Περιοδικός Πίνακας των Στοιχείων

  IA IIA IIB IVB VB VIB VIIB VIIIB VIIIB VIIIB IB IIB IIIA IVA VA VIA

VIIA

O
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra Ac Unq Unp Unh Uns Uno Une
                     

Λανθανίδες

        Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

Ακτινίδες

        Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Όνομα Ατομικός Αριθμός Ατομικό Βάρος
Σημείο Τήξης Σημείο Βρασμού
Υπόμνημα
Μέταλλα

Στερεά. Καλοί αγωγοί της θερμότητας και του ηλεκτρισμού. Ο υδράργυρος σε υγρή κατάσταση.

Επαμφοτερίζοντα

Στερεά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα μεταξύ μετάλλων και αμετάλλων

Αμέταλλα

Κακοί αγωγοί του ηλεκτρισμού και της θερμότητας.

 

 

 

© copyright Κ. Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2013

 

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +