*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ, Η ΥΛΗ & ΤΑ ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 

Για δημιουργικά σκεπτόμενους!

 

 

*

 

our planet

*

 

*

star

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ


Gr lang  Eng language

 

???

(

 

)

 

 

► Οι ισχυρότερες παρατηρήσεις που ενισχύουν τη θεωρία για ένα Σύμπαν πλήρες και σταθερό:

<•> Αυτή η θεωρία, από τη γενική αρχή της εξάγει με λογική σειρά, συνδέει και προβλέπει πλήθος φαινομένων, τα οποία είναι ήδη γνωστά και ήδη έχουν παρατηρηθεί στη φυσική σαν τυχαίες και ανεξάρ­τητες ανακαλύψεις. Σε γενικές γραμμές, είναι καθοριστική η παρατήρηση γενικά για την ύπαρξη των περιοδικών φαινομένων, των κοινών ιδιοτήτων και των ίδιων νόμων σε όλη τη φύση, αφού όλα τα πράγματα θεωρούνται σχηματισμοί από ταχύτατες ταλαντώσεις ενέργειας σε μια σταθερή ποσότητα, που βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας.

<•> Η ύλη, είτε εδώ κοντά είτε μακριά μας, συνδέεται με κάτι κοινό, με μία κοινή πραγματικότητα και μάλιστα έτσι, που η ύλη διατηρεί παντού την ίδια δομή. Ο χώρος σαν δυναμική ενέργεια συμμετέχει μόνιμα για τη διατήρηση της ύλης και στο σχηματισμό της δομής της. Ο κοινός χώρος αποτελεί τον πυρήνα για όλα τα επιμέρους δομικά στοιχεία.

<•> Η (αρνητική) αδράνεια του ίδιου του κενού χώρου εμφανίζεται με τις διακυμάνσεις που ονομάζουμε ηλεκτρο­μαγνητικές. Η κίνηση στη φύση γίνεται και χωρίς τα ορατά σώματα και η αδράνεια είναι ένα ευρύτερο φαινόμενο από τη μάζα. (Mmax / c = M / V εξίσωση του Β. Καραμίχα)
<•> Στις μικρότερες επιβραδύνσεις ανιχνεύουμε τις ηλεκτρομαγνητικές διακυμάνσεις των πιο χαμηλών συχνοτήτων. Στις μεγαλύτερες επιβραδύνσεις ανιχνεύουμε τις υψηλότερες συχνότητες του ηλεκτρο­μαγνητικού φάσματος μέχρι του ορατού φωτός. Σε ακόμα πιο μεγάλες επιβραδύνσεις ανιχνεύουμε τα μικρότερα μήκη κύματος σαν σωματίδια.

<•> Ιδιαίτερα προβλέπει και ερμηνεύει το βαρυτικό πεδίο σαν ηλεκτρο­μαγνητικά κύματα ανάποδα στο χρόνο, τα οποία μεταβιβάζουν διαρκώς ενέργεια προς τη δομή της ύλης, συγκεντρωτικά και με όριο ένα ελάχιστο μήκος ακτίνας. Είναι σημαντική η θεωρητική παρατήρηση (η οποία έχει γίνει πριν από το ξεκίνημα αυτής της μαθηματικής διερεύνησης), ότι η ταλάντωσης της ενέργειας εμφανίζεται πάντα και παντού με δύο αντίθετους τρόπους κίνησης, λόγω της ισότροπης και ισοσταθμισμένης παρουσίας του πεπερασμένου χώρου. Ο ένας τρόπος γίνεται με συγκεντρωτικά κύματα και η ενέργειά του λέγεται βαρύτητα. Με την προσέγγιση στο ελάχιστο μήκος της ακτίνας το πλάτος των συγκεντρωτικών κυμάτων αυξάνει. Ο άλλος τρόπος γίνεται με αποκεντρωτικά κύματα του ίδιου χώρου και τον λέμε ηλεκτρο­μαγνητική ακτινοβολία. Με την απομάκρυνση από το ελάχιστο μήκος της ακτίνας το πλάτος των αποκεντρωτικών κυμάτων μειώνεται και εξασθενούν.

Η σταθερή παρουσία της ύλης συνεπάγεται σταθερή συνύπαρξη των δύο αυτών κυματικών φαινομένων, αφού στην ουσία πρόκειται για την ίδια ενέργεια που αυξομειώνεται χωρίς να καταστρέφεται η ισορροπία του "κενού" χώρου. Η ισορροπία συνυπάρχει και διατηρείται μαζί με αυτή τη δυναμική διαδικασία επαναφοράς και όχι με την πλήρη ακινησία, αφού τότε η ενέργεια χωρίς μεταβολή δεν θα είχε κανένα νόημα και τότε ο κενός χώρος δεν θα ήταν φορέας κάποιας ενέργειας. Η ενέργεια του χώρου είναι ισότροπη και η ίδια ποσότητα για κάθε υλικό πράγμα ενώ σχετικά παρουσιάζεται αντιθέτως σαν απουσία υλικού κόσμου.

<•> Ο κενός χώρος δεν διαστέλλεται, αλλά τρέμει και ταλαντώνεται με την πιο υψηλή συχνότητα της φύσης. Ο κενός χώρος ταλαντεύεται όπως τα στάσιμα κύματα με το ελάχιστο μήκος μεταξύ των κυμάτων και έτσι συντηρείται η ενέργειά του. Τα φαινόμενα που δημιουργούν την ύλη ερμηνεύονται σαν κυματικές διαδικασίες από περιοδικές μεταβολές στην ισορροπημένη ενέργεια του κενού χώρου. Αυτή η συνολική ποσότητα ενέργειας είναι η ίδια για όλα τα πράγματα και όλα τα πράγματα υπάρχουν με τις ίδιες ταλαντώσεις ή διακυμάνσεις ενέργειας ενός και του ίδιου δυναμικού χώρου. Το Σύμπαν δημιουργείται διαρκώς σε μικρο­σκοπικές διαστάσεις, από ορισμένες διακυμάνσεις της ενέργειας, οι οποίες ξεκινούν στο ελάχιστο μήκος και ακτίνα του κενού χώρου (σαν ηλεκτρομαγνητικές) αλλά αυτές κορυφώνονται στη δομή της ύλης. Έτσι, διορθώνει την ασυνεπή ερμηνεία που δίνουν με τον όρο της "διαστολής", αφού η παρατήρηση του φαινομένου redshift δεν αμφισβητείται, αλλά συνδέεται με το φαινόμενο όπου η συνολική ενέργεια στη μέγιστη περίοδο είναι η ενέργεια που σχετικά ξεκινάει να αποκεντρώνεται από το μήκος μιας ελάχιστης ακτίνας με τον πιο γρήγορο ρυθμό. Ο κενός χώρος με το μέγιστο μήκος αντιστοιχεί στην ποσότητα ενέργειας της μέγιστης χρονικής περιόδου.

<•> Η ταυτόχρονη παρουσία του Σύμπαντος προς τα επιμέρους πράγματα από την πλησιέστερη απόστασή του επενεργεί (περιοδικά και στιγμιαία) και φαίνεται σαν "πυρηνική δύναμη", ενώ από μακριά και εξωτερικά φαίνεται σαν απουσία του κενού χώρου και επενεργεί σαν "βαρύτητα". Η κυματική μεταβίβαση ενέργειας του "κενού" χώρου κατά συγκεντρωτικό τρόπο (βαρύτητα), σε αντίθεση με την απο­κεντρωτική συμπεριφορά των ηλεκτρο­μαγνητικών κυμάτων είναι τα αντίστοιχα φαινόμενα, τα οποία φαντάστηκαν σαν συστολή και διαστολή.

<•> Η ηλικία του Σύμπαντος ερμηνεύεται εξ αρχής σαν το φαινόμενο της μέγιστης χρονικής περιόδου μέσα στη οποία το Σύμπαν έχει γίνει με όλους τους δυνατούς τρόπους και υπάρχει με το σύνολο της ενέργειάς του, σε σχέση με το ελάχιστο χρονικό διάστημα στο οποίο το Σύμπαν συγχρόνως απουσιάζει. Η απόσταση μέσα στο χώρο συμπίπτει με απόσταση στο χρόνο. Τα μικρότερα μήκη περιέχονται στα μεγαλύτερα μήκη του χώρου και τα μικρότερα χρονικά διαστήματα περιέχονται στα μεγαλύτερα και δεν προηγούνται σε ένα μοναδικό "ευθύ" χρόνο αναγκαστικά. Για τη φύση μέσα στο χώρο δεν υπάρχει στιγμή "μηδέν" της δημιουργίας, διότι στη στιγμή μηδέν υπάρχει το πλήρες Σύμπαν, το οποίο αποτελεί μια σχετική αρχή για τη φύση.

<•> Πιο συγκεκριμένα. Τα ελαφρύτερα χημικά στοιχεία υπάρχουν σε περισσότερη ποσότητα διότι δημιουργούνται με την απώλεια μικρότερων ποσών ενέργειας, με μικρότερες συχνότητες μεταβίβασης, απ' όσο χρειάζεται για τα βαρύτερα στοιχεία και χρειάζονται πιο λίγη ενέργεια για να παραχθούν και να συντηρηθούν. Επειδή είναι ποσά ενέργειας hf με συχνότητα μεγαλύτερη των μικροκυμάτων, γι' αυτό η θέση τους σε μια σειρά προτεραιότητας, βάσει της περιόδου και της ποσότητας της ενέργειας βρίσκονται μετά το φως. Τα χημικά στοιχεία που είναι βαρύτερα του ηλίου, χρειάζονται περισσότερη ενέργεια και υψηλότερες συχνότητες ανταλλαγής και μεταβίβασης και περισσότερη αυξομείωση της ενέργειας και οι συνθήκες αυτές υπάρχουν στα ισχυρά βαρυτικά πεδία. Έτσι, είναι λογικό να παρατηρούμε πιο άφθονο το υδρογόνο και το ήλιο, αφού αυτά τα στοιχεία μπορούν να δημιουργούνται σαν ηλεκτρο­μαγνητικά φαινόμενα πιο εύκολα, παντού μέσα στο χώρο και με τα ασθενέστερα βαρυτικά πεδία.

<•> Η θεωρία του Ολοκληρωμένου Σύμπαντος, συνδέει μαθηματικά την ελάχιστη ποσότητα ενέργειας hf μ' ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα αλληλεπίδρασης h/Tmin = hfmax/Tmax. Τα κύματα υψηλότερων συχνοτήτων μεταβιβάζουν συγχρονισμένα την ίδια ελάχιστη ενέργεια. Στον ελάχιστο χρόνο Tmin μεταβιβάζεται πάντα η ίδια ελάχιστη ποσότητα ενέργειας. Ερμηνεύει τα σωματίδια σαν στοιχειώδη ποσά ενέργειας hf, ποσότητες ενέργειας, που παράγονται, ταλαντώνονται ή ανταλλάσσονται από κυματικές μεταβολές στα πιο μικρά χρονικά διαστήματα.  Τα δομικά στοιχεία της ύλης σχηματίζονται από τα ίδια στοιχειώδη ποσά ηλεκτρο­μαγνητικής ενέργειας, όταν αυτά διατηρούνται σε στάσιμες καταστάσεις.

<•> Το φαινόμενο της μάζας συνδέεται μαθηματικά με μια άγνωστη σχέση αναλογίας με μια ταχύτητα. Αυτή η μαθηματική σχέση είναι: C/V=Mmax/M και διατυπώθηκε από άλλο πρόσωπο (τον Ευάγγελο Καραμίχα) χωρίς τη σωστή φυσική ερμηνεία. Για κάθε ποσό ταχύτητας που μειώνεται η μέγιστη ταχύτητα c αντιστοιχεί μια αδράνεια. Στη μέγιστη ελάττωση της ταχύτητας, η αδράνεια γίνεται μέγιστη. των διακυμάνσεων του κενού χώρου Το μικρότερο ποσό της μείωσης παρουσιάζεται αρχικά με τις μικρότερες διακυμάνσεις του κενού χώρου, με την αδράνεια των ηλεκτρο­μαγνητικών κυμάτων. Πιο φανερά (όταν η ταχύτητα μειωθεί περισσότερο) ο κενός χώρος εμφανίζεται με την αδράνεια των εντοπισμένων σωματιδίων. Όλες οι ακτινοβολίες είναι η κυματική κίνηση του κενού χώρου.

<•> Το φως δεν είναι η κίνηση των σωματιδίων, είναι η ταλάντωση ή διακύμανση του ίδιου του χώρου και μάλιστα, με ρυθμούς μικρότερους από τις μέσες τιμές. Το φως (το ορατό φάσμα) πλησιάζει, αλλά δεν είναι η κίνηση ακριβώς με τη μέγιστη ταχύτητα c. Ένα παράδειγμα: Στο ιώδες χρώμα αντιστοιχεί ταχύτητα (c– 3,04 ·10-20 m/s). Για κάθε 1Hz αναλογεί ένα ποσό μείωσης της μέγιστης ταχύτητας c της τάξεως 10-34 m/s.

<•> Οι παγκόσμιες φυσικές σταθερές c,G,h είναι σχέσεις από την ύπαρξη σταθερών ελάχιστων και μέγιστων ορίων (βασικά χρόνου, μήκους, ταχύτητας, ρυθμού μεταβολής της κίνησης, συχνότητας, δύναμης και ποσότητας ενέργειας στη μονάδα του χρόνου) που ρυθμίζουν όλες τις μεταβολές της ενέργειας. Εμφανίζονται και συνδέονται μεταξύ τους, επειδή οι μεταβολές των μεγεθών στα θεμελιώδη φαινόμενα γίνονται με ορισμένα αξεπέραστα max και min όρια.

<•> Εξηγεί με μαθηματικές σχέσεις, γιατί η δομή της ύλης σχηματίζει το πρώτο άτομο με τα συγκεκριμένα ποσά μάζας και τις συγκεκριμένες διαστάσεις (μάζα ισορροπίας). Τα ποσά της ενέργειας, του μήκους και του ρυθμού με τα οποία σχηματίζονται τα βασικά σωματίδια της ύλης είναι οι μέσες τιμές στην αυξομείωση των μεγεθών, που γίνεται με σταθερά ελάχιστα και μέγιστα όρια.

√(Mmin · Mmax ) =√(0,737248 x10-50 x 0,3335641 x10-8 )=

√0,2459194 x10-58 = 4,959025 x10-30 kg

Mmin Ελάχιστη αδράνεια, Mmax Μέγιστη αδράνεια

 

ΟΙ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ min-max ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ c, G, h ΚΑΙ ΟΤΑΝ λmin =hbar·2π  

ΣΧΕΣΗ

 

ΓΙΑ λmin = h

ΓΙΑ Mpl = √(ch/G)

Mο = h·f/c2 =

4,959029 x10-30 kg

2,0056443 x10-29 kg

Eο = M·c2 =

4,456952 x10-13 J

1,8025828 x10-12 J

fο =E/h =M/Mmin =

6,726398 x1020 Hz

2,7204444 x1021 Hz

λο = h/M·c = c/f =

4,456952 x10-13 m

1,1019978 x10-13 m

Fο = M c f = E/λ =

1,0000 N

16,357408 N

 

 

 

fup = fmax /f =

6,726399 x1020 Hz

2,720445 x1021 Hz

Mο / Me =

5,44387

22,01735

Mp / Mο =

337,288

83,39569

Mο η μέση ποσότητα αδράνειας,  fο η μέση τιμή συχνότητας, λο το μέσο μήκος κύματος,  Eο η μέση ποσότητα η/μ ενέργειας, λmin το ελάχιστο μήκος κύματος, Mpl η μέγιστη αδράνεια με όριο της μάζα √(ch/G), h η σταθερά Planck 6,62606 x10-34 J·s, Me η μάζα του ηλεκτρονίου, Mp η μάζα του πρωτονίου.

 

<•> Προβλέπει το όριο μιας μέγιστης συχνότητας fmax ή ρυθμού για τη διακύμανση και τη μεταβίβαση της ενέργειας ή αντίστοιχα ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα για την αντιστάθμιση μιας ελάχιστης ελάττωσης στην ενέργεια. Απεριόριστη αύξηση της συχνότητας (f∞), θα σήμαινε ακόμα, άπειρη ποσότητα μεταβίβασης κυματικής ενέργειας στη μονάδα του χρόνου. Το ανώτατο όριο στον αριθμό των κυμάτων ανά μονάδα του χρόνου σημαίνει ακόμα ένα ανώτατο όριο στην ποσότητα της ενέργειας που μπορεί να αποσπαστεί κυματικά στη μονάδα του χρόνου.

<•> Ερμηνεύεται η ανεξαρτησία της βαρυτικής δύναμης από τη χημική σύσταση.

<•> Ο μέγιστος ρυθμός μεταβολής amax σχετίζεται άμεσα με την παρουσία της μέγιστης βαρυτικής δύναμης, την οποία αποκαλούμε "πυρηνική". Τα δομικά στοιχεία διατηρούνται με κοινό πυρήνα τη συνολική ενέργεια του ολοκληρωμένου Σύμπαντος η οποία ανιχνεύεται στις μικρο­σκοπικές διαστάσεις από τις διακυμάνσεις του κενού χώρου

<•> Το ελάχιστο μήκος κύματος λmin σχεδόν συμπίπτει με την σταθερά h, η οποία δεν είναι μόνο μια θεωρητική ποσότητα. Με τη σταθερά h συνδέονται θεωρητικά και τεχνολογικά όλα τα ηλεκτρο­μαγνητικά φαινόμενα. Το ελάχιστο μήκος κύματος λmin σχεδόν συμπίπτει με την σταθερά h και συνεπώς με την ποσότητα h/2π η οποία είναι καθοριστική για τη δομή της ύλης και ρυθμίζει ακτίνες και μήκη τροχιών στη δομή της ύλης. Κατά συνέπεια και οι τρεις παγκόσμιες σταθερές h,c,G εμφανίζονται και συνδέονται μεταξύ τους, μόνο και μόνο επειδή το ελάχιστο μήκος λmin σχεδόν συμπίπτει με τη μικροσκοπική ποσότητα της σταθεράς h. Το ελάχιστο μήκος λmin πλησιάζει την ποσότητα h ≈ 10-34 m και αυτό σημαίνει ότι για μεταβολή σε μια τόσο μικρή ποσότητα (με 16,3574 φορές για το μήκος λpl) αλλάζουν τα πάντα στη φυσική και στο Σύμπαν! Έτσι, τόσο απλά, από μια θεωρητική παρατήρηση που μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε καλός μαθητής σχολείου, φανερώνεται ακόμα, η δυσκολία να ερμηνευτεί το πλήθος των μικροσκοπικών φαινομένων και η δομή των υλικών στοιχείων και η ανάγκη της φύσης να είναι γρήγορη στις δημιουργικές διεργασίες της, αφού οι μικρο­σκοπικές μεταβολές δεν πρέπει να αποκλίνουν στο ελάχιστο, για να μη χάνεται ο συγχρονισμός και η δημιουργική συνάντηση των φαινομένων.

<•> Όλα τα ηλεκτρο­μαγνητικά φαινόμενα τα οποία περιγράφονται με τη σταθερά k, με τα φαινόμενα της διηλεκτρικής σταθεράς εο και της μαγνητικής διαπερατότητας μο του κενού χώρου, με τη σταθερά λεπτοδομής α και με ποσότητες ηλεκτρικού φορτίου Cb είναι τα ίδια φαινόμενα που περιγράφονται με τις σταθερές h,c,G με μια μικρή απόκλιση στις τιμές τους.

 

 

(

 

)

 

ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

planet Earth

 

bang! Όπως η έννοια της ισορροπίας και της σταθερότητας δεν θα είχε νόημα χωρίς την έννοια της κίνησης και της αλλαγής, έτσι επίσης η έννοια της διατήρησης της ενέργειας δεν θα είχε νόημα χωρίς την παραβίασή της (...) Οι νόμοι που ρυθμίζουν την ύπαρξη και τη δομή των υλικών στοιχείων δεν είναι μηνύματα που έρχονται από έξω τους, εξ αποστάσεως και σαν εικονικοί. Οι νόμοι αυτοί ξεκινούν από το κοινό "σύνδεσμο" που έχουν όλα τα δομικά στοιχεία με έναν και τον ίδιο "κενό" χώρο, με μία και την ίδια ολοκληρωμένη πραγματικότητα, με την ίδια "κοινόχρηστη" ποσότητα ενέργειας, τελικά από την ίδια τους την (αόρατη) ουσία. Η συνολική ποσότητα ενέργειας είναι η ίδια για όλα τα πράγματα και όλα τα δομικά στοιχεία σχηματίζονται με τις ίδιες διακυμάνσεις ενέργειας ενός και του ίδιου δυναμικού χώρου.

 

 

ΓΙΑΤΙ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ BIG BANG ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΓΚΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ !  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

Ερμηνεία και μαθηματική διερεύνηση

 

 

πίσω επόμενη

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

 

κοσμολογία, cosmology, in German: Kosmologie, in Italian and Portuguese: cosmologia, in France: cosmologie, in Spanish: cosmología, in Russian: космология, in Chinese: 宇宙论, in Hindi: ब्रह्मांड विज्ञान (), in Turkish: kozmoloji, in Swedish and Norwegian: kosmologi, in Arabic: الكوزمولوجيا علم الكونيات , in Hebrew: קוסמולוגיה

φιλοσοφία, philosophy, in German: Philosophie, in Italian and Portuguese: filosofia, in France: philosophie, in Spanish: filosofía, in Russian: философию, in Chinese: 哲学, in Hindi: दर्शन (tattvadnyaan), in Turkish: felsefe, in Swedish and Norwegian: filosofi, in Arabic: الفلسفة , in Hebrew: פילוסופיה

 

© Κ. Γ. Νικολουδάκης | Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Επιμέλεια-Σχεδίαση 2004 - 2019

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | ΙΕ v.6.0+