*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ, Η ΥΛΗ & ΤΑ ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 

Για δημιουργικά σκεπτόμενους!

 

 

*

 

our planet

*

 

*

star

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ


Gr lang  Eng language

???

ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΑΝ - ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 
 

 

Πώς οι φυσικοί νόμοι και οι δυνάμεις εφαρμόζονται. Όσα δεν σκέφτηκαν και δεν πρόσεξαν στη φυσική και στη φιλοσοφία τους τελευταίους αιώνες

 

1986 - 1998   |   2000 - 2008   |   2008 - 2012

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΜΠΑΝ

 

Μια ορθολογική και ενοποιητική θεωρία για το χρόνο, το χώρο, την ύλη, τις δυνάμεις και τη δομή του Σύμ­παντος. Η φύση και τα φυσικά φαινόμενα εξηγούνται με μια συνολική ποσότητα ενέργειας, η οποία ορθολογικά ταυτί­στηκε με τον ελεύθερο χώρο και με ταχύτατες δια­κυμάνσεις αυτής της σταθερής ποσότητας, οι οποίες ορθο­λογικά ταυτί­στηκαν με σωματίδια και ύλη. Η φυσική ερμηνεία για τη δομή του Σύμ­παντος και της ύλης ΔΕΝ παρου­σιάζεται απο­κλειστικά, ολοκληρωμένα, με συνά­φεια και χωρίς περίσσιες σκέψεις στις ιστοσελίδες. Για μια πιο συνεκτική ανάγνωση της αναπτυγμένης θεωρίας προτείνεται το κατέ­βασμα και η εκτύπωση των αρχείων κειμένου.

 

 

 

 

 

 

(

 

ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ & Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ

)

 

Επιλέξτε:

Εξήγηση της φύσης με άγνωστα, σπάνια, μοναδικά και φανταστικά φαινόμενα (π.χ. γεύση κουάρκ); Ή εξήγηση της φύσης αρχίζοντας από τα πιο γνωστά, τα πιο συχνά και τα πιο διαδεδομένα φαινόμενα (π.χ. ταχύτητα της κίνησης, ρυθμός δια­κύμανσης);

 

μαγνητική δύναμη

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ προσφέρονται στην επιστήμη και για την έρευνα, σε καθημερινή γλώσσα που όλοι οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν και με υπο­λογισμούς τους οποίους μπορεί ένας καλός μαθητής της μέσης εκπαίδευσης να ελέγξει και να αξιο­ποιήσει! Η γνώση, τα χρήματα, τα τεχνικά μέσα, οι ικανοί ερευνητές υπήρχαν. Όμως έλειπε κάτι άλλο πιο σημαντικό... το οποίο εκτιμήθηκε από το δημιουργό των ιστο­σελίδων και της κοσμο­λογικής θεωρίας που ακολούθως παρουσιάζεται συνοψι­σμένη. Πόσο σημαντικό είναι για τη ζωή αυτό που έλειπε... αποδεικνύεται από την ίδια τη φύση και τη ζωή. H σημασία του συνδέεται με τη φράση "αμερό­ληπτη σκέψη".

έντυπη έκδοση ψηφιακό βιβλίο cd-rom

Η αναπτυγμένη φυσική ερμηνεία για τη δομή του Σύμπαντος και της ύλης, με όλα εκείνα τα κομμάτια της σκέψης που διευ­κολύνουν αποκλειστικά την κατανόηση της κοσμο­λογικής θεωρίας και απαντούν με την απο­τελεσματική σειρά στις απορίες που δημιουργούνται, είναι διατυπωμένη σε τρία βιβλία και όχι στις ιστο­σελίδες. Στα (ψηφιακά και έντυπα) βιβλία, παρα­τηρούνται τα καθολικά γνωρίσματα και οι θεμελιώδεις σχέσεις όλων των επιμέρους πραγμάτων. Έτσι τα φυσικά φαινόμενα περιγράφονται ενοποιημένα, όπως κανένας μέχρι σήμερα δεν το έχει κάνει. Με παραγωγικό συλ­λογισμό και μαζί με τη μέθοδο της απαγωγής σε άτοπο φανερώνονται όλες οι ιδιαίτερες σχέσεις των φαινομένων, τις οποίες γνωρίζουμε από την αντίθετη κατεύ­θυνση της επα­γωγικής μεθόδου, ακόμα και για φαινόμενα που δύσκολα παρατηρούνται ή είναι πιο σύνθετα. Πολλά διαφορετικά φαινόμενα ανάγονται σε λίγα κοινά και πιο φανερά φαινόμενα και έτσι αυτά εξηγούνται. Τα ιδιαίτερα πράγματα με τις λεπτομέρειές τους ερμη­νεύονται ενιαία ως απο­τελέσματα λίγων φαινομένων κίνησης, συγχρονισμού και από ποσοτικές σχέσεις.

 

(

 

ISBN 978-960-93-2431-1  |  ISBN 978-960-93-4040-3

)

 

 

ΓΙΑΤΙ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ BIG BANG ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΓΚΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ !  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

Ερμηνεία και μαθηματική διερεύνηση

 

 

πίσω επόμενη

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

κοσμολογία, cosmology, in German: Kosmologie, in Italian and Portuguese: cosmologia, in France: cosmologie, in Spanish: cosmología, in Russian: космология, in Chinese: 宇宙论, in Hindi: ब्रह्मांड विज्ञान (), in Turkish: kozmoloji, in Swedish and Norwegian: kosmologi, in Arabic: الكوزمولوجيا علم الكونيات , in Hebrew: קוסמולוגיה

φιλοσοφία, philosophy, in German: Philosophie, in Italian and Portuguese: filosofia, in France: philosophie, in Spanish: filosofía, in Russian: философию, in Chinese: 哲学, in Hindi: दर्शन (tattvadnyaan), in Turkish: felsefe, in Swedish and Norwegian: filosofi, in Arabic: الفلسفة , in Hebrew: פילוסופיה

 

© Κ. Γ. Νικολουδάκης | Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Επιμέλεια-Σχεδίαση 2004 - 2019

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | ΙΕ v.6.0+