έχουν προσδοκίες και εξαρτήσεις στη ζωή τους, που εμποδίζουν την ειλικρινή άποψή τους ή μαζί με τη γνώση τους εξυπηρετούν πολιτικές και επαγγελματικές σκοπιμό­τητες. Αυτοί επίσης δεν περιορίζονται μόνο σε όσα έχουν μάθει και εύκολα χρησιμοποιούν την ταμπέλα της ειδικότητάς τους για να τονίσουν την αξιοπιστία τους. 

ce σήμαΧρειάζεται μια Επιστήμη για να εξηγηθεί πώς οι πιο απλές και σημαντικές αλήθειες δεν χρειάζονται την ανάπτυξη όλων των επιστημών. Πολλοί περιμένουν να μάθουν όλες τις απαντήσεις με καταφατικές προτάσεις και στοχεύοντας ένα ερώτημα. Δεν έχουν αντιληφθεί ότι υπάρχουν πολλές απορίες οι οποίες είναι απο­καλυπτικές για την ανεπάρκεια πολλών γνώσεων και για την ψευδαίσθηση γνώσης που προκαλείται από τη συνήθεια και την απερισκεψία. Πολλές απορίες είναι απο­καλυπτικές της πραγ­ματικότητας και των προ­καταλήψεων από μόνες τους. Δεν χρειαζόμαστε περισ­σότερη γνώση και πληροφορία για να έχουμε καλύτερη γνώση. Χρειαζό­μαστε ικανότητα σκέψης για να διακρίνουμε αν έχουμε βέβαιη γνώση ή αν έχουμε αμφίβολες σκέψεις και πληροφορίες και φαντασιώσεις.

 

 

 

(

 

)

 

(

 Ένα site που θα μπορούσε να μοιραστεί σε περισσότερα!

)

 
 

<•> Σκέψεις από την αρχή: Για το σχηματισμό της γνώσης, για το νόημα της αλήθειας και της γνώσης, για την αρχή των αισθήσεων, για τη διαφορά της σκέψης από τα αισθήματα, για την εκτίμηση της αξιοπιστίας, για τη διανοητική απροσ­διοριστία. (ΓΝΩΣΗ & ΣΚΕΨΗ)

<•> Διανοητική και κοσμο­λογική ηθική. Η ρυθμιστική δύναμη της σκέψης για την ανθρώ­πινη ζωή και συμπεριφορά. Η αξεχώριστη σχέση της σκέψης και της διάνοιας από την ανθρώπινη ζωή και συμπεριφορά. Η πνευματική σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του. (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ)

<•> Ζωή, άνθρωπος και κοινωνία. Πνευματικός προσα­νατολισμός: Η παγκόσμια ηθική απαλ­λαγμένη από το μανδύα της θρησκείας και η πνευματική επα­νάσταση για ένα ηθικό κράτος (χωρίς απατεώνες, χωρίς κερδο­σκόπους και κατα­χραστές της εμπι­στοσύνης, είτε ξεχωριστά ως άτομα είτε ομαδικά και με νομική κάλυψη). Ο πνευμα­τικός προσανα­τολισμός (ηθική) για την κοινωνία και για το ρόλο του κράτους. (ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ)

<•> Κοσμολογική θεωρία με αφαίρεση άσκοπων πληροφοριών, ανα­γωγή των φυσικών φαινομένων στα πιο γενικά φαινόμενα, απλο­ποίηση των εννοιών. Ορθολογική ερμηνεία για τη δομή της ύλης και τη δομή του αστρονομικού κόσμου. Υπο­λογι­σμοί σύμφωνα με τις μετρήσεις της φυσικής, διερεύνηση ορίων, θεω­ρητικές παρατηρήσεις και διερεύνηση συμ­πτώσεων. Πώς εφαρ­μόζονται οι φυσικοί νόμοι και οι δυ­νάμεις. (ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ, ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ)

<•> Αναδρομή σε παλαιότερες φιλοσοφικές προσπάθειες, απο­σπάσματα από φιλο­σοφικά έργα, σχόλια και εκτιμήσεις μέσα από τη σύγχρονη γνώση και εμπειρία. Φιλοσοφία, θρησκεία και πίστη. (ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ)

 

 

(

 

)

 

planet Earth

Η 1η δημοσίευση

bang! 

ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

 

(

 

)

 

Back To Topεπάνω

 

(

 

)

 

(

)

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑleft hand ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

 

 

επιστημονικά όργανα

spider

 

oriented

αισθητήρια όργανα

>ο<Ο υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

 

 

the-background

Go to Top