Eng language

Η ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΝΗ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ !

???

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

 

 

open bookpdf filescd-rom

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑ­ΤΟΛΙΣΜΟΥ (με τις αιώνιες αξίες και σε σύζευξη με τη σκέψη). Υπότιτλος: Οι φαντασιώσεις και τα ψέματα του ανθρώπου χωρίς αυτογνωσία ◄ Συγγραφέας: Κωνστάντιος Γ. Νικολουδάκης

Η παγκόσμια Ηθική απαλλαγμένη από το μανδύα της θρησκείας, θεμελιωμένη σε παγκόσμιους νόμους, σε φυσικά φαινόμενα, με ανίχνευση των περιορισμών στο βιολογικό σώμα και των αδυναμιών της σκέψης. Ηθική για τον αυτοέλεγχο της σκέψης και της συμπεριφοράς και με τις συνέπειες, οι οποίες με τις ανθρώπινες συνερ­γασίες ξεφεύγουν από την προσωπική ζωή και γίνονται ασθένειες της κοινωνίας.

 

 

ενοποιημένη απάντηση

<•> Οι πιο σημαντικές και ανατρεπτικές απόψεις στις οποίες εστιάστηκε η σκέψη και την προκάλεσαν να γίνει δημιουργική. Οι διαπιστώσεις και ο συν­δυασμός των απόψεων με τα οποία η Ηθική του εσωτερικού προσανα­τολισμού ξεχωρίζει από την ηθική όπως έχει εμφανιστεί μέχρι σήμερα, από άλλες φιλο­σοφικές προ­σπάθειες. Μετά από την ανάγνωση αυτού του βιβλίου δεν θα σκεφτόμαστε ίδια για τη ζωή και τον κόσμο και η ευθύνη μας θα μεγαλώσει!

· Χάσμα μεταξύ σκέψης και γνώσης. Με τη γνώση δεν απο­τρέπονται τα λάθη και οι φαντασιώσεις στη σκέψη, ούτε η σκέψη χρησιμεύει μόνο για τη γνώση.

· Το νόημα της γνώσης και της επιστήμης αναθεωρείται. Η φαντασία συγχέεται με τα πράγματα και η εμπειρία ενισχύει και τις ψευδαισθήσεις. Επιπλέον, ο σκοπός της γνώσης συνήθως δεν είναι η απαλλαγή από τις φαντασιώσεις, αλλά το αντίθετο.

· Η ζωή ερμηνεύεται ως φαινόμενο φυσιολογικής συμπεριφοράς με φαντασία, άγνοια, μεροληψία και με βιαστικές εκτιμήσεις, δηλαδή με παρα­νοϊκό πνεύμα (που αναζητάει την επι­βεβαίωση και την ασφάλεια μέσα στον υλικό κόσμο).

· Η ανθρώπινη ιστορία υποβαθμίζεται σαν τυχαία γεγονότα από τη δράση παρανοϊκών ζώων, που εστίασαν τις δυνάμεις τους για την εδραίωση της παρουσίας τους, για την ασφάλειά τους, για τη χαλάρωσή τους και την ικανο­ποίηση των αναγκών τους, για τις κοινωνικές σχέσεις τους και για την επίλυση των διαφορών τους.

· Η ηθική δεν περιορίζεται σε σκέψεις και δράσεις για προσφορά. Θεμελιώνεται με την έννοια του πνευματικού προσα­νατολισμού και με την παρατήρηση για τη στενή σχέση της σκέψης με τη ζωή και τη δράση. Έτσι αποδεικνύεται θεμελιακή γνώση για τη ρύθμιση της σκέψης και της συμπεριφοράς παγκοσμίως και χωρίς να εισαγάγουμε άγνωστους κόσμους και θεούς. Εκκινώντας με παρατηρήσεις για το τι είναι και τι γίνεται στο πνεύμα μας, μεταβάλλεται η άποψή μας για όλο τον κόσμο.

· Η (αυθόρμητη) καλοσύνη ενοποιείται με την έννοια του δικαίου και της αμερο­ληψίας. Η ηθική χρειάζεται και την επιτυχημένη σκέψη, γνώσεις και σωστές εκτιμήσεις και τότε γίνεται πιο αντι­δραστική και λιγότερο συμβιβαστική, απέναντι σε άδικες συμπεριφορές που ξεκινούν από το ψέμα και το λάθος. Ο καλός πρέπει να είναι και δίκαιος και η ηθική είναι πνευματικός τρόπος ζωής.

· Η φυσική αναστατώνεται και εκεί που δεν υπήρχαν λύσεις, αυτές απο­καλύπτονται απλο­ποιημένα από μια γρήγορη έρευνα με σκοπό την αυτο­γνωσία. Η αρχή του κόσμου γίνεται με τη συμμετοχή του σταθερού συνόλου, το οποίο ανιχνεύεται σαν κενός χώρος...

· Το ζήτημα του Θεού εισέρχεται σε ερευνητική περιοχή (σαν παγκόσμιο πνεύμα) και συνδέεται με τους φυσικούς νόμους και με την αρχή του βιο­λογικού σώματος.

· Η αρχή της ζωής ερμηνεύεται για πρώτη φορά με φυσικούς νόμους, με φυσικά φαινόμενα, χωρίς ίχνος φαντασίας και πάντα με το κοινό λεξιλόγιο. Το παγκόσμιο πνεύμα εμφανίζεται σαν κενός χώρος και περιορισμένο με το συγ­χρονισμό των δομικών στοιχείων...

· Η ηθική ενός πνεύματος με αυτογνωσία έχει προέλευση από τον κόσμο σαν σύνολο και δεν είναι μια ανθρώπινη επινόηση.

· Οι ανθρώπινες σχέσεις και η κοινωνία επιβεβαιώνουν το δράμα και την ανοησία από την ασυγκράτητη δράση με εξωτερικές αξίες, από την έλλειψη σκέψης για αυτογνωσία και από την υπερ­βολική βεβαιότητα κι εμπιστοσύνη.

· Στα ζητήματα της πολιτικής, τονίζεται η προτεραιότητα για ένα πολιτισμένο κράτος να φροντίσει για να μην εξαρτάται (στοιχειωδώς και με όρους) η επιβίωση των ανθρώπων από την αμειβόμενη εργασία, με τη λογική της ζούγκλας.

· Αποκαλύπτεται η τρομακτική παράνοια της νομοθεσίας, κρυμμένη πίσω από τη λάμψη των παγκόσμιων ηθικών αρχών. Όταν μπορείς να κλέψεις και να εκμεταλ­λευθείς τις αδυναμίες του κό­σμου με την προστασία των νόμων και του κράτους, τότε γιατί να βιαστείς να κλέψεις αυτο­προσώπως, με τον παρα­δοσιακό τρόπο, που γίνεται εύκολα αντι­ληπτός;

· Η έρευνα με ορθολογική σκέψη αποδεικνύεται αποκαλυπτική και ενο­ποιητική για ένα πλήθος ανεξάρτητων και τυχαίων παρατηρήσεων της εμπειρίας.

 

1η έκδοση || Σελ. 600 | 17,00×24,00cm (~Β5) | Μάιος 2014 

   ISBN 978-960-93-6089-0 | ©2014  

 

>>> Από τα βιβλία που γράφονται λίγα μέσα σε έναν αιώνα. Μετά από την ανάγνωση αυτού του βιβλίου δεν θα σκεφτόμαστε ίδια για τη ζωή και τον κόσμο και η ευθύνη μας θα μεγαλώσει! Τα ζητήματα για την ανθρώπινη σκέψη και για τη γνώση συνδέονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά, με ψυχολογικές και με κοινωνιολογικές συνέπειες. Αυτή η ηθική έτσι εκσυγχρονισμένη, στοιχειωδώς υποστηρίζεται με τις πιο απλές παρατηρήσεις για τον κόσμο σαν ένα άμεσο σύνολο, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την απλή ύλη και τις εξωτερικές δυνατότητες αυτής. Η ζωή χωρίς εσωτερικό προσανατολισμό και χωρίς τις παγκόσμιες πνευματικές αξίες επιβεβαιώνει ότι είναι παρασυρμένη ζωή με αυταπάτες και δραματικές συνέπειες της συμπεριφοράς. Η ηθική με εσωτερικό προσανατολισμό και οι παγκόσμιες πνευματικές αξίες βασίζονται στην επίγνωση της άγνοιας, στην πνευματική καλλιέργεια και στην αμεροληψία της σκέψης. Οι αμφισβητίες προκαλούνται να τα διαψεύσουν όχι με βιβλία, με θεωρίες και δημόσιες συζητήσεις, αλλά με ανατροπές στην κοινωνία και στη δική τους ζωή. Αν μπορούν να αποδείξουν ότι η ανθρώπινη ζωή θα είναι πιο ασφαλής, πιο όμορφη και με καλύτερη τύχη χωρίς εσωτερικό προσανατολισμό και πνευματική καλλιέργεια και ότι αρκούν η δύναμη της γνώσης και οι ευκολίες της επιβίωσης! Τα δυστυχήματα, οι πολεμικές συγκρούσεις, οι ακραίες οικονομικές ανισότητες, οι σκληροί ανταγωνισμοί μόνο για το κέρδος και από ευθιξία, η δουλεία, οι ασθένειες από την κατάχρηση των χημικών υλών, η εξαπάτηση, η βίαια συμπεριφορά, οι εκβιασμοί, η διαρκής ανασφάλεια στην καθημερινή ζωή και η δυσαρέσκεια αν γίνεται να εξαφανιστούν, από την επόμενη μέρα κιόλας!

 

  Ενοποιημένη Απάντηση, όχι μονό­πλευρη, δηλαδή:

+Ηθική

+Ψυχολογική

+Λογική

+Κοσμολογική

+Πολιτική

 

Μην πεις ότι δεν ήξερες

     Μάθε πριν σου τύχει

          Σκέψου καλύτερα, δράσε λιγότερο

    Δραπέτευσε από τις φαντασιώσεις σου!

Τα χειρότερα δεν θα τα αποφύγεις

 

Ηθική χωρίς γνώση... και γνώση χωρίς ηθική

 

 

αραχνηΜερικές από τις κατευθυντήριες απόψεις για την πορεία της ζωής και για τις αξίες της είναι προ-καθοριστικές για την απόδοση, την επιτυχία και την εξέλιξη του ανθρώπου σε όλους τους χώρους και σε όλες τις δραστηριότητές του. Οι κατευθυντήριες απόψεις και οι εσωτερικές αξίες για την πορεία της ζωής μέχρι σήμερα υποβαθμίζονται και αντι­μετωπίζονται σαν μεταφυσικά ζητήματα, διότι δεν ευνοούν τα σχέδια, τις επιθυμίες και τους στόχους των φιλόδοξων και των "υλιστών" ανθρώπων...

σκέψη και ζωή

 

 

 

 

 

ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΖΩΗ

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ left hand

ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ

ο

 

 

<•> Η διάνοια δεν έχει σπουδαιότερη δυνατότητα από το να γνωρίζει, να διατηρεί τον εαυτό της σαν αυτοσκοπό και να διαμορφώνει την αυτογνωσία της. Η αυτογνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγωκεντρισμός και η αυταπάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη καταστροφή και σχετίζονται άμεσα με την παράδοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοητική δρα­στηριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρφωση αυτογνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανεπαρκώς αξιοποιημένη και παρα­συρμένη, με όποια δυνατότητα και αν τη φανταστούμε.

 

 

επιστημονικά όργανα

spider

 

oriented

αισθητήρια όργανα

σκέψηΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία & πραγματικότητα >>>►  

 

 

Go to Top