ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • Θρησκεία ή Επιστήμη;

Μη λες ότι δεν ήξερες!*


GR Eng language

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ... ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ

 

(

ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΝΙΑΣ

)

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ, ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗ ΣΚΕΨΗ

 

 

δράση χωρίς σκέψη

 

 

απόσπασμα

Όταν κάποιος ακούει για την ηθική, συνήθως σκέφτεται μια πολιτισμένη συμπεριφορά, τη σεξου­αλική αυτο­συγκράτηση, μερικά διλήμματα, όπως για το ρόλο της επιστήμης και τις παλαιότερες φιλο­σοφικές απόψεις. Τώρα η ηθική εμφανίζεται εκ­συγχρονισμένη, με τη θεμελιακή παρατήρηση για τον παγκόσμιο ρόλο του πνεύματος πρώτα προς τον ίδιο τον εαυτό του. Η σκέψη είναι απα­ραίτητο όργανο για τον "προσανατολισμό" στη ζωή· για τη ζωή με σω­στές πληροφορίες, με ικανότητα εκτίμησης της αξιοπιστίας, για την αποφυγή πολλών φαντασιώσεων και για τον αυτο-έλεγχο της συμπεριφοράς. Από τη σύζευξη της ηθικής με τη σκέψη, η αυθόρμητη καλοσύνη φανερώνεται ανεπαρκής και ενοποιείται με την έννοια του “δικαίου”. Χωρίς αμερόληπτη και ερευνητική σκέψη, χωρίς ειλικρίνεια και επί­γνωση για την άγνοια των πραγμάτων, χωρίς σωστές πληροφορίες και εκτιμήσεις, με πλάνες και προκαταλήψεις, η ζωή δεν μπορεί να είναι ήρεμη και παρασύρεται σε άδικη και άσκοπη δράση. Ο καλός πρέπει να είναι και δίκαιος και αυτά τα δύο δεν συμπίπτουν. Συχνά νομίζουμε ότι προσπαθούμε για το "καλό", αλλά έχουμε χαζές και λανθασμένες απόψεις και είμαστε 100% βέβαιοι, ενώ δεν γνωρίζουμε αρκετά. Έτσι η “διανοητική” ηθική γίνε­ται πιο αντιδραστική και λιγότερο συμβιβαστική, απέναντι σε άδικες συμπεριφορές που ξεκινούν από το ψέμα και το λάθος. Η γνώση επίσης εμφανίζεται "τραυματι­σμένη", περισσότερο κοντά στη φαντασία και πάντοτε ανεπαρκής και μάλιστα παραπλανητική, είτε με πρόθεση είτε από πνευματική αδυνα­μία. Ο άνθρωπος με την άγνοιά του για τον κόσμο και με τις βιαστικές σκέψεις του, υπερεκτιμάει τις δυνατότητές του. Με μόνιμη συνέπεια, να συμπερι­φέρεται εγωιστικά, άπληστα και απερίσκεφτα· είτε από υπερ­βολική σιγουριά, είτε από αβεβαιότητα, όταν αποτυγχάνει και δυσκολεύεται.

κράτος για απατεώνες

Δεν είναι συνηθισμένο, κάποιος να μιλάει για την ηθική με εσωτερικό προ­σανατολισμό και να προχωράει ορθο­λογικά μέχρι τα πολιτικά ζητήματα και ιδιαίτερα για το ρόλο του κράτους. Οι σκέψεις αυτής της “διανοη­τικής” ηθικής επε­κτείνονται μέχρι τα πολιτικά ζητή­ματα, αφού οι σχέ­σεις συνερ­γασίας συν­δέονται με τις σχέσεις εμπι­στοσύνης, συνεπώς και με την πνευ­ματική αξιο­πιστία και με την ηθική υπευ­θυνό­τητα των προσώπων. Το πέρασμα στα πολι­τικά και στα κοινωνιο­λογικά ζητήματα έγινε μέσα σε ένα βιβλίο, που γράφτηκε για να υποστηριχτεί ο πρωταγω­νιστικός και ηθικός ρόλος του πνευματικού προ­σανατολισμού απευ­θείας για τη ζωή ενός ατόμου, αλλά και για όλη την κοινωνία· πώς ξε­κινάει η ηθική, τι ρυθμί­ζεται με αυτή στη συμπεριφορά μας και τι αλ­λάζει στη ζωή. Δεν ανιχνεύουμε μόνο το σημαντικό ρόλο του ατόμου για την κοινωνία και απ' ευθείας για τη δική του ζωή. Υποστηρίζεται η ανάγκη για ένα "ηθικό κράτος", που με την πολιτική του θα ενθαρρύνει τις επιλογές για μια κοινωνία από πνευματικά δραστήριους ανθρώπους, ενώ θα αποθαρρύνει τις επιλογές που ευνοούν τον υλιστικό τρόπο ζωής και την κερδο­σκοπική αντίληψη για τον κόσμο. Είναι ανάγκη για ένα δίκαιο κράτος και για πολιτικές, που εστιάζουν στην πνευματική ανάπτυξη των πολιτών και όχι μόνο στην οικονομική ή στην τεχνο­λογική ανάπτυξη. Χρειάζονται ανατρεπτικές αλλαγές στο Σύνταγμα και στη νομοθεσία και να προηγηθεί πολλή θεωρητική εργασία, με προτεραιότητα στην προστασία του ανθρώπου από την εκμετάλ­λευση της άγνοιας και των πνευματικών αδυναμιών και για να αποθαρρυνθεί η κατά­χρηση της εμπιστοσύνης.

 

γνώση χωρίς... ζωή

 

ΗΘΙΚΗ - ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ - ΚΡΑΤΟΣ

 

 

//////////////////////////

 

pdf>>>► Κατεβάστε και εκτυπώστε αυτή τη σελίδα 

 

 

 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ >>>

 

     
 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

 
 

 

Μεταξύ θρησκείας και επιστήμης

 

Για το νόημα της (τροποποιημένης) εικόνας : >>>

 

 

 

-

 

<•> Περισσότερα στα βιβλία

 

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑleft hand ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

Η διάνοια δεν έχει σπουδαιότερη δυνατότητα από το να γνωρίζει, να διατηρεί τον εαυτό της σαν αυτοσκοπό και να διαμορφώνει την αυτογνωσία της. Η αυτογνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγωκεντρισμός και η αυταπάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη καταστροφή και σχετίζονται άμεσα με την παράδοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοητική δρα­στηριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρφωση αυτογνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανεπαρκώς αξιοποιημένη και παρα­συρμένη, με όποια δυνατότητα και αν τη φανταστούμε.

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

πυξίδα στο μυαλό

αισθητήρια όργανα

>ο<Ο υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία & πραγματικότητα ► >>>►

 

 

the-background

Go to Top