|

*                                                                                         * * *

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  |  ΓΝΩΣΗ & ΣΚΕΨΗ  |  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ  |  ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

|

advertisement

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

"Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα..." Λαϊκή ρήση

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 


Gr lang Eng lang

message

???

 

 

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

©2020 ISBN 978-618-85170-0-4

 

ΥΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ - ΘΕΟΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Δεν προηγείται η ύλη από το πνεύμα, αλλά ο Κόσμος ως σύνολο...

 

Από την αρχαιότητα έως και σήμερα, πολ­λοί στο­χαστές και φιλόσοφοι με τα σπουδαία έργα τους αντέ­δρασαν με τον ευφυέστερο και ισχυρότερο τρό­πο στις προ­καταλήψεις, στη μωρία, στην επιπολαι­ότητα και στον εγωκεντρισμό. Προσέγγισαν μεγά­λες αλήθειες, έβαλαν φρένο σε μονόπλευρες θεω­ρήσεις και σε ακρότητες, ανέδειξαν τον πλούτο του εσω­τερικού κό­σμου, κατέγραψαν πλήθος σκέψεων και επι­χειρημάτων και υπερασπίστηκαν έναν φιλο­σοφικό τρόπο ζωής.

Η αναδρομή στις φιλοσοφικές προσπάθειες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, στοχεύει να υπεν­θυμίσει και να συγκεντρώσει τις σκέψεις εκείνες που σχετίζονται ιδιαίτερα με τα ζητήματα της φυσικής και της κοσμολογίας και να αποδείξει το πλεονέκτημα του ανθρώπου να σκέφτεται όχι μόνο δημιουργικά, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις με μαθηματική και λογική συνέπεια και με επιτυχία, όταν η θεωρητική αναζήτηση γίνει ένας τρόπος ζωής και όταν η σκέψη παρατηρεί τις ίδιες τις σκέψεις της.

 

Είναι μια διαδεδομένη προκατάληψη, ότι η γνώση και η αλήθεια επιτυγχάνονται μόνο με τη δύναμη της γνώσης και με τη λογική συνέπεια της σκέψης. Απο­δεικνύεται εύκολα, ότι μπορούμε να σκεφτόμαστε σωστά και να σταματάμε σωστά τη σκέψη μας χωρίς να έχουμε γνώση και να σκεφτόμαστε τρελά κατέ­χοντας γνώση.* Και αυτή η διαπίστωση επιβεβαιώ­νεται στην καθημερινή ζωή, χωρίς να καταγρά­φονται οι παρατηρήσεις, αλλά και όταν μελετήσουμε το συγ­γραφικό έργο πολλών δημιουργικών πνευ­μάτων.

 

 

 

 

 

ΥΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ  ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12

 ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ         1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12 

· Υπάρχει νεότερος Έλληνας φιλόσοφος που δεν αναμασάει τα γνωστά και εισχωρεί σε βάθος; >>>

· Χρονολογικός πίνακας αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων >>>

· Για την αναξιοπιστία και για την ανωριμότητα στη θρησκεία >>>

· Η Μπαγκαβάτ Γκιτά (Το θείο τραγούδι). Αποσπάσματα με φιλοσοφικό ενδιαφέρον >>>

· Φιλοσοφικά Ερωτήματα >>>

· Μια σύντομη αναδρομή για τη μέτρηση του χρόνου >>>

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ | ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΗΘΙΚΗ | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

 

 

 

Η Θ Ι Κ Η   Θ Ε Ω Ρ Ι Α

ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗ

left hand

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ

 

 

 

 

Αν πολλοί νομίζουν ότι η σύγχρονη φυσική φανέρωσε πόσο διαφορετική είναι η φυσική πραγματικότητα... μάλλον αυτοί δεν είχαν αναρωτηθεί μόνοι τους για την ουσία των πραγμάτων (έξω από τις λέξεις) και πιθανότερα δεν είχαν μελετήσει φιλοσοφικά έργα. "Η μεγαλύτερη συνεισφορά της Φιλοσοφίας στον ανθρώπινο πολιτισμό και στην πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου έχει επιτευχθεί με αυτή την παρατήρηση για την ασάφεια των συγκεκριμένων πραγμάτων και με την ανάδειξη των ικανοτήτων της σκέψης, όταν αυτή επικεντρώνεται στα νοήματα των λέξεων και ξεπερνάει τα στενά όρια μιας περιορισμένης εμπειρίας σε ένα τόπο και μια στιγμή".

 

 

επιστημονικά όργανα

spider

 

προσανατολίσου!

αισθητήρια όργανα

σκέψηΈνα σημάδι ορθότητας κάθε θεωρίας: Η θεωρία όχι μόνο να περιγράφει ή να εξηγεί ένα φαινόμενο, αλλά να απαντάει και στις απορίες που αυτή η ίδια προκαλεί.

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία και πραγματικότητα >>>► 

 

κοσμολογία, cosmology, in German: Kosmologie, in Italian and Portuguese: cosmologia, in France: cosmologie, in Spanish: cosmología, in Russian: космология, in Chinese: 宇宙论, in Hindi: ब्रह्मांड विज्ञान (), in Turkish: kozmoloji, in Swedish and Norwegian: kosmologi, in Arabic: الكوزمولوجيا علم الكونيات , in Hebrew: קוסמולוגיה

φιλοσοφία, philosophy, in German: Philosophie, in Italian and Portuguese: filosofia, in France: philosophie, in Spanish: filosofía, in Russian: философию, in Chinese: 哲学, in Hindi: दर्शन (tattvadnyaan), in Turkish: felsefe, in Swedish and Norwegian: filosofi, in Arabic: الفلسفة , in Hebrew: פילוסופיה

the-background

Go to Top