(

ΓΝΩΣΗ & ΣΚΕΨΗ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

header message

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • Αφαιρετική σκέψη & αμεροληψία

 


Gr Eng language

 

???

 

(

 

)

 

(

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ | ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

)

 

(

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ

)

 

Σελ  15 από 24

15. Κοσμονομία: Τα ξεχωριστά πράγματα υπάρχουν, ενεργούν και παράγουν αποτελέσματα με όρους που επι­βάλλονται από μια κοινή πραγματικότητα

 

 

σφραγίδα αυθεντικότητας

Όλα τα πράγματα είναι μέρη ενός κοινού συνόλου με το οποίο έχουν την πραγ­ματικότητά τους. Η πραγμα­τικότητά τους δεν προέρχεται από κανένα ξεχω­ριστό πράγμα. Από ορθο­λογική σκέψη φαίνεται εύκολα ότι πολλά πεδία έρευνας συναν­τιούνται και έχουν ένα σύνδεσμο ανεξάρτητα από το χρόνο και το χώρο. Η πρώτη εξήγηση για το σύνδεσμό τους είναι ότι κάποια θεμελιώδη και κοινά φαινόμενα επανα­λαμβάνονται με διαφορετικούς τρόπους και τότε το φαινόμενο το αντι­λαμβανό­μαστε δια­φορετικό, με διαφορετική μορφή και σύνθεση και μετά περι­γράφεται με νέες λέξεις. Ωστόσο για την ποικιλία των φαινομένων και των συνδυασμών υπάρχει μια κοινή βάση, κάποια θεμελιώδη φαινόμενα και οι προϋποθέσεις με τις οποίες είναι δυνατές οι μετα­μορφώσεις των φαινο­μένων (έτσι ώστε τα φαινόμενα να ανήκουν στον πραγματικό κόσμο και όχι στη φαντασία μας). Μια τέτοια "βάση" φαίνεται ότι είναι η φυσική "ύλη", όπως πολλοί θα απαντούσαν σαν να είχε λυθεί πλήρως το πρόβλημα για τα θεμελιώδη γνωρίσματα του κόσμου ή της πραγμα­τικότητας. Όπως θα φανεί (με ορισμένα άτοπα και αντιφάσεις) η κοινή βάση όλων των πραγμάτων δεν είναι μόνο η φυσική ύλη.*1 Όμως είναι αλήθεια, ότι τα δια­φορετικά πεδία έρευνας πειθαρ­χούν σε μια κοινή γνώση (από αφη­ρημένες έννοιες και λογικές σχέσεις) που αντανακλά κοινά στοι­χεία και νόμους όλων των ξεχωριστών πραγμάτων (ανεξάρτητα από τη μορφή και την ονομασία τους). Οι προ­ϋποθέσεις με τις οποίες τα πράγ­ματα δημι­ουργούνται και έχουν τις προ­διαγραφές τους (και υπάρχουν ανεξάρτητα από τη δική μας παρα­τήρηση) είναι αυτό που απλο­ποιημένα ονο­μάζεται "πραγμα­τικό­τητα". σήμα cnΥπάρ­χουν νόμοι και χαρακτη­ριστικά στα πράγματα και για την εμφάνιση της ζωής, τα οποία δεν δημιουργούνται τώρα. Δεν εισάγονται τώρα και δεν εξαρτιόνται από το περι­βάλλον. Αντιθέτως, κάποια χαρακτη­ριστικά και σταθερές προ­ϋποθέσεις επιβάλ­λονται για να ξεκινή­σουν τα πράγματα και η ζωή.

 

 


*1 Πρέπει να σταματήσει η εξίσωση του κόσμου με την ύλη. Άλλο πράγμα είναι ο κόσμος ως ενιαίο και πλήρες σύνολο και άλλο πράγμα είναι η ύλη. Η ύλη είναι τα ελάχιστα κομμάτια του παζλ και όπως έχω γράψει, η ύλη είναι μια έλλειψη πραγματικότητας ή η ελάχιστη πραγματικότητα και βρί­σκεται μέσα στον πλήρη κόσμο.

 

 

 

 Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

-

<•> Επαρκή αιτία για τα πράγματα δεν γνωρίζουμε, επαρκή σκοπό για τη ζωή δεν γνωρίζουμε, επαρκή γνώση για τον κόσμο δεν έχουμε και συμπτωματικά εμείς δεν έχουμε αρκετή αυτογνωσία ούτε είμαστε αυτοτελείς. Η συνέχεια στην επόμενη σελίδα >>>

 

 

 

(

 

)

 

(

)

 

 

 

 

left hand

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΕΠΟΜΕΝΗ

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

 

Ζήτησες εμπιστοσύνη; Ανάλαβε τις ευθύνες σου!
 Εμπιστεύθηκες; Μη λες ότι δεν ήξερες!

Η γνώση δεν λείπει. Μάθε να αμφιβάλλεις!

Η ζωή είναι δική σου. Η σκέψη είναι δική σου;

 

 

 

 

 

Go to Top

 

© copyright Κ. Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2020

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ            symbol of eye in red rings            ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024×768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0+

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px