ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • Γνώση χωρίς Ηθική;

 


Gr Eng language

Τα πράγματα δεν δημιουργούνται και δεν συνδέονται με απομονωμένες σχέσεις φυσικής, χημείας, αστρονομίας, οικονομίας, γενικά των εξειδικευμένων επιστημών

???

 

(

 

)

 

(

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ | ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

)

 

(

 

)

 

 

Κοσμονομία: Πώς έχουν διαιρεθεί τα αξεχώριστα ζητή­ματα (για λόγους μετάδοσης της γνώσης και για τη διευ­κόλυνση της κατανόησης)

 

σφραγίδα αυθεντικότητας

Στην ιστορία της Φιλο­σοφίας, η ορθο­λογική έρευνα με εργαλεία λίγες γενικές και αφηρημένες έννοιες και με αφαίρεση πληροφοριών από την εμπειρία ήταν μια μέθοδος για γρήγορη γνώση· χωρίς την ανάγκη η έρευνα να μοιραστεί σε πολλά κεφάλια και χωρίς να ξεχνάμε τον απώτερο σκοπό της γνώσης και της έρευνας. Στην αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία με τέτοια ορθολογική σκέψη δια­τυπώθηκαν τα πεδία έρευνας και πολλές απορίες που συνεχίστηκαν να ερευ­νώνται επί πολλούς αιώνες, δια­τυπώθηκαν και οι πρώτες θεωρίες που πλη­σίασαν σε λύσεις που δόθηκαν μερικούς αιώνες αργότερα. Τώρα ξέρουμε ότι οι επιτυχίες στην ιστορία της Φιλο­σοφίας δεν ήταν από τύχη, αλλά από την ορθο­λογική μέθοδο της έρευνας και της συντόμευσης με γενικές έννοιες, επειδή η πραγμα­τικότητα είναι η ίδια σε όλους τους αιώνες και για όλους τους ερευνητές. Αλλά αυτή η κοινή πραγματικότητα δεν είναι το πλήθος των φαινομένων που ο καθένας αντι­λαμβάνεται χωρίς σκέψη (όπως θα έλεγαν ο Πλάτων και ο Αρι­στοτέλης) και ως φαινόμενα τυχαία επιλεγμένα. Κάτι θεμελιώνει τον ορατό κόσμο, εισάγει νόμους, επιτρέπει την ποικιλία των φαινομένων μέσα στο χώρο και στο χρόνο (χωρίς οι νόμοι να σταματούν να εφαρμόζονται και να εξασφα­λίζουν την κοινή πραγ­ματικότητα) και μερικά γνωρίσματα είναι ίδια για όλα τα πράγ­ματα, παρά τις διαφορές τους.

 

header - menu

 

Η κεντρική σελίδα αυτής της ηλεκτρονικής έκδοσης συνοψίζει τα ζητή­ματα όπως έχουν διαιρεθεί. Δείτε την κεντρική σελίδα όπως έχει διαιρεθεί με τον τίτλο και τον πρόλογο για κάθε ένα ζήτημα ξεχωριστά.

<•> Σκέψεις από μια ορθολογική αρχή: Για το σχηματισμό της γνώσης, για το νόημα της αλήθειας και της γνώσης, για την αρχή των αισθήσεων, για τη διαφορά της σκέψης από τα αισθήματα, για την εκτίμηση της αξιοπιστίας, για τη διανοητική απροσ­διοριστία. (ΓΝΩΣΗ & ΣΚΕΨΗ) >>>

<•> Διανοητική και κοσμο­λογική ηθική. Η ρυθμιστική δύναμη της σκέψης για την ανθρώ­πινη ζωή και συμπεριφορά. Η αξεχώριστη σχέση της σκέψης και της διάνοιας από την ανθρώπινη ζωή και συμπεριφορά. Η πνευματική σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του. (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ) >>>

<•> Ζωή, άνθρωπος και κοινωνία. Πνευματικός προσα­νατολισμός: Η παγκόσμια ηθική απαλ­λαγμένη από το μανδύα της θρησκείας και η πνευματική επα­νάσταση για ένα ηθικό κράτος (χωρίς απατεώνες, χωρίς κερδο­σκόπους και κατα­χραστές της εμπι­στοσύνης, είτε ξεχωριστά ως άτομα είτε ομαδικά και με νομική κάλυψη). Ο πνευμα­τικός προσανα­τολισμός (ηθική) για την κοινωνία και για το ρόλο του κράτους. (ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ) >>>

<•> Κοσμολογική θεωρία με αφαίρεση άσκοπων πληροφοριών, ανα­γωγή των φυσικών φαινομένων στα πιο γενικά φαινόμενα, απλο­ποίηση των εννοιών. Ορθο­λογική ερμηνεία για τη δομή της ύλης και τη δομή του αστρονομικού κόσμου. Υπο­λογι­σμοί σύμφωνα με τις μετρήσεις της φυσικής, διερεύνηση ορίων, θεω­ρητικές παρατηρήσεις και διερεύνηση συμ­πτώσεων. Πώς εφαρ­μόζονται οι φυσικοί νόμοι και οι δυ­νάμεις. (ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ, ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ) >>>

<•> Αναδρομή σε παλαιότερες φιλοσοφικές προσπάθειες, απο­σπάσματα από φιλο­σοφικά έργα, σχόλια και εκτιμήσεις μέσα από τη σύγχρονη γνώση και εμπειρία. Φιλοσοφία, θρησκεία και πίστη. (ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ) >>>

 

 

 ΣΗΜΑΔΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑΣ >>>

-

 

cn σήμαΤα πιο φανερά σημάδια ότι προσφέρονται σωστές απαντήσεις και σκέψεις που διευ­κολύνουν μια θεωρητική έρευνα. Τέλος στα ψέματα και στις φαντασιώσεις >>>

 

 

 

(

 

)

 

(

 

)

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑleft hand ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

Ζήτησες εμπιστοσύνη; Ανάλαβε τις ευθύνες σου!
 Εμπιστεύθηκες; Μη λες ότι δεν ήξερες!

Η γνώση δεν λείπει. Μάθε να αμφιβάλλεις!

Η ζωή είναι δική σου. Η σκέψη είναι δική σου;

 

 

επιστημονικά όργανα

spider

 

πυξίδα στο μυαλό

αισθητήρια όργανα

σκέψη

Εξακολουθούν να γίνονται τροποποιήσεις στα κείμενα και στη σχεδίαση των ιστοσελίδων.

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία & πραγματικότητα  >>>►

 

 

the-background

Go to Top