ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Το κινούμενο οπτικό εφέ (swf) σε βίντεο >>>

ΕΙΣΟΔΟΣ

Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ) ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ