κυκλικός χρόνος - ταυτόχρονο και πλήρες 99,9% Σύμπαν

*

Η ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΚΑΦΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

*

 

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

"Πολλά τα σήματα ότι αγέννητο και ανώλεθρο είναι το ον

πλήρες και ατάρακτο, για πάντα και ατελεύτητο.

Ουδέποτε ήταν ούτε θα γίνει επειδή είναι τώρα όλο, ένα, συνεχές..."

                                                              ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ 6ος αι  Π.Κ.Χ.

 

 

Γιατί η κεντρική ιδέα της θεωρίας του Big Bang είναι η πιο μεγάλη γκάφα στην ιστορία των επιστημών;

1) Δέχτηκαν ένα φανερό παραλογισμό, ο οποίος έχει παρατηρηθεί και αναλυθεί από τους γνωστούς φιλόσοφους πριν από πολλούς αιώνες και με εντυπωσιακή λογική από τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους.

2) Άφησαν με αδιαφορία και προκλητικά στο σκοτάδι το ερώτημα τι μπορεί να υπήρχε πριν από τη δημιουργία του Σύμπαντος και πόσο διαφορετική μπορεί να ήταν η προηγούμενη πραγματικότητα. Σχεδόν μας απαγόρεψαν να το ανα­ρωτιόμαστε με το γελοίο επιχείρημα, ότι ο χρόνος -αυτή η τόσο άπιαστη έννοια- πριν δεν υπήρχε.

3) Παραβίασαν συστηματικά το δικό τους αξίωμα για την αρχή διατήρησης της ενέργειας και άνοιξαν τις πύλες στον παραλογισμό, υπονοώντας ότι υπάρχει μία άλλη πραγματικότητα που δεν έχει τίποτα το σχετικό με όσα έχουμε διδαχθεί από τη φυσική.

4) Περιφρόνηση στην φιλοσοφία και στη δημιουργική σκέψη χιλιάδων στοχαστών και φιλοσόφων*. Οι περισσότεροι φιλόσοφοι από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα έχουν διατυπώσει όλους τους συλλογισμούς και τις απόψεις που αποδεικνύουν ότι όλα τα πράγματα "υπακούν" σε κοινούς νόμους ή υπο­τάσσονται στην ίδια αρχή ή συνδέονται πάντοτε με κάτι κοινό, ή αποτελούνται από την ίδια ουσία.

5) Επέμειναν, πρόβαλαν προκλητικά και διατήρησαν μακροχρόνια μία αντι-επιστημονική ιδέα, ένα παραλογισμό, χωρίς αίσθηση σεβασμού της νοημοσύνης των ανειδίκευτων, αφού με τον ελάχιστο σεβασμό θα ήταν αρκετή μία προ­ειδοποίηση για πιθανή ανατροπή αυτής της ιδέας, στη συνέντευξη, στην ομιλία τους, κατά την ενημέρωση ή με μία απλή ανακοίνωση.

6) Αποδέχτηκαν τον παραλογισμό ένας πολύ μεγάλος αριθμός επι­στημόνων από την παγκόσμια κοινότητα, ανάμεσά τους οι πιο διάσημοι επι­στήμονες και αυτοί που ήταν οι πιο κατάλληλοι και επιφορτισμένοι για να μη γίνει ένα τέτοιο λάθος.

7) Διέθεταν τα τελειότερα όργανα, τα πιο εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα και άφθονο χρόνο, αυτοί οι οποίοι ήταν επαγγελματίες και σε μερικές περιπτώσεις με τη χρηματο­δότηση τεράστιων χρηματικών ποσών, ενώ οι αρχαίοι φιλόσοφοι κατείχαν το ένα εκατομ­μυριοστό της δικής τους γνώσης.

8) Είχαν όλα τα πλεονεκτήματα για να μην κάνουν τέτοια παιδαριώδη λάθη και για να μην πέσουν σε τέτοια πλάνη, όπως μόρφωση, φήμη, φιλοδοξία, ενη­μέρωση, συνεργασία και σοβαρές ενδείξεις του σφάλματος, τις οποίες υπο­βάθμιζαν.

 αφάνταστη... υπόθεση

9) Στα συνηθισμένα βιβλία της φυσικής υπήρχαν οι παρατηρήσεις και οι πληροφορίες που πρόδιδαν τη σωστή κατεύθυνση των ερευνών για να αποφευχθούν τα θεωρητικά αδιέξοδά τους και για να βρεθούν οι λύσεις που αναζητούσαν, όμως εκείνοι δεν είχαν την παιδεία και τη νοοτροπία που χρειαζόταν για να μπορέσουν να εκτιμήσουν και να σκεφτούν σωστά. Για πολλοστή φορά έλειψε η παρρησία, έλαμψε η υπεροψία και χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Σας ερωτώ: Ήταν πιο λογικό, πιο έξυπνο, πιο συνεπές για έναν αστρο­φυσικό να αντιστρέψει τη μέγιστη συχνότητα fmax του Σύμπαντος (στην οποία τελειώνει το ηλεκτρο­μαγνητικό φάσμα), να την κάνει ελάχιστο χρόνο 1/fmax = Tmin και μετά αυτός να ψάξει τι υπήρχε σε αυτό το ελάχιστο χρονικό διάστημα; Αυτή την ανώριμη σκέψη έκαναν χωρίς να έχουν επίγνωση!

 

 

 

 

 

Η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα σχεδόν στο σύνολό της έχει αποδεχτεί σαν γεγονός τη δημιουργία του Σύμπαντος στο απόμακρο παρελθόν. Όλοι οι συγγραφείς και τα δημοσιο­γραφικά παπαγαλάκια επα­ναλαμβάνουν επί πολλές δεκαετίες μία από τις πιο μεγάλες ανοησίες της επιστήμης, με την "ασφαλιστική" κάλυψη των κορυφαίων φυσικών και των αστρονόμων. Να δούμε τώρα πώς θα υποβαθμίσουν και θα δικαιο­λογήσουν αυτή την ιστορική γκάφα! Και η αποτυχία γίνεται ακόμα πιο απίστευτη, διότι η διόρθωση και η απο­κάλυψη του λάθους δεν έγινε από την αμειβόμενη επιστημονική κοινότητα και από κάποιο ερευνητή αστρονόμο. Η ολο­κληρωμένη απάντηση στα αδιέξοδα της σύγχρονης αστρο­φυσικής και η διόρθωση στη θεωρία του Big Bang θα ακούει για πάντα στο τίτλο "Θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου και της Σχετικότητας της Ενέργειας" ή εναλλακτικά στον τίτλο "Θεωρία του Ολοκλη­ρωμένου και Ταυτό­χρονου Σύμ­παντος".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου και της Σχετικότητας της Ενέργειας ή Θεωρία του Ολοκληρωμένου και Κοινού Χρόνου Σύμπαντος : >>>

 

Πρώτη δημοσίευση στη Γη - www.cosmonomy.eu

 
 

 


* Η προσπάθεια για ενοποιημένη και συνολική απάντηση στα ζητήματα που αφορούν τη δημιουργία και τον προορισμό του κόσμου, καθώς και σε ένα πλήθος άλλων επιστημονικών ζητημάτων έχει ξεκινήσει από τους φιλόσοφους πριν από πολλούς αιώνες και με ισχυρά επι­χειρήματα. Η δυνατότητα μίας ενοποιημένης απάντησης για αυτά τα ζητήματα και η άποψη για την ύπαρξη κοινής ουσίας πίσω από το πλήθος των διαφορετικών πραγμάτων και δυνάμεων δεν είναι μία πρωτότυπη έμπνευση των σύγχρονων φυσικών, ούτε προέκυψε από "πιο αξιό­πιστες" επιστημονικές παρα­τηρήσεις. Μάλλον, αντιλήφθηκαν καθυστερημένα αυτή την πλευρά της πραγματικότητας, αφού έφτασαν στην ίδια διαπίστωση από τον πιο δύσκολο δρόμο και μπροστά στο αδιέξοδο της μηχανιστικής αντίληψης του κόσμου. Στο βιβλίο " Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας " των J. B. Burry & Russwell Meiggs διαβάζουμε, ίσως με κάποια υπερβολή:

" Ο Θαλής δεν ήταν μόνο ο πρώτος επιστήμονας. Ήταν επίσης ο πρώτος φιλόσοφος. Επιστήμη και φιλοσοφία δεν είχαν ακόμη χωριστεί. Ο Θαλής μπορεί να θεωρηθεί πρόδρομος όχι μόνο του Κοπέρνικου, του Νεύτωνα και του Λαπλάς αλλά και του Ντεκάρτ, του Μπέρκλεϋ και του Καντ. Αναζήτησε μια κοινή ουσία, μια μόνη αρχή που θα εξηγούσε την ποικιλία της φύσης και θα ανήγε τον κόσμο σε μια ενότητα και ένα σύστημα. Δεν έχει σημασία ότι βρήκε πως η αρχή αυτή είναι το νερό. Η αιώνια αξία του είναι ότι αναζήτησε αρχή ". (217, Εκδόσεις Καρδαμίτσα, 1998)

Χωρίς αμφιβολία, από μερικούς αιώνες πριν την έλευση του Ιησού Χριστού ήδη πολλοί φιλό­σοφοι, όχι απλώς είχαν σκεφτεί την περίπτωση το ανεξάντλητο πλήθος των φαινομένων να συν­δέονται μεταξύ τους με κάποιες σταθερές σχέσεις και με μία μόνο αρχή, αλλά τα αναζητούσαν κιόλας και τολμούσαν να διατυπώνουν θεωρίες. Από τότε, δεν έπαψαν να εμφανίζονται φιλόσοφοι και ερευνητές σε όλο τον κόσμο, που εξέφρασαν την ίδια άποψη (ενισμός ή μονισμός, αποκα­λείται).

 

www.cosmonomy.eu

ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ (REDSHIFT) ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΓΑΛΑΞΙΩΝ ;

Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ 13.700.000.000 ΕΤΗ ;

ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ (CMBR) ;

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΜΑΖΑΣ

► Αυτές οι παρατηρήσεις ενισχύουν τη θεωρία, ότι η δομή της ύλης ανα­δημιουργείται με κυματικά φαινόμενα που προκαλούνται με την ταλάντωση στη σταθερή ενέργεια του φυσικού χώρου.

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

© Κ. Γ. Νικολουδάκης, Επιμέλεια-Σχεδίαση 2004 - 2019

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024×768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | ΙΕ v.6.0 +

Go to Top