ΧΡΟΝΟΣ, ΧΩΡΟΣ, ΥΛΗ, ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Το κινούμενο οπτικό εφέ (swf) σε βίντεο >>>

ΟΡΙΣΜΟΙ: ΧΡΟΝΟΣ, ΧΩΡΟΣ, ΥΛΗ, ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Κοσμολογία, φυσική, φιλοσοφία