(

ΓΝΩΣΗ & ΣΚΕΨΗ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

header message

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • Η άγνοια του κόσμου & άγνοια για τον εαυτό μας

 


Gr Eng language

 

???

 

(

 

)

 

(

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ | ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

)

 

(

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ

)

 

Σελ  8 από 24

8. Η ορθολογική αρχή της έρευνας: Ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα;

 

 

σφραγίδα αυθεντικότητας

Το τελικό αποτέλεσμα ποιο είναι;

Αναζητώντας ένα τελικό σκοπό, η γνώση και η πληρο­φορία απο­καλύ­πτονται με αμφιβολία για τη χρησιμό­τητά τους και για το απο­τέλεσμα από την εφαρμογή τους. Διότι

αγνοούμε το τελικό απο­τέλεσμα

ή επειδή δεν υπάρχει τελικό αποτέλεσμα (αλλά εμείς το επι­λέγουμε ως τέτοιο)

ή επειδή το τελικό απο­τέλεσμα είναι η παύση της ύπαρξής μας, για την οποία υποτίθεται ότι όλη η γνώση και η πληρο­φορία αυτήν αποσκοπούν να διευκολύνουν, να εξα­σφαλίσουν και να ικανο­ποιήσουν.

σκόπευτροΌσο δεν σκεφτόμαστε και αισθανόμαστε υγιείς, όλα φαίνονται πιο απλά και για να επιλέξουμε όπως επιθυμούμε. Μπορούμε να κινηθούμε όπως μας αρέσει, να τρέξουμε ή να σταθούμε, να γυμναστούμε, να παίξουμε, να μυρίσουμε ένα λουλούδι, να εργαστούμε και να φάμε, να αγκα­λιαστούμε και να ξε­κουραστούμε. Η ανησυχία μας προέρχεται από πιο φανερές απειλές του περι­βάλλοντος και από εχθρικές συμπεριφορές. Όταν οι σκέψεις ξε­κινήσουν τότε μαζί ξεκινούν η ψευδαί­σθηση επαρκούς γνώσης και ενός πλεο­νεκτήματος. Τότε μαζί ξεκινούν τα προ­βλήματα για πράγματα του παρελ­θόντος, για πράγματα που δεν είναι μέσα στο οπτικό μας πεδίο, για το πώς θα είναι τα πράγματα αύριο ή πιο μετά και για τις αόρατες σχέσεις μας με μερικούς ανθρώπους. Έτσι ξεκινούν και οι δημιουργικές προσπάθειες με τις οποίες περνάει ο χρόνος και αντλούμε νόημα για την παρανοϊκή ζωή μας. Η σκέψη για ένα τελικό αποτέλεσμα και για ένα τελικό σκοπό της σκέψης και της δράσης αποκαλύπτει αμέσως ένα πρόβλημα άγνοιας για τις επι­λογές μας και για τη ζωή μας. Απο­καλύπτει και την ανεπάρκεια κάθε γνώσης αφού ποτέ δεν γνωρίζουμε ένα τελικό απο­τέλεσμα  ή δεν είναι αυτό που περιμένουμε. Όμως αυτή η σκέψη για την άγνοια αποθαρ­ρύνει τη δράση, από την οποία οι προσδοκίες είναι πολλές ... λόγω άγνοιας. Το μέλλον του μέλλοντος δεν το σκεφτόμαστε και σκεφτόμαστε μέχρι εκεί που ενθαρ­ρύνονται τα όνειρά μας.

 

 

 Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

-

γνώση & ζωή

παραπλάνηση

 

<•> Η ορθο­λογική αρχή της έρευνας συμπίπτει με διερεύ­νηση του ερευνητή ως πνεύμα και με πνευματικό προσανατο­λισμό! >>>

 

 

 

(

 

)

 

(

)

 

 

 

 

left hand

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΕΠΟΜΕΝΗ

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

 

Ζήτησες εμπιστοσύνη; Ανάλαβε τις ευθύνες σου!
 Εμπιστεύθηκες; Μη λες ότι δεν ήξερες!

Η γνώση δεν λείπει. Μάθε να αμφιβάλλεις!

Η ζωή είναι δική σου. Η σκέψη είναι δική σου;

 

 

 

 

 

Go to Top

 

© copyright Κ. Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2020

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ            symbol of eye in red rings            ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024×768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0+

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px