ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΝ

Όπως η έννοια της ισορροπίας και της σταθερότητας δεν θα είχε νόημα χωρίς την έννοια της κίνησης και της αλλαγής, έτσι επίσης η έννοια της διατήρησης της ενέργειας δεν θα είχε νόημα χωρίς την παραβίασή της.

 

 

ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

 

Το κινούμενο οπτικό εφέ (swf) σε βίντεο >>>