ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ

 


Gr Eng language

 |  |  | 

 | 

???

 

(

 

)

 

(

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ | ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

)

 

(

 

)

 
 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

(Μερικές τεχνικές πληροφορίες)

 

 

σφραγίδα αυθεντικότητας

Η αρχική σελίδα είναι η πρώτη που εμφα­νίζεται ανα­γκαστικά πριν εμφανιστεί το μενού με τις επιλογές και πριν ακο­λουθήσουν όλες οι άλλες σελίδες. Η αρχική σελίδα δεν είναι αυτή που θα εμφα­νίζεται κοινή για επι­στροφή πίσω από τις άλλες σελίδες. Η αρχική σελίδα δεν είναι η κεντρική σελίδα.

Στην πρώτη ή αρχική σελίδα εμφανίζονται:

1) Μια σύντομη απογραφή των εργασιών του πνευματικού δημιουργού.

2) Οι όροι για την αντιγραφή και τη χρήση του πνευματικού έργου και η προ­ειδο­ποίηση για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

3) Μερικές σκέψεις του δημιουργού για την πνευματική εργασία και ιδιοκτησία.

 

Η κεντρική σελίδα (home page) είναι η σελίδα που περιλαμβάνει:

1) Τη διαίρεση των ζητημάτων που ερευνούνται σε λίγες ενότητες.

2) Μια σύντομη παρουσίαση για την κάθε ενότητα και τα ζητήματα που περι­λαμβάνει.

3) Αυτή η σελίδα επιλέχτηκε για να είναι η κοινή σελίδα στην οποία όλες οι άλλες επι­στρέφουν.

Στην αγγλική γλώσσα αυτή η σελίδα συνήθως ονομάζεται "home page". Οι ιστο­σελίδες συνήθως ξεκινούν από αυτή την κεντρική σελίδα και το αρχείο έχει το όνομα "index". Όλες οι σελίδες είναι συν­δεδεμένες με την κεντρική σελίδα και με το αρχείο της που συνήθως έχει το όνομα "index".

Σε αυτή την έκδοση (που είναι και τοποθεσία για το Ίντερνετ), η παρουσίαση δεν ξεκινά από την κεντρική σελίδα με το όνομα αρχείου "index". Η αρχική σελίδα (για τα πνευματικά δικαιώματα) εμφανίζεται για μια μόνο φορά αναγκαστικά πριν εμφανιστούν οι άλλες σελίδες. Έπειτα, αυτή η αρχική σελίδα δεν εμφανίζεται στις σελίδες που ακολουθούν (εκτός αν την επιλέξουμε). Επομένως για την αρχή της παρουσίασης ορίστηκε να ανιχνεύεται ως πρώτο στη σειρά της παρουσίασης ένα άλλο αρχείο με το όνομα "default" (και όχι το αρχείο "index").

 

 

 

(

 

)

 

(

  

)

 
 

* Οι ιστοσελίδες δεν είναι πλήρως προσαρμοζόμενες (Full Responsive Design) σε όλες τις αναλύσεις και για όλα τα μεγέθη οθόνης. Για πιο ξεκούραστη ανάγνωση και για να εμφανίζονται οι σελίδες πλήρως συνιστάται μια οθόνη μεγαλύτερη από την οθόνη ενός κινητού τηλεφώνου.

* Οι ιστοσελίδες έχουν μοιραστεί ανάλογα με τα ζητήματα και το χρονικό διάστημα που σχεδιάστηκαν. Θα μπορούσαν να είναι ιστοσελίδες για τρεις τουλάχιστον τοποθεσίες και δεν έχουν όλες την ίδια σχεδίαση (οπτικά και στον κώδικά τους).

* Σε μεγαλύτερες οθόνες (>24'') και σε υψηλότερες αναλύσεις (>1280 × 768px), οι σελίδες ίσως δεν προσαρμόζονται σωστά σε ολόκληρη την επιφάνεια. Ενδέ­χεται οι εικόνες και τα κείμενα να εμφανίζονται σε σμίκρυνση ή αντι­αισθητικά. Ενδεικτικά, οι σελίδες εμφανίζονται καλύτερα σε οθόνες 15" έως 19" (αναλογίας 4:3) όταν η ανάλυση είναι 1024 × 768px και σε οθόνη 24'' (αναλογίας ≈16:9) όταν η ανάλυση είναι 1280 × 720 ή 1360 × 768px.

* Ενδέχεται να χρειαστεί μια απλή ρύθμιση για τη μείωση της φωτεινότητας της οθόνης ώστε το γραφικό περιβάλλον των σελίδων να μη φωτίζεται υπερ­βολικά σε υψηλό πο­σοστό, που τα χρώματα ασπρίζουν και οι λεπτο­μέρειες τονίζονται άσχημα. Υπενθυμίζεται ότι από τις επιλογές του μενού του φυλλο­μετρητή μπορούν να γίνουν μερικές βελτιώσεις για την προβολή των σελίδων, αν χρειαστεί.

οκΟι σελίδες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να μπορούν να προβληθούν από παλαιότερους υπολογιστές με μικρότερες μνήμες και ταχύτητες και με τις χαμηλότερες απαιτήσεις του Ίντερνετ. Κανένας όμως δεν μπορεί να αποκλείσει την περίπτωση κάποιου κολλήματος ή ενός άλλου προβλήματος, που μπορεί να προκληθεί από την εκτέλεση ενός κώδικα ή από την εγκατάσταση ενός προγράμ­ματος. Αυτό είναι γνωστό και δεν υπάρχουν εγγυήσεις στην περίπτωση κάποιας δυσ­λειτουργίας ή αλλαγής στις ρυθμίσεις του υπολογιστή.

 

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Στο περιεχόμενο και στην εμφάνιση μερικών σελίδων ίσως υπάρχουν ακατάλληλες σκέψεις και εικόνες για τα παιδιά.

 

(

 

)

 

planet Earth

 

bang! ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

 

(

 

)

 

Back To Topεπάνω

 

(

 

)

 

(

 

)

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑleft hand ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

 

 

επιστημονικά όργανα

spider

 

oriented

αισθητήρια όργανα

σκέψη

Εξακολουθούν να γίνονται τροποποιήσεις στα κείμενα και στη σχεδίαση των ιστοσελίδων.

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία & πραγματικότητα

 

 

the-background

Go to Top