(

ΓΝΩΣΗ & ΣΚΕΨΗ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

header message

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • Σκέψη και γνώση για την επιβίωση...

 


Gr Eng language

 

???

 

(

 

)

 

(

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ | ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

)

 

(

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ

)

 

Σελ  19 από 24

19. Η κοινή πραγμα­τικότητα και ο κόσμος ως Σύνολο

 

 

σφραγίδα αυθεντικότητας

Στη φυσική περιγράφονται και εξηγούνται ένα πλήθος από φυσικά φαινόμενα με κάθε λεπτομέρεια. Όλοι οι μαθηματικοί υπο­λογισμοί δίνουν το σωστό αποτέλεσμα όταν οι συνθήκες είναι ομαλές, σταθερές και οι επιδράσεις γνωστές. Αλλά αν ρωτήσετε έναν φυσικό να σας πει τι είναι η φύση ή τι είναι το σύνολο όλων αυτών των φυσικών φαινομένων, τότε μάλλον θα τον αιφνιδιάσετε. Ίσως ποτέ να μην είχε αυτή την απορία ή μια τέτοια σκέψη δεν ήταν απαραίτητη για τη γνώση των ξεχωριστών φαινο­μένων και για την εργασία του. Η απάντηση που θα δώσει δεν θα έχει την αξιοπιστία, όπως όταν περι­γράφει και υπολογίζει ξεχωριστά τα φυσικά φαινόμενα, απομονωμένα σε ένα εργαστήριο ή πάνω σε ένα χαρτί. Σε αυτή την έλλειψη γνώσης προσπαθεί να απαντήσει η Κοσμολογία. Προφανώς, η έννοια του συνόλου δεν είναι μια απλή φαντασίωση ή μόνο για τις ανθρώ­πινες δραστηριότητες. Ο κόσμος ως σύνολο δίνει μια άλλη γνώση για το τι συμβαίνει στα μέρη του. Αλλά το σύνολο δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται από τα ξεχωριστά μέρη του και έχει δυνατότητες ή λειτουργίες που χωρίς αυτές πιθανόν δεν θα υπήρχαν τα μέρη του. Η τεχνολογία δίνει επι­βλητικά παραδείγματα για το πώς με σύνθεση γνώσεων, με άντληση πληροφοριών από όλες τις επιστήμες και με τη συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων μπορούν να δημι­ουργηθούν νέα πράγματα, τα οποία κανένας δεν θα τα σκεφτόταν από την ξεχωριστή και λεπτο­μερή παρουσίαση των φαινομένων. Αντιθέτως, πολλές φορές η σκέψη ξεκινάει με ένα σκοπό και με παραδείγματα από το φυσικό κόσμο και μετά ακολουθούν οι σκέψεις για το πώς θα πραγματο­ποιηθούν τα πλάσματα της ανθρώ­πινης φαντασίας. Αν η κοινή πραγματικότητα ή το Σύμπαν δεν δημιουργεί τα πράγματα που δημι­ουργούνται από ανθρώπους, αυτή η αδυναμία δεν ερμηνεύεται από την παρατήρηση ότι η πραγματικότητα είναι ελλιπής και ότι ο κόσμος είναι σύνολο σωμάτων κατανεμημένων εξωτερικά μεταξύ τους. Επίσης, αυτή η αδυναμία δεν σημαίνει ότι λείπει μια παγκόσμια νοημοσύνη, με την οποία η φύση θα δημιουργούσε όπως ο άνθρωπος με την Επιστήμη. Η κοινή πραγμα­τικότητα είναι κοινή επειδή δεν είναι κανένα μέρος του κόσμου και συνεπώς δεν είναι κάπου εξωτερικά και μέσα σε φυσικό περιβάλλον. Η κοινή πραγ­ματικότητα δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο από μια εσωτερική και άυλη πραγμα­τικότητα. Ένα Σύμπαν το οποίο είναι πλήρες δεν χρειάζεται τέτοια (εξωτερικά) πράγματα που θα μεσολαβούσαν για να συντηρηθεί ή θα τα χρησιμοποιούσε για να συμπερι­φερθεί μέσα σε κάποιο περιβάλλον. Ένα πλήρες Σύμπαν μπορεί να παρατηρηθεί από κανέναν ως πλήρες Σύνολο;

 

 

 

 ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

-

Η αίσθηση γνώσης, βεβαι­ότητας στην πληροφορία και ικανο­ποιητικής αντίληψης και η υπερεκ­τίμηση των ικανο­τήτων συν­δέονται με την τερά­στια άγνοια που τα βιολογικά σώματα έχουν για τον κόσμο. >>>

 

 

 

(

 

)

 

(

)

 

 

 

 

left hand

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΕΠΟΜΕΝΗ

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

 

Ζήτησες εμπιστοσύνη; Ανάλαβε τις ευθύνες σου!
 Εμπιστεύθηκες; Μη λες ότι δεν ήξερες!

Η γνώση δεν λείπει. Μάθε να αμφιβάλλεις!

Η ζωή είναι δική σου. Η σκέψη είναι δική σου;

 

 

 

 

 

Go to Top

 

© copyright Κ. Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2020

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ            symbol of eye in red rings            ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024×768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0+

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px