ΚΕΝΤΡΙΚΗ • Πλάνη, άγνοια και αυταπάτες

 


Gr Eng language

 

???

 

(

 

)

 

(

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ | ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

)

 

(

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

)

 
 

Πρόλογος - Μια φανερή άγνοια, μια τυχαία ζωή. Συμβιβασμός... για μια αυταπάτη

 

σφραγίδα αυθεντικότητας

Οι άνθρωποι δεν ερευνούν για το σκοπό της συνολικής ζωής τους.

> Επιλέγουν να αγνοήσουν ότι θα πεθάνουν και ότι αυτό το θλιβερό γεγονός μπορεί να συμβεί σύντομα. 

> Όπως επιλέγουν να αγνοήσουν ότι ο κόσμος είναι πιο μεγάλος και πιο άγνωστος από τον κόσμο που αντι­λαμβάνονται.

 

Είναι δικαίωμά τους και η επιλογή τους είναι κατανοητή. Συμβιβασμένοι με αυτή την άγνοια μπορούν και εστιάζουν στις προσπάθειες να επιβιώσουν, με όσο χρονικό περιθώριο προσδοκούν. Σε αυτόν εδώ το συμβιβασμό θα ανιχνεύσουμε την αρχή των περισ­σότερων προβλημάτων στις ανθρώπινες σχέσεις ακόμα και για πολλές πνευ­ματικές αποτυχίες τους. Όταν κάποιος έχει επιλέξει να εξαπατήσει τον εαυτό του και αδιαφορεί για την έρευνα του κόσμου (σαν να ήταν εντελώς ανεξάρτητος), προκειμένου να εξυπηρετήσει τη δράση του έξω στον αισθητό κόσμο και με τις προσδοκίες του μυαλού του, τότε έτσι εύκολα θα εξαπατήσει, θα υπο­βαθμίσει και θα αγνοήσει την αλήθεια σε πλήθος άλλων περιπτώσεων. Αυτή η περι­φρονητική συμπεριφορά προς το ερευνητικό πνεύμα, προς την αλήθεια και προς την άγνοια  μπορεί να ονομαστεί "ηθική ανευθυνότητα". Μερικές από τις πρώτες συνέπειες στην ανθρώπινη συμπεριφορά (αυτής της επιλογής για ζωή και δράση με αδιαφορία για την έρευνα του κόσμου και για το βέβαιο μέλλον του θανάτου) είναι ο ιδιοτελής συμβιβασμός και η προσποίηση για λόγους προσαρμογής και διευκόλυνσης της προσωπικής ζωής στο κοινωνικό περιβάλλον. Με αυτή την ηθική ανευθυνότητα και την επιλογή της πλάνης, ο αγώνας για την επιβίωση διαχωρίζεται από τη ζωή και αναδεικνύεται σαν υπέρτατος σκοπός για τον οποίο όλα επιτρέπονται και με κάθε θυσία.

 

Αυτός ο συμβιβασμός με μια φανερή άγνοια για τον κόσμο και τη διάρκεια της ζωής και η απόκρυψη της πιο φανερής αλήθειας είναι μια πρόκληση που δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη από έναν ειλικρινή και αμερόληπτο άνθρωπο. Στη ζωή της ανθρώπινης πλειονότητας όλα ήταν πιο εύκολα και πιο επιθυμητά, εκτός από το να σκεφτούν ακούραστα τι είναι ο κόσμος και πώς η ζωή με άγνοια για τον κόσμο είναι μια τυχαία ζωή, εκτός από περαστική. Οι άνθρωποι για να επιβιώσουν είναι έτοιμοι να κάνουν οτιδήποτε. Για να δικαιο­λογήσουν τις προσπάθειες και τη ζωή τους, προσπαθούν ασταμάτητα να φανούν ικανοί, επι­τυχημένοι και ως παράδειγμα στους άλλους ανθρώπους. Όλη η ζωή τους είναι προσπάθειες και έξυπνες δράσεις για να επι­βεβαιώσουν ότι είναι ικανοί, ότι δεν χάνουν το χρόνο τους και για να βρουν κάποιο νόημα για την ύπαρξή τους. Δεν ηρεμούν με τη σκέψη ότι δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτε άλλο εκτός από το να ικανοποιούν τις βιο­λογικές ανάγκες τους. Την ανάγκη να δικαιο­λογήσουν την ύπαρξή τους επίσης την κρύβουν. Αν λοιπόν οι άνθρωποι ζούσαν όπως τα άλλα ζώα (με το μυαλό τους περιορισμένο στη δράση αποκλειστικά για την επιβίωση), τότε μάλλον δεν θα είχαμε λόγο να τους δείξουμε ότι κάνουν ένα μεγάλο λάθος, που επιλέγουν να ζήσουν υπο­βαθμίζοντας την άγνοιά τους για τον κόσμο και ξεχνώντας ότι είναι θνητοί. Όμως, με αυτή την επιλογή της αυταπάτης και με την υποβάθμιση της άγνοιάς τους, οι άνθρωποι:

Πιστεύουν ότι γνωρίζουν καλά την πραγματικότητα και τον εαυτό τους.

Υπερε­κτιμούν τις ικανότητες και τις επιτυχίες τους.

Βγάζουν εύκολα συμπεράσματα για τη ζωή και το μέλλον.

Παρουσιάζουν ως γνώση τις φαντασιώσεις τους.

Εκτιμούν απερίσκεφτα ότι βρίσκονται σε πλεονεκτική ή σε μειονεκτική θέση, κάνουν εγωιστικές συγκρίσεις και αξιολογούν σύμφωνα με τις εγωιστικές προσδο­κίες τους.

Νομίζουν ότι έχουν τον έλεγχο του μυαλού και της ζωή τους, όπως πιστεύουν ότι αν είχαν περισσότερα χρήματα τότε θα ζούσαν καλύτερα.

Αυτή η υποβάθμιση της άγνοιάς τους ίσως δεν θα ήταν άξια λόγου αν οι συνέπειες περιορίζονταν στη δική τους ξεχωριστή ζωή και στην απροσδόκητη διακοπή της. Όμως οι άνθρωποι έτσι έχουν επιθυμίες, βάζουν όρους, έχουν σκοπούς και συνεργασίες με τα οποία εναντιώνονται σε άλλους ανθρώπους και δυσκολεύουν τη ζωή τους, και αθέλητα δυσκολεύουν τη δική τους ζωή. Όταν κάποιος είναι σε πλεονεκτική θέση, τότε έχει την εντύπωση, ότι οι άλλοι είναι χαζοί, αποτυχημένοι, ανάξιοι, τρελοί και άξιοι της κακής τύχης τους και δίνει εύκολα οδηγίες ή εντολές για τη ζωή των άλλων. Όταν είναι σε μειονεκτική θέση, τότε ο εγωισμός του εύκολα πληγώνεται, εύκολα επιρρίπτει ευθύνες, ζηλεύει ή ψάχνει να αντιδράσει μέσα από μια αντίπαλη ομάδα. Ο κόσμος είναι συναρπαστικός και είναι δυστυχία για τους ανθρώπους να κάνουν δύσκολη τη ζωή τους για την επίδειξη των ικανοτήτων τους και έναν αποτυχημένο αγώνα για την επιβίωση.

ce σήμαΔύο κοινές λέξεις μπορούν να εξηγήσουν τη συμπεριφορά σχεδόν κάθε ζωής εδώ στη Γη και ιδιαίτερα τις ανθρώπινες σχέσεις και να αχρη­στεύσουν χιλιάδες βιβλία: Παράνοια και εγω­κεντρισμός. Όλοι εκείνοι που έχουν επιλέξει να ζουν με άγνοια και αυτα­πάτες, αλλά εμφα­νίζονται με τα σημάδια της υπεροψίας θα διαβάσουν σελίδες με τις πιο κοινές παρατηρήσεις που τους προκαλούν δυσαρέσκεια και απαισιο­δοξία. Δεν εκτιμούν την ορθο­λογική και την αμερό­ληπτη σκέψη και δεν χρειάζονται πειστικές απαντήσεις. Χρειάζονται την υπεν­θύμιση λίγων παρατηρήσεων τις οποίες προσπαθούν να ξεχάσουν και τις υποβαθμίζουν. Οι άνθρωποι αυτής της επιλογής αποτελούν μια αδιά­σειστη πλειοψηφία στη Γη και όχι ένα μικρό και περι­στασιακό ποσοστό, το οποίο θα μπορούσαμε να περι­φρονήσουμε. Γι' αυτό το λόγο, δεν θα τους αφήσουμε να ξεχάσουν και να συμ­περιφέρονται σαν να ήταν πιο έξυπνοι από τους άλλους· ιδιαίτερα εκείνους που ακούγονται στην κοινωνία με την αυτο­πεποίθηση ενός επιτυχημένου ή από θέσεις εξουσίας και επαγγελματικής εκμετάλ­λευσης. Η ανάγνωση σελίδων με σκέψεις για το τι είναι η ανθρώπινη σκέψη, η γνώση, η αξιοπιστία και η πίστη και πώς το ανθρώπινο μυαλό περισσότερο φαντάζεται παρά γνωρίζει είναι η απαραίτητη εισαγωγή για να περιοριστούν η υπέρ­μετρη βεβαιότητα, η υπερε­κτίμηση των ικανοτήτων και η κατάχρηση της γνώσης.

 

 

 

(

 

)

 

(

  Τα δεδομένα... που δεν αλλάζουν και δεν πρέπει να ξεχνάμε

)

 

books

Σκέψεις ξεκινώντας με κοινές παρατηρήσεις, μετά από πολύ­χρονη προ­σπάθεια και με προσεκτική διατύπωση σύμφωνα με τους κανόνες της λογικής (κυρίως με τη μέθοδο της απαγωγής σε άτοπο και λαμ­βάνοντας υπόψη την καταφατική και την αρνητική απάντηση) και με μια μέθοδο υπο­βάθμισης περιττών ή άσκο­πων πληρο­φοριών. Ορθολογικές σκέψεις (εκκινώντας από τα γενικά χαρακτηρι­στικά του κόσμου) που κατευθύνουν την έρευνα και αλήθειες που ένα πνεύμα μπορεί να τις σκεφτεί οπουδήποτε μέσα στον κόσμο και ανεξάρτητα από το χρόνο. cross hairsΑλήθειες οι οποίες εκφράζουν φαινόμενα που επανα­λαμβάνονται συχνά ή είναι διαδεδομένα και η αξιο­πιστία τους δεν εξαρτάται από το πρόσωπο που τις εκφράζει. Πειστικές απαν­τήσεις χωρίς την εισαγωγή ανε­ξήγητων φαινομένων, με ορθολογικές σκέψεις και με παρα­τήρηση στην κοινή εμπειρία.

 

(

 

)

 

planet Earth

Η 1η δημοσίευση

bang!

ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

 

(

 

)

 

Back To Topεπάνω

 

(

 

)

 

(

)

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ                              ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

left hand ΕΠΟΜΕΝΗ

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

 

 

επιστημονικά όργανα

spider

 

oriented

αισθητήρια όργανα

>ο<Ο υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

 

 

the-background

Go to Top