ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • Πληροφορία και διαχείριση της σκέψης

 


Gr Eng language

 

???

 

(

 

)

 

(

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ | ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

)

 

(

 

)

 

 

Κοσμονομία και Κοσμολογία

 

 

σφραγίδα αυθεντικότητας

Κοσμολογία και Κοσμονομία

Η επιλογή του ονόματος (domain name) για τη νέα τοποθεσία

cosmonomy.eu

συνδυάστηκε με την ολοκλήρωση της μετάφρασης της κοσμολογικής θεωρίας στην αγγλική γλώσσα. Όμως τα ζητήματα που παρου­σιάζονται στις ιστοσελίδες δεν περιορίζονται στην κοσμολογία. Περι­λαμβάνονται σκέψεις για την αρχή της γνώσης και για τη σχέση της ανθρώπινης ζωής με τη γνώση και τη σκέψη. Γι' αυτό η ονομασία «Κοσμονομία» είναι πιο κατάλληλη για να συμπεριληφθούν τα ζητήματα που σχετίζονται με τον ίδιο τον άνθρωπο ως «ερευνητή» αλλά και ως (υλικό) σώμα της φύσης που έχει επικοινωνία με τον εαυτό του και με άλλους ανθρώπους.

Αλλά και η κοσμολογία όπως την γνωρίζουμε από τους ξένους ερευ­νητές είναι μια επιστήμη στηριγμένη σε μερικές εικασίες που με απαγωγή εις άτοπο και ορθολογικά είναι σφαλερές. Δεν είναι μόνο η γνωστή εικασία της αρχικής Δημιουργίας του χωρο-χρόνου που έχει παρα­πλανήσει την έρευνα. Αγνοούν ακόμα ότι ξεκινούν με μια λανθασμένη αντί­ληψη για τον κόσμο ως σύνολο εξωτερικών και ξεχωριστών σωμάτων και με τη φαντασία ότι ο αστρονομικός κόσμος ρυθμίζεται μόνο από εξω­τερικές δυνάμεις και από (αόρατους) φυσικούς νόμους. Χωρίς καμία εξήγηση για το πώς οι φυσικοί νόμοι εφαρμόζονται σε ένα κόσμο τόσο απλωμένο στο χώρο και στο χρόνο. Αυτή η άγνοια έχει εμποδίσει την ορθο­λογική σκέψη στην έρευνα για την αρχή του Κόσμου, ενώ από την άλλη πλευρά, έχουν εκτιμηθεί υπερβολικά η συλλογή τυχαίων παρα­τηρήσεων και οι μαθηματικοί υπολογισμοί (χωρίς ερμηνεία των φυσικών φαινο­μένων ή με λανθασμένη ερμηνεία). Μια άλλη συνέπεια είναι ότι οι κοσμο­λογικές θεωρίες περιγράφουν τον κόσμο καθαρά ως ποσότητες ύλης ΧΩΡΙΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑ­ΝΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ. Έτσι αναζητούν πώς επι­τυγχάνεται η οργά­νωση και ο συγχρονισμός σε μια χαοτική ποσότητα ύλης και δημο­σιεύονται με σοβαρότητα πολλές απίθανες και παράλογες σκέψεις. Μια άλλη λογική συνέπεια (της περιγραφής των πραγμάτων ως εξωτερικών μεταξύ τους και χωρίς ταυτόχρονη σύνδεση με ένα κοινό σύνολο), είναι η πλήρης αποξένωση της ζωής ως ψυχο­λογικό φαινόμενο από την ύλη και η αδυναμία να εξηγηθεί πώς η ζωή εμφα­νίζεται από το συνδυασμό των δομικών στοιχείων. Αυτή η ανορθολογική κοσμο­λογία όπως έχει παρου­σιαστεί τα τελευταία 100 χρόνια δεν είναι η κοσμο­λογία όπως έχει ανα­πτυχθεί ορθολογικά (σε τρεις δεκαετίες) από τον δημιουργό της Κοσμο­νομίας. Με την ονομασία «Κοσμονομία» υπαινίσ­σομαι επίσης μια διαφορά από τη γνωστή Κοσμολογία που θυμίζει την διαφορά ανάμεσα στην Αστρο­νομία και την Αστρο­λογία.

σήμα cnΌλα αυτά τα ζητήματα που φαίνονται σαν άσχετα από την καθημερινή ζωή μας είναι τα πιο σημαντικά και αυτό απο­καλύπτεται πρωτότυπα και προκλητικά από τις ιστο­σελίδες της Κοσμο­νομίας. Μια γνωστή λέξη συνοψίζει πώς τα ζητήματα για την αρχή της γνώσης και του Κόσμου συνδέονται με τη ζωή μας και είναι τα πιο σημαντικά: Η λέξη «Ηθική». Η επιλογή αυτής της συνηθισμένης λέξης ίσως εμποδίζει την κατανόηση της Ηθικής όπως παρουσιάζεται εδώ με απαραίτητα για την ανθρώπινη ζωή την ερευνητική σκέψη και τον πνευματικό προσανατολισμό. Στις σελίδες της Κοσμονομίας παρουσιάζονται όλες αυτές οι σκέψεις, με ασταμάτητη προσπά­θεια για να κατανοηθούν και να απαντηθούν όλες οι απορίες που δημι­ουργούνται. Η Κοσμονομία είναι η επιστήμη που έλειπε για να μην παρουσιά­ζεται η φαντασία ως γνώση, η πληροφορία ως αξιόπιστη και για να μην παρου­σιάζεται γενικά η γνώση ως λιγότερη άγνοια και χρήσιμη για όλους. Η εισαγωγή στην Κοσμονομία στις σελίδες που ακολουθούν θα μπορούσε να είναι εισαγωγή στην Κοσμολογία. Είναι μια εισαγωγή για το τι είναι η έρευνα πριν από κάθε έρευνα και γράφτηκε συνοπτικά για τις πρώτες σελίδες του site. Η κοσμολογική θεωρία παρουσιάζεται ολόκληρη σε ξεχωριστό βιβλίο.βιβλίο

Τι περιλαμβάνει η Κοσμονομία

Κοσμονομία της Φύσης + Κοσμονομία του Πνεύματος

(Φυσική Κοσμονομία και Πνευματική Κοσμονομία)

 

 ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ... ΣΚΕΨΗ

-

 

Μην περιμένετε τελικές απαντήσεις για να ζήσετε στην πραγματικότητα και για να απαλλαγείτε από τα ψέματα. Μην περιμένετε πότε οι καθη­γητές σε όλο τον κόσμο θα συγγράψουν τα βιβλία με τις οριστικές απαντήσεις και πότε θα τις ανα­παράγουν μέσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για να ζήσετε προσα­νατολισμένοι μην περιμένετε περισ­σότερες πληροφορίες από κάποιο περιοδικό που θα δείτε τυχαία σε μια διαφήμιση ή να σας φέρει τα εντυπωσιακά νέα ο γείτονάς σας. Μην περιμένετε πότε θα δοθεί το όνομα ενός ερευνητή στα δισε­κατομμύρια άστρα που χαρτο­γραφούνται για να σκεφτείτε τις πιο πιθανές απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα. Ζητήστε τη βεβαιότητα με τη δική σας σκέψη και όχι με τυφλή εμπιστοσύνη σε πρόσωπα ή σε πλειοψηφικές απόψεις και ξεχωρίστε τον κόσμο από τη φαντασία σας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι οι πειστικές σκέψεις μερικές φορές χρειάζονται υπομονή και χρόνο, περισσότερη προσπάθεια και πιθανόν κάποια εκπαι­δευτική προ­ετοιμασία. Οι σύντομες απαντήσεις, συχνά δεν είναι πειστικές, εκτός αν εμπι­στευό­μαστε τυφλά το πρόσωπο ή επειδή ξέρουμε, ότι την ίδια απάντηση θα λάβουμε από ανε­ξάρτητους ερευνητές και καθηγητές.

 Πολλές απορίες είναι απο­καλυπτικές της πραγ­ματικότητας και των προ­καταλήψεων από μόνες τους. Διαβάστε σε μια ξεχωριστή σελίδα μερικές πρώτες απορίες και προσθέστε μερικές δικές σας...>>>

 

 

(

 

)

 

(

Σχετικότητα του χρόνου ή της ενέργειας ; - Οι μεγάλες παγίδες της εμπειρίας - Οι "μικρές εκρήξεις" του άτμητου χώρου...

)

 

 

 

 

left hand

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΕΠΟΜΕΝΗ

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

 

Ζήτησες εμπιστοσύνη; Ανάλαβε τις ευθύνες σου!
 Εμπιστεύθηκες; Μη λες ότι δεν ήξερες!

Η γνώση δεν λείπει. Μάθε να αμφιβάλλεις!

Η ζωή είναι δική σου. Η σκέψη είναι δική σου;

 

 

the-background

Go to Top